intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định ngành giáo dục

Xem 1-20 trên 266 kết quả Quy định ngành giáo dục
 • I-CÁC VĂN BẢN CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: 1.Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định về đạo đức nhà giáo 2.Quyêt́ định số 16/QĐ-BGD&ĐT ngaỳ 16 thań g 04 năm 2008 cuả Bộ trương Bộ Giaó duc̣ va ̀ Đaò tạo về việc ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo .

  doc6p huongtc912 04-03-2011 572 69   Download

 • "Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng" được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2007. Quyết định gồm có 3 điều mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

  pdf9p lgg330 09-10-2010 871 62   Download

 • Giáo trình "Quản lý hành chính và quản lý ngành giáo dục đào tạo" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lý hành chánh nhà nước và công vụ công chức; những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong GD và ĐT hiện nay; Luật giáo dục, qui chế, qui định của bộ giáo dục và đào tạo về giáo dục trung học cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf66p doinhugiobay_00 05-11-2015 118 36   Download

 • Để kịp thời cung cấp những quy định pháp luật mới nhất về chính tài liệu khen thưởng và công đoàn đến với đông đảo đội ngũ giáo viên và người làm công tác công đoàn trong trường học, trung tâm giới thiệu tài liệu Tp.HCM phối hợp với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản tài liệu Công tác công đoàn ngành Giáo dục và các chính sách khen thưởng. Phần 1 của tài liệu sẽ trình bày các nội dung về quy định mới về công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục, quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công đoàn trong trường học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf251p violympus 12-03-2019 56 2   Download

 • tiếp nối phần 1, phần 2 trình bày 3 nội dung còn lại của sách gồm: quy định mới nhất về công tác quản lý cán bộ ngành giáo dục theo bộ luật lao động, quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh, quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động cõng tác phụ nữ, quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của hội chữ thập đỏ. nhằm kịp thời cung cấp những quy định pháp luật mới nhất về chính sách khen thường và công đoàn đến với đông đảo đội ngũ giáo viên và người làm cõng tác công đoàn trong trường học, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf182p hanh_tv6 02-01-2019 49 1   Download

 • Tài liệu Công tác công đoàn ngành Giáo dục và các chính sách khen thưởng: Phần 2 trình bày các quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công tác phụ nữ, quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của hội chữ thập đỏ. Nội dung tài liệu có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho Hiệu trưởng trường học, lãnh đạo các cơ sở quản lý giáo dục và tất cả các bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf179p violympus 12-03-2019 30 1   Download

 • cuốn sách có cấu trúc gồm 5 phần chính, nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn. phần 1 trình bày 2 nội dung: quy định mới về công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục, quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công đoàn trong trường học. hy vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho hiệu trưởng trường học, lãnh đạo các cơ sở quản lý giáo dục và tất cả các bạn đọc.

  pdf248p hanh_tv6 02-01-2019 19 0   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Để thực hiện thống nhất cơ cấu khung và hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

  doc11p tiengsaogoihon 29-03-2011 225 27   Download

 • Bất cứ giáo viên nào trong ngành giáo dục đều từng làm công tác chủ nhiệm lớp. Đó là công việc quản lý, giáo dục, chịu trách nhiệm về sự phấn đấu, rèn luyện của một lớp học sinh. Trong một tập thể lớp phần lớn các em đều tuân thủ những qui tắc, qui định của trường lớp. Tuy vậy, gần như lớp học nào cũng có học sinh cá biệt gây cản trở cho sự phát triển chung của tập thể. Mảng công việc học sinh cá biệt thường làm cho giáo viên tốn nhiều thời gian, công sức. Thậm chí, đối tượng này còn gây cho giáo viên không ít sự bức xúc, trăn trở.

  pdf9p hoangchieuduong 04-05-2014 2784 452   Download

 • Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học - (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf24p damthoai76 24-04-2011 669 89   Download

 • Trong xu thế hội nhập và phát triển, ngành giáo dục luôn được quan tâm hàng đầu, nhất là chất lượng giáo dục đại học (GDĐH). Để từng bước phát triển GDĐH theo chuẩn quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Trong thời gian qua, một số trường đã tiến hành xây dựng hệ thống chất lượng đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) và trong năm 2009 theo chủ trương của Bộ Giáo dục...

  pdf100p hinhanh83 03-08-2013 204 81   Download

 • Dưới đây là bài giảng Tổng quan về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về quan niệm về chất lượng và chất lượng giáo dục; các mô hình quản lý chất lượng; kiểm định chất lượng giáo dục. Với các bạn chuyên ngành Giáo dục học thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt20p cocacola_05 30-10-2015 365 64   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

  doc10p datqueqp 04-04-2011 434 52   Download

 • Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

  doc11p truongphuoc_pb1809 05-06-2011 285 46   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ...

  pdf8p lgg330 09-10-2010 196 41   Download

 • Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;...

  pdf8p ferari 21-08-2010 254 38   Download

 • Nghị định số 54 năm 2011 của CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nghề giáo...

  pdf3p sontratckh 25-07-2011 181 31   Download

 • Chương 2: Giáo dục và sự phát triển xã hội nêu lên tính quy định của xã hội đối với giáo dục; các chức năng của giáo dục. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết. Với các bạn chuyên ngành Giáo dục học thì đây là tài liệu hữu ích.

  doc5p dobinhluan 24-07-2016 596 26   Download

 • Chỉ thị 56/2007/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục

  doc3p dongson 19-08-2009 219 14   Download

 • Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo ...

  pdf9p ferari 21-08-2010 140 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định ngành giáo dục
p_strCode=quydinhnganhgiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2