intTypePromotion=1

Thuyết trình Lý thuyết tiền tệ_Chương VI: Thị trường tài chính

Chia sẻ: Hoàng Nga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

1
200
lượt xem
204
download

Thuyết trình Lý thuyết tiền tệ_Chương VI: Thị trường tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nền kinh tế thị trường phát triển luôn luôn xuất hiện nguồn cung và cầu về vốn đầu tư. Sự ra đời và phát triển của các loại chứng từ có giá và quá trình giao lưu chuyển nhượng chúng trong nền kinh tế vừa có tác dụng giải quyết nhu cầu vốn đầu tư cho các chủ thể vay vốn, vừa là cơ sở hình thành thị trường tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình Lý thuyết tiền tệ_Chương VI: Thị trường tài chính

 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH HIAST Giảng Viên: Lương Thị Băng Tâm
 2. CHƯƠNG VI: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 3. Nhóm thực hiện 1. Hà Văn Tuấn 7. Nguyễn Thị Xuân 2. Trần Thị Ái Thu Phương 3. Trần Thị Dung 8. Thái Bá Đức 4. Nguyễn Lại Đình 9. Võ Thị Ngọc Trang Phước 10. Lương Thị Thúy Nga 5. Giã Trường An 11. Phan Thị Mỹ Linh 6. Nguyễn Trung Hiếu
 4. Nội dung chính I. Những vấn đề chung về thị trường tài chính 1. Cơ sở hình thành thị trường tài chính 2. Khái niệm, đối tượng, công cụ, chủ thể tham gia trên thị trường tài chính 3. Vai trò của thị trường tài chính 4. Phân loại thị trường tài chính II. Thị trường tiền tệ 1. Khái niệm và phân loại 2. Chủ thể tham gia trên thị trường tiền tệ 3. Các nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ
 5. Nội dung chính III. Thị trường vốn 1. Khái niệm và phân loại 2. Chủ thể hoạt động trên thị trường vốn 3. Công cụ của thị trường vốn 4. Các bộ phận chủ yếu của thị trường vốn IV. Vai trò của nhà nước trong việc hình thành và phát triển thị trường tài chính
 6. I. Những vấn đề chung về thị trường tài chính
 7. 1. Cơ sở hình thành thị trường tài chính Nền kinh tế thị trường phát triển luôn luôn xuất hiện nguồn cung và cầu về vốn đầu tư. Sự ra đời và phát triển của các loại chứng từ có giá và quá trình giao lưu chuyển nhượng chúng trong nền kinh tế vừa có tác dụng giải quyết nhu cầu vốn đầu tư cho các chủ thể vay vốn, vừa là cơ sở hình thành thị trường tài chính.
 8. 2. Khái niệm, đối tượng, công cụ, chủ thể tham gia trên thị trường tài chính 2.1. Khái niệm thị trường tài chính: Thị trường tài chính là nơi diễn ra việc mua và bán vốn gồm:  Quá trình tài chính trực tiếp (người tiết kiệm gặp gỡ trực tiếp người đầu tư).  Quá trình tài chính gián tiếp (thông qua trung gian tài chính).
 9. 2. Khái niệm, đối tượng, công cụ, chủ thể tham gia trên thị trường tài chính 2.2. Đối tượng của thị trường tài chính  Nguồn cung và cầu về vốn trong xã hội của các chủ thể kinh tế như Nhà Nước, các tổ chức xã hội, dân cư.... 2.3. Công cụ của thị trường tài chính  Các loại chứng từ có giá như công trái do nhà nước phát hành, chứng khoán do các doanh nghiệp phát hành, trái phiếu do các tổ chức tài chính phát hành, và các dạng kì phiếu, sec...
 10. 2. Khái niệm, đối tượng, công cụ, chủ thể tham gia trên thị trường tài chính 2.3. Công cụ của thị trường tài chính Công cụ thị trường tiền tệ: Công cụ thị Tiến phiếu kho bạc trường vốn: Chứng chỉ tiền gửi Trái phiếu Thương phiếu Cổ phiếu .... Chứng khoán phái sinh Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi, quyền chọn...
 11. 2. Đối tượng, công cụ, chủ thể tham gia trên thị trường tài chính 2.4.Chủ thể tham gia trên thị trường tài chính  Là những pháp nhân hay thể nhân đại diện cho những nguồn cung và cầu về vốn nhàn rỗi tham gia trên thị trường tài chính, chủ yếu là các ngân hàng thương mại, công ty tài chính,
 12. 3. Vai trò của thị trường tài chính Vai trò: Kênh gián tiếp Trung gian tài chính Vốn ố n V ố n V Người cho Thị trường tài chính Vốn Người Vốn vay đi vay Kênh trực tiếp
 13. 3. Vai trò của thị trường tài chính  Thị trường tài chính là nơi điều tiết cung nguồn vốn tiền tệ từ nơi thừa đến nơi thiếu.  Thị trường tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển nhượng sở hữu vốn.  Thị trường tài chính có vai trò trong chức năng điều tiết vĩ mô của nhà nước.
 14. 4. Phân loại thị trường tài chính 4.1. Căn cứ thời hạn chuyển giao vốn (chi tiết ở phần sau của bài): Thị trường tài chính Thị trường Thị trường tiền tệ v ốn
 15. 4. Phân loại thị trường tài chính 4.2. Căn cứ vào cách thức huy động vốn:  Thị trường các công cụ nợ: huy động vốn thông qua phát hành các công cụ vay nợ hoặc thực hiện món vay thuế chấp.  Thị trường vốn cổ phiếu: huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu
 16. 4. Phân loại thị trường tài chính 4.3. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức:  Thị trường sơ cấp: nơi các công cụ tài chính được phát hành đầu tiên.  Thị trường thứ cấp: nơi các công cụ tài chính đã phát hành được mua bán trao đổi.
 17. II. Thị trường tiền tệ
 18. 1. Khái niệm và phân loại 1.1. Khái niệm: Là thị trường mua bán các loại giấy có giá ngắn hạn có kì hạn dưới 1 năm, là nơi đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn cho nền kinh tế. 1.2. Phân loại thị trường tiền tệ 1.2.1. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức  Thị trường tiền tệ cũ: là thị trường tiền tệ cổ điển, là thị trường vay vốn ngắn hạn đặt dưới sự quản lí của ngân hàng trung ương.  Thị trường tiền tệ mới: là thị trường các trái phiếu ngắn hạn, cơ cấu gồm hai cấp là thị trường tiền tệ sơ cấp và thị trường tiền tệ thứ
 19. 1. Khái niệm và phân loại 1.2. Phân loại thị trường tiền tệ 1.2.2. Căn cứ vào đối tượng tham gia trên thị trường:  Thị trường tín dụng ngắn hạn giữa các ngân hàng thương mại dưới sự điều hành của ngân hàng trung ương.  Thị trường công nợ ngắn hạn như: tín phiếu kho bạc, thương phiếu...  Thị trường hối đoái: thị trường giao dịch các loại ngoại hối.
 20. 2. Chủ thể tham gia trên thị trường tiền tệ  Hiểu theo nghĩa hẹp: gồm các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, các tổ chức môi giới  Hiểu theo nghĩa rộng: gồm chủ thể cho vay đại diện cho nguồn cung về vốn, chủ thể đi vay đại diện cho nguồn cầu về vốn, chủ thể trung gian môi giới
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2