intTypePromotion=1

Ngân hàng câu hỏi của học phần Hệ thống chính sách pháp luật đất đai

Chia sẻ: Hoa Quỳnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
97
lượt xem
21
download

Ngân hàng câu hỏi của học phần Hệ thống chính sách pháp luật đất đai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân hàng câu hỏi của học phần Hệ thống chính sách pháp luật đất đai giới thiệu một số bài tập cơ bản và phương pháp giải giúp các bạn có thể làm quen phương pháp làm bài, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi học phần Hệ thống chính sách pháp luật đất đai sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng câu hỏi của học phần Hệ thống chính sách pháp luật đất đai

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐỊA LÝ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc NGÂN HÀNG CÂU HỎI CỦA HỌC PHẦN Hệ thống chính sách pháp luật đất đai Câu 1: Để phân biệt các ngành luật, chúng ta dựa vào các tiêu chí nào? Cho biết phương pháp điều chỉnh của   ngành Luật đất đai, nêu 02 ví dụ để chứng minh.  Hệ thống ngành luật VN là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối lien hệ nội tại thống nhất với nhau được chia   làm các ngành luật khác nhau và thực hiện trong vb hành chính Tiêu chí để phân biệt các ngành luật là pp điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh Trong đó quan trọng nhất là đối tượng điều chỉnh.đối tượng điều chỉnh của một ngành luật là đối tượng và các   mối quan hệ xã hội mà các ngành luật hướng đến để tác động VD: luật hình sự là người phạm tội       Luật hành chính là các qhxh trong điều hành, chấp hành của các cơ quan QLNN PP điều chỉnh là cách thức NN sử dụng để tác động lên xử sự của những người tham gia QPPL VD: Luật dân sự: bình đẳng­ hòa giải        Luật hình sự: quyền uy Phương pháp điều chỉnh của ngành luật đất đai: là cách thức mà NN dung PL để tác động vào các chủ thể tham gia   quan hệ đất đai PP điều chỉnh gồm  Pp hành chính : mệnh lệnh­ chấp hành Pp dân sự : bình đẳng­ ngang quyền VD: trong chuyển nhượng đất  Pp hành chính là các giấy tờ, thủ tục hành chính phí, lệ phí chuyển nhượng Pp dân sự là thỏa thuận giá cả, thời gian giao đất của 2 bên       Trong  thu hồi đất Phương pháp hành chính là quyết định thu hồi đất và các giấy tờ khác, thủ tục hành chính, tiền đền bù   đất, hỗ trợ tái định cư (nếu có) Phương pháp dân sự là thời gian thu hồi đất, các biện pháp cưỡng chế , kiểm kê đất            Câu 2: Điểm đ Khoản 1, 3 Điều 100 Luật Đất đai quy định:             “Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước  theo   quy định của pháp luật;”             “Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc QĐ của TAND, QĐ thi hành án của cơ quan   thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, QĐ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về  đất   đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác   gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ  tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp   luật.”  1
 2.           Anh chị hiểu như thế nào về cụm từ “theo quy định của pháp luật” trong các quy định trên? Điểm đ khoản 1. D100. LĐĐ quy  định  như  vậy  vì trước đây, các cơ  quan, đơn vị tổ chức được phép thanh lý,  hóa giá nhà cho CBNV . Ngày 5.7.1994 CP ban hành NĐ 61/CP – Nghị định CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 61­CP NGÀY  05 THÁNG 7 NĂM 1994 VỀ MUA BÁN VÀ KINH DOANH NHÀ Ở không cho phép các CQ, ĐV, TC được thanh  lý nhà tập thể cho Cbnv mà phải bàn giao cho cơ quan quản nhà địa phương. CQ ql nhà địa phương sẽ bán nhà tập  thể đó cho Cbnv đang ở (gọi là bán nhà huộc sở hữu nhà nước). Vì Nghị định là văn bản dưới Luật vì vậy không   được thể hiện trong luật. Khoản 3, Đ100 LĐĐ2013 quy định như vậy phải tùy trương hợp cụ thể mới áp dụng các luật khác nhau, như  luật   HNGGĐ, luật kt, luật dân sự..        