intTypePromotion=1

Nghiên cứu đề xuất lồng ghép biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
7
lượt xem
1
download

Nghiên cứu đề xuất lồng ghép biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này trình bày đề xuất các nhóm tiêu chí, bước lồng ghép và đánh giá việc lồng ghép biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tùy theo đặc điểm của địa phương, có thể phát triển các bước hoặc thu hẹp cho phù hợp nhằm đảm bảo quá trình lồng ghép được thành công và triển khai hiệu quả, góp phần giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu đề xuất lồng ghép biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước

  1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT LỒNG GHÉP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀO QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH PHƯỚC Lê Hoài Nam 1 Nguyễn Vũ Luân 2 TÓM TẮT: Kịch bản biến đổi khí hậu (BĐKH) cho tỉnh Bình Phước đã xây dựng lần đầu vào năm 2012, đến năm 2020, kịch bản tiếp tục được cập nhật trên cơ sở Kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam, công bố năm 2016. Dựa vào kịch bản cập nhật mới, các tác động cũng như tổn thương đến đối tượng kinh tế - xã hội (KT - XH) đã được nhận diện theo 2 kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5. Theo đó, KT - XH của tỉnh Bình Phước sẽ bị ảnh hưởng lớn trong thời gian sắp tới nếu không có giải pháp thích ứng kịp thời. Do đó, điều cần thiết ngay bây giờ là phải xây dựng và có lộ trình lồng ghép BĐKH vào quy hoạch (QH), kế hoạch (KH) phát triển KT - XH. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đề xuất các nhóm tiêu chí, bước lồng ghép và đánh gía việc lồng ghép BĐKH vào QH, KH phát triển KT - XH của tỉnh. Tùy theo đặc điểm của địa phương, có thể phát triển các bước hoặc thu hẹp cho phù hợp nhằm đảm bảo quá trình lồng ghép được thành công và triển khai hiệu quả, góp phần giúp địa phương phát triển KT - XH một cách bền vững. Từ khóa: KT - XH của tỉnh Bình Phước, BĐKH, tổn thương do BĐKH. Nhận bài: 15/3/2021; Sửa chữa: 26/3/2021; Duyệt đăng: 29/3/2021 1. Đặt vấn đề thời kỳ quá khứ, với mức độ khắc nghiệt cao và ít thích hợp cho sự sống nói chung. BĐKH hiện nay đang là một trong những hiểm họa và thách thức lớn đối với sự nghiệp phát triển bền Việt Nam đã có Kịch bản BĐKH mới nhất được ban vững. Biểu hiện chủ yếu của BĐKH là sự nóng lên toàn hành bởi Bộ TN&MT vào năm 2016 với những diễn cầu, băng tan, sự biến động thất thường của lượng mưa biến về thay đổi khí hậu, nhiệt trị, khí hậu cực đoan và hiện tượng thời tiết cực đoan (ENSO) như siêu bão, mới. Theo Kịch bản mới được cập nhật có thể thấy lũ lụt, hạn hán... rằng, yếu tố lượng mưa của tỉnh Bình Phước được dự báo tăng nhiều so với các tỉnh thành khác trong phạm Bình Phước tuy là một tỉnh miền núi của vùng Đông vi cả nước. Tuy nhiên, kết quả trên được dự đoán căn Nam bộ, vốn có nhiều diện tích rừng tự nhiên, nhưng cứ vào số liệu thống kê trên diện rộng (150 trạm quan trong những năm gần đây cũng đã ghi nhận được các trắc của cả nước), đồng thời, sử dụng các mô hình khí biểu hiện của BĐKH gây trượt lở, sụt lún, xói mòn, hậu toàn cầu và mô hình khí hậu khu vực chưa được hoang hóa đất, gia tăng lũ quét, hạn hán… làm thiệt hại hiệu chỉnh thống kê sản phẩm mô hình phù hợp cho tới đời sống kinh tế của địa phương. tỉnh Bình Phước nên kết quả dự báo chưa phù hợp với Năm 2012, UBND tỉnh Bình Phước đã phê duyệt tình hình thực tế của tỉnh cũng như chưa có những đề Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn xuất cần thiết để tỉnh có thể ứng phó, thích ứng với 2012 - 2020 tại Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày BĐKH trong tương lai. 26/7/2012. Nội dung kế hoạch này cho thấy, trước năm Trong khuôn khổ Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh “Đánh 2060, BĐKH trên địa bàn tỉnh sẽ thể hiện ở vai trò giá ảnh hưởng của BĐKH đến biến động diện tích và chính của hiện tượng ENSO gia tăng các tác động thất cơ cấu sử dụng đất, tiềm năng phát triển KT - XH, tiềm thường với mức thiệt hại khó lường, còn sau năm 2060, năng khai thác các loại tài nguyên khoáng sản trên địa BĐKH sẽ trở thành hiện tượng phổ biến trong năm, bàn tỉnh Bình Phước”, thực hiện từ năm 2018 - 2020, tạo nên một chế độ khí hậu mới khác thường so với các tỉnh đã tiến hành cập nhật lại các kịch bản BĐKH theo 1 Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Nam, Tổng cục Môi trường 2 Trung tâm Tư vấn và Kỹ thuật Môi trường, Trung tâm Tư vấn và Công nghệ Môi trường, Tổng cục Môi trường Chuyên đề I, tháng 3 năm 2021 113
  2. Kịch bản BĐKH cho Việt Nam, cập nhật mới vào năm Phương pháp chi tiết hóa động lực: Được sử dụng 2016. Song song với đó, Đề tài cũng đã tiến hành mô để tính toán xây dựng kịch bản BĐKH cho tỉnh Bình hình hóa, xác định biến động và những tổn thương do Phước thông qua các kịch bản BĐKH của Việt Nam đã BĐKH đến hoạt động phát triển KT - XH đến năm 2100. được công bố (phiên bản năm 2016). Những tác động và tính dễ bị tổn thương do BĐKH đến 2.2. Phương pháp đánh giá mức độ tổn thương các KT - XH là đáng ghi nhận. Trong công trình nghiên đối tượng do BĐKH: cứu này, tác giả trình bày những tác động đã được nhận diện, trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp lồng ghép BĐKH Phương pháp xây dựng bản đồ tác động và tổn vào QH, KH phát triển KT - XH của địa phương trong thương do BĐKH: Sử dụng các mô hình kết hợp với những năm tới, nhằm thích ứng với BĐKH, đảm bảo công nghệ GIS để xây dựng bản đồ tác động và tổn phát triển KT - XH một cách bền vững. thương do BĐKH cho các đối tượng, lĩnh vực nghiên cứu. 2. Phương pháp nghiên cứu 2.3. Phương pháp điều tra xã hội học: Rà soát giải pháp lồng ghép, thích ứng với BĐKH Phương pháp này nhằm thu thập thông tin, phản là cả một quá trình, đòi hỏi nghiên cứu từ hiện trạng hồi cũng như năng lực thích ứng của cộng đồng hoặc cho đến nguyên nhân, đặc trưng, giải pháp. Trước khi đối tượng bị ảnh hưởng nhằm có một sự chuẩn bị cho thiết lập giải pháp lồng ghép, tính dễ bị tổn thương và việc xác định các giải pháp thích ứng phù hợp. những tác động chính đến các ngành, lĩnh vực của tỉnh Bình Phước đã được xác định. Do vậy, từ nghiên cứu 2.4. Phương pháp kế thừa: đến giải pháp phải đi theo từng bước, đáp ứng với các Sử dụng để kế thừa, áp dụng có chọn lọc kinh nội dung như trong Hình 1. nghiệm các nước trên thế giới về ảnh hưởng của BĐKH Để thực hiện được công tác này, chúng ta cần phải đến biến động diện tích và cơ cấu sử dụng đất, tiềm có phương pháp và cách thức thực hiện. Một số phương năng phát triển KT - XH, tiềm năng khai thác các loại pháp chính như sau: khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước với biên độ thời gian đưa ra các dự báo đến năm 2100. 2.5. Phương pháp nghiên cứu sử dụng các trường hợp tương tự: Phương pháp này sử dụng số liệu của các trường hợp tương tự ở một khu vực khác để đánh giác tác động của BĐKH lên đối tượng đang xem xét. Có 4 loại nghiên cứu tương tự thường được dùng là: Sự kiện lịch sử tương tự; Xu hướng lịch sử tương tự; Khu vực khí hậu hiện tại tương tự và khu vực khí hậu tương lai tương tự. 2.6. Phương pháp chuyên gia: Phương pháp này tập hợp ý kiến và đánh giá của các chuyên gia về tác động của BĐKH lên đối tượng đang xem xét. Ý kiến và đánh giá của các chuyên gia được tập hợp từ nguồn tài liệu nghiên cứu, các báo cáo đánh giá hoặc cuộc họp chuyên gia. 3. Kết quả và thảo luận ▲Hình 1: Sơ đồ phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu 3.1. Đặc điểm tổn thương KT - XH tỉnh Bình về tác động và thích ứng với BĐKH (Bộ NN&PTNT, 2010) Phước do BĐKH Chỉ số tổn thương (V) do BĐKH được tính bằng 2. 1. Phương pháp xây dựng kịch bản BĐKH cho việc cộng chỉ số nhạy cảm của KT - XH (S) (dân số, từng khu vực của tỉnh Bình Phước: dân cư, mật độ dân số, lao động, giới tính, diện tích sản xuất) và chỉ số phơi nhiễm (E) (khả năng hứng chịu Phương pháp xây dựng kịch bản BĐKH trên cơ sở trước BĐKH như tăng mưa, nhiệt, hạn hán, ngập lũ), số liệu thực đo về nhiệt độ, lượng mưa tại 150 trạm khí mức độ tác động đến các thành phần KT - XH (I). Kết tượng, thủy văn, số liệu quan trắc về bão, các đợt nắng quả tính toán chỉ số tổn thương (V) đối với KT - XH nóng, rét... sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính do BĐKH trên địa bàn tỉnh Bình Phước thể hiện trong để xác định xu thế và mức độ biến đổi của các biến khí Bảng 1. hậu trong quá khứ. 114 Chuyên đề I, tháng 3 năm 2021
  3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Ở Bảng 1 trình bày chỉ số dễ bị tổn thương (DBTT) Đồng Xoài là thấp, bên cạnh đó, thành phố có khả năng do BĐKH tại tỉnh Bình Phước đối với KT - XH được thích ứng cao, do đây là trung tâm hành chính, trình tính toán cấu phần từ (E, S, I). Trong đó có thể thấy, các độ dân trí cao, tỷ lệ giới tính cân bằng và khả năng hiểu huyện, thành, thị như Đồng Xoài, Phước Long, Bình biết tốt, do vậy, tính tổn thương thấp nhất trong 11 Long, Chơn Thành, Hớn Quản, Đồng Phú, Lộc Ninh, huyện, thành. Phú Riềng, Bù Đăng hứng chịu trước BĐKH thấp (chỉ Bốn huyện gồm Bù Đốp, Bù Gia Mập, Hớn Quản và số E từ 0.32 - 0.38), còn huyện Bù Đốp và Bù Gia Mập Phú Riềng chịu tổn thương do BĐKH cao nhất trong hứng chịu trước BĐKH vừa (E từ 0.41 - 0.43). Trong các huyện, thị, ở mức cao trong thang thứ 4 (theo thang khi đó, tiềm năng KT - XH có mức nhạy cảm với BĐKH đánh giá), tại tất cả các kịch bản đều đỏ, huyện Bù Gia thấp, thấp nhất là huyện Lộc Ninh và Bù Gia Mập, các Mập là phải cẩn trọng nhất bởi mức tổn thương đã gần huyện, thành còn lại có mức độ nhạy cảm thấp. Tuy thang cuối cùng. Các huyện này phải nâng cao khả nhiên, vì mức độ hứng chịu trước thiên tai của huyện năng thích ứng thì mới giúp giảm tính DBTT, ít hứng Lộc Ninh và Bù Gia Mập là mức vừa, kết hợp khả năng chịu trước thiên tai, KT - XH cần phát triển mặc dù thích ứng tương đối thấp, do vậy, mức độ tổn thương mức nhạy cảm là rất thấp. là cao (trên 0.70). Do vậy khả năng thích ứng là rất quan trọng trong Trong kết quả tính toán tính dễ bị tổn thương thì ứng phó với BĐKH, bởi tính nhạy cảm có thấp mà mức TP. Đồng Xoài chịu mức độ tổn thương thấp nhất ở tất độ ứng chịu cao, khả năng thích ứng thấp thì sẽ dẫn cả kịch bản, tuy nhiên, mức độ tổn thương cũng ở mức đến mức độ tổn thương trước BĐKH là cao và nguy vừa theo 5 thang đánh giá, giá trị V là 0.56 - 0.58. Điều hại. này cũng giải thích rằng vì mức độ hứng chịu (khoảng 3.2. Năng lực thích ứng với BĐKH của tỉnh Bình 0.33) và nhạy cảm (khoảng 0.21) trước BĐKH của TP. Phước Bảng 1: Bảng chỉ số tổn thương (V) do BĐKH đối với KT - XH tỉnh Bình Phước Huyện Chỉ Chỉ V 45- V 45- V 45- V 45- V 45- V 85- V 85- V 85- V 85- V 85- thành số E số S 2025 2030 2050 2070 2100 2025 2030 2050 2070 2100 Đồng Xoài 0.33 0.21 0.56 0.57 0.56 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.58 Phước Long 0.37 0.24 0.69 0.71 0.70 0.73 0.72 0.66 0.68 0.72 0.73 0.73 Bình Long 0.37 0.24 0.69 0.67 0.67 0.67 0.68 0.68 0.66 0.67 0.67 0.67 Chơn Thành 0.35 0.25 0.69 0.69 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 Hớn Quản 0.37 0.25 0.74 0.72 0.72 0.71 0.73 0.74 0.72 0.72 0.71 0.71 Đồng Phú 0.32 0.26 0.67 0.70 0.68 0.69 0.69 0.68 0.71 0.69 0.69 0.70 Lộc Ninh 0.38 0.19 0.65 0.64 0.64 0.63 0.65 0.63 0.63 0.64 0.63 0.63 Phú Riềng 0.36 0.25 0.74 0.76 0.75 0.76 0.77 0.72 0.73 0.75 0.76 0.74 Bù Đăng 0.36 0.21 0.67 0.67 0.66 0.68 0.67 0.67 0.66 0.68 0.68 0.69 Bù Đốp 0.41 0.23 0.72 0.71 0.72 0.73 0.74 0.70 0.69 0.74 0.73 0.71 Bù Gia Mập 0.43 0.17 0.76 0.76 0.75 0.76 0.76 0.72 0.73 0.77 0.76 0.74 ▲Hình 2: Bản đồ chỉ số tổn thương do BĐKH tỉnh ▲Hình 3: Bản đồ chỉ số tổn thương do BĐKH tỉnh Bình Phước - RCP4.5-2100 Bình Phước - RCP8.5-2100 Chuyên đề I, tháng 3 năm 2021 115
  4. Qua tiến trình tham vấn, lấy ý kiến của các cộng - Bước 3: Lồng ghép bước T3 của quy trình vào đồng dân cư và một số tổ chức tại đại phương về nhận bước 5 của quy trình xây dựng QH, KH phát triển thức và năng lực thích ứng với BĐKH trên địa bàn tỉnh KT - XH. Nội dung của bước này là các vấn đề BĐKH Bình Phước thấy rằng: phải được thể hiện trong nội dung của văn bản QH, - Về biểu hiện tác động của BĐKH trên địa bàn KH phát triển KT - XH được xây dựng. Nội dung ứng tỉnh Bình Phước, theo đánh giá chung của nhân dân, phó với BĐKH cần được thể hiện ngay từ phần quan các biểu hiện sau là phổ biến nhất: Mưa nhiều và bất điểm phát triển và mục tiêu tổng quát. Các biện pháp thường hơn; Nắng nóng hơn; Chịu ảnh hưởng của áp thích ứng được lựa chọn cũng cần được thể hiện trong thấp nhiệt đới nhiều hơn; Các hiện tượng thời tiết bất phần giải pháp thực hiện QH, KH phát triển KT - XH thường (dông, sấm, sét, mưa đá, lốc xoáy, sương mù...) được xây dựng. Sau khi thông qua kế hoạch phát triển xảy ra nhiều. KT - XH phải được thông báo đến các đơn vị liên quan trong tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các Bộ liên - Về giải pháp thích ứng với BĐKH hiện nay, đa số ý quan… trong thời hạn 45 ngày theo quy định để lấy ý kiến nhân dân đều tập trung vào các giải pháp phi công kiến góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện QH, KH. trình, các giải pháp công trình ít được kiến nghị hơn, nếu có thì chủ yếu liên quan đến vấn đề sử dụng tiết - Bước 4 (Bước T4): Triển khai thực hiện QH, KH kiệm điện năng, nước và sử dụng các thiết bị điện bảo phát triển KT - XH đã được lồng ghép BĐKH. Sau khi đảm vi khí khậu trong nơi ở vào mùa nóng. QH, KH được phê duyệt, ban hành, UBND tỉnh Bình Phước sẽ chủ động tổ chức phân công thực hiện các Qua ý kiến phỏng vấn có thể thấy rằng, nhận biết và nội dung của QH, KH nhằm đạt được mục tiêu đề ra, năng lực thích ứng của người dân, các tổ chức trên địa nhất là các mục tiêu BĐKH đã được lồng ghép. Ở quá bàn tỉnh Bình Phước còn rất hạn chế, cần được tăng trình này, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở TN&MT sẽ đóng cường bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó, việc vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ UBND huyện, thị lồng ghép BĐKH vào QH, KH ngành và phát triển KT và các ngành liên quan thực hiện biện pháp thích ứng - XH là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. đã được lồng ghép trong QH, KH vào ngành và địa 3.3. Lồng ghép BĐKH vào quy hoạch, kế hoạch sử phương của mình. dụng tài nguyên và phát triển KT - XH của tỉnh Bình - Bước 5 (Bước T5): Giám sát và đánh giá. Trong Phước giai đoạn này, bên cạnh đánh giá việc thực hiện hoạt - Bước 1: Lồng ghép nội dung bước T1 (sàng lọc) động phát triển KT - XH, cần đánh giá được việc thực của quy trình tích hợp BĐKH vào QH, KH phát triển hiện các hoạt động thích ứng với BĐKH đã đặt ra. Sử KT - XH vào bước 1, bước 2 của quá trình xây dựng dụng các tiêu chí giám sát và đánh giá được xây dựng QH, KH. Nội dung của bước này là cùng với việc thu từ trước để đánh giá một cách khách quan kết quả thập số liệu, nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự phát lồng ghép. Dựa trên kết quả đánh giá, có thể đưa ra triển KT - XH tại địa phương thì cần phải đồng thời thu những điều chỉnh về mặt chỉ tiêu, cũng như các biện thập luôn cả các số liệu liên quan đến diễn biến khí hậu, pháp ứng phó với BĐKH một cách hợp lý để sát hơn xác định kịch bản BĐKH có ảnh hưởng rõ nét và gần với tình hình thực tế nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. nhất với điều kiện của địa phương, từ đó đánh giá tác 4. Kết luận động tích cực, tiêu cực của BĐKH đến QH, KH đang được xây dựng. BĐKH trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong thời - Bước 2: Lồng ghép bước T2 của quy trình tích hợp gian qua rất rõ nét, đang dần đe dọa nghiêm trọng BĐKH vào QH, KH phát triển KT - XH vào bước 3, bước đến hoạt động phát triển KT - XH và những lĩnh vực 4 của quy trình xây dựng QH, KH. Nội dung của bước này khác trên địa bàn tỉnh. Qua quá trình phân tích, đánh là xác định đồng thời quan điểm, mục tiêu phát triển từng giá mức độ tổn thương đến tiềm năng KT - XH dựa giai đoạn cụ thể của tỉnh Bình Phước với mục tiêu thích trên mức độ nhạy cảm, khả năng hứng chịu và khả ứng với BĐKH và đặt ra các chỉ tiêu thích ứng làm cơ sở năng thích ứng có thể nhận thấy tình hình phát triển cho việc đánh giá việc thực hiện hoạt động của QH, KH KT - XH của tỉnh Bình Phước chịu tổn thương rất sau này, từ đó đưa ra chỉnh sửa phù hợp hơn. Dựa trên các đáng kế của BĐKH. mục tiêu thích ứng đã được xác định, căn cứ vào tiêu chí Nguyên nhân dẫn đến mức độ phơi nhiễm của tỉnh lựa chọn đã được xác định từ trước, lựa chọn biện pháp có nguy cơ tăng cao chủ yếu do các hiện tượng thời thích ứng trong phạm vi QH, KH được xây dựng. Việc tiết cực đoan (mưa gió thất thường, nhiệt, ngập, hạn lựa chọn các biện pháp thích ứng theo cách lập Hội đồng hán…). Bên cạnh đó, tính nhạy cảm của địa phương chuyên gia đánh giá bằng cách cho điểm đối với từng biện cũng khá cao, vì các loại tài nguyên thiên nhiên, lĩnh pháp thích ứng, từng tiêu chí lựa chọn. Hội đồng chuyên vực kinh tế còn phụ thuộc vào thời tiết như nông gia có đầy đủ đội ngũ nhà khoa học trong lĩnh vực phát nghiệp, khai thác khoáng sản và sức ép gia tăng dân triển KT - XH và BĐKH, các ngành, lĩnh vực đại diện. số, lao động có trình độ, hiểu biết còn thấp. 116 Chuyên đề I, tháng 3 năm 2021
  5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Bảng 2: Quy trình lồng ghép BĐKH vào quá trình xây dựng mới quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH của tỉnh Bình Phước Quy trình xây dựng mới QH, Qui trình tích hợp Quy trình xây dựng QH, KH Lý do của việc hình thành nội dung KH phát triển KT-XH BĐKH vào QH, KH phát triển KT-XH có lồng ghép quy trình lồng ghép BĐKH phát triển BĐKH Bước 1: Xử lý các kết quả điều tra Bước T1: Sàng lọc Bước 1: Thực hiện như bước 1 cũ, Các tác động của BĐKH cần được cơ bản đã có, điều tra bổ sung thu nhưng bổ sung thêm việc nghiên xem xét ngay từ bước đầu của quy thập số liệu, nghiên cứu tác động cứu tác động của BĐKH đến phát trình lập QH, KH mới bảo đảm hiệu của các yếu tố bên ngoài. Đánh triển KT - XH và một số ngành quả của việc lồng ghép. giá và dự báo các yếu tố về nguồn đặc thù của tỉnh như khoáng sản, lực PT, yếu tố KHCN và các yếu và sử dụng đất (bước T1). tố phát triển KT - XH khác. Bước 2: Nghiên cứu các quan Bước T1: Sàng lọc Bước 2: Nghiên cứu các quan Mục tiêu ứng phó với BĐKH phải điểm chỉ đạo và mục tiêu tổng điểm chỉ đạo và mục tiêu tổng trở thành một trong những mục quát. quát trong điều kiện BĐKH. tiêu của QH, KH. Việc lồng ghép không có ý nghĩa khi việc ứng phó với BĐKH không trở thành một trong những mục tiêu của QH, KH. Bước 3: Xác định quan điểm và Bước T2: Lựa chọn Bước 3: Xác định quan điểm Việc lựa chọn các biện pháp ứng mục tiêu cụ thể của sản xuất, biện pháp ứng phó và mục tiêu cụ thể của sản xuất phó cần dựa trên quan điểm, mục định hướng phát triển và tổ chức cùng với mục tiêu thích ứng với tiêu phát triển nhằm đạt được sự hài thực hiện. BĐKH, định hướng phát triển và hòa giữa ứng phó với BĐKH và phát tổ chức thực hiện. triển KT - XH. Bước 4: Lập báo cáo QH, KH phát Bước T3: Thực hiện Bước 4: Lập báo cáo QH, KH phát Thực hiện lồng ghép vấn đề BĐKH triển KT - XH trình cấp thẩm lồng ghép triển KT - XH có lồng ghép vấn vào nội dung QH, KH phát triển KT quyền phê duyệt. đề BĐKH, trình cấp thẩm quyền - XH trong quá trình dự thảo. phê duyệt. Bước 5: Thông báo QH, KH phát Bước 5: Thông báo QH, KH phát triển KT - XH trong thời hạn 45 triển KT - XH đã lồng ghép nội ngày sau khi được thông qua dung BĐKH trong thời hạn 45 ngày sau khi được thông qua. Giai đoạn thực hiện Bước T4: Thực hiện Thực hiện QH, KH đã được lồng Đây là bước nằm ngoài quy trình QH, KH đã tích hợp ghép vấn đề BĐKH. lập mới QH, KH phát triển KT - vấn đề BĐKH XH, nhưng là bước thực hiện quan trọng để kiểm tra tính xác thực của việc lồng ghép BĐKH vào QH, KH. Giai đoạn giám sát và đánh giá Bước T5: Giám sát Giám sát và đánh giá cả mục tiêu Khẳng định việc lồng ghép các nội và đánh giá phát triển KT - XH lẫn mục tiêu dung ứng phó với BĐKH góp phần thích ứng với BĐKH. bảo đảm sự phát triển bền vững. Phát hiện và sửa chữa những mặt còn thiếu sót, hạn chế để sửa đổi, bổ sung QH, KH nâng cao tính hiệu quả, thiết thực của QH, KH. Nguồn: Nguyễn Mạnh Dũng [7], có bổ sung, chỉnh sửa Trong thời gian sắp tới, nhằm nâng cao nhận thức hướng các hoạt động này trong một thể thống nhất, người dân, các cấp chính quyền cần thiết lập hành lang hoàn chỉnh và tác động hỗ trợ lẫn nhau trong thực chính sách để BĐKH được lồng ghép tốt nhất vào quá hiện. Trước hết cần xác định được đầy đủ, đúng đắn trình phân tích, đánh giá và hoạt động của từng lĩnh các tiêu chí lồng ghép BĐKH trong QH, KH phát triển vực. Đây chính là bước giúp cho những hiểu biết về tác KT - XH một cách cụ thể. động, tổn thương do BĐKH đến gần nhất với các đối Trong nghiên cứu này, bước đầu nhóm tác giả đã tượng cần tiếp nhận. đưa ra được bộ tiêu chí, các bước khung để lồng ghép Việc tích hợp (lồng ghép) được vấn đề BĐKH vào BĐKH vào QH, KH phát triển KT - XH của tỉnh Bình trong QH, KH phát triển KT - XH, cũng như phát triển Phước và lộ trình lồng ghép cần được thực hiện ngay, ngành của địa phương là một trong những nhiệm vụ cập nhật, đánh giá một cách liên tục, giúp cho KT - XH quan trọng hàng đầu vì chỉ có vậy mới có thể định của tỉnh phát triển hài hòa, ổn định, bền vững■ Chuyên đề I, tháng 3 năm 2021 117
  6. TÀI LIỆU THAM KHẢO 5. Mai Hạnh Nguyên và cộng sự, 2015. Giải pháp quản lý, sử 1. Bộ TN&MT, 2012. Kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho dụng đất nông nghiệp ứng phó với BĐKH, nước biển dâng Việt Nam. cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3 2. Bộ TN&MT, 2016. Kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho (2015), p. 38 - 49. Việt Nam. 6. Nguyễn Mạnh Dũng, Lồng ghép BĐKH với QH, KH sản 3. UBND tỉnh Bình Phước, 2012. Quyết định 1485/QĐ-UBND xuất diêm nghiệp. năm 2012 phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020. 7. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, 2020. Báo cáo Tổng hợp Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp tỉnh: 4. Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam, 2010, Phương pháp Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến biến động diện tích và tiến hành đánh giá tác động của BĐKH và xác định các giải cơ cấu sử dụng đất, tiềm năng phát triển KT - XH, tiềm năng pháp thích ứng ở cấp tỉnh. khai thác các loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước. STUDYING AND PROPOSING OF INTEGRATING CLIMATE CHANGE INTO THE SOCIO - ECONOMIC DEVELOPMENT PLANNINGS OF BINH PHUOC PROVINCE Le Hoai Nam South Center of Environmental Monitoring Nguyen Vu Luan Center of Environmental Technology and Consultancy ABSTRACT The Climate Change Scenario of Binh Phuoc Province was developed in 2012 and until 2020, the scenario will continue to be updated on the basis of the Climate Change and Sea Level Rise Scenario for Vietnam announced in 2016. Based on the new update scenario, the impacts and vulnerabilities to socio-economic target have been identified under 2 scenarios RCP 4.5 and RCP 8.5. Accordingly, the socio-economy of Binh Phuoc province will have a great impact in the coming time if there is no timely adaptation. It is necessary to immediately develop and have a specifc route for integrating climate change into socio-economic development plans. In this study, the authors established the groups of criteria, steps for integrating and evaluating the integration of climate change into the provincial socio-economic development plans. Depending on the characteristics of the locality, steps can be developed or narrowed down to ensure that the integration of climate change into plans successfully and effectively implemented, contributing to development socio-economic of Binh Phuoc province to be sustainable. Key words: Socio-economic of Binh Phuoc province, climate change, vulnerability by climate change. 118 Chuyên đề I, tháng 3 năm 2021
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2