intTypePromotion=1

Tiểu luận Lý Thuyết Thống Kê "Khảo sát mức độ yêu thích nhạc Cách mạng Việt Nam của giới trẻ"

Chia sẻ: Lê Đức Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
176
lượt xem
36
download

Tiểu luận Lý Thuyết Thống Kê "Khảo sát mức độ yêu thích nhạc Cách mạng Việt Nam của giới trẻ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kể từ thời kì đổi mới văn hóa Việt Nam nói chung và âm nhạc nói riêng đã bị chi phối, tác động bởi nền kinh tế thị trường. Tính giáo dục, tính thẩm mỹ, tính định hướng dần bị phai mờ nhường chỗ cho âm nhạc giải trí. Thói quen nghe nhạc của giới trẻ hiện nay đang có xu hướng nghe theo trào lưu, theo mốt và thiếu chọn lọc...không mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Thực trạng này khiến cho những nhà quản lý hoạt động văn hoá nhiều quan tâm, lo lắng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Lý Thuyết Thống Kê "Khảo sát mức độ yêu thích nhạc Cách mạng Việt Nam của giới trẻ"

 1. CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU I/ LÍ DO CỦA VIỆC CHỌN ĐỀ TÀI: Kể từ thời kì đổi mới văn hóa Việt Nam nói chung và âm nhạc nói riêng đã bị chi phối, tác động bởi nền kinh tế thị trường. Tính giáo dục, tính thẩm mỹ, tính định hướng dần b ị phai m ờ nh ường ch ỗ cho âm nhạc giải trí. Thói quen nghe nhạc của giới trẻ hiện nay đang có xu hướng nghe theo trào lưu, theo m ốt và thi ếu chọn lọc...không mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Thực trạng này khiến cho những nhà qu ản lý ho ạt động văn hoá nhiều quan tâm, lo lắng. Giới trẻ ngày nay thường tụ tập và nghe những ca khúc nước ngoài trên m ột nền ti ết tấu sôi đ ộng của rock, rap, hiphop... mà rất ít người biết họ nói gì trong bài hát đó. Đó là chưa kể đến các quán bar với loại âm nhạc cực kỳ kích động khiến người ta phải nhún nh ảy theo, dù cả đời chưa từng học khiêu vũ. Còn lại, số ít quán m ở nh ạc tr ữ tình, nh ạc ti ền chi ến ho ặc thính phòng, thì hầu như chỉ có giới trung niên đến chuyện trò, còn lại gi ới trẻ đếm được trên đầu ngón tay. Đến xem chương trình "Hát với nhau", chương trình "Hát karaoke" hàng tu ần t ại các t ụ đi ểm c ủa các trung tâm VHTT, chúng ta cũng rất hiếm khi được nghe các ca khúc "đi cùng năm tháng" ho ặc những bài ca "truyền thống", mà chỉ quanh đi quẩn lại những bài hát đang "top ten" trên th ị tr ường băng đĩa của những ca sĩ "ăn khách". Họ cập nhật những bài hát m ới v ới n ội dung cũng không khá hơn là mấy. Và do vậy, giới trẻ ngày nay tiếp xúc nhạc một cách bị động, họ nghe nhạc theo thị trường mà thực sự không nhận ra được mục đích nghe nhạc c ủa mình là gì. Họ nghe nh ạc t ừ nhu c ầu b ắt ch ước, muốn chứng tỏ sành điệu thông qua phim ảnh quốc tế, từ sự bất ổn tâm - sinh lý c ủa tu ổi m ới l ớn muốn phản kháng, vượt trội hơn người, muốn khác người, "không đụng hàng". II/ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Đề tài được thực hiện với các mục tiêu sau: - Khảo sát mức độ yêu thích nhạc Cách m ạng Việt Nam c ủa gi ới tr ẻ t ừ đó tìm ra nguyên nhân vì sao giới trẻ lại xa rời nhạc cách mạng. - Đề xuất 1 số giải pháp nhằm cái thiện thị trường nhạc cách mạng cách mạng. tăng sức canh tranh với các dòng nhạc khác. III/ Ý NGHĨA CỦA VIỆC CHỌN ĐỀ TÀI: - Qua những con số thống kê và việc tìm ra nguyên nhân tại sao gi ới tr ẻ hi ện nay l ại xa r ời nh ạc cách mạng sẽ giúp cho các nhà quản lí, ban tuyên giáo , các c ơ quan thu ộc b ộ văn hóa