intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế chiếu sáng và ứng dụng

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

472
lượt xem
171
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế chiếu sáng là một ứng dụng công nghệ chiếu sáng cho một không gian của con người. Giống như việc thiết kế trong kiến trúc, trong kỹ thuật và những thiết kế khác, thiết kế chiếu sáng dựa vào tổ hợp các nguyên tắc khoa học đặc trưng, những tiêu chuẩn và quy ước đã thiết lập và một số các tham số về thẩm mỹ học, văn hóa và con người được xem xét một cách hài hòa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế chiếu sáng và ứng dụng

 1. THIEÁT KEÁ CHIEÁU SAÙNG Các khái niệm cơ bản Quang thông: φ (Đơn vị Luymen, Lm) Cường độ sáng I (đơn vị Cadela, Cd) Độ rọi E (đơn vị Lux, Lx) Độ chói L (đơn vị Cd/m2 ) Hệ số phản xạ ρ Hệ số hấp thụ α 1
 2. Thiết kế chiếu sáng Phân loại chiếu sáng  Chiếu sáng chung đều  Chiếu sáng cục bộ  Chiếu sáng hỗn hợp  Chiếu sáng làm việc  Chiếu sáng sự cố  Chiếu sáng trong nhà  Chiếu sáng ngoài trời 2
 3. Thiết kế chiếu sáng Những yêu cầu chung  Không bị lóa mắt  Không bị lóa do phản xạ  Không có bóng tối  Phải có độ rọi đồng đều  Phải tạo được ánh sáng giống như ánh sáng ban ngày. 3
 4. PHÖÔNG PHAÙP CHIEÁU SAÙNG Trong kỹ thuật chiếu sáng có 3 phương pháp tính tóan thiết kế:  Phương pháp hệ số sử dụng  Phương pháp mật độ công suất  Phương pháp chiếu sáng điểm 4
 5. p h a ù p t h ie á t ke á c h ie á u s a ù n g t h e o h e ä s o á s ö û d u ïn h a ù p ñ ö ô ïc a ù p d u ïn g c o â n g t h ö ù c s a u ñ e å t ín h t o a ù n E min .K.Sp ∆E φ tt.đ = nđKφ Trong đó: Emin: độ rọi tối thiểu của khu vực làm việc K: Hệ số dự trữ, chọn theo phụ lục Sp: Diện tích phòng được chiếu sáng m2 nđ: Số lượng đèn Kφ : Hệ số sử dụng quang thống (%) tra theo bảng tính sẵn ∆ E: Tỷ số giữa Etb /Emin 5
 6. p h a ù p t h ie á t ke á c h ie á u s a ù n g t h e o h e ä s o á s ö û d u ïn  Khi tính toán, thông thường ta chọn trước:  Đ ộ rọi E, Emin Số lượng đèn,  Kiểu đèn,  Kiểu chiếu sáng,  Kiểu bộ đèn,  Chiều cao treo đèn   Nếu dùng loại đèn nung sáng, sau khi sử dụng công thức để tìm φ tt.đ, sau đó sử dụng bảng tra để chọn bóng đèn tiêu chuẩn φ tc.đ. Nếu có sự sai khác nhau giữa φ tt.đ và φ tc.đ trong giới hạn cho phép (-10% đến 20%) là đạt yêu cầu. 6
 7. g p h a ù p t h ie á t ke á c h ie á u s a ù n g t h e o h e ä s o á s ö û d u ï  Ch o ïn ñ o ä ro ïi E Việt Châu Đối tượng USA Pháp Nga Âu nam - Phòng học, giảng đường 300 200 - 500 300 300 200 - P thí nghiệm, thư viện, 500 500 - 1000 500 500 200 phòng đọc - Cửa hàng tự phục vụ 300 200 - 500 300 300 150 - Siêu thị 500 500 - 1000 500 400 200 - Phòng trưng bày 750 500 - 1000 500 300 200 - Kho 500 500 - 1000 150 75 75 - P Khách 100 50 - 200 200 100 75 - P đọc, may vá, 500 500 - 1000 400 300 200 - P ngủ 150 100 - 200 200 100 30 - Nhà tắm 100 100 - 200 150 50 30 - Trang điểm 500 200 - 500 400 200 200 - Nhà bếp chung 300 200 - 500 300 100 75 - Vùng nấu bếp 500 500 - 1000 300 100 200 7
