intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục về Bảng cân đối kế toán

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

945
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Bảng cân đối kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục về Bảng cân đối kế toán

  1. Tên công ty Bảng cân đối kế toán Tại ngày, tháng, năm Tài sản Tài sản ngắn hạn: Tiền VND 0 Phải thu của khách hàng VND 0 Trừ: Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 0 0 Hàng tồn kho 0 Chi phí trả trước 0 Chứng từ phải thu 0 Tổng tài sản ngắn hạn VND 0 Tài sản cố định: Phương tiện 0 Trừ: Giá trị hao mòn luỹ kế 0 0 Đồ đạc 0 Trừ: Giá trị hao mòn luỹ kế 0 0 Thiết bị: 0 Trừ: Giá trị hao mòn luỹ kế 0 0 Nhà xưởng: 0 Trừ: Giá trị hao mòn luỹ kế 0 0 Đất đai 0 Tổng tài sản cố định 0 Tài sản khác: Lợi thế thương mại 0 Tổng tài sản khác 0 Tổng tài sản VND 0 Nợ phải trả và nguồn vốn Nợ ngắn hạn
  2. Phải trả người bán VND 0 Thuế bán hàng phải trả 0 Thuế tiền lương phải trả 0 Tiền lương phải trả 0 Doanh thu chưa thực hiện 0 Chứng từ phải trả ngắn hạn 0 Nợ ngân hàng phải trả ngắn hạn 0 Tổng nợ ngắn hạn VND 0 Nợ dài hạn Chứng từ phải trả dài hạn 0 Thế chấp phải trả 0 Tổng nợ dài hạn 0 Tổng nợ 0 Nguồn vốn: Nguồn vốn chủ sở hữu 0 Lợi nhuận thuần 0 Tổng nguồn vốn 0 Tổng nợ và nguồn vốn VND 0
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2