MẪU ĐƠN XIN PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Chia sẻ: Nguyenthanh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
197
lượt xem
9
download

MẪU ĐƠN XIN PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU ĐƠN XIN PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ĐƠN XIN PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

  1. TÊN ĐƠN VỊ:.................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ Số:....................., ngày........tháng.......năm........ Kính gửi:................................................................................ - Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 3-10-1996 và Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 3-12- 1999 của Chính phủ về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam, theo thông tư số:............................................/TT-BLĐTBXH ngày..........................tháng.......năm 1999 của Bộ Lao động – hương binh và xã hội: - Xét đơn xin tuyển người nước ngoài của:............................................................ .................................................................................................................................... Bộ, UBND tỉnh, thành phố, Hội đồng quản trị Tổng công ty (1)........................... .................................................................................................................................... 1. Chấp thuận cho công ty:....................................................................................... Được tuyển (2)……………………......................... người nước ngoài để làm những công việc sau đây: a/ .....................................................thời hạn....................năm b/ ....................................................thời hạn....................năm c/ .....................................................thời hạn....................năm 2. Công ty (doanh nghiệp, tổ chức) phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật. Bộ, UBND, Hội đồng quản trị (3) _________________________ Ghi chú: 1,3: Những chỗ không cần thiết 2: Ghi rõ số lượng cho phép tuyển Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản