intTypePromotion=3

Một số thủ thuật máy tính dành cho bạn

Chia sẻ: Pham Van Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
108
lượt xem
34
download

Một số thủ thuật máy tính dành cho bạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhờ có những thủ thuật nhỏ mà thao tác sử dụng máy tính của bạn sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính xác hơn. Một số "mách nước" sau sẽ giúp bạn về...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số thủ thuật máy tính dành cho bạn

  1. Một số thủ thuật máy tính dành cho bạn Nhờ có những thủ thuật nhỏ mà thao tác sử dụng máy tính của bạn sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính xác hơn. Một số "mách nước" sau sẽ giúp bạn về điều này.... * Lên lịch chống phân mảnh cho đĩa: Chạy Disk Defragmenter định kỳ là một phần của công việc bảo trì máy tính vì nó giúp tăng t ốc quá trình truy xuất dữ liệu. Nếu không thích cài thêm nhiều phần mềm, bạn có thể t ận dụng những gì có s ẵn c ủa Windows để thực hiện tác vụ này. Mở Notepad rồi nhập defrag c: (chỉ định thêm ổ đĩa khác b ằng cách nhập defrag d:, defrag e: trên một dòng). Sau đó, lưu file v ừa t ạo v ới tên defrag.bat. L ưu file xong, bạn vào menu Start > All programs > Accessories > System Tools > Scheduled Task. T ạo một task mới với tên Defrag Hard Drives, chỉ đường dẫn đến file defrag.bat vừa t ạo, thi ết l ập th ời gian mà bạn muốn chạy trình chống phân mảnh đĩa. Gi ờ thì bạn có th ể yên tâm giao phó vi ệc bảo trì cho Windows. * Tạo thanh công cụ mới: Khi việc phải mở đi mở lại My Computer hoặc My Documents trong lúc làm vi ệc khi ến b ạn th ấy mệt mỏi thì đã là lúc dùng đến thủ thuật nhỏ sau. Click chuột phải lên taskbar, ch ọn Toolbars > New Toolbar > chỉ đường dẫn đến My Computer hoặc My Documents tùy theo "nhu c ầu s ử dụng". Ngay sau khi click OK, nội dung của My Computer đ ược đặt trên thanh taskbar s ẽ giúp bạn dễ dàng truy xuất bất cứ lúc nào. Bạn sẽ không phải tốn thời gian click lên icon My Computer như thường lệ. Để bỏ chức năng này, bạn hãy bỏ chọn bằng cách xóa dấu tick tr ước chức năng này trong danh mục Toolbars. * Điều chỉnh thứ tự file trong danh mục: Việc điều chỉnh lại thứ tự của vài trăm hay vài ngàn file s ẽ trở nên hết s ức dễ dàng sau khi b ạn tham khảo nguyên tắc đặt tên file dưới đây. Windows sắp xếp files d ựa theo th ứ t ự b ảng ch ữ cái nhưng các số lại có giá trị nhỏ hơn chữ cái. Do vậy, file 20.txt sẽ xuất hi ện tr ước file a.txt. Nh ờ vào nguyên tắc này, bạn có thể đưa nhóm file lên đầu hoặc cuối danh sách một cách d ễ dàng. Ngoài ra, thêm vào tên file những ký tự đặc biệt sẽ giúp chuyển file lên vị trí đ ầu trong danh sách. Ví dụ, các ký tự như _ hoặc ! sẽ luôn xuất hi ện trước con số. Nếu muốn "t ống" file xu ống vị trí cuối cùng của danh mục, bạn chỉ việc nhập zz vào tên file. * Điều chỉnh header & footer trong Firefox: Mỗi lần in webpage, bạn có lưu ý đến nội dung của header & footer? Thông th ường, nh ững thông tin như tiêu đề trang, URL hay số trang được các trình duyệt web "t ự ý" đ ưa vào. B ạn có thể dễ dàng thay đổi chúng bằng cách sau, vào menu File > Page Setup > m ở th ẻ Margins & Header/Footer rồi lựa chọn thông tin theo ý bạn. Có khá nhiều lựa ch ọn để cho ra m ột "s ản phẩm đẹp" như canh lề, chèn ngày in, tiêu đề, URL, s ố trang ở bên trái hoặc bên ph ải...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản