Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Xem 1-20 trên 837 kết quả Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - đào hoài nam', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p 123tien0o0 31-10-2013 533 165   Download

 • Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 2: Đề tài, mục tiêu, mô hình, biến số và giả thuyết nghiên cứu" trình bày các nội dung: Đề tài NC, câu hỏi và mục tiêu NC, mô hình NC, biến NC và biến quan sát, giả thuyết NC, danh mục thông tin cần thu thập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p doinhugiobay_13 26-01-2016 162 49   Download

 • Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 7: Thiết kế bảng câu hỏi" cung cấp cho người học các kiến thức: Bậc dữ liệu và thước đo biến NC, quy trình thiết kế và cấu trúc của bản câu hỏi, các loại câu hỏi và viết các câu hỏi, phỏng vấn thử. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p doinhugiobay_13 26-01-2016 117 40   Download

 • Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 6: Chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, xác định kích thước mẫu, các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, các phương pháp chọn mẫu không ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p doinhugiobay_13 26-01-2016 113 38   Download

 • Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 3: Nghiên cứu tài liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: NC tài liệu và DL thứ cấp, đọc và đánh giá các công trình nghiên cứu, xây dựng mô hình và giả thuyết NC của đề tài, trích dẫn tài liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p doinhugiobay_13 26-01-2016 105 33   Download

 • Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 4: Nghiên cứu định tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về NC định tính, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, phương pháp thử phản ứng tâm lý, thực hiện và viết báo cáo NC định tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p doinhugiobay_13 26-01-2016 99 31   Download

 • Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 8: Phân tích dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Chuẩn bị dữ liệu, phân tích thống kê, diễn giải kết quả phân tích thống kê, bàn luận về kết quả NC. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p doinhugiobay_13 26-01-2016 74 31   Download

 • Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 5: Nghiên cứu định lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về nghiên cứu định lượng, quan sát, khảo sát (Điều tra phỏng vấn), thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p doinhugiobay_13 26-01-2016 84 29   Download

 • Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 0" trình bày các nội dung: Mục tiêu của học phần, các nội dung chính của học phần, nhiệm vụ của người học, đánh giá kết quả học tập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p doinhugiobay_13 26-01-2016 88 24   Download

 • Định nghĩa “nghiên cứu trong kinh doanh”Nghiên cứu trong kinh doanh là quá trình thu thập, ghi chép, phân tích dữ liệu một cách có hệ thống, có mục đích nhằm hổ trợ cho việc ra quyết định kinh doanh. Đặc điểm các nghiên cứu trong kinh doanh (có 3 đặc điểm)

  doc38p xoaynguyen 20-05-2013 370 131   Download

 • Đề cương Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học nói chung và kinh tế nói riêng để làm luận văn tốt nghiệp, tăng khả năng gải quyết các tình huống thực tế trong kinh doanh, nâng cao chất lượng khoa học của các đề cương, bài thuyết trình, luận văn MBA, viết bài báo, làm đề tài khoa học kinh tế, tăng tính đạo đức cuả người làm khoa học.

  pdf31p small_12 11-06-2014 282 100   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 1 trình bày tổng quan phương pháp nghiên cứu kinh doanh. Trong chương này người học sẽ hiểu được tại sao phải nghiên cứu trong kinh doanh, mục đích nghiên cứu trong kinh doanh, phân loại nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p youcanletgo_02 07-01-2016 90 20   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 4 cung cấp cho người học những hiểu biết về tổ chức thu thập dữ liệu. Các nội dung chính đề cập trong chương này gồm có: Tổng thể, phần tử, lý do chọn mẫu, cấu trúc mẫu, sai số chọn mẫu,...và nhiều nội dung liên quan khác.

  pdf15p youcanletgo_02 07-01-2016 53 17   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 5 cung cấp những kiến thức về thống kê mô tả. Các nội dung chính được trình bày trong chương gồm: Các đại lượng đo lường mức độ tập trung của tập dữ liệu, các đại lượng đo lường độ phân tán dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p youcanletgo_02 07-01-2016 55 14   Download

 • Thu thập dữ liệu: là giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế, xã hội.Vấn đề quan trọng của viêc thu thập dữ liệu là gì? Xác định rõ dữ liệu cần thu thập. Thứ tự ưu tiên của các dữ liệu khi tiến hành thu thập.

  ppt45p nguyenyen027 24-09-2010 321 108   Download

 • Khoa học và nghiên cứu khoa học. Chọn chủ đề nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu. Các đo lường. Thu thập số liệu. Chọn mẫu. Phân tích dữ liệu. Viết báo cáo cuối cùng

  pdf0p daisy15 17-08-2010 831 343   Download

 • Bài giảng Đại cương về phương pháp nghiên cứu trong quản trị kinh doanh nhằm trình bày về cơ sở khoa học của phương pháp nghiên cứu trong quản trị kinh doanh, nghiên cứu quản trị kinh doanh, quá trình BR, BR và BES trong doanh nghiệp.

  pdf34p yellow_12 29-05-2014 206 66   Download

 • Nghiên cứu trong kinh doanh là một hoạt động cần thiết giúp các nhà quản trị nâng cao chất lượng và hiệu quả của các quyết định trong kinh doanh.Tài liệu tham khảo Môn Nghiên cứu khoa học trong kinh doanh_ Chương " Thu thập dữ liệu thứ cấp " dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.

  pdf12p truongan 12-11-2009 166 58   Download

 • Nghiên cứu trong quản trị là một hoạt động cần thiết giúp các nhà quản trị nâng cao chất lượng và hiệu quả của các quyết định trong kinh doanh. Phát triển các kiến thức và kỹ năng nghiên cứu thường là một bộ phận quan trọng trong chương trình đào tạo quản trị kinh doanh. Môn học này còn giúp cho sinh viên

  pdf0p truongan 12-11-2009 1283 328   Download

 • Phạm vi và vai trò của nghiên cứu kinh doanh. Định nghĩa nghiên cứu kinh doanh: “là quá trình thu thập, ghi chép, phân tích dữ liệu một cách có hệ thống, có mục đích nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định kinh doanh”. Nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng dụng. Lựa chọn thiết kế nghiên cứu dựa vào phương pháp.

  ppt96p quocnamdhnl 22-12-2010 627 239   Download

Đồng bộ tài khoản