Vd chia tài sản khi vợ chồng ly hôn…theo luật hôn nhân và gia đình        Trả nợ cho người để thừa kế khi tài sản thừa kế đất đai. Phải tuân theo Luật KT khi được nhận thừa kế, khi   đang nợ Ngân hàng thì phải trả nợ ngân hàng  Câu 3; Chùa Phúc Lâm đã được hình thành từ trước năm 1975 và đã được chính quyền của chế  độ  cũ cấp   Chứng thư Sở hữu đất đai (theo khuôn viên). Năm 1976, chùa Phúc Lâm cho 04 hộ dân di cư tự do mượn đất   trong khuôn viên chùa để làm nhà ở và buôn bán (không có giấy tờ). Năm 1997, vào thời điểm sư trụ trì chùa   viên tịch, 04 hộ  dân đã đi đăng ký quyền sử  dụng đất tại UBND xã và từ  đó đến năm 2007 các hộ  đều nộp   thuế sử dụng đất. Năm 2008 nhà chùa có nhu cầu tôn tạo chùa và làm đơn đề nghị các hộ trả lại đất cho nhà   chùa.            Trong quá trình điều tra, cơ quan Thanh tra tiếp xúc với 04 hộ và cả 04 hộ đều thừa nhận nguồn gốc   đất mà các hộ  đang sử  dụng là mượn của nhà chùa. Hồ  sơ  địa chính của chùa từ  sau năm 1975 đến nay   không thay đổi.  a) Có ý kiến cho rằng, áp dụng K.5 Đ.26 LĐĐ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền không giải quyết đề   nghị  của nhà chùa vì 04 hộ  đã đăng ký QSDĐ và đã nộp thuế  SDĐ cho nên phải được công nhận   QSDĐ.  b) Theo anh, chị, trường hợp này giải quyết như thế  nào? Cơ  quan nào trực tiếp giải quyết vụ việc   này?  Trong TH  này ko thể adung k5.d26 ldd 2013 “ NN ko thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định   của NN cho ng khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách dd của NN VN DCCH, CP CM lâm thời  cộng hòa miền nam VN VÀ NN CHXHCNVN.” Vì nguồn gốc sdđ của 4   hộ  là do mượn của nhà chùa,  không phải do được NN giao.hơn nữa theo HSĐC, khuôn viên chùa ko thay đổi từ  sau năm 1975 đến nay,  diện tích đất của chùa ko biến động. Qhe sử dụng đất giữa 4 hộ với nhà chùa là quan hệ dân sự, ko áp dụng   qhe dd Cách giải quyết 4 hộ phải trả đất cho nhà chùa, để giải quyết nơi ở cho 4 hộ, UBND cấp huyện  bố trí chỗ ở hoặc giao đất   ở  có thu tiền SDĐ cho 4 hộ  tại khu dân cư  mới theo KHSDĐ đã được xét duyệt. và cơ  quan nhà nước ko   phải trả lại tiền sử dụng đất mà 4 hộ gia đình đã nộp. UBND  cấp  tỉnh giải quyết vụ việc này vì đối tượng có thành phần  là cơ sở tôn giáo. Câu 4: Năm 1992, UBND xã X quyết định giao đất ở trong khu dân cư cho ông A; năm 1994, UBND xã X giao   đất ở trong khu dân cư cho ông B; năm 2005, ông C được Lãnh đạo trường dạy nghề đóng trên địa bàn xã X   giao đất cho 05 hộ (là CB, GV của trường) trong khuôn viên trường để làm nhà ở. .           a) Căn cứ Điểm c K.1 Đ.64 của LĐĐ năm 2013, UBND huyện ra quyết định thu hồi đất của các hộ.  2
 3.              Đúng  Sai     Tại sao?  b) Theo anh, chị, tình huống này giải quyết như thế nào? Xác định nghĩa vụ tài chính khi cấp GCN Căn cứ  Điểm c K.1 Đ.64 của LĐĐ năm 2013, UBND huyện ra quyết định thu hồi đất của các hộ    là sai vì   LDD2013 có hiệu lực từ 1/7/2014. Cơ quan NN có thẩm quyền chỉ thu hồi đất giao trái thẩm quyền kể từ 1/7/2014  trở về sau. Cả 3 ông được giao đất trái thẩm quyền trước 1/7/2014 nên  không bị thu hồi đất.  Nếu hgd ông A, B sử  dụng đất  ổn định, ko có tranh chấp., phù hợp vs quy hoạch, kế  hoạch sdđ. thì được công   nhận qsdđ và đủ điều kiện cấp GCN  thì được cấp GCN  theo k2,  k3 d23 ng 43/2014­CP.  Đối vs hộ  ông A   Năm 1992, UBND xã X quyết định giao đất  ở  trong khu dân cư   “đất được giao  không đúng thẩm quyền đã được sử  dụng  ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh  chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử  dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử  dụng   đất, quyền sở  hữu nhà  ở  và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao  theo quy  định” . THEO K2 DD23, NĐ43 Vs hộ ông B năm 1994, UBND xã X giao đất ở trong khu dân cư “đất được giao không đúng thẩm  quyền đã được sử  dụng  ổn định từ  ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014,  không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền   sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định” THEO K3. DD23 NĐ43 5 hộ C sử dụng đất ổn định, ko có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch kế hoạch sdđ..  