Thời gian hoàn vốn trong kinh doanh

Chia sẻ: Hoàng Hòa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
882
lượt xem
199
download

Thời gian hoàn vốn trong kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoảng thời gian cần thiết để tổng thu nhập của dự án trong thời gian đó vừa đủ bù đắp tổng vốn đầu tư của toàn bộ dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thời gian hoàn vốn trong kinh doanh

 1. Thời gian hoàn vốn Payback Period -Phạm Hương Giang Nhóm thuyết trình: -Lê Anh Tú
 2. Khái niệm Khoảng thời gian cần thiết để tổng thu nhập của dự án trong thời gian đó vừa đủ bù đắp tổng vốn đầu tư của toàn bộ dự án. PP n ∑ TRi = ∑ Ci i =0 i =0
 3. Ý nghĩa Sau bao nhiêu lâu sẽ thu hồi được toàn bộ o vốn đầu tư Xem xét được độ linh hoạt của vốn đầu tư o Là mốc để so sánh giữa các phương án đầu o tư Được đánh giá cao trong 2 trường hợp: o Dự án có độ rủi ro cao Cần thay đổi cơ cấu tài chính
 4. Với TR = const: n ∑Ci PP = i =0       TR Ci: Tổng số vốn đầu tư TR = LR+ KH+ LV + Thu hồi NCVLĐ LR = DT – CP – Thuế TNDN CP = CPhoatdong + KH Thuế TNDN = Thuế suất x (TR – CP)
 5. VD1: Một công ty quyết định mua 1 dây chuyền sản xuất trị giá $50.000. Mỗi năm công ty này thu về $20.000. Hỏi thời gian hoàn vốn là bao lâu ? $50.000 $20.000 Thời gian hoàn vốn = = 2,5 năm hay 2 năm 6 tháng.
 6. VD2: Một dự án đầu tư dự kiến tổng vốn đầu tư là 40 triệu USD trong đó đầu tư mua sắm tài sản cố định là 30 triệu USD. Tài sản cố định được khấu hao đều và khấu hao hết trong 5 năm (đây chính là thời gian hoạt động của dự án). Doanh thu của DA là 50 triệu USD/năm. CP hàng năm (chưa tính khấu hao) là 20 triệu USD. Thuế suất thuế TNDN là 25%. Giả sử DA không sử dụng vốn vay.Tính thời gian hoàn vốn của dự án.
 7. Bài Tóm giả tắ t i n ∑Ci = 40 i =0 LR = DT – CPhoatdong – KH – TNDN = 50 - 20 - 6 – 25% (50 – 20 – 6) CPcodinh = 30 = 18 Thu hồi NCVLĐ = 10 T/g = 5 năm TR = LR + KH + LV + Thu hồi NCVLĐ DT = 50 = 18 + 6 + 0 + 0 = 24 CPhoatdong= 20 Thuế suất = 25% 40 2 PP = = 1 = 1 năm 8 tháng KH đều 5 năm 24 3 30 KH = =6 5
 8. Với TR thay đổi: Dùng phương pháp kẻ bảng lưu chuyển tiền tệ: VD3: Việc đầu tư 1 dây chuyền sản xuất trị giá $50.000 giúp cho doanh nghiệp thu về $15.000 trong năm thứ nhất, $25.000 trong năm 2 và $30.000 trong năm 3. Tính thời gian hoàn vốn? Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Doanh thu 15000 25000 30000 Dòng tiền (50000) (35000) (10000) 20000 Ta thấy: Sự hoàn vốn xảy ra ở giữa năm thứ 2 và năm thứ 3. Để tìm chính xác khoảng thời gian xảy ra hoàn vốn, chia khoản còn lỗ (10.000) cho dòng tiền vào của năm 3 (30000) năm = 2.33 năm = 2 năm 4 tháng
 9. VD2: Một dự án đầu tư dự kiến tổng vốn đầu tư là 40 triệu USD trong đó đầu tư mua sắm tài sản cố định là 30 triệu USD. Thời gian của dự án là 5 năm. Doanh thu của DA là 50 triệu USD/năm. CP hoạt động hàng năm (chưa tính khấu hao) là 20 triệu USD. Thuế suất TNDN là 25%. Giả sử DA không sử dụng vốn vay. Tính thời gian hoàn vốn nếu khấu hao tài sản cố định có sự thay đổi như sau: 2 triệu USD khấu hao đều với tỷ lệ 50%/năm 15 triệu USD khấu hao đều và hết trong 3 năm Số tài sản cố định còn lại khấu hao đều với tỷ lệ khấu hao 10%/năm. Hỏi thời gian hoàn vốn của dự án có gì thay đổi?
 10. Năm 0 1 2 3 4 5 DT 50 50 50 50 50 KH 1+5+1.3 1+5+1.3 5+1,3 1.3 1.3 =7.3 =7.3 =6.3 CP (có KH) (20+7.3 (20+7.3 (20+6.3 (20+1.3 (20+1.3 =27.3) =27.3) =26.3) =21.3) =21.3) Thuế [25%x(50­ [25%x(50­ [25%x(50­ [25%x(50­ [25%x(50­ 27.3)] 27.3)] 26.3)] 21.3)] 21.3)] =5.675 =5.675 =5.925 =7.125 =7.125 Thu hồi  0 0 0 0 10 NCVLĐ Thu nhập (40) 24.325  24.325 24.075 22.875 32.875 Dòng tiền (40) (15.675) (8.65) 15.425 38.3 71.175 Vậy thời gian hoàn vốn là 2 năm 4 tháng 12 ngày
 11. Hai dự an A và B có ́ ̀ Dòng tiên PP cung thời gian hoan ̀ ̀ vôn nhưng dự an A ́ ́ A được chon vì có dong ̣ ̀ B tiên ban đâu lớn hơn ̀ ̀ Thời gian PP Dự an C được coi là ́ C tôt hơn D cho dù D có ́ ̀ ̣̀ ́ dong thu dai han đang D kể hơn C D
 12. Giả định tỉ lệ chiết khấu là 10%. FV= PV (1+r)n Năm 0 1 2 3 4 5 Doanh  (5000) 1500 1500 1500 1500 1500 thu Dòng tiền (5000) (3500) (2000) (500)  1000 2500 1363,64 1239,67 1126,97 1024,52 931,38 Doanh  (5000) thu đã  chiết  khấu (3636,36) (2396,69) (1269,72) (245,2) 686,18 Dòng tiền  (5000) đã chiết  khấu  TGHV là 3 năm + 500/1500 = 3,33 năm. TGHVCK là 4 năm + 245,2/931,8 = 4,26 năm
 13. - Chỉ tiêu này đã khắc phục được nhược điểm cơ bản của chỉ tiêu TGHV giản đơn với việc tính đến giá trị tiền tệ theo thời gian. - Chỉ tiêu này thường chính xác hơn và dài hơn chỉ tiêu thời gian hoàn vốn giản đơn - Không khắc phục được các nhược điểm khác (Không tính đến thu nhập sau hoàn vốn, không tính đến quy mô, tuổi thọ của

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản