intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghỉ việc để chăm sóc người trong gia đình

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

133
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghỉ việc để chăm sóc một người trong gia đình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghỉ việc để chăm sóc người trong gia đình

  1. Bạo Hành Trong Gia Đình & Việc Làm Nghỉ Việc để Chăm Sóc Một Người Trong Gia Đình C Á C Q U Y Ề N H Ạ N P H Á P L Ý C Ủ A B Ạ N Những người thoát khỏi bạo hành trong gia đình thường cần lấy thời gian nghỉ việc để chăm sóc một người trong gia đình có tình trạng sức khỏe trầm trọng (dù là tinh thần hay thể xác), do bạo hành trong gia đình gây ra hoặc làm trầm trọng hơn. Theo Đạo Luật Nghỉ Việc Vì Gia Đình và Sức Khỏe liên bang và Đạo Luật Các Quyền Về Gia Đình của California, những nhân viên này có thể lấy đến mười hai tuần lễ nghỉ được bảo-vệ-về- công-việc (nhưng không được trả lương) mỗi năm để chăm sóc con cái, cha mẹ, vợ/chồng hoặc người bạn đời đã đăng ký có tình trạng sức khỏe trầm trọng. Luật lệ tiểu bang California cung cấp những bảo vệ riêng tư rất rõ rệt cho những người thoát khỏi bạo hành và điều này có thể cho phép nhân viên được lấy thời gian nghỉ mà không phải phổ biến việc bạo hành trong gia đình hoặc chi tiết về việc điều trị của người thoát khỏi bạo hành cho người chủ của họ. 1. Luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe cho phép các quyền gì? Luật lệ liên bang và tiểu bang cho phép một số nhân viên được quyền lấy ngày nghỉ việc không được trả lương để chăm sóc cho một người trong gia đình có tình trạng sức khỏe trầm trọng. Luật liên bang là Đạo Luật Nghỉ Việc Vì Gia Đình và Sức Khỏe (Family and Medical Leave Act = FMLA); luật tiểu bang là Đạo Luật Các Quyền Về Gia Đình của California (California Family Rights Act = CFRA). Nếu bạn đủ điều kiện để lấy ngày nghỉ không được trả lương vì gia đình/sức khỏe theo các luật này, người chủ của bạn: không thể sa thải bạn vì đã lấy đến 12 tuần nghỉ việc; phải để bạn quay lại làm chính công việc đó hay công việc tương đương (cùng đồng lương, phúc lợi và điều kiện làm việc) sau thời gian nghỉ của bạn; và phải tiếp tục trả tiền bảo hiểm y tế cho bạn—nếu bạn có các bảo hiểm này— trong thời gian bạn nghỉ việc. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  2. F M L A - BẢN TÀI LIỆU VỀ CHĂM SÓC CHO NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH (CARING FOR A FAMILY MEMBER FACT SHEET) Các điều luật về nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe cũng coi là trái luật nếu người chủ của bạn can thiệp vào quyền lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe, sách nhiễu bạn vì lý do đã lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe, từ chối yêu cầu lấy ngày nghỉ hợp lý, hoặc từ chối không tuyển hoặc thăng chức cho bạn vì bạn sẽ lấy hoặc đã lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe. Cũng được coi là trái luật khi chủ của bạn trả thù bạn vì đã yêu cầu lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khoẻ hoặc than phiền về việc vi phạm các luật lệ về nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe. Những luật lệ khác cũng cấm chủ của bạn không được kỳ thị bạn vì người chủ tin rằng bạn sẽ nghỉ không đến làm để chăm sóc một người trong gia đình có khuyết tật. 2. Bạn được bảo vệ bởi các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe không? Bạn phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây để được bảo vệ bởi các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe: bạn đã làm việc cho người chủ của bạn trong ít nhất 12 tháng (dù là làm bán thời gian hay tạm thời); bạn đã làm việc ít nhất 1.250 giờ (trung bình 25 giờ mỗi tuần) trong vòng 12 tháng trước khi nghỉ việc; chủ của bạn mướn ít nhất 50 người trong phạm vi bán kính 75-dặm từ nơi làm việc của bạn; và bạn cần lấy ngày nghỉ để chăm sóc cha/mẹ, con, vợ/chồng hoặc người bạn đời đã đăng ký có một tình trạng sức khỏe trầm trọng. (Nghỉ việc vì tình trạng sức khỏe trầm trọng của chính bạn, vì mang thai hoặc chăm sóc dưỡng thai, hoặc vì sanh con, sắp xếp cho con hoặc nuôi con nuôi cũng được bảo vệ bởi các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe.) 3. Các thuật ngữ trong luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe có nghĩa gì? “tình trạng sức khỏe trầm trọng” Theo các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe, tình trạng sức khỏe trầm trọng là một tình trạng bệnh tật, thương tích, suy yếu về thể xác, hoặc tình trạng tâm thần gây ra một thời gian bất lực (có nghĩa không đủ khả năng đi làm, đi học hay thực hiện các sinh hoạt thông thường hàng ngày khác) và đòi hỏi ít nhất một trong các điều sau đây: ở qua đêm tại bệnh viện, nơi dành cho người bệnh sắp chết, hoặc cơ sở chăm sóc y tế nội trú (bất cứ sự bất lực hoặc trị liệu sau đó liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân nội trú cũng được đài thọ); hoặc trị liệu liên tục bởi một nhà cung cấp dịch vụ y tế. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  3. F M L A - BẢN TÀI LIỆU VỀ CHĂM SÓC CHO NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH (CARING FOR A FAMILY MEMBER FACT SHEET) “trị liệu liên tục” Theo các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe, điều khoản trị liệu liên tục đòi hỏi một trong các điều sau đây: một bệnh trạng gây ra sự bất lực trong hơn ba ngày đòi hỏi: (1) hai lần đi khám tại nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc nhiều hơn, hoặc (2) một lần đi khám với chế độ trị liệu và theo dõi liên tục; một bệnh trạng kinh niên liên tục trong một khoảng thời gian dài và đòi hỏi việc đi khám bác sĩ định kỳ, và tình trạng có thể gây ra sự bất lực thất thường thay vì liên tục; nghỉ vĩnh viễn hoặc dài hạn do một bệnh trạng mà sự trị liệu có thể không có hiệu quả (chẳng hạn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối) khi bệnh nhân được nhà cung cấp dịch vụ y tế theo dõi, nhưng không nhất thiết là được trị liệu tích cực; nghỉ để nhận nhiều trị liệu đa dạng cho (1) giải phẫu hồi phục, hoặc (2) một bệnh trạng có thể gây ra thời gian bất lực hơn ba ngày nếu không được điều trị; hoặc mang thai và chăm sóc dưỡng thai. Trị liệu hoặc giải phẫu thẩm mỹ, và trị liệu cho các bệnh trạng thông thường, như bệnh cúm, thường không được coi là đủ để tính là một tình trạng sức khỏe trầm trọng. “trị liệu” Trị liệu theo các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe bao gồm khám bệnh để xác định xem có tình trạng sức khỏe trầm trọng hay không và đánh giá tình trạng đó. Trị liệu không bao gồm khám sức khỏe, khám mắt hoặc khám răng định kỳ. “nhà cung cấp dịch vụ y tế” Thuật ngữ nhà cung cấp dịch vụ y tế bao gồm: bác sĩ y khoa có bằng hành nghề; bác sĩ tâm lý học lâm sàng; chuyên viên kiểm định thị lực, nha sĩ, bác sĩ trị bệnh bàn chân; y tá điều dưỡng được quyền biên toa và bà mụ có chứng chỉ hành nghề; nhân viên xã hội lâm sàng; và bác sĩ chỉnh hình (trong các điều kiện giới hạn, tùy theo trị liệu họ cung cấp). Nếu chương trình chăm sóc sức khỏe của người chủ của bạn chấp nhận giấy chứng nhận từ bác sĩ của người trong gia đình bạn về một tình trạng sức khỏe trầm trọng để chứng minh cho đơn đòi phúc lợi, bác sĩ của người trong gia đình bạn có thể được tính như nhà cung cấp dịch vụ y tế chiếu theo các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe. “người trong gia đình” 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  4. F M L A - BẢN TÀI LIỆU VỀ CHĂM SÓC CHO NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH (CARING FOR A FAMILY MEMBER FACT SHEET) Bạn có thể lấy thời gian nghỉ để chăm sóc cha/mẹ, con, vợ/chồng hoặc người bạn đời đã đăng ký của bạn đang ở trong tình trạng sức khỏe trầm trọng. Cha/mẹ có nghĩa người cha/mẹ ruột hoặc một người đã chăm sóc cho bạn như cha/mẹ khi bạn còn nhỏ. Cha mẹ vợ/cha mẹ chồng không được tính đến . Vợ/chồng có nghĩa người vợ hay người chồng được tiểu bang nơi bạn cư ngụ công nhận. Người bạn đời đã đăng ký có nghĩa những người cùng giới tính đã nộp Lời Tuyên Bố Là Bạn Đời với Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Con có nghĩa con ruột, con nuôi hoặc con nuôi dưỡng tạm thời, trẻ được tòa bảo trợ , hoặc một trẻ mà bạn đã đối xử như bạn là cha/mẹ ngay dù bạn không chính thức nhận trẻ đó làm con nuôi. Trẻ phải hoặc (1) dưới 18 tuổi, hoặc (2) 18 tuổi hay lớn hơn và không thể tự chăm sóc vì một khuyết tật tinh thần hoặc thể xác. 4. Những hình thức chăm sóc nào được bảo vệ bởi các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe? Các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe công nhận bạn có thể cần có mặt để chăm sóc về cơ thể hoặc tinh thần, hay cả hai. Do đó, thí dụ, bạn có thể lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe khi bạn cần có mặt để chăm sóc về cơ thể cho một người trong gia đình đang có tình trạng sức khỏe trầm trọng (chẳng hạn tắm rửa, cho uống thuốc, cho ăn uống, hoặc đưa đi bác sĩ khi người trong gia đình này không thể tự họ làm lấy các nhu cầu ấy) hoặc nếu bác sĩ quyết định là sự an ủi hoặc trấn an tinh thần của bạn sẽ có lợi cho người trong gia đình (thí dụ, ở bên cạnh người trong gia đình đang trải qua giải phẫu). Bạn cũng có thể lấy ngày nghỉ nếu bạn cần có mặt để thu xếp những thay đổi về việc chăm sóc hoặc để thay thế cho những người khác đang lo chăm sóc người trong gia đình đó. 5. Trách nhiệm của người chủ về việc thông báo cho bạn biết các quyền nghỉ vì gia đình/sức khỏe của bạn? Một người chủ bao gồm trong các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe (có 50 nhân viên hoặc nhiều hơn) phải thực hiện các việc sau: dán một thông cáo giải thích quyền hạn và trách nhiệm chiếu theo các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe; cung cấp văn bản chi tiết về các quyền hạn và trách nhiệm này cho bất cứ nhân viên nào đủ điều kiện khi người đó báo là cần nghỉ vì gia đình/sức khỏe; Ghi trong cẩm nang của nhân viên quyền hạn và trách nhiệm của nhân viên chiếu theo các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe, nếu người chủ có làm cẩm nang này ; và định rõ ngày nghỉ, dù nhân viên được trả lương hay không, là ngày nghỉ bao gồm trong luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe và thông báo cho nhân viên biết về sự chỉ định này. Nếu chủ của bạn chưa thông báo cho bạn biết về các quyền nghỉ việc của bạn và bạn nghĩ rằng chủ của bạn phải theo các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe, hãy hỏi người chủ của bạn thông tin về các quyền này. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  5. F M L A - BẢN TÀI LIỆU VỀ CHĂM SÓC CHO NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH (CARING FOR A FAMILY MEMBER FACT SHEET) 6. Các điều khoản về việc nghỉ vì gia đình/sức khỏe gồm những gì? Ngày nghỉ bao gồm trong các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe không được trả lương trừ phi sử dụng một hình thức nghỉ được trả lương khác cùng với ngày nghỉ này (thí dụ, nghỉ vì đau ốm hoặc nghỉ hè). Trong đa số các trường hợp, bạn phải được quay trở lại chức vụ cũ hoặc chức vụ tương đương sau ngày nghỉ của bạn. Bạn không được phục hồi chức vụ nếu công việc của bạn đã bị bỏ vì lý do kinh doanh hợp pháp không liên quan đến việc lấy ngày nghỉ của bạn. Nếu bạn có các bảo hiểm sức khỏe, chủ của bạn vẫn phải tiếp tục trả những bảo hiểm này trong thời gian bạn nghỉ việc. Điều khoản này bao gồm bất cứ phúc lợi nào bạn nhận được cho những người sống phụ thuộc vào bạn hay người trong gia đình bạn. Nếu bạn không quay trở lại làm việc sau khi nghỉ, chủ của bạn có thể đòi bạn trả lại phí tổn tiếp tục mua bảo hiểm sức khỏe cho bạn trong thời gian bạn nghỉ việc, trừ phi lý do bạn không thể quay trở lại làm việc nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn (thí dụ, người trong gia đình vẫn cần sự chăm sóc của bạn). 7. Bạn có phải thông báo cho người chủ biết bạn cần lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe không? Bạn phải báo cho chủ của bạn biết 30 ngày trước khi lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe khi việc này có thể lường trước được, chẳng hạn một việc giải phẫu quan trọng được định ngày từ trước. Nếu bạn cần nghỉ bất thình lình để chăm sóc cho người trong gia đình hoặc nếu người trong gia đình có trường hợp khẩn cấp về y tế, bạn phải báo cho chủ của bạn biết càng sớm càng tốt, thông thường là trong vòng một vài ngày. Bạn nên thông báo bằng thư cho chủ của bạn biết về việc cần lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe, và hãy chắc chắn là bạn có giấy trả lời của người chủ của bạn. Bạn không phải phổ biến chi tiết về việc chẩn đoán bệnh của người trong gia đình cho chủ biết, nhưng bạn phải cho chủ của mình đủ thông tin để người chủ hiểu người trong gia đình của bạn có một tình trạng sức khỏe trầm trọng cần được bạn chăm sóc. Hãy chắc chắn là bạn đã hiểu rõ các quy định của người chủ về ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe trước khi bạn lấy ngày nghỉ. Yêu cầu chủ của bạn đưa cho văn bản mô tả các quyền hạn và trách nhiệm của bạn để lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe. 8. Chủ của bạn có thể yêu cầu thông tin gì về việc nghỉ của bạn? Nếu bạn lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe, chủ của bạn được phép yêu cầu bạn đưa: 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  6. F M L A - BẢN TÀI LIỆU VỀ CHĂM SÓC CHO NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH (CARING FOR A FAMILY MEMBER FACT SHEET) xác nhận quan hệ của bạn với người trong gia đình, chẳng hạn giấy khai sanh hoặc hôn thú; giấy chứng nhận y khoa của nhà cung cấp dịch vụ y tế (chẳng hạn giấy bác sĩ) liên quan đến tình trạng sức khỏe trầm trọng của người trong gia đình; giấy tái chứng nhận nếu giấy chứng nhận ban đầu đã hết hạn, bạn yêu cầu gia hạn ngày nghỉ, hoặc hoàn cảnh thay đổi; và báo cáo định kỳ trong thời gian nghỉ việc về tình trạng và ý định quay lại làm việc của bạn. 9. Giấy chứng nhận y khoa phải ghi những điều gì? Chủ của bạn có thể yêu cầu một giấy chứng nhận y khoa (chẳng hạn giấy bác sĩ) cho biết việc bạn cần phải chăm sóc cho người trong gia đình có tình trạng sức khỏe trầm trọng. Giấy chứng nhận không cần phải phổ biến chi tiết về việc chẩn đoán bệnh của người trong gia đình bạn, nhưng phải cung cấp đủ thông tin để chủ của bạn kiểm chứng nhu cầu lấy ngày nghỉ của bạn. Giấy bác sĩ phải bao gồm: ngày tình trạng sức khỏe trầm trọng của người trong gia đình bắt đầu; thời gian có thể kéo dài của tình trạng này ; ước tính thời gian mà nhà cung cấp dịch vụ y tế nghĩ là bạn cần có để chăm sóc cho người trong gia đình; lời xác nhận tình trạng sức khỏe trầm trọng cần có việc tham dự của bạn trong sự chăm sóc trong thời gian trị liệu hoặc trông chừng người trong gia đình; và lời kiểm chứng nhu cầu của bạn cần nghỉ từng lúc hoặc có lịch được làm việc giảm bớt, nếu điều này áp dụng. Chủ của bạn không thể hỏi bạn hoặc bác sĩ của người trong gia đình bạn nhiều hơn những thông tin căn bản này. Nếu giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe trầm trọng của người trong gia đình hội đủ các đòi hỏi này, chủ của bạn phải chấp nhận giấy đó là đầy đủ. Chủ của bạn không thể yêu cầu ý kiến thứ hai và thứ ba về việc xác nhận tình trạng sức khỏe trầm trọng của người trong gia đình. Chủ của bạn phải giữ kín bất cứ thông tin y tế nào ghi trong giấy chứng nhận. 10. Bạn có thể lấy ngày nghỉ từng lúc hoặc bán thời gian không? Bạn có thể lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe theo lịch làm việc từng lúc hoặc giảm bớt (bán thời gian) nếu việc chăm sóc cho người trong gia đình được đáp ứng tốt nhất qua lịch làm việc từng lúc hoặc giảm bớt. Bạn có thể lấy ngày nghỉ từng lúc không phải chỉ khi nhu cầu cần chăm sóc của người trong gia đình là từng lúc (thí dụ cho việc tư vấn hàng tháng), mà cả khi sự có mặt của bạn chỉ cần từng lúc (chắng hạn chia sẻ trách nhiệm chăm sóc với những người khác). 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  7. F M L A - BẢN TÀI LIỆU VỀ CHĂM SÓC CHO NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH (CARING FOR A FAMILY MEMBER FACT SHEET) Nếu bạn cần lấy ngày nghỉ từng lúc hoặc lịch được làm việc giảm bớt, bạn phải cố gắng thu xếp với chủ của bạn một lịch làm việc ít xáo trộn nhất cho các hoạt động của người chủ, nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu chăm sóc người trong gia đình của bạn theo xác định của nhà cung cấp dịch vụ y tế. Chủ của bạn có thể tạm thời thuyên chuyển bạn sang một công việc thay thế với đồng lương và phúc lợi tương đương nếu công việc đó đáp ứng được tốt hơn nhu cầu cần nghỉ từng lúc của bạn. Chủ của bạn không thể bắt bạn lấy ngày nghỉ nhiều hơn là cần thiết về mặt y tế để chăm sóc người trong gia đình của bạn, hoặc thuyên chuyển bạn sang một chỗ khác để trừng phạt việc lấy ngày nghỉ (thí dụ, chuyển bạn từ ca làm ban ngày sang ca muộn ban đêm). Một khi bạn không cần lịch được làm việc giảm bớt nữa, chủ của bạn phải để bạn quay lại cùng công việc hoặc công việc tương đương mà bạn đã giữ trước khi lấy ngày nghỉ từng lúc. 11. Nghỉ vì gia đình/sức khỏe liên quan đến các hình thức nghỉ khác như thế nào? Nghỉ Hè/Nghỉ Phép Cá Nhân/Nghỉ Vì Đau Ốm Bạn hoặc chủ của bạn có thể chọn để áp dụng bất cứ ngày nghỉ hè hoặc nghỉ phép cá nhân được trả lương nào đã được tích lũy cho thời gian bạn nghỉ để chăm sóc người trong gia đình. Tuy nhiên, chủ của bạn chỉ có thể áp dụng ngày nghỉ hè hoặc nghỉ phép cá nhân nếu bạn yêu cầu nghỉ cho một lý do được ấn định trong luật nghỉ vì gia đình/sức khỏe. Ngoài ra, nếu chính sách nghỉ vì đau ốm của chủ bao gồm cả nghỉ để chăm sóc người trong gia đình, bạn hoặc chủ của bạn có thể chọn áp dụng ngày nghỉ vì đau ốm đã được tích lũy cho thời gian bạn nghỉ để chăm sóc người trong gia đình. Nếu ngày nghỉ được trả lương của bất cứ hình thức nào được áp dụng cho thời gian nghỉ vì gia đình/sức khỏe và các đòi hỏi của chủ của bạn để sử dụng ngày nghỉ được trả lương đó ít nghiêm ngặt hơn những đòi hỏi trong các luật nghỉ vì gia đình/sức khỏe, chỉ các đòi hỏi ít nghiêm ngặt hơn này mới có thể được áp đặt . (Thí dụ, nếu bạn không cần phải nộp giấy bác sĩ để kiểm chứng nhu cầu lấy ngày nghỉ cá nhân của bạn, chủ của bạn không thể đòi bạn nộp giấy bác sĩ để kiểm chứng nhu cầu lấy ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe của bạn.) Chủ của bạn không thể quy định hồi tố thời gian nghỉ được trả lương như nghỉ vì gia đình/sức khỏe sau khi bạn quay lại làm việc. Nghỉ Vì Gia Đình Được Trả Lương Nghỉ Vì Gia Đình Được Trả Lương cho phép các nhân viên tham gia vào hệ thống Bảo Hiểm Về Khuyết Tật Tiểu Bang được hưởng tối đa là sáu tuần lễ được trả lương một phần mỗi năm khi họ lấy ngày nghỉ việc để chăm sóc cho một người trong gia đình có tình trạng sức khỏe trầm trọng. Nhân viên có thể lãnh trợ cấp Nghỉ Vì Gia Đình Được Trả Lương trong khi nghỉ vì gia đình/sức khỏe. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  8. F M L A - BẢN TÀI LIỆU VỀ CHĂM SÓC CHO NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH (CARING FOR A FAMILY MEMBER FACT SHEET) Những nhân viên không đủ điều kiện cho việc nghỉ vì gia đình/sức khỏe được bảo-vệ-về- công-việc vẫn có thể đủ điều kiện để nhận trợ cấp Nghỉ Vì Gia Đình Được Trả Lương nếu họ đóng tiền vào quỹ Bảo Hiểm Về Khuyết Tật Tiểu Bang, và phải nghỉ việc để chăm sóc cho người trong gia đình. Tất cả các nhân viên đóng tiền vào quỹ SDI đều đủ điều kiện để nhận trợ cấp Nghỉ Vì Gia Đình Được Trả Lương, không cần biết đến tầm mức của hãng chủ hoặc khoảng thời gian làm việc. Chăm Sóc Gia Đình/Họ Hàng Những người chủ cung cấp ngày nghỉ vì đau ốm cho nhân viên của họ phải cho phép nhân viên dùng ít nhất một nửa số ngày nghỉ vì đau ốm hàng năm của họ để chăm sóc con cái, vợ/chồng, người bạn đời hoặc cha/mẹ. Nếu bạn đủ điều kiện cho ngày nghỉ vì đau ốm, bạn có thể dùng thời gian này để chăm sóc cho những người trong gia đình đó (bao gồm cả người thoát khỏi bạo hành trong gia đình) và chủ của bạn không thể phạt kỷ luật bạn vì đã lấy thời gian nghỉ cần có này. Ngày Nghỉ Ghi Rõ trong Hợp Đồng Các luật nghỉ việc vì gia đình/sức khỏe thiết lập quyền nghỉ tối thiểu vì gia đình/sức khỏe. Nếu chủ của bạn cung cấp những phúc lợi nghỉ vì gia đình/sức khỏe nhiều hơn theo một hợp đồng với nghiệp đoàn, hợp đồng khác, chính sách hoặc lề lối, bạn được quyền hưởng những phúc lợi rộng lượng hơn này. Thời Gian Nghỉ Bù Chủ của bạn không được yêu cầu bạn thay thế thời gian nghỉ bù cho ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe không được trả lương. 12. Bạn có thể nhận sự giúp đỡ về các quyền nghỉ vì gia đình/sức khỏe của bạn ở đâu? Để có thông tin về việc áp dụng các quyền nghỉ vì gia đình và sức khỏe cho trường hợp riêng của bạn, hãy liên lạc với Dự Án về Bạo Hành Trong Gia Đình và Việc Làm của Hội Trợ Giúp Pháp Luật – Trung Tâm Luật Lệ Về Việc Làm qua số điện thoại miễn phí (888) 864- 8335. Dự Án có thể giúp bạn hiểu rõ các quyền của bạn gồm những gì, cách thực thi các quyền của bạn, và phải làm gì nếu các quyền của bạn bị vi phạm. Nếu bạn cho rằng người chủ của bạn đã vi phạm luật lệ về ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với văn phòng của Bộ Lao Động Liên Bang, Bộ phận Tiền Lương và Giờ Lao Động tại địa phương của bạn không muộn hơn hai năm sau khi có hành vi sớm nhất về kỳ thị (xin xem danh sách Chính Quyền Liên Bang ở phần đầu niên giám điện thoại địa phương bạn) hoặc với Bộ Công Bằng Về Nghề Nghiệp và Gia Cư California không muộn hơn một năm sau khi có hành vi kỳ thị đầu tiên (muốn biết chi tiết, xin gọi số 1.800.884.1684). 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  9. F M L A - BẢN TÀI LIỆU VỀ CHĂM SÓC CHO NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH (CARING FOR A FAMILY MEMBER FACT SHEET) Nếu bạn kiện người chủ của bạn do vi phạm luật lệ về ngày nghỉ vì gia đình/sức khỏe, tòa có thể cho bạn phục hồi chức vụ cũ của bạn và hưởng tiền lương bạn phải được trả hoặc sự thăng chức bạn phải nhận được, cũng như bồi hoàn các phí tổn pháp lý. Thời gian có giới hạn. Bạn phải hành động ngay lập tức nếu bạn nghĩ các quyền của bạn đã bị vi phạm. Bản tài liệu này nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát, chính xác về các quyền hạn pháp lý liên quan đến việc làm tại California. Tuy nhiên vì luật lệ và các thủ tục pháp lý thay đổi thường xuyên và được giải thích khác nhau, Hội Trợ Giúp Pháp Luật - Trung Tâm Luật Lệ Về Việc Làm không thể đảm bảo rằng thông tin trong bản tài liệu này là hiện hành cũng như không chịu trách nhiệm về bất cứ việc sử dụng nào được thực thi. Xin đừng tin cậy vào thông tin này mà không tham khảo với luật sư hoặc cơ quan thích hợp về các quyền trong trường hợp riêng của bạn. Dự án này được hỗ trợ bởi Trợ Cấp Số 2005-WL-AX-0013 do Văn Phòng Về Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ, Bộ Tư Pháp Liên Bang cấp. Các quan điểm, xác minh sự việc, kết luận, và đề nghị bày tỏ trong tài liệu xuất bản/chương trình/trình bày này là của (các) tác giả và không nhất thiết phản chiếu quan điểm của Bộ Tư Pháp, Văn Phòng Về Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ. Muốn biết thêm chi tiết về các quyền hạn làm việc của bạn, xin gọi: Dự Án Bạo Hành Trong Gia Đình & Việc Làm Số điện thoại miễn phí ở California: (888) 864-8335 Ngoài California: (415) 593- 0033 Dự Án Bạo Hành Trong Gia Đình và Việc Làm là một Dự Án của Hội Trợ Giúp Pháp Luật - Trung Tâm Luật Lệ Về Việc Làm (LAS-ELC). LAS-ELC là một cơ quan bất vụ lợi đặt trọng tâm vào các quyền hạn pháp lý liên quan đến việc làm của những nhân viên có mức thu nhập thấp và cung cấp thông tin pháp lý miễn phí về nhiều vấn đề liên quan đến việc làm. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2