được xem xét cấp GCN ,  cũng theo k3 d23 NG 43/2014 “đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ  ngày  15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch   thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  theo quy định” ÔNG A  thực hiện nghĩa vụ  tài chính khi cấp GCN theo Đ 8 NG45/2014­CP “ sử  dụng đất có nhà  ở  từ  trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để  được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất. ” hay “không có  giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, khi được cấp Giấy chứng nhận”, “đất đã được sử  dụng  ổn định từ  trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% tiền sử dụng đất   theo giá đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định  tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử  dụng đất của cơ  quan nhà nước có  thẩm quyền; bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất  ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014 tại thời điểm có  quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” ÔNG B “Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993  đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, thì thu  tiền sử dụng đất như sau: ­ Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của pháp luật  đất đai năm 1993 thì không thu tiền sử dụng đất; ­ Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thấp hơn mức thu quy định của pháp luật  đất đai năm 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử  dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại thực hiện thu  tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất  của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” theo  điểm b k1 d8 nđ45 3
 4. “không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, khi được cấp Giấy chứng nhận”  “thu  tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở theo giá  đất quy định tại Bảng giá đất; bằng 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức giao  đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45 tại thời điểm có  quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” theo  Đ c k1 d8 nd 45. Với 5 hộ CB, NV , “đất được giao, không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước  ngày 01 tháng 07 năm 2014 nhưng nay phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước  có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 9 Điều 210 Luật Đất đai thì phải nộp  100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45 tại thời  điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” theo k1 điều 9  nđ45  Câu 5: Năm 1990, ông A được UBND tỉnh giao 500 m2 đất ở  và ông A đã được cấp GCNQSDĐ. Năm 2006 ông   A chết không để  lại di chúc. Ông chỉ  còn người thân là 01 người con trai là B đang sống tại Pháp, đã nhập   quốc tịch Pháp và không có nhu cầu về sinh sống tại Việt Nam. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết   quyền sử dụng 500 m2 đất ở của ông A như sau:        a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi 500 m 2 đất  ở của ông A vì B con trai   ông đang sống và đã nhập quốc tịch Pháp.             Đúng  Sai        Tại sao?        b) Vì B là người thừa kế hợp pháp nên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GCNQSD 500 m 2  đất ở cho B.             Đúng    Sai     Tại sao?        c) Theo anh chị, quyền thừa kế quyền sử dụng 500 m 2  đất  ở của A được giải quyết như  thế   nào?        Nếu Nhà nước thu hồi 500 m 2 đất ở  nói trên để xây dựng công viên, việc bồi thường được thực   hiện như thế nào?  a CQ NN  có quyết định thu hồi đất của ông A là sai vì đất của ông A ko thược trường hợp thu hồi đất NN thu hồi  đất quy định tại các điều 61, 62, 64, 65 ldddd2013. b)nếu B ko đủ dk cấp nhà ở theo Pl nhà ở VN thì B ko được cấp GCN, ngược lại, B có đủ điều kiện cấp nhà ở  theo PL nhà ở VN thì được cấp GCN. c) quyền thừa kế của ông A để lại cho B, B CÓ THỂ CHUYỂn NHƯỢNG HOẶC TẶNG cho 500m2 đất đó cho  người khác theo quy định của pháp luật. nếu ko được cấp gcn thì được hưởng toàn bộ giá trị đất và tài sản gắn  liền với đất.  khi NN thu hồi đất thì B được hưởng tiền bồi thường  Câu 6:  Năm 1992, hộ  ông A được UBND huyện giao 500 m 2  đất  ở. Đến năm 2001, hộ  ông A được cấp   GCNQSDĐ, theo hạn mức của UBND tỉnh quy định hộ ông A được cấp giấy chứng nhận 300 m2  đất ở, còn   lại trong giấy chứng nhận ghi là đất vườn. Tháng 8 năm 2014, Nhà nước thu hồi toàn bộ 500 m 2 đất của hộ   ông A để làm công viên.  Hộ ông A được bồi thường 300 m2 đất ở và 200 m2  đất nông nghiệp   Đúng        Sai         Tại sao?                b) Hộ ông A được bồi thường 500 m2 đất ở.  4
 5.              Đúng       Sai    Tại sao? Trước   hết   phải   khẳng  định   việc   ông   A   được   cấp  gcn  năm   2001   là   đúng   quy   định   theo   nđ   38/2000  NĐ­CP   (23/8/2000) về thu tiền sử dụng đất.  Với hộ ong A,  Theo điểm b k5 điều 24 nđ 45 “tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây mà người  sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và   Điều 18 của Nghị định này nhưng diện tích đất ở chưa được xác định theo quy định tại các Khoản 2, 3 và   4 Điều 103 của Luật Đất đai, Khoản 3 Điều này và chưa được xác định lại theo quy định tại Điểm b và   Điểm c Khoản 1 Điều 45 của Nghị định số 181/2004/NĐ­CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ  về thi hành Luật Đất đai năm 2003, nay người sử dụng đất có đơn đề  nghị  xác định lại diện tích đất ở  hoặc khi Nhà nước thu hồi đất thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4  Điều 103 của Luật Đất đai và Khoản 3 Điều này; hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất,   được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với diện tích đã được xác định lại là đất ở. ” ­ vì vậy khi  thu hồi đất ông A được bồi thường 500m2 đất ở  Câu 7: Bà A có khối tài sản riêng gồm nhà, đất tại tp. Mỹ Tho, do tuổi cao nên bà lập di chúc để lại khối tài   sản này cho con trai là B. B cầm di chúc của mẹ đến cơ quan TNMT xin cấp GCNQSDĐ và được cơ quan nhà   nước có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ.          Sau đó, Nhà nước thu hồi khu đất này để phát triển đô thị, từ đây phát sinh tranh chấp về bồi thường.   Anh, chị hãy cho biết hướng giải quyết vụ việc này? Việc cấp GCN cho B là sai vì bà A chưa chết cho nên di chúc chưa có hiệu lực thực hiện, nên B chưa được quyền   thừa kế diện đất đó. Vì vậy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của B là sai cần thu hồi và hủy giấy chứng nhận   của B, phục hồi GCn cho Bà A rồi từ đó giải quyết tranh chấp về bồi thường.  Câu 8: Có ý kiến cho rằng, trong 15 nội dung QLNN về  đất đai, nội dung thứ  nhất là quan trọng nhất và   quyết định các nội dung còn lại. Theo anh, chị, nhận định trên đúng hay sai? Nêu ví dụ để dẫn chứng.               Điều 22 ldd : nd qly NN về đất đai Khoản 1 quy định: ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn   bản đó. nội dung thứ nhất là quan trọng nhất và quyết định các nội dung còn lại,  vì ban hành văn bản quy phạm pháp luật, pháp lý là phạm vi quản lý đất đai bằng công cụ  phapp luật, từ  chủ   trương đường lối chinh trị của đảng, nhà nứoc, các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện cụ thể trong   việc xây dựng hệ thong các văn bản pháp luật. pl về dd đã được xây dựng trên nguyên tắc thực hiện đầy đủ  các   chủ trương, chính sách về  đất đai, từ  hệ thống pl về  đất đai chính phủ  sẽ  đưa ra các chính sách cụ  thể  để  thực   hiện  qh,khsdđ, bảng giá đất,các thủ tục hành chính về đất đai… pháp luật là phương tiện quản lý xh chủ yếu của nn, các hoạt động trong quản lý đ cũng cần thực hiện theo một  cách thống nhất , chính quy theo các văn bản quy phạm pháp luật các vb pl là nơi các chính sách dd của đảng, nhà nước được quy phạm hóa. Chúng ta khẳng định chính sách và pháp   luật là công cụ quan trọng nhất để quản lý nn thì ban hành các văn bản pl cũng phải chiếm vị trí hang đầu vbpl ổn   định cấc quan hệ xã hội trong lĩnh vực đ, nó là cơ sở trong qua trình qly nn. Các vbpl ảnh hưởng trực tiếp đến các   nội dung khác. Từ  các vbpl, sẽ  xây dựng các chính công việc thực hiện nhất quán, có cơ  sở. như  quy hoạch, kế  hoạch sử dụng đất phải tuân theo các quy tắc về sử dụng đất và các chinh sach pháp luật của nhà nước. khi thuc   hien  các điều tra, thanh tra về đất đai, phai thực hien nghiêm túc, đúng quy định theo luật pháp về đất đai, thanh tra 5
 6. VD ldd là cơ sở quan trọng nhất về các quan hệ đất đai quyền lợi ích của nhà nước và ng dân trong các quan hệ  đất đai. Ldd là tài liệu chính quy, tổng hợp quan trong nhất là cơ sở để thục hiện các chính sach về đất đai. Ngoaifi   ra nghà nước còn ban hành các thong tư, nghi dịnh để hướng đã thi hành, thực hiện và công tác các việc về đất đai. VD  NGHỊ ĐỊNH 43/2014­ CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NGHỊ ĐỊNH 45/2014/NĐ­CP QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Câu 9: Ông A và ông B đều sử dụng đất từ trước ngày 15/10/1993 và không có một trong các loại giấy tờ quy   định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai. Trong đó ông A sử  dụng 500 m2 là đất ở, ông B sử   dụng 1.000m2 là đất làm nhà xưởng chế biến nông sản. Tháng 8 năm 2014, cả hai ông làm thủ tục xin cấp   GCN, đồng thời xin được tư vấn về diện tích đất được công nhận và nghĩa vụ tài chính khi được cấp GCN.                Anh chị hãy giải thích để hai ông rõ quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp của hai   ông. Trả lời: 1. Trường hợp sử dụng đất của 02 ông nếu phù hợp với quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 20   của Nghị định số 43/2014/NĐ­CP thì được cấp GCN như sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 45/2014/NĐ­CP, ông A “ không phải nộp tiền  sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình,   cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở  (nếu có) thì phải nộp tiền sử  dụng đất   bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể (quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định  số 45/2014/NĐ­CP) tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có   thẩm quyền.”; ông B được “công nhận đất cơ  sở  sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ  theo diện tích thực tế đã xây dựng công trình đó; hình thức sử dụng đất được công nhận như hình thức   giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử  dụng đất là ổn định lâu dài” và “không phải nộp tiền sử  dụng đất.” 2. Trường hợp ông A, “tại thời điểm bắt đầu sử  dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm   theo quy định tại Điều 22 Nghị  định số  43/2014/NĐ­CP, nhưng nay nếu được cấp GCN đất ở  thì phải   nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại  Bảng giá đất; nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá   đất cụ  thể  (quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị  định 45/2014/NĐ­CP) tại thời điểm có  quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.      Trường hợp ông B, “tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo  quy định tại Điều 22 Nghị  định số  43/2014/NĐ­CP, nếu được cấp GCN đất sản xuất kinh doanh phi   nông nghiệp như  hình thức giao đất có thu tiền sử  dụng đất với thời hạn sử  dụng lâu dài thì phải nộp  50% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ  thể (quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định số  45/2014/NĐ­CP) của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng  đất cao nhất quy  định tại Khoản 3 Điều 126 LĐĐ tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan   nhà nước có thẩm quyền.”    6
 7. Câu 10: Ông A chết, không để lại di chúc. Trong khối tài sản ông để lại có 200 m 2 đất nhưng không có giấy tờ   về  quyền sử  dụng đất và cũng không có tài sản gắn liền với đất. Nay những người cùng hàng thừa kế  tài   sản tranh chấp về quyền thừa kế thửa đất này. Theo anh, chị tranh chấp này giải quyết như thế nào? Đay là thưa đất ko có giấy tờ về quyền sử dụng đất cũng như không có tài sản gắn liền với đất. Trong th này  có  thể xảy ra 3 th ­ Đất đó đủ  điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định tại d101ldd thì cơ  quan NN sẽ  thực hiện chia  quyền thừa kế theo hàng ­ Đất đó ko rõ điều kiện pháp lý ve qsdđ, chưa thể cấp GCN thì NN sẽ tạm thời thu hồi đất và ko thể chia  quyền thừa kế ­ Đất đó là đất vi phạm pháp luật vì vậy nhà nước sẽ thu hồi thửa đất đó. Câu 11: Nguyên tắc của ngành Luật đất đai: “ưu tiên bảo vệ quỹ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất  rừng đặc dụng”           Dẫn chứng các quy định của Luật Đất đai bảo đảm nguyên tắc trên? Điều 134. Đất trồng lúa 1. Nhà nước có chính sách bảo vệ  đất trồng lúa, hạn chế  chuyển đất trồng lúa sang sử  dụng vào   mục đích phi nông nghiệp. Trường hợp cần thiết phải chuyển một phần diện tích đất trồng lúa sang sử  dụng vào mục đích khác thì Nhà nước có biện pháp bổ  sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả  sử  dụng  đất trồng lúa. Nhà nước có chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ  hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao. 2. Người sử dụng đất trồng lúa có trách nhiệm cải tạo, làm tăng độ  màu mỡ của đất; không được   chuyển sang sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối và vào  mục đích phi nông nghiệp nếu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 3. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên   trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để  Nhà nước bổ  sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị  mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ Điều 137. Đất rừng đặc dụng 1. Nhà nước giao đất rừng đặc dụng cho tổ chức quản lý rừng đặc dụng để  quản lý, bảo vệ  theo   quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được kết hợp sử  dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 2. Tổ chức quản lý rừng đặc dụng giao khoán ngắn hạn đất rừng đặc dụng trong phân khu bảo vệ  nghiêm ngặt cho hộ gia đình, cá nhân chưa có điều kiện chuyển ra khỏi khu vực đó để bảo vệ rừng. 3. Tổ chức quản lý rừng đặc dụng giao khoán đất rừng đặc dụng thuộc phân khu phục hồi sinh thái   cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống ổn định tại khu vực đó để bảo vệ và phát triển rừng. Điều 136. Đất rừng phòng hộ 7
 8. 1. Nhà nước giao đất rừng phòng hộ  cho tổ  chức quản lý rừng phòng hộ  để  quản lý, bảo vệ,  khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng theo quy hoạch, kế  hoạch sử  dụng đất đã được cơ  quan nhà   nước có thẩm quyền phê duyệt, được kết hợp sử  dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp   luật về bảo vệ và phát triển rừng. 2. Tổ chức quản lý rừng phòng hộ giao khoán đất rừng phòng hộ cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh  sống tại đó để  bảo vệ, phát triển rừng;  Ủy ban nhân dân cấp huyện giao đất  ở, đất sản xuất nông   nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đó sử dụng. 3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, khả  năng bảo vệ, phát triển rừng và đang sinh sống   trong khu vực rừng phòng hộ mà chưa có tổ chức quản lý và khu vực quy hoạch trồng rừng phòng hộ thì   được Nhà nước giao đất rừng phòng hộ  để  bảo vệ, phát triển rừng và được kết hợp sử  dụng đất vào   mục đích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho tổ chức kinh tế thuê đất rừng phòng hộ  thuộc khu vực  được kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái ­ môi trường dưới tán rừng. 5. Cộng đồng dân cư  được Nhà nước giao rừng phòng hộ  theo quy định của Luật bảo vệ  và phát  triển rừng thì được giao đất rừng phòng hộ  để  bảo vệ, phát triển rừng; có quyền và nghĩa vụ  theo quy  định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.  Điều 35. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 4. Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu 7. Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an   ninh lương thực và bảo vệ môi trường. Điều 54. Giao đất không thu tiền sử dụng đất Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: 1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối  được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này; 2. Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự  nhiên, đất   xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công   cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định   tại khoản 4 Điều 55 của Luật này; Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất 1. Các trường hợp chuyển mục đích sử  dụng đất phải được phép của cơ  quan nhà nước có thẩm  quyền bao gồm: a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất   làm muối; c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích  khác trong nhóm đất nông nghiệp; 2. Khi chuyển mục đích sử  dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử  dụng đất   phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ  sử  dụng đất, quyền và nghĩa vụ  của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng 8
 9. Điều 125. Đất sử dụng ổn định lâu dài 2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này; 3. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử  dụng   đất 2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng   hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo  quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 3. Hộ  gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng,  nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.  Câu 12: Tại sao LĐĐ 2003 và LĐĐ 2013 có quy định “đất ở có vườn, ao?              Áp dụng quy định của pháp luật về đất đai hiện hành để giải quyết tình huống sau:             03 hộ là A, B, C sử dụng 03 thửa đất ở từ trước ngày 18/12/1980. Trong đó hộ  ông A do được nhận   thừa kế; hộ ông B do nhận chuyển nhượng hợp pháp; hộ ông C do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền   giao. Giấy tờ về quyền sử dụng đất của cả 03 hộ đều ghi mục đích sử dụng đất là thổ cư với diện tích 1000   m2/hộ nhưng thực tế  mỗi hộ chỉ sử dụng 100 m2 làm đất ở còn lại làm vườn và ao cá.      a) Hộ ông A được cấp GCNQSDĐ năm 2002 với diện tích đất ở theo hạn mức giao đất là 200 m 2 ,   diện tích còn lại, trong GCNQSDĐ ghi là đất vườn.              Đúng  hay Sai? Tại sao?      b) Năm 2006, hộ ông B làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ.  Cơ quan tài nguyên và môi trường làm thủ   tục cho hộ ông B được cấp GCNQSDĐ với diện tích đất ở là 1.000 m2 .               Đúng hay Sai? Tại sao?   c) Hộ ông C chưa làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ.            Nay Nhà nước thu hồi đất của cả 03 hộ để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, anh, chị hãy cho   biết phương án bồi thường đối với 03 hộ trên.  LDĐ Điều 103. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao 1. Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang  có nhà ở. Quy định về xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao bắt đầu từ điều 87  LĐĐ 2003. Nguyên nhân Từ  2000, CP ban hành  NĐ30/2000­CP(23/8/2000) về  thu tiền sử  dụng đất. Trong đó chỉ  miễn tiến sử  dụng đất trong hạn mức mà ko quan tâm đến giấy tờ  về  quyền sử  dụng đất, nguồn gốc sử  dụng đất,   hình thức sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất. Từ  đó xuất hiện các trường hợp như  hgđ có S=500m2 đất(  ở  có vườn ao,  được thừa kế, được chính  quyền cũ giao đất, tự  khai phá….) từ  rất lâu(năm 1960) nhưng khi đi đăng kí cấp giấy chứng nhận thì  UBND C. tỉnh quy định hạn mức giao đất ở bằng 200m2, thế nên phải thực hiện nghĩa vụ tài chính cho   300m2 đất kia thì mới được công nhận là đất  ở.Tuy nhiên ng dân đời sống khó khăn  và nghĩa vụ  tài   9
 10. chính đất  ở quá cao, ko có tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính, vì vậy khi cap giấy chứng nhận ghi đất  ở  200m2, đất có ao vườn 300m2 để giảm nghĩa vụ tài chính, vì nghĩa vụ tai chính đối  với đất ở  lớn hơn   rat nhiều so với đất co ao vườn Từ đó xuất hiện đất ở có ao vườn. Truoc hết phải khẳng định cả 3 ông đều có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại k1, điều 100  LDĐ Hộ ong A được cap GCMNQSDĐ năm 2002 với diện tích đất theoo hạn mức giao đât la 200m2, diện tích  còn lại 300m2 ghi đất ao vườn là đún theo quy định cua nghị định 38/2000/NĐ­CP Năm 2006, hộ B làm thủ tục xin cấp  GCN QSDĐ, cơ quan tài nguyên vào môi trường làm thủ tục cho hộ  ông B được cấp GCNQSDĐ với s đất ở =1000m2 là đúng theo qđịnh tại k2. Dd87 l2003 Nay nhà nước thu hồi đất của 3 hộ để phục vụ mđích phát triển kte Hộ A,B được xđịnh lại điện tích đất ở theo qdinh tai đ b , k1, d23 NDD43/2024/NĐ­CP  và đc bồi thường  1000m2 đất ở Hộ C đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ nên được công nhận 1000m2 là đất ở theo dd103 l2013 nên cũng dc  bồi thường 1000m2 là đất  ở Câu 13:  Ông A  ở Tuyên Quang nộp đơn kiện đòi thửa đất ở  mà ông B đang sử  dụng tại Gia Lâm, Hà Nội   (Ông B đã sử dụng thửa đất này cách đây trên 40 năm và đã được cấp GCN) . Giấy tờ mà ông A đưa ra là giấy   tờ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai. Tòa án huyện Gia Lâm, Hà Nội đã nhận đơn và   thụ lý, chuẩn bị đưa ra xét xử.             Anh, chị có ý kiến gì về vụ việc này?  Giấy tờ của A là giấy tờ về qsdđ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho ng sdđ. Tuy nhiên  Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất, quyền sở  hữu nhà  ở  và tài sản  khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền  sử dụng đất “1. Hộ  gia đình, cá nhân đang sử  dụng đất  ổn định mà có một trong các loại giấy tờ  sau đây thì  được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và   không phải nộp tiền sử dụng đất:   e, giấy tờ về qsdđ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho ng sdđ.” Tuy Ô A có giấy tờ nhưng ông A ko phải là ng đang sử dụng đất ổn định, nên việc ông A đi đòi lại đất là  sai, ko đúng theo quy định tại d100 ldđ. Câu 14: Theo quy định của quy trình lập hồ sơ Địa chính, người SDĐ sau khi được cấp GCN thì được ghi tên  vào Sổ địa chính. Tại khoản 1 Điều 100 LĐĐ quy định:           “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp   Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở  hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất và không phải   nộp tiền sử dụng đất:            b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có   tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;”  10
 11.           Tại sao?  Ngày 10/11/1980 thủ tg CP ra chỉ thị 299 về công tác đo đạc, phân hạng và dăng kí ruộng đất trên cả nước Thủ tướng y cầu cac ngành, các cấp tiến hành công tác đo đạc, lập bản đồ phân loại đất , phân hạng đất canh tác,   và đăng kí thống kê diện tích đất trên cả nước. Vì vậy các cơ quan có thẩm quyền tích cực khuyến khích ng dân   dki, cấp GCNQSDĐ, tuy nhiên giai đọa này đất nc ta còn gặp nhiều khó khăn, nghèo đói,( tr 15/10/1993) cho nên  việc in giấy chứng nhận gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí, vì vậy cơ quan có thẩm quyền đã cấp cho người   dân GCN  tạm thời,  ở một số địa phương khó khăn, ngay cả  việc cấp GCN tạm thời cũng khó thực hiện vì vậy   công chức địa chính đã ko thể  cấp GCN, GCN tạm thời cho ng dân, mà chỉ  có thể  cong nhận về  quyền sử dụng   đất của ng sdđ trong hồ sơ địa chính, sổ đăng kí ruộng đất Câu 15: Điểm c khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai quy định về một trong các trường hợp Nhà nước thu hồi đất   do vi phạm:          “Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;”          Vậy tại sao Điều 24 của Nghị định số 43/2014/NĐ­CP quy định:          “Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất   cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền”. Luật 2013 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014 vì vậy việc thu hồi đất do vi phạm:          “Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;”  Chỉ áp dụng cho các trường hợp giao đất ko đúng thẩm quyên sau ngày 1/7/2014 Các TH giao đất ko đúng thẩm quyền trc 1/7/2014, có thể được xem xét cấp gcn để phục vụ dễ dàng cho công tác   quản lý về đất đai. Câu 16: Nguyên tắc sử dụng đất có quy định: “Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất và theo quy   định khác của pháp luật có liên quan.” Anh chị  hãy cho ví dụ  về  “người sử  dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ  của mình  …  theo quy   định khác của pháp luật có liên quan NG SDĐ thực hiện các quy định khác của pl có liên quan trong đó pháp luật có lien quan là các luật, bọ luật, vb quy   phạm pl trong hệ thống luật pháp hành chính việt nam. Ng sdđ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình ngoài tuân   thủ theo luật đất đai mà còn phải tuân thủ theo các chính sách pháp luật khác, ví dụ như luật dân sự, luật kinh tế,   luật hôn nhân và gia đình... ví dụ khi A được hưởng thừa kế một mảnh đất mà ng đẻ  lại thừa kế  vẫn còn nợ  ngân hàng tiên thì A phải thực   hiện nghĩa vụ tài chính trả nợ thì mới được công nhận qsdđ khi thực hiện góp vốn bằng qsdđ, thì ng sử dụng đất phải tuân thủ theo luật tài chính 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản