THÔNG TƯ Số: 03/2013/TT-BGDĐT

Chia sẻ: Anna Ly | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
56
lượt xem
2
download

THÔNG TƯ Số: 03/2013/TT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TTBGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THÔNG TƯ Số: 03/2013/TT-BGDĐT

Đồng bộ tài khoản