intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài 6: Tổ chức công tác kiểm toán

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Giang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

87
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức kiểm toán chính là việc tạo ra mối liên hệ khoa học và nghệ thuật giữa các phương pháp kiểm toán trong một cuộc kiểm toán cụ thể ở một đối tượng cụ thể. Các cuộc kiểm toán khác nhau có trình tự thực hiện khác nhau tuy nhiên tất cả đều phải thực hiện theo một quy trình chung với 3 giai đoạn cơ bản + Chuẩn bị kiểm toán + Thực hiện kiểm toán + Kết thúc kiểm toán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 6: Tổ chức công tác kiểm toán

  1. LOGO ̀ Bai 6 Tổ chức công tac kiêm toan ́ ̉ ́ -Lecturer : NCS.ThS.PHAN THANH HẢI (Phó trưởng khoa Kế toan) ́ -Mobile : 0905-185-195 -Email : phanthanhhai@duytan.edu.vn 1
  2. LOGO Mục tiêu nghiên cứu cua bai 6 ̉ ̀ - Năm được trình tự kiểm toán của một cuộc kiểm toán. ́ - Hiêu rõ cac bước công viêc trong từng giai đoan cua môt cuôc ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ kiêm toan ́ - Biêt được và phân biêt sự khac nhau giữa cac loai bao cao kiêm ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ toan 2
  3. LOGO ́ ̣ ̉ ̀ Cac muc cua bai 6 Khái quát chung về tổ chức công tac kiêm toan ́ ̉ ́ 1 Tổ chức kiêm toan ̉ ́ 2 3
  4. LOGO 1.Khai quat chung về tổ chức kiêm toan ́ ́ ̉ ́ -Khái niệm : Tổ chức kiểm toán chính là việc tạo ra mối liên hệ khoa học và nghệ thuật giữa các phương pháp kiểm toán trong một cuộc kiểm toán cụ thể ở một đối tượng cụ thể. - Các cuộc kiểm toán khác nhau có trình tự thực hiện khác nhau tuy nhiên tất cả đều phải thực hiện theo một quy trình chung với 3 giai đoạn cơ bản + Chuẩn bị kiểm toán + Thực hiện kiểm toán + Kết thúc kiểm toán 4
  5. LOGO 2. Tổ chức kiêm toan ̉ ́ CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN 1. Xác định mục tiêu, nội dung, đối tượng và phạm vi của kiểm toán 2. Chỉ định người phụ trách công việc kiểm toán và chuẩn bị các điều kiện vật chất cơ bản. 3. Thu thập thông tin cơ sở và thông tin về nghĩa vụ pháp lý của đơn vị được kiểm toán. 4. Lập kế hoạch kiểm toán 5. Thiết kế chương trình kiểm toán với các thủ tục kiểm toán cần thiết 5
  6. LOGO 2. Tổ chức kiêm toan ̉ ́ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN - Thực hiện kểm toán là quá trình mà trong đó KTV áp d ụng các ph ương pháp kỹ thuật nghiệp vụ để thu thập bằng chứng kiểm toán làm c ơ s ở cho các ý kiến nhận xét về đối tiượng được kiểm toán. - Các nguyên tắc mà KTV cần tuân thủ trong giai đoạn thực hiện kiểm toán : + Phải thường xuyên ghi chép trong quá trình kiểm toán lên hệ thống giấy tờ làm việc của KTV. + Phải thực hiện việc kiểm toán theo quy trình đã đ ịnh trước trong chương trình kiểm toán. + Phải thường xuyên hệ thống kết quả kiểm toán trên bảng kê chênh lệch và bảng kê xác minh. + Chỉ được thay đổi chương trình kiểm toán khi có sự đồng ý th ống nhất của cả chủ thể và khách thể kiểm toán. 6
  7. LOGO 2. Tổ chức kiêm toan ̉ ́ KẾT THÚC KIỂM TOÁN Khi kết thúc kiểm toán, KTV cần đưa ra kết luận kiểm toán, biên bản kiểm toán và quan trọng nhất là báo cáo kiểm toán. + Kết luận kiểm toán : Là sự khái quát kết quả thực hiện các chức năng kiểm toán trong từng cuộc kiểm toán cụ thể. + Biên bản kiểm toán : là văn bản được kiểm toán viên phát hành để ghi nhận lại việc kiểm tra tài sản, xác minh tài liệu hay sự việc.. + Báo cáo kiểm toán : là văn bản được kiểm toán viên phát hành để trình bày ý kiến, kết luận kiểm toán của mình về thông tin tài chính được kiểm toán phục vụ yêu cầu của những người quan tâm cụ thể. 7
  8. LOGO Báo cáo kiểm toán có các dạng sau : +Báo cáo chấp nhận toàn bộ +Báo cáo chấp nhận từng phần +Báo cáo không chấp nhận (loại ý kiến trái ngược) +Báo cáo từ chối nhận xét (ý kiến từ bỏ) 8
  9. LOGO -Giang viên : NCS.ThS. PHAN THANH HẢI ̉ -Mobile : 0905-185-195 -Email : phanthanhhai@duytan.edu.vn 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2