thông tin thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những biện pháp tích c ực, những phản ứng k ịp th ời đ ể có th ể khôi phục lại chỗ đứng của nó trong lòng khán giả nói chung và gi ới tr ẻ nói riêng. Đ ặc bi ệt là hi ện nay Bộ giáo dục và đào tạo đang khuyến khích ''dân ta phải bi ết sử ta'', nghe nh ạc cách m ạng cũng là một hình thức để ôn lại lịch sử dân tộc. IV/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Đối tượng nghiên cứu: nguyên nhân tại sao giới trẻ hiện nay có tầm tu ổi t ừ 16 đ ến 30 tu ổi l ại xa rời nhạc cách mạng. -Phạm vi nghiên cứu: những bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. -Thời gian thực hiện đề tài : đề tài được thực hiện vào tháng 12 năm 2009. V.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Đề tài được thực hiện thông qua 2 phương pháp sau: 1/ Phương pháp định tính: - Đề ra mô hình nghiên cứu, hình thành các thang đo trong đề tài. - Thiết kế bảng câu hỏi để thu thập dữ liệu. - Điều tra thí điểm 15 bảng câu hỏi nhằm đi ều tra sự t ương thích c ủa b ảng câu h ỏi v ới m ục tiêu của đề tài. 2/ Phương pháp định lượng:
 2. - Thực hiện điều tra không toàn bộ + Số lượng mẫu : 80 người + Phương pháp lấy mẫu: lấy mẫu thuận tiện. Các bạn trẻ có thể ti ếp c ận t ại các tr ường THPT, đại học, tại các quán café… - Phân tích dữ liệu : Sử dụng các kĩ thuật phân tích sau: + Thống kê mô tả: Mô tả sơ bộ đặc điểm của mẫu. +Kiểm tra độ tin cậy của các thang đo. + Phân tích cụm: Phân chia các quan sát trong mẫu thành những nhóm tiềm năng. + Phân tích nhân tố + Phân tích hệ số tương quan CHƯƠNG 2: CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM, SỰ RA ĐỜI VÀ HÌNH THÀNH NHẠC CÁCH MẠNG: 1/ Một số khái niệm: Nhạc cách mạng là những ca khúc có nội dung viết về cách m ạng, kêu gọi tinh th ần chi ến đ ấu, sản xuất trong những năm kháng chiến cứu nước hay cho đến bây gi ờ nó còn mang m ột ý nghĩa khác đó là khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc. Giới trẻ bao gồm nhiều lứa tuổi nhưng ở đây chúng tôi xin đ ược l ấy đ ại di ện là nh ững ng ười có độ tuổi từ 16-30. 2/ Sự ra đời và hình thành của nhạc cách mạng: Âm nhạc Việt Nam ra đời sớm và phát triển cùng với sự ti ến hóa c ủa người dân trong cu ộc s ống, động, chiến đấu. lao Sự đa dạng về sinh học, nhiều dân tộc c ư ngụ trên lãnh th ổ cùng v ới nh ững phát tri ển m ở đ ất xuống phía nam của người Trung Quốc tạo cho n ền âm nhạc Vi ệt Nam nhi ều sắc thái. Âm nhạc ở Việt Nam còn sớm thể hiện những tư tưởng nhân đạo và ý chí chiến đấu c ủa ông cha ta trong thời kì kháng chiến cứu nước.Đó chính là dòng nhạc cách m ạng mà chúng tôi mu ốn đ ề c ập đến. Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt vì độc lập, tự do, th ống nh ất T ổ qu ốc, nh ững giai điệu thiết tha, hào hùng của những bài ca, bản nhạc ca ngợi quê hương, Tổ quốc Việt Nam yêu dấu, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi nh ững chi ến công oanh li ệt c ủa quân và dân ta trong sản xuất, chiến đấu đã có sức cổ vũ, động viên to l ớn quân và dân ta ở c ả h ậu ph ương l ớn và tiền tuyến lớn, cả ở vùng giải phóng và vùng địch chiếm đóng, góp ph ần t ạo nên khí th ế hào hùng, sục sôi cách mạng, chủ nghĩa anh hùng Vi ệt Nam đ ể làm nên chi ến th ắng. Âm nh ạc cách mạng Việt Nam đã thật sự là vũ khí sắc bén của chi ến tranh nhân dân Vi ệt Nam vô đ ịch. Đ ể làm nên những kỳ công đó của nền âm nhạc cách mạng, các nhạc sỹ, ngh ệ sỹ đã có m ặt kh ắp n ơi, g ắn bó, lăn lộn với cuộc sống, chiến đấu của quân và dân ta trên các m ặt tr ận. Nhi ều nh ạc s ỹ, ngh ệ s ỹ đã anh dũng hy sinh khi còn đang viết dở những giai điệu hào hùng v ề cu ộc chi ến đ ấu anh hùng của dân tộc ta. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tự hào, mãi mãi ghi nhớ công lao c ủa các anh hùng, liệt sĩ nhạc sĩ, mãi mãi ghi nhớ công lao các vị anh hùng li ệt sĩ nh ạc sĩ, ngh ệ sĩ đã hy sinh vì n ền độc lập tự. II/ GIẢ THIẾT VỀ SỰ YÊU THÍCH NHẠC CÁCH MẠNG CỦA GIỞI TRẺ: Hiện nay nhạc Cách mạng đang xa dần với gi ới trẻ, gi ới tr ẻ cho rằng nghe nh ạc Cách m ạng thì chán, không hợp thời, theo số liệu điều tra thì chúng tôi thấy r ằng t ỉ l ệ nh ững ng ười không thích nhạc cách mạng cho rằng nguyên nhân dẫn đến gi ới trẻ xa r ời nh ạc cách m ạng nhi ều nh ất là do âm điệu buồn chán và không hợp thời. Trong thời đại ngày nay khi công nghệ thông tin phát tri ển hi ện đ ại thì ra đ ời nhi ều hình th ức gi ải trí đơn giản, dễ giải tỏa stress hơn, những ca khúc nhạc th ị tr ường ra đ ời v ới ca t ừ ngôn ng ữ d ễ
 3. hiểu và sôi động đã cuốn hút giới trẻ, nhất là khi cuộc sống đang g ặp nhi ều căng th ẳng thì hi ếm ai có đủ kiên nhẫn để ngồi nghe những ca khúc cách mạng, cũng ít khi nh ạc Cách m ạng có c ơ h ội đ ể tiếp xúc với khán giả vì chúng ta đang sống trong thời bình. Những ngày lễ truyền thống v ới nh ững ca khúc Cách mạng ngày càng xa dần với khán giả và n ếu như chúng ta không có nh ững bi ện pháp kịp thơi thì nhạc Cách mạng sẽ mờ dần và đi vào quên lãng trong dòng nhạc Việt Nam. III/ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU: 1/ Công cụ nghiên cứu: - Sử dụng thang đo: Định danh, tỉ lệ - Phương pháp phân tích Anova, kiểm định, ước lượng. - Hệ số tương quan thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố làm giới trẻ xa rời nhạc Cách mạng - Chia các nhóm tuổi để khảo sát lấy mẩu thuận tiện, tổng thể tiềm ẩn, chọn mẫu phi xác suất. - Sử dụng thống kê mô tả để thể hiện những đặc trưng của mẩu. - Số liệu chạy phần mềm SPSS. 2/ Phương pháp lấy mẫu địa bàn: - Với mục đích là tìm hiểu nguyên nhân vì sao gi ới tr ẻ ngày nay l ại xa r ời nh ạc Cách m ạng chúng tôi đã tiến hành khảo sát giới trẻ từ độ tuổi 16-30 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.Th ời gian khảo sát từ đầu tháng 12 đến giữa tháng 12. Vì đối tượng khảo sát là gi ới tr ẻ nên chúng tôi t ập trung lấy mẫu thuận tiện ở các khu vực trường THPT, đại học và một số thanh niên đã đi làm. - Địa bàn lấy mẫu: Thành phố Hồ Chí Minh + Trường Đại học + Trường THPT + Thanh niên đã đi làm. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MẪU ĐIỀU TRA VÀ KẾT QUẢ. I/ PHÂN TÍCH MẪU ĐIỀU TRA: 1/ Mô tả điều tra: Mẫu điều tra gồm 80 quan sát,để có cái nhìn khách quan hơn chúng tôi chia gi ới tr ẻ thành 3 nhóm (Nhóm từ 16-18 tuổi, nhóm từ 19-22 tuổi, nhóm từ 23-30 tuổi).Thời gian lấy m ẫu từ gi ữa tháng 11 đến đầu tháng 12. Quá trình thu thập dữ liệu người nghiên cứu tiến hành theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Địa điểm lấy mẫu tại thành phố Hồ Chí Minh. 2/ Giới tính: Mấu điều tra gồm 50 nữ (62.5%) và 30 nam (37.5%) 3/ Tuổi: Tuổi của người được phỏng vấn từ 16-30 tuổi được phân bổ như sau: Độ tuổi Số người Tỷ lệ trong mẫu (%) 16-18 11 13.75% 19-22 44 55% 23-30 25 31.25% Tổng 80 100% II/ KẾT QUẢ: Thống kê theo SPSS 1/ Khảo sát những người có thường xuyên nghe nhạc không?
 4. Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rất thường 28 35.0 35.0 35.0 xuyên Thường xuyên 37 46.3 46.3 81.3 Thỉnh thoảng 13 16.3 16.3 97.5 Hiếm khi 2 2.5 2.5 100.0 Total 80 100.0 100.0 mức độ thường xuyên nghe nhạc 2% 16% Rất thườ ng xuyên 35% Thườ ng xuyên Thỉnh thoảng Hi ếm khi 47% 2/ Khảo sát giới trẻ thích nghe thể loại nhạc gì? Pct of Pct of Category label Code Count ResponsesCases Pop 1 39 22.948.5 Rock 2 18 10.6 22.5 Rap 3 10 5.9 12.5 R&B 4 21 12.4 26.3 Jazz 5 9 5.3 41.3 Nhạc không lời 6 17 10.0 21.3 Nhạc Cách mạng 7 28 16.5 35 Thể loại khác 8 28 16.5 35 ---- ------ ------ Total responses 170 100.0 212.5 0 missing cases; 80 valid cases
 5. tần số yêu thích các thể loại nh ạc 45 40 35 30 25 Series1 20 15 10 5 0 zz B k op ap oc & Ja R P R R 3/ Khảo sát giới trẻ nghe nhạc với mục đích gì? Category label Code Count Responses Cases Xả stress 1 51 40.5 63.8 Theo sở thích 2 57 45.2 71.3 Do nhu cầu công việc 3 1 0.8 1.3 Theo xu hướng thị trường 4 6 4.8 7.5 Mục đích khác 5 11 8.7 13.8 Total responses 126 100.0 157.5 0 missing cases; 80 valid cases mục đích nghe nhạc 57 60 51 50 40 30 20 11 6 10 1 0 Xả Theo sở D o nhu Theo xu Mục đích cầu công hướ ng stress thích khác vi ệc thị trườ ng
 6. 4/ Khảo sát giới trẻ có thường xuyên nghe nhạc Cách mạng không? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Thường Valid 11 13.8 13.8 13.8 xuyên Thỉnh thoảng 33 41.3 41.3 55.0 Hiếm khi 29 36.3 36.3 91.3 Không bao 7 8.8 8.8 100.0 giờ Total 80 100.0 100.0 9% 14% Thườ ng xuyên Thỉnh thoảng 36% Hiếm khi Không bao giờ 41% 5/ Khảo sát giới trẻ đánh giá nhạc Cách mạng như thế nào? Anh/chị đánh giá Anh/chị đánh giá Anh/chị đánh giá ca Anh/chị đánh giá yếu tố ca từ của yếu tố nhạc điệu sỹ thể hiện nhạc nhạc Cách mạng nhạc Cách mạng của nhạc Cách Cách mạng như thế như thế nào? như thế nào? mạng như thế nào? nào? Count % Count % Count % Count % Không 4 5.1% 6 7.8% 5 6.8% 7 9.3% hay Tạm 9 11.5% 9 11.7% 15 20.3% 6 8.0% Được 14 17.9% 15 19.5% 21 28.4% 22 29.3% Hay 36 46.2% 32 41.6% 23 31.1% 29 38.7% Rất hay 15 19.2% 15 19.5% 10 13.5% 11 14.7%
 7. yếu tố ca từ 5% 19% 12% 18% 46% Tạm Đượ c Rất hay Không hay Hay yếu tố nhạc điệu 8% 19% 12% 19% 42% Tạm Đượ c Rất hay Không hay Hay
 8. ca sỹ th ể hi ện 7% 14% 20% 31% 28% Tạm Đượ c Rất hay Không hay Hay đánh giá chung 9% 15% 8% 29% 39% Tạm Đượ c Rất hay Không hay Hay 6/ Cảm giác của giới trẻ sau khi nghe nhạc Cách mạng? Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Vui tươi, yêu đời Valid 29 36.3 36.3 36.3 Bình thường 31 38.8 38.8 75.0 Không hứng thú 11 13.8 13.8 88.8 Chán, buồn ngủ 8 10.0 10.0 98.8 Căng thẳng 1 1.3 1.3 100.0 Total 80 100.0 100.0
 9. 1% 10% Vui tươ i, yêu đờ i 14% 36% Bình thườ ng Không hứ ng thú Chán, buồn ngủ Căng thẳng 39% 7/ Yếu tố khiến giới trẻ không nghe nhạc Cách mạng Pct of Pct of Category label Code Count Responses Cases Không có ích cho việc giải trí 1 14 25.9 34.1 Âm điệu, ca từ không phù hợp 2 10 18.5 24.4 Nghe nhạc Cách mạng sẽ bị cho là lỗi thời 3 5 9.3 12.2 Ca sỹ hát không có hồn 4 2 3.7 4.9 Không phù hợp với hoàn cảnh sống 5 23 42.6 56.1 ------- ----- ----- Total responses 54 100.0 131.7 39 missing cases; 41 valid cases 23 25 20 14 15 10 10 5 5 2 0 Âm điệu, ca t ừ Nghe nhạc Cách Ca s ỹ hát không Không phù hợ p Không có ích cho việc giải trí không phù hợ p mạng s ẽ bị cho có hồn vớ i hoàn c ảnh là lỗi thờ i s ống
 10. 8/ Nếu bắt buộc phải nghe nhạc Cách mạng phản ứng của giới trẻ như thế nào? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Tỏ thái độ khó chịu Valid 4 5.0 9.8 9.8 không muốn nghe Nghe với thái độ lơ là 10 12.5 24.4 34.1 dửng dưng Thử nghe 1 lần xem 15 18.8 36.6 70.7 sao Không ý kiến 12 15.0 29.3 100.0 Total 41 51.3 100.0 Missing System 39 48.8 Total 80 100.0 15 16 14 12 12 10 10 8 6 4 4 2 0 Tỏ thái độ khó chịu Nghe vớ i thái độ lơ Thử nghe 1 lần Không ý kiến không muốn nghe là dử ng dư ng xem sao 9/ Giới trẻ thích nghe nhạc Cách mạng ở điểm nào? Pct of Pct of Category label Code Count Responses Cases Ca từ 1 18 34.0 46.2 Âm điệu 2 15 28.3 38.5 Tất cả các ý trên 4 20 37.7 51.3 ------- ----- ----- Total responses 53 100.0 135.9 41 missing cases; 39 valid cases
 11. 10/ Để phổ biến nhạc Cách mạng đến giới trẻ 1 cách hiệu quả nhất? Pct of Pct of Category label Code Count Responses Cases Tổ chức những cuộc thi tầm cỡ về nhạc CM 1 7 9.0 17.9 Đầu tư để những tác phẩm đó phù hợp với cách nghe của giới trẻ ngày nay 2 9 11.5 23.1 Quan tâm quảng bá các ca khúc Cách mạng 3 14 17.9 35.9 Kéo các ca sỹ trẻ vào cuộc 4 9 11.5 23.1 Làm nhiều những bộ phim tư liệu có lồng nhạc Cách mạng 5 8 10.3 20.5 Tổ chức những cuộc thi sáng tác ca khúc Cách mạng mà đối tượng là giới trẻ 6 11 14.1 28.2 Có nhiều diễn đàn, trang web về nhạc CM 7 14 17.9 35.9 Ý kiến khác 8 6 7.7 15.4 ---- ----- ----- Total responses 78 100.0 200.0 41 missing cases; 39 valid cases 20 17.9 17.9 18 16 14.1 14 11.5 11.5 10.3 12 9 10 7.7 8 6 4 2 0 Tổ c h ứ c nh ữ ng Đ ầ u tư để nh ữ ng Quan tâm qu ả ng Kéo các ca s ỹ t r ẻ Làm nhiề u nh ữ ng Tổ c h ứ c nh ữ ng Có nhiề u diễ n đ àn, Ý kiế n khác cu ộ c thi tầ m cỡ về tác phẩ m đ ó phù vào cu ộ c b ộ phim tư liệ u có cu ộ c thi sáng tác trang web về nh ạ c bá các ca khúc nhạ c CM h ợ p vớ i cách nghe Cách mạ ng lồ ng nh ạ c Cách ca khúc Cách CM củ a giớ i tr ẻ ngày mạ ng mạ ng mà đố i tượ ng là giớ i tr ẻ nay CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN. HẠN CHẾ. KIẾN NGHỊ I/ KẾT LUẬN: Dựa trên kết quả nghiên cứu trên mẫu, nhóm chúng tôi rút ra 3 nguyên nhân chính khi ến gi ới tr ẻ xa rời nhạc Cách Mạng: Thứ nhất, đó là vì nhạc Cách Mạng hiện nay không còn phù hợp với nhu cầu giải trí trong cuộc sống hiện đại, khi mà nhịp sống ngày càng hối hả khiến cho mọi người chịu nhi ều áp l ực hơn thì nhu cầu giải trí của họ nhằm mục đích xả stress là chủ y ếu.Khác v ới th ời chi ến tranh thì
 12. việc nghe nhạc cách mạng vừa là giải trí vừa là nguồn động viên các chi ến sĩ v ững vàng h ơn trong chiến đấu. Thứ hai, giới trẻ cho rằng nhạc cách mạng không có ích cho việc giải trí . Mặc dù đa số mọi người đều đánh giá nhạc cách mạng hay nhưng họ không có cảm giác hứng thú khi nghe nhạc Cách Mạng. Thứ ba, âm điệu, ca từ của những bài hát cách mạng không phù h ợp v ới l ứa tu ổi của họ , với sở thích nghe nhạc của những người vốn được sinh ra trong thời bình, ch ưa t ừng đ ược n ếm tr ải mùi vị của chiến tranh. Trong quá trình phân tích và khảo sát,nhóm chúng tôi đã phân loại ra 2 nhóm đ ối t ượng : thích nghe nhạc cách mạng và không thích nghe nhạc cách mạng. Đối với mỗi nhóm tuổi được khảo sát, nhóm chúng tôi tổng kết được các nguyên nhân khác nhau. - Đối với lứa tuổi học sinh và sinh viên : Họ không nghe nhạc cách mạng là vì lí do không phù hợp với hoàn cảnh sống, khi được hỏi nếu bắt buộc phải nghe nhạc cách m ạng, đa số h ọ nói không có ý kiến. - Đối với đối tượng đã đi làm : Họ cho rằng việc nghe nhạc cách mạng không có ích cho nhu cầu giải trí của họ, và đa số muốn thử nghe một lấn xem sao nếu bắt buộc phải nghe. Trong câu hỏi khảo sát về giải pháp để giới trẻ quan tâm đến nhạc cách m ạng nhi ều h ơn, nh ững giải pháp sau được đề xuất nhiều nhất: 1. Quan tâm quảng bá các ca khúc Cách mạng 2. Có nhiều diễn đàn, trang web về nhạc Cách Mạng 3. Tổ chức những cuộc thi tầm cỡ về nhạc Cách Mạng mà đối tượng là giới trẻ. 4. Kéo các ca sỹ trẻ vào cuộc II/ ĐỀ XUẤT: Sau khi phân tích thông tin từ mẫu nhóm chúng tôi xin đưa ra một số đề xuất như sau: 1. Về phía giới trẻ: - Cần nhận thức rõ việc nghe nhạc cách mạng cũng là một thói quen thể hiện lòng yêu nước và tự hào dân tộc. - Tích cực tham gia các chương trình về nhạc cách m ạng do các c ấp chính quy ền,đoàn th ể t ổ chức. - Đối với những bạn trẻ yêu nhạc cách mạng có thể làm công tác tuyên truyền,v ận đ ộng các b ạn cùng trang lứa quan tâm hơn đến nhạc Cách Mạng thông qua các trang web về nhạc cách mạng như nhaccachmang.net. 2. Về phía cơ quan truyền thông: Quan tâm quảng bá các ca khúc cách mạng,giúp nhạc cách m ạng gần gũi v ới m ọi l ứa tu ổi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng : - Lồng nhiều bài hát cách mạng vào các bộ phim tài liệu hay phim nói về chiến tranh.. - Dành nhiều thời lượng phát sóng những chương trình ca nhạc cách m ạng h ơn trên truy ền hình ,chứ không cần đợi đến những ngày lễ lớn mới tăng cường công tác tuyên truyền, qu ảng bá.