intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục: Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo hướng nâng cao tính tích cực, chủ động và sáng tạo của sinh viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải III

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

116
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về dạy học, quản lý hoạt động dạy học, các cơ chế tâm lý trong quá trình học tập và trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động dạy học của trường CĐ GTVT III; luận văn xác định mục đích nghiên cứu là đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động và sáng tạo của sinh viên trường CĐ GTVT III trong học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục: Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo hướng nâng cao tính tích cực, chủ động và sáng tạo của sinh viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải III

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> …..0O0…..<br /> <br /> NGUYỄN NGÂN GIANG<br /> MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY<br /> HỌC THEO HƯỚNG NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC,<br /> CHỦ ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN<br /> TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI III<br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> Chuyên ngành: Quản Lý Văn Hóa Giáo Dục<br /> Mã số: 5.07.03<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Tuấn Lộ<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh-2004<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn phòng Khoa học công nghệ -Sau đại học, trường đại học<br /> Sư phạm thành phô" Hồ Chí Minh và cắc thầy cô đã hết lòng giảng dạy, truyền thụ những<br /> kiến thức rất cần thiết; bổ ích cho công việc và cho cuộc sống của những người học viên lớp<br /> Cao học Quản lý Văn hóa - Giáo dục, khóa li chúng tôi.<br /> Đặc biệt là những lời biết ơn sâu sắc về công lao dìu dắt, sự hướng dẫn và chỉ bảo tận<br /> tình của thầy giáo, người hiũỹng dẫn khoa học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Tuấn Lộ đã giúp<br /> tôi hoàn thành bản luận văn tốt nghiệp này.<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................. 2<br /> MỤC LỤC ................................................................................................... 3<br /> BẢNG NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT ............................................................ 6<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................... 7<br /> 1. Lý do chọn đề tài. .................................................................................................... 7<br /> 2. Mục đích nghiên cứu. .............................................................................................. 9<br /> 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. ...................................................................... 9<br /> 4. Giả thuyết khoa học. ............................................................................................... 9<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu. ............................................................................................. 9<br /> 6. Giới hạn của đề tài................................................................................................... 9<br /> 7. Phương pháp nghiên cứu. ....................................................................................... 9<br /> <br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. .......................................................................................................... 12<br /> 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. ..................................................................... 12<br /> 1.2.1. Khái niệm về quá trình dạy học ...........................................................................13<br /> 1.2.2. Khái niệm về hoạt động dạy..................................................................................15<br /> 1.2.3. Khái niệm về hoạt động học. .................................................................................16<br /> 1.2.4. Bản chất của quá trình dạy học. ...........................................................................17<br /> <br /> 1.3. Lý luận về phương châm "phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của<br /> người học " hay tư tưởng "lấy người học làm trung tâm ". ................................. 18<br /> 1.3.1. Cơ sở khoa học của hoạt động nhận thức. ...........................................................18<br /> 1.3.2. Học là hoạt động tích cực, chủ động và sáng tạo của người học. ......................20<br /> <br /> 1.4. Một số vấn đề về quản lý hoạt động dạy - học. ................................................ 23<br /> 1.4.1. Khái niệm, chức năng và vai trò của quản lý. .....................................................23<br /> 1.4.2. Về quản lý hoạt động dạy - học. ...........................................................................25<br /> <br /> 1.4.3. Hệ thống các biện pháp tổ chức, quản lý nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động<br /> và sáng tạo của sình viên. ................................................................................................26<br /> <br /> 1.5. Kết luận chương 1. ............................................................................................. 28<br /> <br /> Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ở TRƯỜNG<br /> CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI III ........................................... 30<br /> 2.1. Vài nét về trường CĐ GTVT III. ...................................................................... 30<br /> 2.1.1. Sơ lược vê lịch sử hình thành và phát triền. ........................................................30<br /> 2.1.2. Mục tiêu đào tạo và nội dung, chương trình dạy học. ........................................31<br /> 2.1.3. Về cơ cấu tổ chức công tác đào tạo. ......................................................................31<br /> 2.1.4. Đối tượng và lưu lượng đào tạo. ...........................................................................33<br /> <br /> 2.2. Thực trạng quản lý, giảng dạy và học tập nhằm nâng cao tính tích cực, chủ<br /> động và sáng tạo của sinh viên ồ trường CĐ GTVT III. ....................................... 33<br /> 2.2.1. Về quản lý hoạt động dạy - học. ...........................................................................33<br /> 2.2.2. Về hoạt động giảng dạy của đội ngũ giáo viên. ...................................................34<br /> 2.2.3. Về hoạt động học tập của sinh viên. .....................................................................42<br /> <br /> 2.3. Một số nguyên nhân. .......................................................................................... 49<br /> 2.3.1. Nguyên nhân khách quan. .....................................................................................49<br /> 2.3.2. Nguyên nhân chủ quan. .........................................................................................49<br /> <br /> 2.4. Kết luận chương 2. ............................................................................................. 50<br /> <br /> Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO TÍNH<br /> TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO TRONG HỌC TẬP CỦA<br /> SINH VIÊN TRƯỜNG CĐ GTVT III ................................................... 51<br /> 3.1. Tăng cường và đối mới quản lý quá trình dạy - học. ...................................... 51<br /> 3.1.1. Đổi mời nhận thức của người quản lý..................................................................51<br /> 3.1.2. Đổi môi phương pháp quản lý. .............................................................................52<br /> 3.1.3. Tăng cường vai trò quản lý trong quá trình dạy học. ........................................52<br /> 3.1.4. Xây dựng cơ chế, chính sách và các hoạt động để phát triển phương pháp dạy<br /> học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học. ....................54<br /> <br /> 3.2. Tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy. ....................................................... 55<br /> <br /> 3.2.1. Đổi mới quan niệm và phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên. ...............55<br /> 3.2.2. Tể chức bồi dương kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. ...........................57<br /> 3.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá phân loại giáo viên theo hướng đổi mới<br /> phương pháp giảng dạy. ..................................................................................................60<br /> <br /> 3.3. Tăng cường quản lý hoạt động học................................................................... 61<br /> 3.3.1. Xác định mục đích và xây dựng động cơ, thái độ học tập. ................................61<br /> 3.3.2. Bồi dưỡng và rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng tự học cơ bản tạo điều<br /> kiện để các em học tập tích cực, chủ động và sáng tạo. ................................................61<br /> 3.3.3. Tăng cường tể chức và quản lý hoạt động tự học của sinh viên. .......................63<br /> <br /> 3.4. Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. ........................... 64<br /> 3.4.1. Chuẩn hóa các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động dạy - học theo<br /> hưởng nâng cao tính tích cực, chủ động và sáng tạo. ...................................................64<br /> 3.4.2. Tăng cường khai thác, cải tiến trang thiết bị dạy học theo hướng nâng cao tính<br /> tích cực, chủ động và sáng tạo cho sinh viên. ................................................................65<br /> <br /> 3.5. Kết luận chương ra............................................................................................. 65<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................. 67<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... 69<br /> PHỤ LỤC .................................................................................................. 72<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2