intTypePromotion=1

Nhân lực tác nghiệp tại các khách sạn ba sao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
0
download

Nhân lực tác nghiệp tại các khách sạn ba sao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thực trạng và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua quá trình nghiên cứu và khảo sát tại các khách sạn ba sao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy, nhân lực tác nghiệp đóng góp một vai trò quan trọng trong kết quả hoạt động kinh doanh của các khách sạn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc đào tạo nguồn nhân lực tác nghiệp tại các khách sạn ba sao vẫn còn nhiều khó khăn, chi phí đào tạo vẫn còn hạn chế… Thông qua kết quả nghiên cứu để có thể đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tác nghiệp của các khách sạn, đặc biệt là các khách sạn ba sao, nơi mang lại nguồn doanh thu lớn cho hoạt động kinh doanh khách sạn của tỉnh Thái Nguyên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhân lực tác nghiệp tại các khách sạn ba sao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thực trạng và giải pháp

Ngô Thị Huyền Trang và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 121(07): 73 - 78<br /> <br /> NHÂN LỰC TÁC NGHIỆP TẠI CÁC KHÁCH SẠN BA SAO TRÊN ĐỊA BÀN<br /> TỈNH THÁI NGUYÊN, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP<br /> Ngô Thị Huyền Trang*, Trần Thị Tuyết, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh<br /> Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Qua quá trình nghiên cứu và khảo sát tại các khách sạn ba sao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho<br /> thấy, nhân lực tác nghiệp đóng góp một vai trò quan trọng trong kết quả hoạt động kinh doanh của<br /> các khách sạn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc đào tạo nguồn nhân lực tác nghiệp tại các khách<br /> sạn ba sao vẫn còn nhiều khó khăn, chi phí đào tạo vẫn còn hạn chế… Thông qua kết quả nghiên<br /> cứu để có thể đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tác nghiệp của các<br /> khách sạn, đặc biệt là các khách sạn ba sao, nơi mang lại nguồn doanh thu lớn cho hoạt động kinh<br /> doanh khách sạn của tỉnh Thái Nguyên.<br /> Từ khóa: Nhân lực tác nghiệp, khách sạn ba sao, tỉnh Thái Nguyên, thực trạng giải pháp<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Thế giới đang từng bước đi vào nền kinh tế tri<br /> thức, chuyển từ việc lấy khoa học kỹ thuật<br /> làm trung tâm sang lấy con người làm trung<br /> tâm. Yếu tố con người đã và đang trở thành<br /> tài sản quý giá nhất của mỗi quốc gia nói<br /> chung và mỗi doanh nghiệp nói riêng.<br /> Các khách sạn ba sao là một hệ thống có vai<br /> trò to lớn trong sự phát triển của lĩnh vực kinh<br /> doanh khách sạn ở Thái Nguyên. Cùng với sự<br /> phát triển không ngừng của nền kinh tế, cũng<br /> giống như sự cạnh tranh khốc liệt của các<br /> công ty, các khách sạn ba sao trên địa bàn<br /> tỉnh Thái Nguyên được coi là điểm nhấn quan<br /> trọng trong sự phát triển đó. Các khách sạn ba<br /> sao hoạt động khá ổn định, khởi sắc, tự khẳng<br /> định mình trên thị trường do ngoài việc tìm<br /> nguồn khách hàng còn tăng cường việc củng<br /> cố chất lượng sản phẩm và chú trọng đến chất<br /> lượng nguồn nhân lực của khách sạn.<br /> Nhân lực nói chung và nhân lực tác nghiệp<br /> nói riêng là yếu tố then chốt đối với sự phát<br /> triển của mỗi khách sạn, đặc biệt là hệ thống<br /> các khách sạn ba sao, là nơi cung ứng các<br /> dịch vụ tốt, đáp ứng được nhu cầu của các đối<br /> tượng khách khác nhau. Thực trạng nghiên<br /> cứu tại các khách sạn ba sao trên địa bàn tỉnh<br /> Thái Nguyên cho thấy, hiệu quả sử dụng lao<br /> *<br /> <br /> Tel: 0973 101496, Email: huyentrangksdl@gmail.com<br /> <br /> động tác nghiệp của các khách sạn ba sao còn<br /> gặp rất nhiều khó khăn. Nghiên cứu khảo sát<br /> cũng chỉ ra nguyên nhân do chất lượng đào<br /> tạo nhân lực tác nghiệp chưa được chú trọng,<br /> các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo<br /> như: mục tiêu đào tạo, nội dung và chương<br /> trình đào tạo còn chưa sát với thực tế, phương<br /> pháp đào tạo còn nặng về lý thuyết, thụ<br /> động… Từ những nguyên nhân trên để đưa ra<br /> được các giải pháp nâng cao hiệu quả của<br /> nguồn nhân lực tác nghiệp.<br /> THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO<br /> TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TÁC NGHIỆP<br /> CỦA CÁC KHÁCH SẠN BA SAO TRÊN<br /> ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN<br /> Trong quá trình kinh doanh của mình đội ngũ<br /> lao động tác nghiệp của các khách sạn ba sao<br /> đã đóng góp rất nhiều thành quả giúp cho các<br /> khách sạn có được kết quả kinh doanh tốt.<br /> Tuy nhiên, trong một xã hội luôn biến động<br /> như hiện nay thì việc cải tiến và nâng cao chất<br /> lượng đào tạo lao động tác nghiệp luôn là vấn<br /> đề cần sự quan tâm của toàn thể nhà lãnh đạo<br /> trong các khách sạn.<br /> Quá trình điều tra và phỏng vấn trực tiếp tại<br /> các khách sạn ba sao đối với 3 đối tượng<br /> trong khách sạn là nhà quản trị, nhân viên tác<br /> nghiệp và khách hàng thì tình hình nhân lực<br /> tác nghiệp của các khách sạn ba sao được thể<br /> hiện như sau:<br /> 73<br /> <br /> Ngô Thị Huyền Trang và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> - Về phía nhà quản trị: Là những người lãnh<br /> đạo trong khách sạn, nhà quản trị đề ra những<br /> kế hoạch về nhân sự cho khách sạn trong<br /> ngắn hạn và dài hạn, do đó nhà quản trị đã<br /> nhận thức được tầm quan trọng của công tác<br /> đào tạo nhân lực tác nghiệp trong khách sạn,<br /> từ việc xác định đối tượng đào tạo, căn cứ để<br /> xác định đối tượng đào tạo, đưa ra các nội<br /> dung cần thiết trong chương trình đào tạo, lựa<br /> chọn các phương pháp đào tạo... Tuy nhiên,<br /> các hoạt động này chưa được thực hiện rõ<br /> ràng, chiếu lệ nên vẫn còn tồn tại nhiều hạn<br /> chế cần giải quyết để có thể nâng cao chất<br /> lượng đào tạo nhân lực tác nghiệp. Đặc biệt<br /> các chi phí dành cho việc đào tạo nhân lực tác<br /> nghiệp của các khách sạn ba sao còn ít, chưa<br /> có sự tập trung trọng điểm trong đào tạo.<br /> <br /> 121(07): 73 - 78<br /> <br /> Thực tế cho thấy số nhân lực tác nghiệp được<br /> đào tạo của các khách sạn nghiên cứu đã có<br /> sự tăng lên. Tuy nhiên, chi phí đào tạo<br /> chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng chi phí của<br /> các khách sạn.<br /> Kết quả này cho thấy, các khách sạn vẫn chưa<br /> tập trung đầu tư kinh phí nhiều cho công tác<br /> đào tạo nhân lực tác nghiệp<br /> - Về phía nhân viên tác nghiệp: Do trình độ<br /> còn hạn chế hơn so với các nhà quản trị khách<br /> sạn nên sự lựa chọn về các tiêu chí đưa ra<br /> trong phiếu điều tra có sự lựa chọn khác với<br /> các nhà quản trị. Các nhà quản trị cũng cần<br /> quan tâm đến các ý kiến đóng góp từ phía<br /> nhân viên để đảm bảo công tác đào tạo nhân<br /> lực tác nghiệp được thực hiện có hiệu quả.<br /> <br /> Bảng 1: Chi phí đào tạo nhân lực tác nghiệp của các khách sạn nghiên cứu năm 2012- 2013<br /> STT<br /> 1<br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chỉ tiêu<br /> Số nhân lực tác nghiệp được đào tạo<br /> Tổng chi phí<br /> Chi phí đào tạo nhân lực tác nghiệp<br /> Tỷ trọng<br /> Chi phí đào tạo nhân lực tác<br /> nghiệp bình quân<br /> <br /> Đơn vị<br /> Tính<br /> Người<br /> Trđ<br /> Trđ<br /> %<br /> <br /> Năm<br /> 2012<br /> 52<br /> 70.810<br /> 235<br /> 0,33<br /> <br /> Năm<br /> 2013<br /> 68<br /> 72.943<br /> 326<br /> 0,4<br /> <br /> So sánh 12/13<br /> ±<br /> %<br /> 16<br /> 130,7<br /> 2.133<br /> 103<br /> 91<br /> 138,7<br /> 0,07<br /> _<br /> <br /> Trđ/ng<br /> <br /> 0,274<br /> <br /> 0,396<br /> <br /> 0,122<br /> <br /> 144,5<br /> <br /> (Nguồn: Tổng hợp từ 3 khách sạn nghiên cứu)<br /> Bảng 2: Cơ cấu lao động tác nghiệp của một số khách sạn nghiên cứu năm 2012 - 2013<br /> STT<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 74<br /> <br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> Tổng số lao động tác nghiệp<br /> Giới tính<br /> Nam<br /> Nữ<br /> Trình độ chuyên môn<br /> Đại học – Cao đẳng<br /> Trung cấp<br /> Sơ cấp<br /> Trình độ ngoại ngữ<br /> Tiếng Anh A<br /> Tiếng Anh B<br /> Tiếng Anh C<br /> Tuổi bình quân<br /> <br /> Năm 2012<br /> <br /> Năm 2013<br /> <br /> So sánh<br /> (2013/2012)<br /> +/ %<br /> <br /> Số<br /> lượng<br /> 120<br /> <br /> Tỷ<br /> trọng<br /> -<br /> <br /> Số<br /> lượng<br /> 210<br /> <br /> Tỷ<br /> trọng<br /> -<br /> <br /> 30<br /> 90<br /> <br /> 25<br /> 75<br /> <br /> 50<br /> 160<br /> <br /> 25<br /> 58<br /> 37<br /> <br /> 20,8<br /> 48,3<br /> 30.9<br /> <br /> 45<br /> 70<br /> 95<br /> <br /> 80<br /> 28<br /> 12<br /> 28<br /> <br /> 66,7<br /> 125<br /> 59,5<br /> 12<br /> 156,3<br /> 23,3<br /> 55<br /> 26,2<br /> 11<br /> 196,4<br /> 10<br /> 30<br /> 14,3<br /> 7<br /> 250<br /> -29,5<br /> -1,5<br /> -(Nguồn: Tổng hợp từ các khách sạn nghiên cứu)<br /> <br /> 90<br /> <br /> 175<br /> <br /> 23,8<br /> 76,2<br /> <br /> 20<br /> 70<br /> <br /> 166,7<br /> 177,8<br /> <br /> 39,02<br /> 50,2<br /> 10,78<br /> <br /> 20<br /> 12<br /> 58<br /> <br /> 180<br /> 120,7<br /> 257<br /> <br /> Ngô Thị Huyền Trang và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Có thể nói độ tuổi lao động trung bình như<br /> vậy vẫn là cao, các khách sạn cần có biện<br /> pháp để trẻ hoá đội ngũ nhân viên ở các bộ<br /> phận tác nghiệp. Nguyên nhân của sự tăng lên<br /> về cơ cấu lao động giữa năm 2013 và năm<br /> 2012 là do một số khách sạn đã mở rộng các<br /> loại hình kinh doanh dịch vụ, nâng cấp cơ sở<br /> vật chất, quy mô các khách sạn tăng lên.<br /> Đa số lao động ở bộ phận nhà hàng có trình<br /> độ trung học và cao đẳng. Trình độ ngoại ngữ<br /> của nhân viên khách sạn chưa cao, chủ yếu là<br /> trình độ tiếng Anh A và trình độ B, nhân viên<br /> có trình độ tiếng Anh C là còn ít. Sự nâng cao<br /> về trình độ qua các năm ở mức độ trung bình.<br /> Đây chính là điểm hạn chế trong việc phục vụ<br /> khách quốc tế của nhân viên các khách sạn ba<br /> sao. Mặc dù đối tượng khách quốc tế đến với<br /> các khách sạn cũng không nhiều.<br /> <br /> 121(07): 73 - 78<br /> <br /> tác nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tác<br /> nghiệp của khách sạn mình.<br /> - Các hình thức đào tạo mới chưa được áp<br /> dụng phổ biến, chủ yếu vẫn là hình thức đào<br /> tạo bên trong khách sạn.<br /> - Nội dung đào tạo vẫn còn nặng về lý<br /> thuyết, chưa liên hệ nhiều đến thực tế, các<br /> khách sạn ít thay đổi nội dung đào tạo cho<br /> nhân viên tác nghiệp.<br /> - Quá trình triển khai đào tạo chưa đạt hiệu<br /> quả cao thể hiện thông qua: Việc xác định<br /> nhu cầu đào tạo theo yêu cầu của người lao<br /> động tại các khách sạn hầu như là chưa có, kế<br /> hoạch xây dựng chiến lược đào tạo nhân lực<br /> tác nghiệp của một số khách sạn còn chưa rõ<br /> ràng, thiếu tới đâu đào tạo tới đó chứ chưa có<br /> chiến lược cụ thể từ đầu…<br /> <br /> - Về phía khách hàng: Khách hàng là những<br /> người đánh giá khách quan từ phía bên ngoài<br /> khách sạn về chất lượng phục vụ của nhân<br /> viên tác nghiệp, qua đó nhà quản trị có thể<br /> đánh giá được các mặt ưu điểm, hạn chế của<br /> nhân viên từng bộ phận, có biện pháp đào tạo<br /> các nhân viên đó để chất lượng phục vụ của<br /> nhân viên được nâng cao, đáp ứng nhu cầu<br /> của khách hàng tốt hơn.<br /> Nhìn chung, công tác đào tạo nhân lực tác<br /> nghiệp đã được các nhà quản trị quan tâm, kế<br /> hoạch đào tạo đã được đề ra nhưng khi thực<br /> hiện thì chưa đạt hiệu quả như mong muốn,<br /> nhân viên tác nghiệp vẫn chưa thực sự được<br /> đào tạo theo phương pháp phù hợp, kinh phí<br /> dành cho đào tạo chưa cao... dẫn đến trình độ<br /> chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên không<br /> được cải thiện, ảnh hưởng đến chất lượng<br /> phục vụ khách hàng của nhân viên. Do đó,<br /> các khách sạn cần đưa ra những giải pháp cụ<br /> thể để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực<br /> tác nghiệp trong khách sạn của mình.<br /> <br /> - Nguồn kinh phí đầu tư cho đào tạo của các<br /> khách sạn chưa thực sự được các nhà quản trị<br /> quan tâm, hiện tại, các khách sạn chỉ có thể<br /> đầu tư một lượng kinh phí nhỏ trích từ lợi<br /> nhuận kinh doanh. Do đó việc tổ chức công<br /> tác đào tạo cũng gặp nhiều khó khăn.<br /> <br /> MỘT SỐ TỒN TẠI CỦA CÔNG TÁC ĐÀO<br /> TẠO NHÂN LỰC TÁC NGHIỆP TẠI CÁC<br /> KHÁCH SẠN BA SAO TRÊN ĐỊA BÀN<br /> TỈNH THÁI NGUYÊN<br /> <br /> Từ những kết quả nghiên cứu, trong bối cảnh<br /> nền kinh tế hội nhập đầy cạnh tranh, trước<br /> những xu thế mới trong đào tạo nhân lực tác<br /> nghiệp, có một số giải pháp nhằm nâng cao<br /> chất lượng đào tạo nhân lực trong các khách<br /> sạn ba sao như sau:<br /> <br /> - Nhà quản trị khách sạn chưa xác định được<br /> vai trò và trách nhiệm của mình trong công<br /> <br /> Nhìn chung, nhân lực tác nghiệp là nhân tố<br /> ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của<br /> các khách sạn. Qua phân tích có thể thấy cơ<br /> cấu lao động của các khách sạn là tương đối<br /> hợp lý, tuy nhiên trình độ chuyên môn của<br /> người lao động ở các khách sạn chưa cao, số<br /> lượng nhân viên có trình độ chuyên môn chưa<br /> cao so với yêu cầu của bộ phận. Để tạo sự phát<br /> triển toàn diện của các khách sạn, nhà quản trị<br /> cần có những biện pháp đào tạo đội ngũ nhân<br /> viên tác nghiệp có trình độ tay nghề cao.<br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO<br /> HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TÁC<br /> NGHIỆP CỦA CÁC KHÁCH SẠN BA SAO<br /> TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN<br /> <br /> 75<br /> <br /> Ngô Thị Huyền Trang và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 121(07): 73 - 78<br /> <br /> Xác định rõ nhiệm vụ nhà quản trị cần<br /> làm trong công tác nâng cao chất lượng<br /> đào tạo nhân lực tác nghiệp<br /> <br /> thể tiếp thu được, nó tác động trực tiếp tới<br /> chất lượng của đội ngũ nhân viên tác nghiệp<br /> trong khách sạn.<br /> <br /> Các nhà quản trị khách sạn có thể thực hiện<br /> một số các công việc cụ thể sau:<br /> <br /> Thứ ba, đào tạo theo yêu cầu công việc: Đào<br /> tạo theo yêu cầu công việc là một loại hình đào<br /> tạo dựa trên sự cá biệt hoá quá trình đào tạo<br /> theo từng cá nhân, trên cơ sở phân tích và đánh<br /> giá năng lực, trình độ do công việc đặt ra.<br /> <br /> - Tổ chức các buổi thảo luận định kỳ về sự<br /> cần thiết phải nâng cao trình độ của nhân viên<br /> tác nghiệp để làm cho nhân viên đó thấy được<br /> ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao<br /> kiến thức, kỹ năng làm việc của mình trong<br /> hoạt động nâng cao hiệu quả kinh doanh của<br /> khách sạn hiện nay.<br /> - Nhà quản trị cũng có thể tổ chức các cuộc<br /> thi, các cuộc trao đổi để cho nhân viên tác<br /> nghiệp có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi<br /> kinh nghiệm của nhau, trau dồi thêm những<br /> kiến thức chung về chuyên môn, nghiệp vụ<br /> của từng bộ phận tác nghiệp.<br /> - Đi đôi với việc tuyên truyền để nâng cao<br /> nhận thức của tất cả các nhân viên từ nhà<br /> quản trị xuống dưới với chất lượng đào tạo<br /> nhân lực tác nghiệp thì nhà quản trị phải tiến<br /> hành xây dựng các chiến lược đào tạo đội ngũ<br /> nhân viên tác nghiệp sao cho phù hợp với chức<br /> năng và nhiệm vụ của từng bộ phận tác nghiệp.<br /> Đổi mới, đa dạng hoá hình thức đào tạo<br /> nhân lực tác nghiệp<br /> Những hình thức đào tạo cần được thực hiện là:<br /> Thứ nhất, đào tạo thông qua trường lớp theo<br /> các hình thức như đào tạo chính quy, đào tạo<br /> ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo về du lịch –<br /> khách sạn cho các nhân viên đang làm việc để<br /> nâng cao trình độ, hình thức này phù hợp với<br /> các nhân viên đã có hợp đồng dài hạn tại<br /> khách sạn… Các hình thức đào tạo trên đều<br /> có ưu điểm và nhược điểm nhất định, tuỳ vào<br /> từng đối tượng nhân viên tác nghiệp mà bố trí<br /> các hình thức học khác nhau.<br /> <br /> Đổi mới, cải tiến nội dung đào tạo nhân lực<br /> tác nghiệp<br /> Nội dung đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tác<br /> nghiệp cần được cải tiến theo hướng sau đây:<br /> - Cải tiến nội dung cần tập trung vào những<br /> kiến thức chủ yếu cho việc phát triển kỹ năng<br /> chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý<br /> tình huống... kết hợp hài hoà với tình hình<br /> thực tế. Cần phải xây dựng một chương trình<br /> với các môn học có tính nền tảng như tâm lý<br /> học du lịch, marketing du lịch, lịch sử văn<br /> hoá Việt Nam truyền thống, khoa học và nghệ<br /> thuật giao tiếp đồng thời với các môn học về<br /> nghiệp vụ tác nghiệp của từng bộ phận như<br /> buồng, bàn – bar, lễ tân, bảo vệ... với các thao<br /> tác cụ thể.<br /> - Xác định lại khung kiến thức cần có cho<br /> từng loại nhân viên tác nghiệp, đây thật sự là<br /> khâu rất quan trọng vì chỉ khi xác định được<br /> khung kiến thức mới có thể bồi dưỡng có hiệu<br /> quả cao.<br /> Đa dạng hoá và lựa chọn phương pháp đào<br /> tạo thích hợp<br /> Các khách sạn có thể đào tạo thông qua một<br /> số phương pháp như sau:<br /> - Kèm cặp trong quá trình làm việc: Đối với<br /> nhân viên các bộ phận trực tiếp phục vụ khách<br /> hàng như lễ tân, buồng, phục vụ bàn, bar...<br /> <br /> Thứ hai, đào tạo tay nghề cho nhân viên tác<br /> nghiệp thông qua các buổi hội thảo, các cuộc<br /> thi tay nghề, tổ chức tham quan trao đổi học<br /> tập kinh nghiệm lẫn nhau.<br /> <br /> - Gửi đi đào tạo tại các trường, các cơ sở đào<br /> tạo chuyên nghiệp: Khách sạn gửi một số<br /> nhân viên bộ phận lễ tân, bếp, marketing... đi<br /> đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, các<br /> trường dạy nghề chính quy của Nhà nước để<br /> được đào tạo bài bản.<br /> <br /> Đây là hình thức đào tạo cụ thể, thiết thực cho<br /> nhiều đối tượng có trình độ khác nhau đều có<br /> <br /> - Đào tạo theo lớp: Khách sạn đứng ra mở lớp<br /> mời giáo viên bên ngoài cùng cán bộ quản lý<br /> <br /> 76<br /> <br /> Ngô Thị Huyền Trang và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> trong doanh nghiệp tham gia giảng dạy về<br /> kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử<br /> với khách hàng cho các nhân viên các bộ<br /> phận trực tiếp phục vụ khách hàng như lễ tân,<br /> buồng, bàn, bar.<br /> - Tự đào tạo: Phương pháp này đòi hỏi nhân<br /> viên phải tự chủ động học hỏi để nắm vững<br /> chuyên môn, công việc của mình. Tự đọc<br /> sách báo, tài liệu, học hỏi kinh nghiệm của<br /> những người đi trước, ghi tên học tập ở các<br /> lớp ngoài giờ...<br /> Tăng cường kinh phí cho công tác đào tạo<br /> nhân lực tác nghiệp<br /> Lao động trong khách sạn là một nguồn lực<br /> hết sức quan trọng với hoạt động kinh doanh.<br /> Đặc biệt là lao động tác nghiệp, là bộ phận có<br /> đóng góp lớn nhất trong doanh thu của khách<br /> sạn. Đầu tư vào nguồn lực con người là hoạt<br /> động đầu tư mang lại lợi ích lâu dài cho<br /> khách sạn, do đó khách sạn cần phải tăng<br /> cường kinh phí cho đào tạo và bồi dưỡng<br /> nhân lực.<br /> Thực trạng cho thấy, khoản kinh phí dành cho<br /> đào tạo trong khách sạn chưa phải là cao, chỉ<br /> chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng chi phí kinh<br /> doanh của khách sạn do đó khi thực hiện đào<br /> tạo thì khách sạn chưa đáp ứng được thuê các<br /> giáo viên giảng dạy có chất lượng từ các<br /> trường, các cơ sở đào tạo có uy tín hay các<br /> chuyên gia trong lĩnh vực khách sạn. Cho nên<br /> nó có ảnh hưởng rất lớn tới thời gian và chất<br /> lượng của các chương trình đào tạo.<br /> KẾT LUẬN<br /> Tăng cường sức cạnh tranh, nâng cao hiệu<br /> quả kinh doanh là một trong những công việc<br /> mà bất cứ một khách sạn nào cũng phải đề<br /> cập tới. Để có thể làm tốt công việc này thì<br /> <br /> 121(07): 73 - 78<br /> <br /> các khách sạn ba sao cần phải có nhiều biện<br /> pháp và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực<br /> đặc biệt là nhân lực tác nghiệp là một biện<br /> pháp hợp lý, đội ngũ nhân lực tác nghiệp đã<br /> mang lại tính hiệu quả trong kinh doanh nhờ<br /> có trình độ chuyên môn cao, được trang bị<br /> các kỹ năng cần thiết trong phục vụ nhu cầu<br /> của khách hàng, sự ưu việt của đội ngũ nhân<br /> viên sẽ tạo ra một sản phẩm mang tính chất<br /> đặc thù của các khách sạn và giúp cho các<br /> khách sạn hoạt động một cách hiệu quả hơn<br /> trong môi trường cạnh tranh khốc liệt và nền<br /> kinh tế khủng hoảng như hiện nay.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (2009),<br /> Nghiệp vụ quản trị du lịch lữ hành, lễ tân, nhà<br /> hàng, khách sạn và các quy định mới nhất về kinh<br /> doanh du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, Nxb<br /> Lao động, Hà Nội<br /> 2. Dennis L. Foster (1999), Giới thiệu về ngành<br /> kinh doanh khách sạn, (tài liệu dịch), Hà Nội<br /> 3. Trần Kim Dung (2001), Quản trị nguồn nhân<br /> lực, Nxb Giáo dục, Hà Nội<br /> 4. Nguyễn Trọng Đặng, Nguyễn Doãn Thị Liễu,<br /> Vũ Đức Minh, Trần Thị Phùng (2008), Quản trị<br /> doanh nghiệp khách sạn – du lịch, Nxb Đại học<br /> Quốc gia<br /> 5. Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2007),<br /> Quản trị nhân lực, Nxb Đại học kinh tế Quốc dân,<br /> Hà Nội<br /> 6. Phạm Xuân Hậu (2004), Quản trị chất lượng dịch<br /> vụ khách sạn – du lịch, Nxb Quốc gia, Hà Nội<br /> 7. Nguyễn Thanh Hội (2002), Quản trị nhân sự,<br /> Nxb Thống kê, Hà Nội<br /> 8. http://www.hrlink.vn – Cộng đồng nhân sự<br /> 9. www.quantri.com.vn<br /> 10. www.saga.vn<br /> 11.http://www.tourism.edu.vn/index.php?catid=15<br /> &itemid=62<br /> 12. www.vietnamtourism.gov.vn<br /> 13. www.vietnamtourism.com<br /> 14. http://vi.wikipedia.org – Bách khoa toàn thư mở<br /> <br /> 77<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2