intTypePromotion=1

MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
223
lượt xem
63
download

MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mạng truyền thông công nghiệp', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ ----- ----- MOÂN HOÏC MAÏNG TRUYEÀN THOÂNG COÂNG NGHIEÄP GIAÛNG VIEÂN: TS. VOÕ HOAØNG DUY
  2. MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP I. Giới thiệu môn học: - Mã môn học: 403028 - Số tín chỉ: 2 tín chỉ - Khoa: Điện – Điện tử - Nội dung tóm tắt môn học: Phân loại và đặc trưng các hệ thống mạng công nghiệp. Cơ sở kỹ thuật các mạng truyền thông công nghiệp. Các hệ thống mạng truyền thông công nghiệp tiêu biểu. Một số ứng dụng trong công nghiệp. II. Giáo trình môn học: “Mạng truyền thông công nghiệp”, Hoàng Minh Sơn, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT – 2007. III. Tài liệu tham khảo: - “Nghiên cứu triển khai công nghệ PLC và mạng truyền thông công nghiệp trong điều khiển công nghiệp”, Bộ môn tự động điều khiển, ĐH Tôn Đức Thắng, 2006 - “Simatic Net”, Siemens IV. Nội dung giáo trình: Chương 1: Mở đầu Chương 2: Cơ sở kỹ thuật 2.1 Các khái niệm cơ bản 2.2 Chế độ truyền tải 2.3 Cấu trúc mạng – Topology 2.4 Kiến trúc giao thức 2.5 Truy nhập bus 2.6 Bảo toàn dữ liệu 2.7 Mã hóa bit 2.8 Kỹ thuật truyền dẫn 2.9 Ghi chú và tài liệu tham khảo Chương 3: Các thành phần trong hệ thống mạng 3.1 Phương tiện truyền dẫn 3.2 Giao diện mạng 3.3 Phần mềm trong hệ thống mạng 3.4 Thiết bị liên kết mạng 3.5 Các linh kiện mạng khác 3.6 Ghi chú và tài liệu tham khảo Chương 4: Các hệ thống bus tiêu biểu 4.1 PROFIBUS 4.2 CAN 1
  3. 4.3 DeviceNet 4.4 Modbus 4.5 INTERBUS 4.6 AS-i 4.7 Foundation Fieldbus 4.8 Ethernet Chương 5: Một số vấn đề trong tích hợp hệ thống 5.1 Thiết kế hệ thống mạng 5.2 Đánh giá và lựa chọn giải pháp mạng | 5.3 Một số chuẩn phần mềm tích hợp hệ thống 5.4 Ghi chú và tài liệu tham khảo 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2