Để giới trẻ quan tâm nhiều đến những chương trình này,có thể mời các ca sĩ tr ẻ tham gia,chính họ sẽ đem đến một làn sóng mới,thu hút những người trẻ tuổi đến với nhạc cách mạng. - Lập nhiều trang web nhằm tuyên truyền nhạc cách mạng đến gi ới tr ẻ,khuyến khích gi ới tr ẻ tham gia. 3. Đối với chính quyền địa phương: - Đầu tư, tổ chức nhiều cuộc thi âm nhạc với chủ đề nhạc cách m ạng v ới gi ải th ưởng l ớn có th ể khuyến khích giới trẻ tham gia nhiều hơn. - Thực hiện các chương trình tuyên truyền về nhạc cách mạng thông qua các bu ổi sinh ho ạt Đoàn thể,mitting kỉ niệm..v..vv III/ HẠN CHẾ: - Mẫu lấy theo tiêu chí khá hợp lý nhưng chỉ mới bó hẹp trong khuôn kh ổ Thành Ph ố H ồ Chí Minh nên chỉ mới phần nào đại diện được cho tổng thể là giới trẻ Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 30. - Thời gian làm đề tài khá ngắn nên không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót không đáng có.
 13. BẢNG KHẢO SÁT “NGUYÊN NHÂN VÌ SAO GIỚI TRẺ XA RỜI NHẠC CÁCH MẠNG” Kính chào anh/chị, chúng tôi là sinh viên khoa Kinh tế-Luật ĐHQG TPHCM, chúng tôi đang thực hiện một cuộc thăm dò về việc nghe nhạc Cách mạng trong giới trẻ, mục đích của cuộc thăm dò này nhằm tìm ra nguyên nhân vì sao giới trẻ ngày này lại xa rời nhạc Cách mạng, từ đó có phương hướng cải thiện thị trường nhạc Cách mạng ngày nay. Chúng tôi cam đam tất cả những ý kiến của anh/chị sẽ là tài liệu bổ ích để chúng tôi hoàn thành tốt đề tài này. Rất cảm ơn sự hợp tác của anh/chị. Họ và tên: Năm sinh: Nghề nghiệp: Giới tính: Nữ Nam Câu 1 : Lúc rảnh rỗi anh/chị thường làm gì? (Có thể chọn nhiều phương án). 1. Nghe nhạc 5. Lướt web 6. Đi chơi 2. Xem ti vi 3. Đọc báo 7. Ngủ 4. Đi mua sắm 8. Hoạt động khác Câu 2: Anh/chị có thường xuyên nghe nhạc không? 1.Rất thường xuyên. 3.Thỉnh thoảng. 2.Thường xuyên. 4.Hiếm khi. Câu 3 : Khi nghe nhạc, anh/chị thường quan tâm tới yếu tố nào? 1.Ca từ hay, có ý nghĩa. 3.Ca sĩ yêu thích thể hiện. 2.Phần nhạc hấp dẫn. 4.Tất cả các yếu tố trên. Câu 4 : Anh/chị thích nghe thể loại nhạc nào? (Có thể chọn nhiều phương án). 1. Pop 5. Jazz 6. Nhạc không lời 2. Rock 7. Nhạc Cách mạng 3. Rap 8. Thể loại khác. 4. R&B Câu 5 : Anh/chị nghe nhạc với mục đích gì? (Có thể chọn nhiều phương án). 1. Xả stress 2. Theo sở thích 3. Do nhu cầu công việc 4. Theo xu hướng thị trường 5. Mục đích khác Câu 6 : Anh/chị có thường xuyên nghe nhạc Cách mạng không?
