Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đại lượng ngẫu nhiên

Xem 1-20 trên 406 kết quả Đại lượng ngẫu nhiên
 • (NB) Bài giảng Thống kê kinh doanh được biên soạn gồm các nội dung chính sau: thống kê mô tả - thu thập và khám phá dữ liệu; trình bày và mô tả dữ liệu định tính; trình bày và mô tả dữ liệu định lượng; tính ngẫu nhiên và xác suất; các công thức tính xác suất;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p trangxanh0906 12-01-2023 6 2   Download

 • Giáo trình Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh được biên soạn gồm các nội dung chính sau: biến ngẫu nhiên; một số phân phối xác suất thông dụng; nguyên lý thống kê và các khái niệm cơ bản; tóm tắt dữ liệu bằng đại lượng số; ước lượng tham số; kiểm định giả thiết thống kê; dự báo chuỗi thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf134p trangxanh0906 12-01-2023 6 2   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 4 Đại lượng ngẫu nhiên và các phân phối xác suất, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Định nghĩa và phân loại đại lượng ngẫu nhiên; Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc; Một số phân phối xác suất thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p trangxanh0906 12-01-2023 52 1   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 5 Ước lượng các tham số của đại lượng ngẫu nhiên, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm; Ước lượng giá trị trung bình của tổng thể; Ước lượng tỉ lệ; Xác định cỡ mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p trangxanh0906 12-01-2023 77 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và phân loại đại lượng ngẫu nhiên; Quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên; các số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf33p matroinho0804 17-11-2022 20 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 0 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận; Các tham số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên; Một số quy luật phân phối xác suất; Bài toán ước lượng bằng khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các tham số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p matroinho0804 17-11-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Toán đại cương: Chương 3.2 Đại lượng ngẫu nhiên, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và phân loại đại lượng ngẫu nhiên; quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên; Các số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p matroinho0804 17-11-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên; ước lượng điểm; Ước lượng bằng khoảng tin cậy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p matroinho0804 17-11-2022 5 1   Download

 • Bài tập Toán đại cương (Dùng cho sinh viên môn Toán đại cương) cung cấp cho người đọc các bài tập về đại số tuyến tính; giải tích; lý thuyết xác suất; thống kê toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p matroinho0804 17-11-2022 67 1   Download

 • Bài giảng "Thống kê Xã hội học" là tài liệu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được biên soạn với nội dung cung cấp cho các em sinh viên một số kiến thức về xác suất cơ sở, mẫu ngẫu nhiên, khoảng ước lượng, kiểm định giả thuyết thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây nhé.

  pdf64p phuongduy205 06-11-2022 31 5   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết sai số" cung cấp cho học viên những kiến thức về: lý thuyết sai số và bình sai trực tiếp dãy trị đo của cùng một đại lượng; phương pháp bình sai điều kiện; bình sai gián tiếp; đánh giá độ chính xác trong bình sai gián tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p duonghanthienbang 05-10-2022 6 3   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết sai số" được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp cho học viên những nội dung về: lý thuyết sai số; sai số đo và phân loại sai số đo; các đặc tính của sai số ngẫu nhiên; các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác; sai số trung phương của hàm các đại lượng đo; trị trung bình và đánh giá độ chính xác dãy trị đo cùng một đại lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p lacvuchi 09-09-2022 15 3   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: mô tả khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu nhiên; phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên; các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên; vector ngẫu nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p colinhthu 12-08-2022 12 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 3: Các quy luật phân phối xác suất thông dụng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc; các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục; xấp xỉ giữa các phân phối;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p colinhthu 12-08-2022 13 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 4: Mối quan hệ giữa Lý thuyết xác suất với Thống kê ứng dụng, Kinh tế lượng và Dự báo kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: mô phỏng dữ liệu trong thống kê ứng dụng; tính tương quan giữa các đại lượng ngẫu nhiên trong kinh tế lượng; tính dừng chuỗi thời gian trong dự báo kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p colinhthu 12-08-2022 30 2   Download

 • Bài viết Thực trạng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học FPT Cần Thơ được nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm tại trường Đại học FPT Cần Thơ. Kết quả khảo sát ngẫu nhiên 545 sinh viên đang học tập tại trường bằng bảng câu hỏi và hình thức phỏng vấn sâu cho thấy mặc dù nhà trường rất quan tâm đến việc trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên nhưng hình thức tổ chức không nhất quán, nội dung hay hình thức giảng dạy chưa phù hợp, thiếu nguồn lực giảng viên chất lượng cao và vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của đa số sinh viên.

  pdf15p vimelindagates 18-07-2022 49 2   Download

 • Giáo trình Xác suất thống kê với mục tiêu giúp các bạn có thể cung cấp các kiến thức để người học hiểu được bản chất xác suất và cách tính xác suất bằng các định nghĩa và bằng các công thức xác suất. Hiểu được bản chất và phân loại được đại lượng ngẫu nhiên. Lập được dãy phân phối xác suất, tìm kỳ vọng số, phương sai, độ lệch chuẩn, mode, ... của một tập hợp số liệu quan sát. Nắm được khái niệm về hàm ngẫu nhiên.

  pdf92p dongcoxanh25 12-07-2022 22 4   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" được biên soạn theo chương trình chuẩn của bộ GD&ĐT và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường thuộc khối kinh tế và các ngành tương đương khác. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: lý thuyết xác suất; biến cố ngẫu nhiên; đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của nó; các số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên; một số quy luật phân phối xác suất thường gặp;...

  pdf127p ryomaechizen 01-07-2022 24 6   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" được biên soạn theo chương trình chuẩn của bộ GD&ĐT và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường thuộc khối kinh tế và các ngành tương đương khác. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thống kê toán; lý thuyết mẫu; ước lượng các tham số của đại lượng ngẫu nhiên; kiểm định giả thuyết thống kê; tương quan và hồi quy;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf171p ryomaechizen 01-07-2022 27 5   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Xác suất và thống kê toán: Hướng dẫn giải bài tập" có nội dung trình bày về: kiểm định giả thuyết thống kê; tiêu chuẩn kiểm định; kiểm định giả thuyết về kì vọng toán của một đại lượng ngẫu nhiên; so sánh kì vọng của hai đại lượng ngẫu nhiên; kiểm định giả thiết về tỉ lệ của đám đông; so sánh phương sai của hai đại lượng ngẫu nhiên phân phối chuẩn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf94p ryomaechizen 01-07-2022 30 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1350 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đại lượng ngẫu nhiên
p_strCode=dailuongngaunhien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2