 8. g p h a ù p t h ie á t ke á c h ie á u s a ù n g t h e o h e ä s o á s ö û d u ï  Ch o ïn ñ o ä ro ïi Emin Độ rọi nhỏ nhất Emin (lux) Loại gian phòng Đèn hùynh quang Đèn nung sáng - Phòng tiếp khách 50 15 - Phòng ở 50 20 - Phòng đánh máy vi tính 150 75 - Phòng thiết kế, vẽ 200 100 - Phòng khách 50 15 - Phòng đọc 100 50 - Phòng danh mục 50 25 - Phòng mượn sách 75 35 - Thư viện cấp trung 30 15 ương 20 10 - Các thư viện khác 8
 9. Phöông phaùp thieát keá chieáu saùng theo heä soá söû duïng  Choïn heä soá phaûn xaï cuûa traàn, töôøng, saøn Đặc tính của bề mặt phản xạ Hệ số phản xạ (%) Trần có màu trắng, tường trắng, có cửa 70 số che rido trắng, mành trắng Tường trắng, không cửa sổ, tường trắng trong phòng không cửa sổ, trần 50 bê tông hoặc trần màu gỗ sáng. Trần betong trong phòng bẩn, trần gỗ, 30 tường bê tông Tường và trần trong các phòng tối, nhiều bụi, ẩm, gạch không trát, 10 tường có màu dịu tối 9
 10. Phöông phaùp thieát keá chieáu saùng theo heä soá söû duïng ïn heä soá heä soá döï tröõ K ñoái vôùi moät soá ñeøn trong moâi tröôøn Hệ số dự trữ K Số lần lau Đèn hùynh Đèn Tính chất các phòng quang nung bóng đèn (lần/tháng) sáng Các phòng có nhiều bụi 2,0 1,7 4 Các phòng có bụi, khói 1,8 1,5 3 trung bình Phòng ít bụi, mồ hóng 1,5 1,3 2 10
 11. Phöông phaùp thieát keá chieáu saùng theo heä soá söû duïng  Caùc thoâng soá cuûa ñeøn huyønh quang Công suất Chiều dài Đường kính Màu sắc Quang thông Màu trắng Z 8 (W) 288 (mm) 16 (mm) 330 (lm) Màu trắng Z 20 (W) 590 (mm) 38 (mm) 930 (lm) Màu trắng 3500 20 (W) 590 (mm) 38 (mm) 1100 (lm) trắng công nghiệp 20 (W) 590 (mm) 38 (mm) 1150 (lm) Sáng lục 20 (W) 590 (mm) 38 (mm) 1000 (lm) Trắng Z 40 (W) 1200 (mm) 38 (mm) 2450 (lm) Trắng 3500 40 (W) 1200 (mm) 38 (mm) 2900 (lm) Trắngcông nghiệp 40 (W) 1200 (mm) 38 (mm) 3200 (lm) Sáng lục 40 (W) 1200 (mm) 38 (mm) 2450 (lm) Màu trắng Z 80 (W) 1500 (mm) 38 (mm) 4550 (lm) Màu trắng Z 65 (W) 1500 (mm) 38 (mm) 3750 (lm) Trắng công nghiệp 80 (W) 1500 (mm) 38 (mm) 5900 (lm) 11
 12. Phöông phaùp thieát keá chieáu saùng theo heä soá söû duïng  Caùc thoâng soá cuûa ñeøn sôïi ñoát Sợi đốt tiêu chuẩn 220V Đèn halogen 220V φ P (W) (Lm ) P (W) (Lm ) P (W) (Lm ) 15 120 150 2200 100 2100 25 220 200 3000 300 6300 40 430 300 5000 500 10500 60 740 500 8700 1000 22000 75 970 1000 18700 1500 33000 100 1390 1500 27700 2000 44000 12
 13. Phöông phaùp thieát keá chieáu saùng theo heä soá söû duïng  Boá trí ñeøn  Ví duï tính toaùn chieáu saùng cho phoøng hoïc  Chiều dài của phòng a = 8(m)  Chiều rộng của phòng b = 5,5(m)  Chiều cao của phòng h = 3(m)  Hệ số phản xạ của trần ρtr = 0,7  Hệ số phản xạ của tường ρt = 0,5  Hệ số phản xạ của sàn ρs = 0,1 13
 14. e á u s a ù n g c h o p h o ø n g h o ïc t h e o p h ö ô n g p h a ù p h e ä s o  Diện tích cần chiếu sáng S = a.b = 8.5,5 = 44(m2)  Xác định chiều cao tính toán của phòng htt = h - hlv Trong đó h chiều cao từ sàn đến trần h = 3 (m) hlv chiều cao của bề mặt làm việc chọn hlv = 0,8 (m) → htt = 3 – 0,8 = 2,2 (m) Chọn hệ chiếu sáng chung đều, cách chiếu sáng trực tiếp   Chọn nguồn sáng đèn ống huỳnh quang khởi động bằng tắc te có các thông số như sau:  Công suất của đèn Pñ = 40 (W)  Chỉ số màu Ra = 73  Màu trắng Z  Quang thông của đèn Φñ = 2450 (lm) 14
 15. 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2