 14. 1. Thường xuyên 3. Hiếm khi 2.Thỉnh thoảng. 4. Không bao giờ Câu 7 : Anh/chị đánh giá các yếu tố sau đây của nhạc Cách mạng như thế nào? Không Nhạc Cách Không Tạm Được Rất hay Hay có ý mạng hay kiến 1. Ca từ 1 2 3 4 5 99 2. Nhạc điệu 1 2 3 4 5 99 3. Ca sỹ thểhiện 1 2 3 4 5 99 4. Đánh giá chung 1 2 3 4 5 99 Câu 8 : Cảm giác của anh/chị sau khi nghe nhạc Cách mạng ? 1.Vui tươi, yêu đời. 4.Chán, buồn ngủ. 2.Bình thường. 5.Căng thẳng. 3.Không hứng thú. Câu 9 : Xung quanh anh/chị có ai nghe nhạc Cách mạng không? (Có thể chọn nhiều đáp án). 1. Ông bà 2. Bố mẹ 3. Anh, chị 4. Bạn bè, đồng nghiệp 5. Không có ai Câu 10 : Sau khi nghe nhạc Cách mạng, anh /chị có chia sẻ với mọi người xung quanh không? 1.Có 2.Không. (Không làm câu 11) Câu 11 : Mức độ hưởng ứng của những người xung quanh về nhạc Cách mạng như thế nào? 1.Hưởng ứng. 3.Không quan tâm. 2.Bình thường. Anh/chị thích nghe nhạc Cách mạng xin vui lòng làm tiếp câu 14,15,16 , anh/chị không thích nghe nhạc Cách mạng xin vui lòng làm tiếp câu 12,13. Câu 12 : Theo anh/chị, yếu tố nào sau đây khiến anh/chị không nghe nhạc Cách mạng? 1. Không có ích cho việc giải trí 2. Âm điệu, ca từ không phù hợp 3. Nghe nhạc Cách mạng sẽ bị cho là lỗi thời 4. Ca sỹ hát không có hồn 5. Không phù hợp với hoàn cảnh sống Câu 13 : Nếu bắt buộc phải nghe nhạc Cách mạng, phản ứng của anh/chị như thế nào? 1.Tỏ thái độ khó chịu, không muốn nghe. 2.Nghe với thái độ lơ là, dửng dưng. 3.Thử nghe 1 lần xem sao. 4.Không ý kiến. Câu 14 : Anh/chị thích nghe nhạc Cách mạng ở điểm nào? (Có thể chọn nhiều phương án).
 15. 1. Ca từ 2. Âm điệu 3. Ca sĩ 4. Tất cả các ý kiến trên Câu 15: Nghe nhạc cách mạng đối với anh/chị có tác dụng gì? (Có thể chọn nhiều phương án). 1. Xả stress 2. Có cái nhìn tích cực với cuộc sống 3. Khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc 4. Tạo hứng thú để làm việc khác 5. Tất cả các ý kiến trên Câu 16 : Theo anh/chị làm sao để phổ biến nhạc cách mạng tới giới trẻ 1 cách có hiệu quả nhất: 1. Tổ chức những cuôc thi tâm cỡ về nhac Cách mạng để lôi keo, thu hut sự quan tâm cua ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̉ giới tre. ̉ 2. Đâu tư để cho những tac phâm phù hợp với cach nghe cua thời đai hôm nay với những ban ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ phôi khí mang hơi thở hiên đai cùng với sự vao cuôc cua cac giong ca trẻ đang được yêu ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ thich. 3. Khuyến khích cac phương tiên thông tin đai chung có sự quan tâm quang bá những ca khuc ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ Cách mạng không cân đợi đên những dip kỉ niêm. ̀ ́ ̣ ̣ 4. Keo cac ca sĩ trẻ vao cuôc, phan anh cai nhin cua giới trẻ hôm nay về chiên tranh. ́ ́ ̀ ̣ ̉́ ́ ̀ ̉ ́ 5. Làm nhiều những bộ phim tư liệu có lồng nhạc Cách mạng, tranh thủ tuyên truyền trong các chiến dịch tình nguyện. 6. Tổ chức những cuộc thi sáng tác những ca khúc Cách mạng mà đối tượng là giới trẻ. 7. Cần có nhiều diễn đàn, trang web về nhạc Cách mạng hơn nữa, với những bài viết phân tích theo chiều sâu, hoàn cảnh ra đời, tạo cơ hội cho họ bộc lộ cảm nghĩ. 8. Ý kiến của anh/chị: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Cảm ơn anh/chị đã giúp chúng tôi thực hiện đề tài này. Chúc anh chị 1 ngày tốt lành.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản