intTypePromotion=1
ADSENSE

Rủi ro chiến lược

Xem 1-20 trên 779 kết quả Rủi ro chiến lược
 • Tài liệu "Quản trị rủi ro dành cho các nhà lãnh đạo trong chuyển đổi số Kiểm soát và đánh giá kết quả triển khai các chương trình CĐS" giúp Hội đồng quản trị và các giám đốc điều hành xây dựng mô hình tổ chức cân bằng giữa rủi ro và hiệu quả để đưa ra các quyết định tốt hơn và đạt được các mục tiêu chiến lược của mình.

  pdf56p kimphuong0020 27-08-2022 8 3   Download

 • Bài viết Đánh giá sự tác động của cơ cấu vốn đến rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam đề cập tới nghiên cứu sự tác động của cơ cấu vốn đến rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Số liệu nghiên cứu sử dụng là số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp niêm yết từ năm 2017 đến năm 2020 với 155 mẫu quan sát.

  pdf9p viaudi 04-08-2022 17 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị chuỗi cung ứng" được biên soạn nhằm giảng dạy cho cả đối tượng đại học và sau đại học, với các ngành quản trị kinh doanh, quản trị marketing, kinh doanh thương mại và kế toán. Giáo trình được kết cấu thành hệ thống 9 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: mua và quản lý nguồn cung; phân phối và thu hồi trong chuỗi cung ứng; quản lý thông tin chuỗi cung ứng; cộng tác chuỗi cung ứng; đánh giá, đo lường và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng;...

  pdf333p ryomaechizen 01-07-2022 31 9   Download

 • Giáo trình "Quản trị thương hiệu" được biên soạn giúp cho người học có được hệ thống tài liệu chính thức trong quá trình học tập và nghiên cứu về những nội dung của quản trị thương hiệu. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan thương hiệu; khái quát quản trị thương hiệu; hệ thống nhận diện thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p ryomaechizen 01-07-2022 24 10   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của lãnh đạo nữ đến rủi ro công ty: Nghiên cứu tại Việt Nam bổ sung minh chứng cho các chiến lược hành động của Chính phủ nhằm hướng đến tăng cường bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực.

  pdf6p vichristinelagarde 04-07-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 1: Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: rủi ro và quản trị rủi ro; mối quan hệ giữa quản trị rủi ro với quản trị chất lượng và quản trị các hoạt động trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p hidetoshidekisugi 16-06-2022 21 8   Download

 • Nối tiếp phần 1, Giáo trình Quản trị tri thức: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Triển khai hệ thống quản trị tri thức trong doanh nghiệp; đánh giá hoạt động quản trị tri thức trong tổ chức; rủi ro trong quản trị tri thức; xây dựng và phát triển chiến lược quản trị tri thức trong bối cảnh kinh tế mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf211p dongcoxanh25 22-06-2022 22 6   Download

 • Bài giảng Chiến lược thương hiệu - Chương 4: Rủi ro trong xây dựng thương hiệu. Chương này có nội dung trình bày khái quát chung về rủi ro trong xây dựng thương hiệu; dự báo rủi ro trong xây dựng thương hiệu; các biện pháp kiểm soát rủi ro trong xây dựng thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf9p charaznable 06-06-2022 20 2   Download

 • Nghiên cứu này xây dựng các mối quan hệ giữa tần suất lũ và thiệt hại cho vùng đồng bằng ngập lũ xuyên biên giới của Việt Nam và Campuchia để đánh giá các rủi ro do hiện trạng lũ lụt, cũng như trong tương lai (gồm các kịch bản phát triển trên lưu vực và biến đổi khí hậu) làm cơ sở để xây dựng các định hướng chiến lược để quản lý những rủi ro lũ lụt nêu trên.

  pdf7p visherylsandberg 18-05-2022 13 1   Download

 • Bài viết trình bày nội dung về sự thay đổi khí hậu – triển vọng toàn cầu; sự biến thiên của khí hậu và sự thay đổi đối với Việt Nam, tình trạng dễ bị tổn thương trước những thay đổi khí hậu khí tượng thủy văn, chiến lược giảm nghèo và các chương trình toàn diện. Kính mời các đọc giả xem nội dung chi tiết.

  pdf13p redrose24 08-04-2022 8 1   Download

 • Ebook Những thành công lớn trong kinh tế châu Á - 25 chiến lược để thành công trong kinh doanh: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Điều hành việc cải cách, lạm dụng sở hữu trí tuệ: kiềm chế những rủi ro; bán các dịch vụ tư vấn tại Á châu; làm nghiên sân chơi; suy nghĩ theo cách toàn cầu, hành động theo cách bản địa;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf309p cucngoainhan7 22-02-2022 9 1   Download

 • Ngân hàng trực tuyến là một dịch vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của ngân hàng hiện đại. Tuy nhiên, dịch vụ này vẫn chưa được sử dụng rộng rãi, do người sử dụng còn e ngại các vấn đề rủi ro trong giao dịch trực tuyến. Do đó, việc nghiên cứu chuyên sâu các rủi ro trong nhận thức rủi ro là công việc hết sức cần thiết và có ý nghĩa đối với ngành ngân hàng

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 19 2   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 4 Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ chế hoạt động của thị trường quyền chọn; Đặc điểm của hợp đồng quyền chọn; Chiến lược phòng vệ rủi ro sử dụng quyền chọn; Phương pháp định giá quyền chọn.

  pdf106p hoathachthao090 10-02-2022 14 5   Download

 • Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của Vietinbank – Chi nhánh Bến Lức tỉnh Long An cho thấy quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh vẫn còn nhiều hạn chế, điều này thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của chi nhánh vẫn còn cao, quy trình cấp tín dụng còn nhiều bất cập, chiến lược quản trị rủi ro tín dụng chưa toàn diện… Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietinbank – Chi nhánh Bến Lức tỉnh Long An trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay.

  pdf10p vialexanderfleming 09-02-2022 33 2   Download

 • Bài giảng 6sigma: Tạo ra và lựa chọn các thay thế được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức về cách tạo các ý tưởng; các tạo ra các thay thế, xem xét đánh giá rủi ro và cách đánh giá các thay thế đã tạo ra & lựa chọn giải pháp chiến lược tối ưu. Mời các bạn tham khảo!

  ppt38p redemption 20-12-2021 10 0   Download

 • Bài viết đề xuất một số giải pháp quản lý rủi ro tài chính tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010 – 2015.

  pdf13p vimackenziebezos 29-11-2021 24 1   Download

 • Cuốn sách "Chiến lược định vị người tiêu dùng" của 2 tác giả Howard R.Mokowitz và Alex Gofman cung cấp cái nhìn thấu đáo và thiết thực cho giới lãnh đạo kinh doanh, những nguời muốn tạo ra "tổ chức xã hội duy lý" từ chính nhân viên của mình. Cuốn sách đưa ra cách giải quyết những cơ hội mới trong một nền văn hóa có ý thức về rủi ro. Thậm chí, điều quan trọng và thú vị hơn là cuốn sách cho thấy tổ chức có thể thực hiện nhiệm vụ của mình hiệu quả đến như thế nào. Nội dung cuốn sách được tổ chức thành 12 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf221p cucngoainhan4 26-11-2021 30 4   Download

 • Bài viết này sử dụng bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC) và phương pháp chuyên gia để nhằm mục đích chuyển tầm nhìn và chiến lược của Vietcombank (VCB) Kiên Giang thành các mục tiêu, thước đo cụ thể theo bốn viễn cảnh của BSC là tài chính, khách hàng, qui trình hoạt động nội bộ và đào tạo - phát triển.

  pdf15p vimackenziebezos 29-11-2021 11 0   Download

 • Bài viết đi sâu phân tích thực trạng, các cơ hội, triển vọng, các thách thức và rủi ro cho ngành du lịch khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Trên cơ sở các phân tích chuyên sâu, bài viết cũng đề xuất một số chính sách cho cơ quan chức năng nhằm phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn nữa ngành du lịch trong bối cảnh Việt Nam gia nhập AEC trong thời gian tới.

  pdf10p visergeybrin 25-11-2021 22 1   Download

 • Nghiên cứu tiểu luận Quản trị rủi ro trong du lịch: Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành để có thể nhận thức về rủi ro, đánh giá mức độ ảnh hưởng của rủi ro đối với doanh nghiệp qua đó đề xuất và đưa ra một số kế hoạch quản trị rủi ro cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

  pdf13p duongbeo07122000 20-11-2021 327 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Rủi ro chiến lược
p_strCode=ruirochienluoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2