intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luật viên chức giáo viên

Tham khảo và download 15 Luật viên chức giáo viên chọn lọc sau:
 • NHỮNG VẤN ÐỀ CHUNG VỀ VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC. 1. 2. 3. Khái niệm "viên chức nhà nước"- "con người hành chính". Ðặc điểm. Phân loại viên chức nhà nước.

  pdf23p meomayhamchoi 27-06-2011 752 163   Download

 • Công chức (chi tiết theo Nghị định 06/2010/NĐ-CP): Được tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong biên chế giữ một công vụ thường xuyên, hoặc nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện; Trong các cơ quan, đơn vị QĐND (mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp như chuyên viên vi tính, kế toán...); Trong các cơ quan, đơn vị công an nhân dân (mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp); Trong các cơ quan Đảng;...

  pdf6p thiuyen3 16-08-2011 683 133   Download

 • Môn học Pháp luật bảo hộ lao động cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về những qui định của pháp luật về quan hệ lao động, giúp người học có thể nắm bắt những văn bản dưới luật qui định về nội dung bảo hộ lao động, đồng thời cung cấp những thông tin cơ bản về hệ thống tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực bảo hộ lao động.

  pdf195p thiuyen13 16-09-2011 414 98   Download

 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY TÍCH HỢP ( Phục vụ hội thảo góp ý chương trình GDMN mới ) Chủ điểm : Một số luật lệ giao thông Chủ đề nhánh: Luật giao thông phổ biến Tên giáo viên : Lê Thị Kiều Nhi Mai Thị Thanh Loan Lớp: Mẫu giáo Nhỡ 4 – 5 tuổi - Hoạt động học có chủ đích: Khám phá khoa học “ Làm quen với một số luật giao thông đường bộ đơn giản ” Trường Mầm Non Hoa Phượng Đỏ, Hải Châu, Đà Nẵng. I/ Mục đích yêu cầu: - Trẻ nhận biết...

  pdf8p phuonguyen123 03-07-2010 838 75   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 6 Thừa kế theo di chúc 1. I. Thừa kế theo di chúc 2. 1. Khái niệm di chúc và thừa kế theo di chúc Khái niệm di chúc: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm dịch chuyển tài sản của mình

  pdf8p hoathietmoclan 17-09-2011 257 62   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật viên chức.

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 360 56   Download

 • Khái niệm "viên chức nhà nước"- "con người hành chính" Vấn đề cán bộ là một trong những vấn đề quan trọng, là một yếu tố cơ bản của quản lý nhà nước. Cơ quan nhà nước không thể hình thành và hoạt động nếu không có viên chức nhà nước. Thật vậy. tất cả những hoạt động quản lý để đảm bảo trật tự xã hội sẽ mất đi nếu thiếu "con người hành chính" này. Vì vậy, cán bộ là người quyết định mọi vấn đề trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước....

  pdf21p thiuyen3 16-08-2011 183 24   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về việc Quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non; đào tạo cán bộ y tế; phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”; cán bộ thú y cơ sở; bổ sung đối tượng, nội dung hưởng chính sách hỗ trợ từ “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”

  pdf7p ferari 21-08-2010 255 21   Download

 • Trách nhiệm pháp lý của viên chức nhà nước trong trong hoạt động công vụ a) Quan niệm về trách nhiệm pháp lý của viên chức Một đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền là giữa Nhà nước và cá nhân công dân có trách nhiệm qua lại. Viên chức Nhà nước vì vậy, có trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định và hành vi hành chính của mình. Trách nhiệm viên chức được xem xét dưới hai bình diện khác nhau: trách nhiệm tích cực (chủ động) và trách nhiệm tiêu cực (bị động). ...

  pdf22p thiuyen3 16-08-2011 158 21   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

  pdf5p ferari 21-08-2010 177 11   Download

 • Giáo trình bóng rổ dành cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất cũng như những bạn đam mê thi đấu bóng rổ muốn có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết về bóng rổ như quá trình hình thành môn bóng rổ, kỹ thuật, chiến thuật, luật thi đấu,... môn bóng rổ. Giáo trình Bóng rổ gồm 8 chương trình bày sơ lược lịch sử hình thành và phát triển bóng rổ, kỹ thuật bóng rổ, chiến thuật bóng rổ, phương pháp giảng dạy, huấn luyện, phương pháp tổ chức thi đấu và những điều luật cơ bản và phương pháp trọng tài bóng rổ.

  pdf213p taytotailieuvn 07-03-2014 1232 243   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2011-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

  pdf13p c2vang 29-09-2011 78 7   Download

 • Quyết định 15/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

  doc24p chanhson 19-08-2009 122 6   Download

 • Một số yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã Luật viên chức nhà nước năm 2010 còn nhấn mạnh: “Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp”. Thứ ba, để tăng cường hành vi vừa hợp pháp vừa hợp đạo đức đồng thời giảm thiểu hành vi trái pháp luật cũng như đạo đức xã hội, trong công tác tổ chức thực hiện pháp luật, cần hết sức coi trọng việc giáo dục pháp luật, đạo đức....

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 103 13   Download

 • Thông tư số 177-BCNN-CBLĐ về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 118-QĐ ngày 17-12-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc hội họp, học tập của cán bộ, công nhân viên chức do Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

  pdf5p lawgd10 22-11-2009 79 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1182 lượt tải
ADSENSE

strTagCode=luat-vien-chuc-giao-vien

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2