intTypePromotion=1

Phân tích đánh giá kết quả tính diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Luong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
181
lượt xem
12
download

Phân tích đánh giá kết quả tính diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

So sánh kết quả tính diện tích mặt ướt vỏ tàu bằng công thức hàm hóa và các công thức gần đúng Bảng tổng kết kết quả so sánh diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá theo các công thức gần đúng và công thức hàm hóa Kết quả so sánh tính diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá trên tàu mẫu 1 Kết quả so sánh tính diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá trên tàu mẫu 3 66,46 62,68 62,32 60,41 60,87 5,69 Kết quả so sánh tính diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá trên tàu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích đánh giá kết quả tính diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá, chương 8

  1. Chương 8: So sánh kết quả tính diện tích mặt ướt vỏ tàu bằng công thức hàm hóa và các công thức gần đúng Bảng tổng kết kết quả so sánh diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá theo các công thức gần đúng và công thức hàm hóa Kết quả so sánh tính diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá trên tàu mẫu 1 th m t c h %m %t %c %h 90,14 89,14 89,11 88,67 92,31 1,11 1,14 1,63 2,40 Kết quả so sánh tính diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá trên tàu mẫu 2 th m t c h %m %t %c %h 68,96 65,87 66,35 66,60 72,37 4,48 3,80 3,42 4,96 Kết quả so sánh tính diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá trên tàu mẫu 3 th m t c h %m %t %c %h 66,46 62,68 62,32 60,41 60,87 5,69 6,23 9,10 8,40
  2. Kết quả so sánh tính diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá trên tàu mẫu 4 th m t c h %m %t %c %h 75,02 75,06 77,01 71,35 78,38 0,05 2,80 4,89 4,47 Kết quả so sánh tính diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá trên tàu mẫu 5 th m t c h %m %t %c %h 79,37 74,29 75,10 74,3 76,65 6,40 5,34 6,39 3,42 Kết quả so sánh tính diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá trên tàu mẫu 6 th m t c h %m %t %c %h 90,69 83,93 84,15 83,23 96,40 7,45 7,21 8,23 6,29 Kết quả so sánh tính diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá trên tàu mẫu 7 th m t c h %m %t %c %h 93,36 90,40 92,98 86,48 90,35 3,17 0,40 7,36 3,22 Kết quả so sánh tính diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá trên tàu mẫu 8
  3. % % % % th m t c h m t c h 101,0 101,5 101,6 101,5 102,5 0,6 0, 0, 50 1,46 4 4 4 8 2 0 53 Trong đó: %m, %t, %c, %h là sai số phần trăm diện tích của các công thức Muragin, Võ Văn Trác, Cemeki, hàm hóa đối với phương pháp hình thang. th, m, t, c, h là diện tích mặt ướt của công thức hình thang, công thức Muragin, công thức Võ Văn Trác, công thức Cemeki và công thức hàm hóa NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN NHẬN XÉT. Từ những kết quả thu được sau khi tính diện tích mặt ướt vỏ tàu trên các mẫu tàu cụ thể tôi nhận thấy: Đối với mỗi phương pháp thì nó phù hợp với một loại tàu khác nhau. Do đó dẫn đến sự sai lệch của phương pháp hình thang so với các công thức như: Muragin, Võ Văn Trác, Cemeki và công thức hàm hóa. Nhìn chung sai số diện tích mặt ướt của các công thức: Hàm hóa, Muragin, Võ Văn Trác và Cemeki so với phương pháp hình thang là không lớn lắm.
  4. Độ chính xác của các phương pháp so với phương pháp hình thang luôn đạt tới mức trên 90% . Nhưng độ chính xác của công thức Võ Văn Trác, công thức hàm hóa và công thức Muragin là gần hơn so với công thức Cemeki. Vì vậy trong tính toán thiết kế nói chung và thiết kế sơ bộ nói riêng khi chưa có bản vẽ đường hình lý thuyết tàu thì việc tính diện tích mặt ướt vỏ tàu ta lên chọn công thức Võ Văn trác và công thức hàm hóa để tính. Khi tính diện tích mặt ướt vỏ tàu đánh cá bằng phương pháp hình thang là rất phức tạp, phải thực hiện những pháp đo trên bản vẽ đường hình tàu vì vậy rất rễ xảy ra hiện tượng sai số trong thuật toán. Nguyên nhân dẫn đến sự sai số trong phương pháp hình thang đó là: Sai số trong phép đo và sai Số khi sử dụng công thức gần đúng. Vì vậy nếu ta hạn chế được nguyên nhân thứ nhất thì kết quả tính sẽ gần hơn so vớI kết quả thực tế. Việc tính diện tích mặt ướt theo phương pháp hình thang hoàn toàn phụ thuộc vào bản vẽ đường hình lý thuyết tàu, nghĩa là nếu không có bản vẽ đường hình lý thuyết tàu thì việc xác định diện tích bằng phương pháp này sẽ không thể thực hiện được.
  5. Độ chính xác của phương pháp hình thang phụ thuộc vào khối lượng tính toán. Nếu khối lượng tính toán càng lớn thì độ chính xác càng cao và ngược lại. Đối với mỗi loại tàu đánh cá khi tính diện mặt ướt kết quả thu được từ phương pháp hình thang và phương pháp hàm hóa là xấp xỉ ngang nhau, độ sai lệch không đáng kể. Phương pháp hàm hóa: Đây là phương pháp mang tính khoa học sâu sắc nhờ có kết quả hàm hóa bề mặt lý thuyết tàu nên việc tính toán các yếu tố đường hình nói chung và diện tích mặt ướt vỏ tàu nói riêng có nhiều thuận lợi hơn. Ngoài ra nếu chúng ta kết hợp được phương pháp mới cùng với sự hố trợ của máy tính điện tử ngày nay thì bài toán thiết kế trở lên đơn giản hơn rất nhiều. 1.1 ĐỀ XUẤT Ý KIẾN Được sự hướng dẫn tận tình của thầy: TS. Trần Gia Thái, các thầy trong bộ môn tàu thuyền và các bạn đồng nghiệp. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, đến nay tôi đã hoàn thành xong nội dung đề tài. Tuy thời gian có hạn nhưng đề tài cũng cố gắng đưa ra được một số kết quả nhằm làm cơ sở để đánh giá độ chính xác của các công thức gần đúng và công thức hàm hóa. Qua quá trình tìm hiểu và thực hiện đề tài tôi có một số đề xuất sau. Dùng thuật toán hình thang, công thức hàm hóa, công thức Võ Văn Trác để tính diện tích mặt ướt vỏ tàu trong tính toán thiết kế. Nhưng trong thuật toán hình thang cần chú ý đến phép chia và khối lượng các phép chia để đạt được kết quả như mong muốn.
  6. Trong tính toán thiết kế sơ bộ khi không có bản vẽ đường hình tàu ta lên chọn công thức Võ Văn Trác để tính diện tích mặt ướt vỏ tàu. Vì độ chính xác của nó là khá cao so với phương pháp hình thang Ngoài ra đối với phương pháp hàm hóa thì cần: Giới thiệu kết quả hàm hóa bề mặt lý thuyết tàu thủy cũng như ứng dụng kết quả hàm hóa vào trong tính toán các yếu tố đường hình lý thuyết tàu, và cho vào chương trình giảng dạy lý thuyết tàu của trường Ứng dụng công nghệ máy tính điện tử vào bài toán để đơn giản hóa quá trình khảo sát tính toán, thiết kế tàu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2