intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế hàng có thể ngoại thương và ngoại hối

Chia sẻ: Hoangdung Hoangdung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

398
lượt xem
107
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bước xác định giá trị kinh tế hàng có thể ngoại thương. Bước 1: Điều chỉnh các biến dạng của Giá tài chánh, nghĩa là loại trừ đi thuế và trợ cấp. Bước 2: Điều chỉnh các biến dạng của chi phí bốc dỡ, vận chuyển và xác định tỷ trọng hàng có thể ngoại thương của các dịch vụ này. Bước 3: Xác định phí thưởng ngoại hối và điều chỉnh giá kinh tế một cách đầy đủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế hàng có thể ngoại thương và ngoại hối

  1. Bài 15: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế hàng có thể ngoại thương và ngoại hối Thẩm định Đầu tư Phát triển Học kỳ Xuân 2008 Thị trường không bị biến dạng 1. Hàng có thể nhập khẩu Dự án sản xuất hàng thay thế nhập khẩu P (S) (S)+QP (D) Tác động của dự án đến thị trường? PW Pe = wS*PS +wD*PD (SIM) wS =? ; wD =? Q QS QS/1 QD
  2. Thị trường không bị biến dạng 1. Hàng có thể nhập khẩu Dự án sản xuất hàng thay thế nhập khẩu P (S) (S)+QP (D) Về ngoại tệ: Pe = Pf =100 USD Về nội tệ: Pe>Pf do Ee >Em PW= 100 USD (SIM) Ví dụ: Pf = 100*16.000 = 1,6 tr Pe = 100*16.500 = 1,65 tr QS QS/1 QD Q Thị trường không bị biến dạng 1. Hàng có thể nhập khẩu Dự án sử dụng hàng có thể nhập khẩu P (D)+QP (S) Tác động của dự án đến thị trường? (D) Pe = wS*PS +wD*PD wS =? ; wD =? PW (SIM) Q QS QD QD1
  3. Thị trường không bị biến dạng 2. Hàng có thể xuất khẩu Dự án sản xuất hàng có thể xuất khẩu P (S) (S)+QP Tác động của dự án đến thị trường? PW (DEX) Pe = wS*PS +wD*PD wS =? ; wD =? (D) QD QS QS1 Q Thị trường không bị biến dạng 2. Hàng có thể xuất khẩu Dự án sử dụng hàng có thể xuất khẩu P (S) Tác động của dự án đến thị trường? PW (DEX) Pe = wS*PS +wD*PD wS =? ; wD =? (D)+QP (D) QD QD1 QS Q
  4. Thị trường bị biến dạng 1. Hàng có thể nhập khẩu Dự án sản xuất hàng thay thế nhập khẩu TBf = (1) + (2) P TBe = (1) (S) (S)+QP (D) Pf = (Pw+T)* Em Pe = Pw * Ee (SIM1 ) Pe khác Pf vì 2 nguyên nhân: PW +T (2) PW (SIM) • Do thuế chỉ là khoản chuyển giao (1) • Do Ee khác Em QS QS/1 QD Q Thị trường bị biến dạng 1. Hàng có thể nhập khẩu Dự án sử dụng hàng có thể nhập khẩu TCf = (1) + (2) P (D)+QP TCe = (1) (S) (D) Pf = (Pw+T)* Em Pe = Pw * Ee (SIM1 ) Tính theo nội tệ, Pe Pf? QS QD QD1 Q
  5. Thị trường bị biến dạng 2. Hàng có thể xuất khẩu Dự án sản xuất hàng có thể xuất khẩu TBf = (1) P TBe = (1)+(2) (S) (S)+QP Pf = [(Pw*(1-t)]* Em (DEX) PW (2) Pe = Pw * Ee PW*(1-t) (DEX1) Tính theo nội tệ, Pe >Pf (1) • Do thuế (D) • Do tỷ giá hối đoái QD QS QS1 Q Thị trường bị biến dạng 2. Hàng có thể xuất khẩu Dự án sử dụng hàng có thể xuất khẩu TCf = (1) P (D)+QP TCe = (1)+(2) (S) Pf = [(Pw*(1-t)]* Em (DEX) PW (2) Pe = Pw * Ee PW*(1-t) (DEX1) Tính theo nội tệ, Pe >Pf (1) • Do thuế (D) • Do tỷ giá hối đoái QD QD1 QS Q
  6. Phân tích kinh tế hàng có thể ngoại thương bao gồm cả chi phí vận chuyển và bốc dỡ nội địa Các bước xác định giá trị kinh tế hàng có thể ngoại thương Bước 1: Điều chỉnh các biến dạng của Giá tài chánh, nghĩa là loại trừ đi thuế và trợ cấp. Bước 2: Điều chỉnh các biến dạng của chi phí bốc dỡ, vận chuyển và xác định tỷ trọng hàng có thể ngoại thương của các dịch vụ này. Bước 3: Xác định phí thưởng ngoại hối và điều chỉnh giá kinh tế một cách đầy đủ. Phân tích kinh tế hàng có thể ngoại thương bao gồm cả chi phí vận chuyển và bốc dỡ nội địa Hạng mục FV CFunadj EVunadj %T FEP EVadj (1) (2) (3)=(1)*(2) (4) (5)=(1)*(4)*%FEP (6)=(3)+(5) *Giá gốc xuất nhập khẩu --- 1 --- 100% ----- ---- *Thuế xuất --- 0 0 0 0 nhập khẩu *Thuế VAT --- 0 0 0 0 *Vận chuyển ----
  7. Phân tích kinh tế hàng có thể ngoại thương bao gồm cả chi phí vận chuyển và bốc dỡ nội địa Dự án sản xuất hàng thay thế nhập khẩu P (D) (S) (S)+Qp PM = PCIF(1+T)(1+t)+H+Tr PCIF(1+T)(1+t)+H (3) PCIF(1+T)(1+t) (2) PCIF(1+T) 0 0 PCIF (1) Q QS1 QS/1 QD1 P TBe = EV[(1)+(2)+(3)-(4)-(5)] PM (4) PM-Tr (5) PPRO = PM-Tr -H Q QS1 QS/1 Phân tích kinh tế hàng có thể ngoại thương bao gồm cả chi phí vận chuyển và bốc dỡ nội địa Dự án sử dụng hàng có thể nhập khẩu P (D) (D)+Qp (S) PM = PCIF(1+T)(1+t)+H+Tr PCIF(1+T)(1+t)+H (3) PCIF(1+T)(1+t) (2) PCIF(1+T) 0 0 PCIF (1) Q QS1 QD1 QD/1 P TCe = EV[(1)+(2)+(3)+(4)+(5)] PPRO= PM+Tr+H (5) PM+Tr (4) PM Q QD1 QD/1
  8. Ví dụ: Xác định lợi ích kinh tế của dự án sản xuất hàng thay thế nhập khẩu Hạng mục FV CFunadj EVunadj %T FEP (10%) EVadj (1) (2) (3)=(1)*(2) (4) (5)=(1)*(4)*%FEP (6)=(3)+(5) PCIF 1000 1 1000 100% 100 1100 Thuế NK(20%) 200 0 0 0 0 Thuế VAT (10%) 120 0 0 0 0 Bốc dỡ tại cảng 50 0.8 40 80% 4 44 Giá tại cảng 1370 1144 Vận chuyển từ cảng đến tt 200 0.9 180 80% 16 196 Giá tại tt (PM) 1570 1340 Vận chuyển từ dự 300 0.9 270 80% 24 294 án đến tt Bốc dỡ tại dự án 40 1 40 50% 2 42 Giá tại dự án 1230 1004 Hệ số chuyển đổi CF = EV/FV = 1004/1230 = 0,816 Phân tích kinh tế hàng có thể ngoại thương bao gồm cả chi phí vận chuyển và bốc dỡ nội địa Dự án sản xuất hàng có thể xuất khẩu P (D) (S) (S)+QP PFOB PFOB(1-T) (0) P FOB(1-T) -H (2) PM = PFOB (1-T) -H-Tr (3) (1) ->bao goàm caû(0), (2) vaø (3) Q QD2 QS2 QS/2 P TBe = EV[(1)-(2)-(3)-(4)-(5)] PM PM- Tr (4) (5) PPRO= PM-Tr-H Q QS2 QS/2
  9. Phân tích kinh tế hàng có thể ngoại thương bao gồm cả chi phí vận chuyển và bốc dỡ nội địa Dự án sử dụng hàng có thể xuất khẩu P (D) (D)+QP (S) PFOB PFOB(1-T) (0) P FOB(1-T) -H (2) PM = PFOB(1-T) -H-Tr (3) (1) ->bao goàm caû(0), (2) vaø (3) Q QD2 QD/2 QS2 P TCe = EV[(1)-(2)-(3)+(4)+(5)] PPRO= PM+Tr+H PM+ Tr (5) PM (4) Q QD2 QD/2 Ví dụ: Xác định chi phí kinh tế của dự án sử dụng hàng có thể xuất khẩu Hạng mục FV CFunadj EVunadj %T FEP (10%) EVadj (1) (2) (3)=(1)*(2) (4) (5)=(1)*(4)*%FEP (6)=(3)+(5) PFOB 2000 1 2000 100% 200 2200 Thuế XK(10%) 200 0 0 0 0 Bốc dỡ tại cảng 100 0.8 80 80% 8 88 Giá tại cảng 1700 2112 Vận chuyển từ tt đến cảng 200 0.9 180 80% 16 196 Giá tại tt (PM) 1500 1916 Vận chuyển từ tt 300 0.9 270 80% 24 294 đến dự án Bốc dỡ tại dự án 50 1 50 50% 2,5 52,5 Giá tại dự án 1850 2262,5 Hệ số chuyển đổi CF = EV/FV = 2262,5/1850 = 1,223
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2