intTypePromotion=3

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 0 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
99
lượt xem
25
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 0 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 0" trình bày các nội dung: Mục tiêu của học phần, các nội dung chính của học phần, nhiệm vụ của người học, đánh giá kết quả học tập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 0 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH (Research Methodology in Business) ThS. Nguyễn Tiến Dũng Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Viện Kinh tế và Quản lý Website: https://sites.google.com/site/nguyentiendungbkhn Email: dung.nguyentien3@hust.edu.vn
  2. Các nội dung chính 1. Mục tiêu của học phần 2. Các nội dung chính của học phần 3. Nhiệm vụ của người học 4. Đánh giá kết quả học tập 5. Tài liệu học tập 6. Hướng dẫn tiểu luận môn học © Nguyễn Tiến Dũng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 2
  3. 1. Mục tiêu của học phần ● Nắm được quy trình nghiên cứu trong kinh doanh ● Thiết kế và thực hiện được những nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh ● Phân biệt được các loại hình và phương pháp nghiên cứu thường dùng trong kinh doanh ● Có kỹ năng thiết kế bản câu hỏi phục vụ cho các nghiên cứu trong kinh doanh ● Biết cách xử lý dữ liệu nghiên cứu với phần mềm thống kê vạn năng (Excel) và chuyên dụng (SPSS) ● Nâng cao được kỹ năng viết và thuyết trình các kết quả nghiên cứu © Nguyễn Tiến Dũng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3
  4. 2. Các nội dung chính của học phần 1. Tổng quan về nghiên cứu trong kinh doanh 2. Xác định đề tài, mục tiêu và các giả thuyết nghiên cứu 3. Thu thập dữ liệu thứ cấp 4. Các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 5. Chọn mẫu nghiên cứu 6. Thiết kế bản câu hỏi 7. Thu thập, chuẩn bị và phân tích dữ liệu 8. Viết báo cáo và thuyết trình kết quả nghiên cứu © Nguyễn Tiến Dũng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 4
  5. 3. Nhiệm vụ của người học ● Chuyên cần ● Đọc trước tài liệu ở nhà ● Đọc thêm các tài liệu về nghiên cứu ● Dự lớp và tích cực tham gia trên lớp ● Hoàn thành tiểu luận môn học đúng hạn ● Dự kiểm tra giữa kỳ ● Thi cuối kỳ © Nguyễn Tiến Dũng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 5
  6. 4. Đánh giá kết quả học tập ● Điểm quá trình 30% ● Chuyên cần: +/- vào điểm quá trình ● Kiểm tra giữa kỳ: 10% ● Tiểu luận môn học: 20% ● Điểm cuối kỳ (thi cuối kỳ) 70% © Nguyễn Tiến Dũng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 6
  7. 5. Tài liệu học tập ● Tài liệu chính ● Nguyễn Tiến Dũng (2014), Bài giảng PowerPoint Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, tải về từ trang web: sites.google.com/site/nguyentiendung bkhn ● Lê Công Hoa & Nguyễn Thành Hiếu (2012), Giáo trình Nghiên cứu Kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. © Nguyễn Tiến Dũng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 7
  8. ● Tài liệu tham khảo ● Nguyễn Đình Thọ. (2011). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Thiết kế và thực hiện. Hà Nội: NXB Lao động - Xã hội. ● Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2010). Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh (Dịch giả: Nguyễn Văn Dung). TPHCM: Pearson ESL. ● Nguyễn Viết Lâm (chủ biên) (2006). Nghiên cứu marketing: Những bài tập tình huống. Hà Nội: NXB ĐH Kinh tế Quốc dân. © Nguyễn Tiến Dũng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 8
  9. 6. Tiểu luận môn học ● Lịch trình 4 tiết/tuần x 7,5 tuần = 30 tiết ● Thành lập nhóm: Tuần 2 (Buổi 1), không quá 6 người/nhóm ● Chốt nhóm & Lựa chọn đề tài: Tuần 3 ● Tổng quan tài liệu: Tuần 4 ● Chốt tên đề tài và tổng quan tài liệu: Tuần 5 ● Nghiên cứu định tính: Tuần 6 (có KT giữa kỳ) ● Nghiên cứu định lượng: Tuần 7 ● Phân tích dữ liệu và viết báo cáo: Tuần 8 ● Nộp và thuyết trình báo cáo: Tuần 9 (Buổi 8 – Buổi cuối) © Nguyễn Tiến Dũng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản