intTypePromotion=1

Thủ tục về Bảng cân đối kế toán

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
545
lượt xem
21
download

Thủ tục về Bảng cân đối kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Bảng cân đối kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục về Bảng cân đối kế toán

  1. Tên công ty Bảng cân đối kế toán Tại ngày, tháng, năm Tài sản Tài sản ngắn hạn: Tiền VND 0 Phải thu của khách hàng VND 0 Trừ: Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 0 0 Hàng tồn kho 0 Chi phí trả trước 0 Chứng từ phải thu 0 Tổng tài sản ngắn hạn VND 0 Tài sản cố định: Phương tiện 0 Trừ: Giá trị hao mòn luỹ kế 0 0 Đồ đạc 0 Trừ: Giá trị hao mòn luỹ kế 0 0 Thiết bị: 0 Trừ: Giá trị hao mòn luỹ kế 0 0 Nhà xưởng: 0 Trừ: Giá trị hao mòn luỹ kế 0 0 Đất đai 0 Tổng tài sản cố định 0 Tài sản khác: Lợi thế thương mại 0 Tổng tài sản khác 0 Tổng tài sản VND 0 Nợ phải trả và nguồn vốn Nợ ngắn hạn
  2. Phải trả người bán VND 0 Thuế bán hàng phải trả 0 Thuế tiền lương phải trả 0 Tiền lương phải trả 0 Doanh thu chưa thực hiện 0 Chứng từ phải trả ngắn hạn 0 Nợ ngân hàng phải trả ngắn hạn 0 Tổng nợ ngắn hạn VND 0 Nợ dài hạn Chứng từ phải trả dài hạn 0 Thế chấp phải trả 0 Tổng nợ dài hạn 0 Tổng nợ 0 Nguồn vốn: Nguồn vốn chủ sở hữu 0 Lợi nhuận thuần 0 Tổng nguồn vốn 0 Tổng nợ và nguồn vốn VND 0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2