intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xăng dầu Yên Bái

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:132

272
lượt xem
85
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: Làm sáng tỏ các vấn đề lý luận liên quan đến động lực lao động; phân tích, đánh giá thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Yên Bái. Nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xăng dầu Yên Bái

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> TÔ THỊ BÍCH THẢO<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO<br /> NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU<br /> HẠN MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU YÊN BÁI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> TÔ THỊ BÍCH THẢO<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI<br /> LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT<br /> THÀNH VIÊN XĂNG DẦU YÊN BÁI<br /> Chuyên ngành: Quản trị nhân lực<br /> Mã số : 60340404<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. VŨ THỊ MAI<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự<br /> hướng dẫn của PGS.TS Vũ Thị Mai. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu<br /> trong Luận văn là trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học và chưa<br /> được ai công bố trong công trình nghiên cứu nào. Các tài liệu tham khảo,<br /> những thông tin trích dẫn trong luận văn đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Tô Thị Bích Thảo<br /> <br /> I<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ..........................................................................................I<br /> MỤC LỤC .....................................................................................................I<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..................................................................... IV<br /> DANH MỤC BẢNG .................................................................................... V<br /> DANH MỤC BIỂU ..................................................................................... VI<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................... 1<br /> 2. Tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài ............................................... 2<br /> 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu............................................................ 4<br /> 4. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................... 5<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 5<br /> 6. Kết cấu luận văn ....................................................................................... 6<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC<br /> CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP ........................... 8<br /> 1.1. Một số khái niệm cơ bản ....................................................................... 8<br /> 1.1.1. Động lực ............................................................................................... 8<br /> 1.1.2. Nhu cầu ................................................................................................ 8<br /> 1.1.3. Tạo động lực lao động .......................................................................... 9<br /> 1.2. Tổng quan về các học thuyết tạo động lực trong lao động ................ 10<br /> 1.2.1. Học thuyết nhu cầu của Maslow ......................................................... 10<br /> 1.2.2. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom ............................................... 12<br /> 1.2.3. Học thuyết công bằng của John Stacey Adams: .................................. 13<br /> <br /> II<br /> <br /> 1.3. Nội dung và phương pháp công tác tạo động lực cho người lao động<br /> ..................................................................................................................... 15<br /> 1.3.1. Xác định nhu cầu của người lao động ................................................. 15<br /> 1.3.2. Thực hiện các biện pháp tạo động lực vật chất.................................... 16<br /> 1.3.3. Thực hiện các biện pháp tạo động lực tinh thần .................................. 19<br /> 1.4. Các tiêu chí đánh giá công tác tạo động lực lao động trong doanh<br /> nghiệp .......................................................................................................... 22<br /> 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực trong doanh<br /> nghiệp .......................................................................................................... 25<br /> 1.5.1. Các nhân tố thuộc về môi trường bên trong doanh nghiệp .................. 25<br /> 1.5.2. Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài ........................................ 29<br /> 1.5.3. Các nhân tố thuộc về bản thân người lao động.................................... 30<br /> 1.6. Một số kinh nghiệm công tác tạo động lực của các Công ty trong<br /> ngành........................................................................................................... 32<br /> 1.6.1. Công ty xăng dầu Quân đội ................................................................ 32<br /> 1.6.2. Công ty xăng dầu Lào Cai .................................................................. 34<br /> 1.6.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu Yên<br /> Bái................................................................................................................ 35<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO<br /> NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN<br /> XĂNG DẦU YÊN BÁI ............................................................................... 36<br /> 2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH MTV Xăng dầu Yên Bái .......... 36<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ................................... 36<br /> 2.1.2. Bộ máy tổ chức................................................................................... 37<br /> 2.1.3. Đặc điểm kinh doanh .......................................................................... 38<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2