intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Thực trạng việc ký kết và thực hiện các hợp đồng thương mại quốc tế của Công ty CP Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải và các giải pháp hoàn thiện

Chia sẻ: Nguyễn Tiến Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
5
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Thực trạng việc ký kết và thực hiện các hợp đồng thương mại quốc tế của Công ty CP Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải và các giải pháp hoàn thiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu các vấn đề cơ bản của Hợp đồng Thương mại quốc tế (TMQT), phân tích hiện trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện cho hoạt động ký kết và thực hiện Hợp đồng Thương mại quốc tế ở Công ty Cp Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (CP DVCKHH)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Thực trạng việc ký kết và thực hiện các hợp đồng thương mại quốc tế của Công ty CP Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải và các giải pháp hoàn thiện

Luận văn thạc sỹ khoa học<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN<br /> Đề tài:<br /> <br /> THỰC TRẠNG KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG<br /> THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ<br /> CƠ KHÍ HÀNG HẢI VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN<br /> THIỆN<br /> <br /> Mục tiêu đặt ra:<br /> Tìm hiểu các vấn đề cơ bản của Hợp đồng Thương mại quốc tế (TMQT),<br /> phân tích hiện trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện cho hoạt động ký kết<br /> và thực hiện Hợp đồng Thương mại quốc tế ở Công ty Cp Dịch vụ Cơ khí<br /> Hàng hải (CP DVCKHH)<br /> Giải quyết vấn đề:<br /> Đưa ra 3 chương của luận văn bao gồm:<br /> - Chương 1:<br /> - Chương 2:<br /> <br /> - Chương 3:<br /> <br /> Những vấn đề cơ bản về hợp đồng TMQT trong hoạt động<br /> kinh doanh của các doanh nghiệp<br /> Đi sâu vào phân tích hoạt động mua sắm của Công ty CP<br /> DVCKHH từ tình hình ký kết và phương pháp xây dựng,<br /> nội dung ký kết và tình hình thực hiện Hợp đồng, tổng hợp<br /> điểm yếu và những hạn chế cùng với các ví dụ thực tế<br /> trong hoạt động mua sắm TMQT của Công ty CP<br /> DVCKHH.<br /> Kiến nghị các biện pháp khắc phục đồng thời bổ sung các<br /> biện pháp khác nhằm hoàn thiện HĐ TMQT, một số hạn<br /> chế của Luận văn<br /> <br /> Kết quả đạt được:<br /> Luận văn hệ thống một số vấn đề căn bản về Hợp đồng TMQT. Đồng thời<br /> luận văn cũng đã có được các kết quả phân tích khá chi tiết về hiện trạng hoạt<br /> động ký kết và thực hiện HĐ TMQT của Công ty CP DVCKHH, từ đó nhìn<br /> Học viên: Lưu Ngọc Vĩnh – QTKD 2009<br /> <br /> Khoa Kinh tế và Quản lý<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ khoa học<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> ra các hạn chế và sai lầm đồng thời kiến nghị các biện pháp khắc phục và<br /> hoàn thiện đối với HĐ TMQT của Công ty CP DVCKHH trong thời gian tới.<br /> Luận văn đã đề xuất các giải pháp chi tiết cho căn cứ, phương pháp xây dựng,<br /> nội dung ký kết, đồng thời kiến nghị thêm một số hoàn thiện cho cơ sở pháp<br /> lý, bảo đảm thực hiện tốt HĐ, quản lý HĐ và quan hệ đối tác, giải quyết tranh<br /> chấp và biện pháp tăng khách hàng, số lượng và giá trị HĐ nhằm giúp Công<br /> ty CP DVCKHH hoàn thiện Hoạt động mua sắm của mình.<br /> Vấn đề mới:<br /> Vấn đề luận văn đề cập mới tập trung vào việc:<br /> - Hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về HĐ TMQT, phân tích tình hình thực<br /> trạng, các sai lầm và hạn chế của Công ty CP DVCKHH trong hoạt<br /> động mua sắm và ký kết HĐ TMQT.<br /> - Đưa ra được một số biện pháp khắc phục và hoàn thiện đối với hoạt<br /> động mua sắm cho Công ty trong thời gian tới.<br /> Vấn đề chưa được giải quyết:<br /> Do thời gian có hạn, luận văn mới đề xuất các biện pháp khắc phục và hoàn<br /> thiện mà chưa bao gồm nội dung chiến lược phát triển Dịch vụ tư vấn mua<br /> sắm của Công ty CP DVCKHH.<br /> Khuyến nghị:<br /> Để có thể phát triển dịch vụ mua sắm như một mảng riêng rẽ, cung cấp cho<br /> thị trường cũng như để cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường dịch vụ,<br /> Công ty CP DVCKHH cần phải có một chiến lược tổng thể và toàn diện,<br /> đồng thời cần cơ cấu lại tổ chức và bồi dưỡng phát triển đội ngũ mua sắm của<br /> Công ty một cách có chất lượng và chuyên nghiệp.<br /> Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2012<br /> HỌC VIÊN<br /> <br /> Học viên: Lưu Ngọc Vĩnh – QTKD 2009<br /> <br /> Khoa Kinh tế và Quản lý<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ khoa học<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> Lê Huỳnh Hiệp<br /> <br /> Học viên: Lưu Ngọc Vĩnh – QTKD 2009<br /> <br /> Khoa Kinh tế và Quản lý<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2