Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giải đề cương ôn thi môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Chia sẻ: In The End | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:81

1.812
lượt xem
277
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo bài giải đề cương ôn thi môn "Phương pháp nghiên cứu khoa học" dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn những kiến thức, câu hỏi bài tập về mối quan hệ nhân quả, hiện tượng đa cộng tuyến, hiện tượng phương sai sai số,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giải đề cương ôn thi môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học

 1. Bài giải đề cương ôn thi PPNCKH Lớp Đêm 1 K20  Bài giải đề cương ôn thi PPNCKH Lớp Đêm 1 K20                                                                         .....................................................................      1  .........................................................................................................................................................                                                                                                                                                            3      Câu 1:         Khi xây dựng một đề xuất nghiên cứu thì việc tóm lược lý thuyết có liên quan sẽ  tiến hành đồng thời với quá trình nhận dạng và nêu vấn đề nghiên cứu hay sẽ tiến hành sau   khi nhận dạng vấn đề nghiên cứu? Tại sao?                                                                                     ................................................................................      4 Câu 2:Trong hai phương pháp: quy nạp và diễn dịch, thì phương pháp nào thường được sử   dụng trong nghiên cứu định tính? Trong nghiên cứu định lượng? Tại sao?                                     .................................      4  Câu 3:         Các yếu tố nào thường được sử dụng để nhận dạng mối quan hệ nhân quả?              .........      5  Câu 4:         Trong thiết kế nghiên cứu thực nghiệm, những biến nào được xem là biến ngoại   lai? Cho ví dụ về một thiết kế nghiên cứu thực nghiệm, và sau đó chỉ ra: biến nguyên nhân   biến kết quả, và các biến ngoại lai có thể xuất hiện?                                                                     ................................................................      6 Câu 5: Giả sử anh/chị tiến hành một nghiên cứu điều tra thị trường về hành vi của người tiêu  dùng khi sử dụng mạng điện thoại di động. Những cấu trúc nào thể hiện hành vi của người  tiêu dùng cần làm rõ trong đề tài này? Các câu hỏi nghiên cứu đặt ra trong đề tài này là gì? Các   giả thuyết có thể có trong đề tài nghiên cứu này là gì?                                                                    ................................................................      6 Câu 6: Nêu 1 đề tài nghiên cứu, thành lập câu hỏi,mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên   cứu                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................      7  6.1 Đề tài nghiên cứu: Đo lường sự hài lòng của nhân viên trong công ty dich vu ̣  ̣                     ..................     7 6.2. Đo lường sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ mạng di động   Mobiphone                                                                                                                                     .................................................................................................................................       10  6.3 – Nhóm 6                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       13 6.4.  Đề tài nghiên cứu: “BUYER – SELLER RELATIONSHIPS IN THE PCB INDUSTRY”                                                                                                                                                        13 ....................................................................................................................................................      6.5 Đề tài nghiên cứu:Nghiên cứu về các yếu tố quyết định sự hài lòng (thỏa mãn) của   người dùng đối với các dịch vụ trực tuyến tại tp. HCM                                                            ........................................................       15  6.6  Nghiên cứu U&A (usage and attitude):Di chuyển bằng đường hàng không                       ...................       16  Câu 7: Mục đích của kỹ thuật phân tích nhân tố                                                                             .........................................................................       19  Câu 8: Sự giống nhau và khác nhau giữa: nghiên cưu han lâm va nghiên c ́ ̀ ̀ ứu ứng dung ̣                ...........       19 Câu 9: Vì sao phải chọn mẫu? Sự giống nhau và khác nhau giữa chọn mẫu trong nghiên cứu   định tính và nghiên cứu định lượng.Cho vd minh họa.                                                                    ................................................................       20  Câu 10:    Sự giống nhau và khác nhau giữa xây dựng lý thuyết khoa học và kiểm định lý thuyết    khoa học. Cho vd minh họa.                                                                                                             ........................................................................................................       21  Câu 11:       Thiết kế nghiên cứu giải thích được sử dụng trong trường hợp nào? Cho ví dụ và    chỉ rõ biến nghiên cứu và biến tác động.                                                                                         ....................................................................................       23  Câu 12:         Mối quan hệ của mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và giả thiết nghiên    cứu? Cho ví dụ                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       23  Câu 13: Quy trình thiết kế bảng câu hỏi.                                                                                         .....................................................................................       25  Câu 14: Phân biệt mục đích sử dụng của 3 loại nghiên cứu mô tả, giải thích, khám phá.            28 .......     Câu15: Giống và khác nhau  của bản câu hỏi cho nghiên cứu định tính và nghiên cứu định   lượng? Cho VD.                                                                                                                                ............................................................................................................................       28 1
 2. Câu 16: Trình bày kết cấu một bài nghiên cứu về kinh tế (làm rõ phần nào bắt buộc và phần   nào ko bắt buộc).                                                                                                                               ...........................................................................................................................       33 Câu 17: Trình bày phương pháp trích dẫn tài liệu theo cách Harvard (trích dẫn trực tiếp, trích   dẫn gián tiếp, cách ghi danh mục tài liệu tham khảo và các vấn đề trích dẫn khác).                   ...............       35 Câu 18: Hiện tượng đa cộng tuyến? Hiện tượng  phương sai sai số thay đổi. Làm thế nào để   nhận dạng?                                                                                                                                        ....................................................................................................................................       36 Câu 19: Trình bày ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp phỏng vấn trực tiếp, phỏng   vấn qua thư tín và phỏng vấn qua mạng.                                                                                        ....................................................................................       38 Câu 20: Khi nào nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi qui. Trình bày ưu, nhược   điểm của phương pháp này và cho biết một ví dụ cụ thể về một phân tích hồi qui?                  ..............       39 Câu 21: Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp là gì? Ưu & nhược điểm của 2 loại dữ liệu này?   Xác định nguồn thu thập 2 loại dữ liệu này?                                                                                  .............................................................................       42 Câu 22: Hãy so sánh ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của các phương pháp chọn mẫu phi   xác suất? Lấy ví dụ minh họa.                                                                                                         ....................................................................................................       44  Câu 23: Anova có thể ứng dụng đề trả lời giả thiết nghiên cứu như thế nào? Cho ví dụ        .......    45     Câu 24: Những sai sót nào có thể xảy ra trong quá trình thu thập dữ liệu? Biện pháp khắc   phục những rủi ro này.                                                                                                                      ..................................................................................................................       47 Câu 25: Nghiên cứu định tính là gì? Phân tích sự khác biệt so với nghiên cứu định lượng? có  những phương pháp thu thập thông tin định tính nào, kích cỡ mẫu như thế nào? Cho 1 ví dụ   về phương pháp thu thập thông tin định tính, và tỉ lệ lấy mẫu.                                                     .................................................      48 Câu 26: Đặc điểm của các cấp thang đo (định danh, thứ tự, quãng, tỷ lệ). Nêu ví dụ cho từng   loại:                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................       50 Câu 27 :Hãy đưa ra những phương pháp thống kê có thể ứng dụng để xử lý dữ liệu của các   thang đo cơ bản sau, cho ví dụ minh họa.                                                                                        ....................................................................................      52  Thang đo danh xưng                                                                                                                          ......................................................................................................................       52  Thang đo thứ tự                                                                                                                                 .............................................................................................................................       52  Thang đo likert                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       52  Câu 28 : T­test co thể ứng dụng đề trả lời giả thiết nghiên cứu như thế nào? Cho ví dụ         ........    53      Câu 29 : Nghiên cứu thống kê và nghiên cứu trường hợp cụ thể khác nhau ra sao?                     .................       54  Câu 30 : So sánh 2 phương pháp chọn mẫu theo xác suất và phi xác suất?                                   ...............................       55 Câu 31: Có mấy cách tiếp cận trong nghiên cứu và nghiên cứu kinh tế thích hợp với cách tiếp   cận nào ?                                                                                                                                            ........................................................................................................................................       55                                                                                                                                                           56 ........................................................................................................................................................       Nghiên cứu kinh tế thích hợp với cách tiếp cận nào ?                                                                    ................................................................      56  Câu 32: Nghiên cứu là gì? Phương pháp luận nghiên cứu là gì?                                                     .................................................       56 Câu 33: Thiết kế nghiên cứu là gì? Các yêu cầu trong thiết kế nghiên cứu ? Các loại thiết kế   nghiên cứu ? Cho thí dụ về mỗi loại.                                                                                              ..........................................................................................       57 Câu 34: Hãy so sánh ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của các phương pháp chọn mẫu theo   xác suất? Lấy ví dụ minh họa.                                                                                                         .....................................................................................................       59  Câu 35:     Đo lường và quy tắc đo lường là gì? Các mức độ đo lường là gì?     Cho thí dụ minh    họa?                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................       63 ́ ̀ ̣  Câu 36: Cho đam đông gôm 10 hô GĐ co thu nhâp (triêu đông/thang) nh ́ ̣ ̣ ̀ ́ ư sau:                             .........................       66  Câu 37:Phương pháp thiết kế nghiên cứu quan sát và tính ứng dụng của phương pháp này?   .   69  2
 3.   Câu 38: Chi­square test có thể ứng dụng đề trả lời giả thiết nghiên cứu như thế nào? Cho ví   dụ                                                                                                                                                    ...................................................................................................................................................         70  Câu 39: Sự giống nhau và khác nhau giữa giả thuyết nghiên cứu và giả thuyết kiểm định          73 .....      Câu 40: Cho biết sự khác nhau và giống nhau giữa vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu,   câu hỏi nghiên cứu, và giả thuyết nghiên cứu.                                                                                ............................................................................      74  Câu 41­    Cho biết trích dẫn đóng vai trò gì trong nghiên cứu khoa học? Hãy lấy ví dụ 5 dạng    trích dẫn sai trong trích dẫn khoa học và giải thích vì sao sai?                                                       ...................................................      75 Câu 42: Nghiên cứu hỗn hợp thường được sử dụng trong những dự án nghiên cứu nào? Vì sao   phải sử dụng nghiên cứu hỗn hợp thay vì nghiên cứu định tính hay định lượng                           .......................       76 Câu 43:  Phương pháp thiết kế nghiên cứu điều tra khảo sát được sử dụng khi nào? Cho ví   dụ                                                                                                                                                    ...................................................................................................................................................         77  Câu 44: Phân biệt thang đo đơn hướng và đa hướng. Cho ví dụ minh họa                                    ................................       77 Câu 45: Có mấy mô hình đo lường? Cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa chúng và cho ví   dụ minh họa                                                                                                                                       ...................................................................................................................................      79 Câu 46: Hệ số Cronbach alpha đo lường cái gì của thang đo? Nó được sử dụng cho loại thang   đo nào?                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................      79 Câu 47: Các bước chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng? Chọn 1 đề tài và liên hệ các bước   thực hiện trên.                                                                                                                                   ...............................................................................................................................      80   3
 4. Câu 1:      Khi xây dựng một đề xuất nghiên cứu thì việc tóm lược lý thuyết có liên quan  sẽ tiến hành đồng thời với quá trình nhận dạng và nêu vấn đề nghiên cứu hay sẽ  tiến hành sau khi nhận dạng vấn đề nghiên cứu? Tại sao?  Tóm lược lý thuyết liên quan chia làm hai nhóm. Một là tập trung vào tóm lược các nghiên  cứu thực tiễn đã thực hiện  trong quá khứ để đưa ra kết luận chung về kết quả của các  nghiên cứu này. Mục đích là đúc kết những gì đã làm được (đã tổng quát được) và những gì  cần được tiếp tục nghiên cứu (khe hổng nghiên cứu). Hai là tập trung vào các lý thuyết đã có  cùng giải thích một hiện tượng khoa học nào đó và so sánh chúng về mặt độ sâu, tính nhất  quán  cũng như khả năng dự báo của chúng. Mặt khác việc tóm lược lý thuyết còn phục vụ nhiều công đoạn trong quá trình nghiên cứu: 1­ Xác định vấn đề nghiên cứu: Tóm lược lý thuyết giúp chúng ta nhận dạn những gì đã  làm và những gì chưa được làm (khe hổng nghiên cứu). Vì vậy một tổng kết tốt sẽ  giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian và định vị được nghiên cứu của mình. 2­ Cơ sở lý thuyết: Tóm lược lý thuyết giúp chúng ta xây dựng được nền tảng lý thuyết  cho mô hình, giả thuyết cho nghiên cứu kiểm định lý thuyết, hoặc làm cơ sở cho việc  cần thiết phải xây dựng lý thuyết. Giúp chúng ta tăng kiến thức trong lĩnh vực nghiên  cứu, nhận dạng được lý thuyết nền tảng. 3- Chọn lựa phương pháp:Tóm lược lý thuyết giúp chúng ta có cơ sở biện luận, so sánh  kết quả nghiên cứu của mình và những nghiên cứu trước đó, đặc biệt là những gì  mang tính bổ sung và mang tính đối kháng với các kết quả đó. [PPNCKH trong kinh  doanh ,2011, p68] Tóm lại để tóm lược các lý thuyết liên quan phù hợp, chính xác làm nền tảng cho nghiên cứu  đòi hỏi quá trình nhận dạng vấn đề nghiên cứu chi tiết, rõ ràng. Nó là căn cứ để người nghiên  cứu tập trung tìm hiểu, thu thập dữ thông tin lý thuyết liên quan chính xác, cụ thể. Tuy nhiên  quy trình nghiên cứu bao giờ cũng được bắt đầu bằng cách xác định vấn đề hay khe hổng  nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu có thể đến nhiều nguồn khác nhau nhưng chủ yếu từ 2 nguồn  chính  là thực tiển thị trường và lý thuyết đã có. Vì vậy chúng ta luôn luôn phải tổng kết các  nghiên cứu và lý thuyết đã có để xem xét chúng để giải quyết vấn đề nghiên cứu đến mức độ  nào. Nếu chưa có lý thuyết liên quan thì chúng ta tiến hành xây dựng lý thuyết mới. Nếu có  chúng ta tiến hành tìm khe hổng nghiên cứu để tiến hành phát triển lý thuyết giải thích khe  hổng đó [PPNCKH trong kinh doanh, 2011, p50]. Như vậy trên thực tế trong quá trình tóm  lược lý thuyết liên quan cũng góp phần xác định và nêu vấn đề nghiên cứu. Câu 2:Trong hai phương pháp: quy nạp và diễn dịch, thì phương pháp nào thường  được sử dụng trong nghiên cứu định tính? Trong nghiên cứu định lượng? Tại sao? Tóm tắt lý thuyết: 4
 5. ­ Nghiên cứu định lượng:  thường gắn liền với việc kiểm định chúng, dựa vào quá  trình suy diễn (lý thuyết rồi đến nghiên cứu). o Các biến nghiên cứu và biến tác động trong nghiên cứu định lượng được xác  định trước. o Quá trình ngiên cứu định lượng sẽ  tiến hành việc lượng hóa mối quan hệ  giữa các biến. ­ Nghiên cứu định tính: thường (chứ không phải luôn luôn) đi đôi với việc khám phá ra  các lý thuyết khoa học, dựa vào quy nạp (nghiên cứu trước, lý thuyết sau). o Nghiên cứu định tính chỉ xác định được biến nghiên cứu. o Biến tác động chưa xác định rõ, quá trình nghiên cứu sẽ đồng thời làm rõ biến  tác động. Trả lời câu hỏi: ­ Phương pháp quy nạp thường được sử dụng trong nghiên cứu định tính. Vì nghiên cứu   định tính là phương pháp thu thập dữ liệu bằng chữ và là phương pháp tiếp cận nhằm  tìm cách mô tả  và phân tích đặc điểm của nhóm người từ  quan điểm của nhà nhân   học.  Nghiên cứu  theo hình thức quy nạp, tạo ra lý thuyết  (phương pháp nghiên cứu  định tính còn sử  dụng quan điểm diển giải, không chứng minh chỉ  có giải thích và   dùng thuyết kiến tạo trong nghiên cứu).  ­ Phương pháp suy diễn thường được sử dụng trong nghiên cứu định lượng. Vì nghiên   cứu định lượng là phương pháp thu thập dữ liệu bằng số và giải quyết quan hệ trong   lý thuyết và nghiên cứu theo quan điểm diễn dịch.  Nghiên cứu chủ yếu là kiểm dịch lý  thuyết, sử dụng mô hình Khoa học tự nhiên thực chứng luận, phương pháp này có thể  chứng minh được trong thực tế và theo chủ nghĩa khách quan. Câu 3:      Các yếu tố nào thường được sử dụng để nhận dạng mối quan hệ nhân quả?  Để  kiểm định các mối quan hệ  nhân quả, chúng ta phải dùng nghiên cứu thử  nghiệm(thực   nghiệm). Thử  nghiệm là dạng nghiên cứu nhân quả  nhằm mục đích khám phá mối quan hệ  nhân quả giữa các biến trong thị trường. Để nhận dạng mối quan hệ nhân quả  thường được  sử dụng các yếu tố sau: 5
 6. ­ Biến thiên đồng hành: Biến nguyên nhân và biến kết quả  phải biến thiên đồng hành   với nhau. Khi biến nguyên nhân thay đổi ( tăng hoặc giảm) thì biến kết quả cũng phải  thay đổi tương ứng. ­ Thời gian xuất hiện: Biến kết quả phải xuất hiện sau hoặc đồng thời với biến nguyên  nhân. ­ Vắng mặt các lý giải thay thế: Không có những lý giải khác cho biến kết quả trừ biến   nguyên nhân đã được xác định. Câu 4:      Trong thiết kế nghiên cứu thực nghiệm, những biến nào được xem là biến  ngoại lai? Cho ví dụ về một thiết kế nghiên cứu thực nghiệm, và sau đó chỉ ra:  biến nguyên nhân biến kết quả, và các biến ngoại lai có thể xuất hiện?  Trong nghiên cứu thực nghiệm, biến ngoại lai là các biến nằm ngoài phạm vi quan sát và mục  tiêu quan sát của nghiên cứu, các biến này có thể xuất hiện trong thực tiễn, và có tác động  đến các biến khác của nghiên cứu, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả nghiên cứu. Ví dụ về nghiên cứu thực nghiệm: Tiến hành một cuộc khảo sát 90 công ty cùng ngành kinh doanh du lịch, các công ty này có  cùng doanh thu vào năm 2009 là 5 tỷ. Năm 2010, 45 công ty tiến hành các hoạt động quảng  cáo, 45 công ty còn lại thì không quảng cáo, chỉ kinh doanh theo cách truyền thống.  Thống kê được kết quả như sau:   ­ Các công ty có quảng cáo: doanh số 7.5 tỷ ­ Các công ty không quảng cáo: doanh số 6 tỷ Trong nghiên cứu thực nghiệm trên thì:  ­ Biến nguyên nhân: việc tiến hành quảng cáo. ­ Biến kết quả: doanh số của công ty ­ Biến ngoại lai có thể xuất hiện: ngày nghỉ lễ rơi vào cuối tuần nên mọi người  được nghỉ nhiều và đi du lịch nhiều hơn, chính phủ có chương trình hổ trợ cho  ngành du lịch, tăng hoặc giảm lương, điều kiện khí hậu thời tiết, v.v... Câu 5: Giả sử anh/chị tiến hành một nghiên cứu điều tra thị trường về hành vi của  người tiêu dùng khi sử dụng mạng điện thoại di động. Những cấu trúc nào thể  hiện hành vi của người tiêu dùng cần làm rõ trong đề tài này? Các câu hỏi nghiên  cứu đặt ra trong đề tài này là gì? Các giả thuyết có thể có trong đề tài nghiên cứu  này là gì? 1. Những cấu trúc thể hiện hành vi của người tiêu dùng gồm có: ­ Độ tuổi ­ Tâm lý đám đông và truyền thống ­ Nghề nghiệp và điều kiện kinh tế ­ Sở thích và quan điểm cá nhân 6
 7. ­ Chất lượng mạng: (Độ phủ sóng của mạng) ­ Thương hiệu (thời gian hình thành mạng, quy mô của mạng, uy tín thương hiệu) 2. Các câu hỏi nghiên cứu đặt ra trong đề tài này có thể là: ­ Người tiêu dùng lựa chọn mạng điện thoại dựa trên yếu tố nào? ­ Các yếu tố nào tác động làm người tiêu dùng có xu hướng thay đổi mạng điện thoại  đang sử dụng? 3. Các giả thiết có thể có trong đề tài nghiên cứu này là: ­ Việc lựa chọn mạng điện thoại sử  dụng có bị  ảnh hưởng bởi độ  tuổi của người  tiêu dùng không? ­ Việc lựa chọn mạng điện thoại sử dụng có bị  ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông và   theo truyền thống của người tiêu dùng không ­ Việc lựa chọn mạng điện thoại sử dụng có bị ảnh hưởng bởi nghề nghiệp và điều   kiện kinh tế của người tiêu dùng không? ­ Việc lựa chọn mạng điện thoại sử dụng có bị ảnh hưởng bởi sở thích quan điểm   của người tiêu dùng không? ­ Việc lựa chọn mạng điện thoại sử dụng của người tiêu dùng có bị ảnh hưởng bởi  chất lượng mạng không? ­ Việc lựa chọn mạng điện thoại sử dụng của người tiêu dùng có bị ảnh hưởng bởi  thương hiệu. Câu 6: Nêu 1 đề tài nghiên cứu, thành lập câu hỏi,mô hình lý thuyết và các giả thuyết  nghiên cứu 6.1 Đề tài nghiên cứu: Đo lường sự hài lòng của nhân viên trong công ty dich vu ̣ ̣ Thành lập câu hỏi câu hỏi nghiên cứu Các yếu tố nào thể hiện sự hài lòng của nhân viên trong công ty dich vu ̣ ̣ Mô hình lý thuyết Các giả thuyết nghiên cứu Mô hình đề xuất chủ yếu dựa trên các khía cạnh công việc của Spector (1985) và có bổ sung  7
 8. thêm các khía cạnh khác của các nghiên cứu đã kể  trên. Việc lựa chọn những khía cạnh nào   được đưa vào mô hình sẽ  được cân nhắc dựa vào đặc điểm công việc và phù hợp với môi  trường làm việc của các nhân viên. Ở đây, tôi xin đề xuất mô hình nghiên cứu như sau: Hình 2: Mô hình đề xuất  Trong quá trình nghiên cứu kết hợp với những thông tin thứ  cấp về  chất lượng chăm sóc   khách hàng của các ngành dịch vụ tại TP.HCM, đồng thời tiến hành khảo sát định tính khoảng  30 nhân viên trực tiếp làm việc tại phòng dịch vụ  khách hàng doanh nghiệp của một ngân  hàng:  (1) Anh/Chị xem xét những tiêu chí nào khi lựa chọn công việc dịch vụ khách hàng  (2) Những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện công việc?  (3) Những yếu tố nào sẽ đáp ứng những kỳ vọng các Anh/Chị tốt hơn?  (4) Anh/Chị sẽ  chọn một công việc khác chứ? Tại sao?.  Sau khi lựa chọn, cân nhắc sắp xếp, có kết quả như bảng sau ( Bảng A) Yếu tố Thuộc tính cần đo 8
 9. Mức lương cơ bản phù hợp với tính chất công việc Thu nhập tương xứng với (đóng góp) hiệu quả Thu nhập Chính sách khen thưởng/ kỷ luật bằng tài chính Yên tâm làm việc với thu nhập hiện tại Hài lòng với các khoản phụ cấp của công ty Thích chế độ làm việc ngoài giờ Cơ sở vật chất nơi làm việc tốt Điều kiện làm việc Hài lòng với các phương tiện làm việc An toàn và thoải mái trong môi trường làm việc Cung cấp đầy đủ chế độ BHYT, BHXH Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ hợp lý Phúc lợi Thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan nghỉ mát Nhận được sự hỗ trợ của Công Đoàn Được đào tạo đầy đủ lỹ năng nghiệp vụ để thực công việc Được cung cấp đầy đủ thông tin dịch vụ để làm việc Đào   tạo   và   hỗ   trợ   trong   công  Thường xuyên được cập nhật những kiến thức liên quan đến  việc công việc Được đào tạo thêm về vi tính và ngoại ngữ Có được những nhận xét  đánh giá chính xác về  hiệu quả  Sự phản hồi công việc Luôn  được thông tin đầy đủ về hiệu quả công việc Những ý kiến đóng góp giúp thực hiện công việc tốt hơn Thích đi làm để gặp đồng nghiệp Đồng nghiệp thân thiện Quan hệ đồng nghiệp Đồng nghiệp hỗ trợ trong công việc Tham gia các hoạt động tập thể  Quan hệ với cấp trên Cấp trên xem trọng vai trò của nhân viên Cấp trên đối xử công bằng  Cấp trên luôn ghi nhận những ý kiến đóng góp của nhân viên Nhân viên yêu thích công việc hỗ trợ khách hàng Cảm thấy hạnh phúc khi hỗ  trợ  được thông tin khách hàng  Sự yêu thích công việc yêu cầu Cảm thấy công việc đang làm có ý nghĩa Lòng yêu nghề giúp nhân viên vượt qua khó khăn Nhận được sự  khích lệ  về  tinh thần khi hoàn thành tốt công  việc Sự tưởng thưởng Nhận được sự  khích lệ  về  vật chất khi hoàn thành tốt công  việc Hài lòng với những hành động khuyến khích 9
 10. Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc Cơ   hội   thăng   tiến   trong   công Biết rõ các tiêu chuẩn, quy định về thăng tiến việc Có những thông tin kịp thời về tuyển dụng nội bộ Quan tâm đến thăng tiến Công việc phù hợp với học vấn và trình độ chuyên môn  Công việc thú vị Đặc điểm công việc Công việc chịu nhiều áp lực Công việc phức tạp Công việc tạo điều kiện để cải thiện kỹ năng và kiến thức Các đơn vị phòng ban phúc đáp nhanh chóng những phản hồi Giao tiếp thông tin Cập nhật và thông báo kịp thời những thông tin liên quan đến  công việc Nói chung, tôi yêu thích công việc  Hài lòng chung Nói chung,  tôi hài lòng với công việc này Nói chung, tôi sẽ làm công việc này lâu dài Bảng A: Các yếu tố và thuộc tính đo lường 6.2. Đo lường sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ mạng di động  Mobiphone 1. Đề  tài nghiên cứu: Đo lường sự hài lòng của khách hàng khi sử  dụng sản phẩm dịch vụ  mạng di động Mobiphone.  2. Mục tiêu nghiên cứu:  ­ Mục tiêu ở dạng tổng quát: Khám phá các yếu tố  chính tác động dẫn đến sự  hài lòng của khách hàng và khả  năng trở thành khách hàng thường xuyên của công ty. ­ Mục tiêu cụ thể: Xem xét các yếu tố là nguyên nhân chính làm cho khách hàng hài lòng bao gồm:  Dịch vụ khách hàng.  Chất lượng sản phẩm dịch vụ.  Chương trình khuyến mại.    Chương trình khuyến mại.    Giá sản phẩm dịch vụ. Đồng thời, xem xét sự hài lòng của khách hàng là động cơ mua hàng biểu hiện qua  3 hoạt động:  10
 11.  Khách hàng thường xuyên mua hàng hóa dịch vụ của công ty.  Khách hàng sẵn sàng giới thiệu sản phẩm cho người khác.  Khách hàng sẵn lòng mua sản phẩm dịch vụ tại giá cao hơn. ­ Mục tiêu chung: Nghiên cứu “Đo lường sự hài lòng của khách hàng” xem xét yếu tố  bao gồm dịch   vụ  khách hàng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, giá cả, chương trình khuyến mại;  thông qua biến trung gian là nguyên nhân chính; tác động đến sự hài lòng của khách  hàng Đồng thời, xem xét sự  hài lòng của khách hàng;  thông qua biến trung gian là   động cơ  mua hàng; để  khách hàng thường xuyên mua hàng hóa dịch vụ  của công ty  và sẵn sàng giới thiệu sản phẩm cho người khác, mua sản phẩm dịch vụ  tại giá cao  hơn. 3. Câu hỏi nghiên cứu a. Dịch vụ  khách hàng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, giá cả, chương trình khuyến mại  có làm cho khách hàng hài lòng không? b. Dịch vụ  khách hàng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, giá cả, chương trình khuyến mại  có là nguyên nhân chính làm cho khách hàng hài lòng không? c. Khách hàng hài lòng có tác động vào động cơ mua hàng của khách hàng không? d. Khách hàng hài lòng có thường xuyên mua hàng hóa dịch vụ của công ty và sẵn sàng   giới thiệu sản phẩm cho người khác, mua sản phẩm dịch vụ tại giá cao hơn không? e. Động cơ mua hàng có tác động vào kết quả mua hàng của khách hàng không? 4. Mô hình lý thuyết  Dịch vụ khách  Khách hàng thường xuyên  hàng mua hàng hóa dịch vụ của  công ty Chất lượng sản  Sự hài lòng của  Khách hàng sẵn sàng giới  phẩm dịch vụ khách hàng thiệu sản phẩm cho  người khác Khách hàng sẵn lòng mua  Chương trình  sản phẩm dịch vụ tại giá  khuyến mại cao hơn 11
 12. Giá sản phẩm  dịch vụ 5. Giả thuyết nghiên cứu (câu trả lời dự kiến): a. Dịch vụ  khách hàng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, giá cả, chương trình khuyến mại  có làm cho khách hàng hài lòng không? Giả thuyết: Dịch vụ khách hàng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến   mại làm cho khách hàng hài lòng.  b. 2. Dịch vụ  khách hàng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, giá cả, chương trình khuyến  mại có là nguyên nhân chính làm cho khách hàng hài lòng không? Giả thuyết: Dịch vụ khách hàng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, giá cả là nguyên nhân  chính làm cho khách hàng hài lòng. Chương trình khuyến mại không phải là nguyên nhân chính làm cho khách hàng hài   lòng.  Lý do:  chương trình khuyến mại chỉ  áp dụng trong thời gian đầu khách hàng sử  dụng sản phẩm dịch vụ hàng hóa của công ty. c. Khách hàng hài lòng có tác động vào động cơ mua hàng của khách hàng không? Giả thuyết: Khách hàng hài lòng có tác động động cơ mua hàng của khách hàng. d. Khách hàng hài lòng có thường xuyên mua hàng hóa dịch vụ  của công ty và sẵn sàng  giới thiệu sản phẩm cho người khác, mua sản phẩm dịch vụ tại giá cao hơn không? Giả  thuyết:  Khách hàng hài lòng sẽ  thường xuyên mua hàng hóa dịch vụ  của công   ty.  Tuy nhiên, khách hàng không sẵn sàng giới thiệu sản phẩm cho người khác và không  mua sản phẩm dịch vụ tại giá cao hơn.  Lý do: khách hàng nhận thấy giá sản phẩm dịch vụ tương xứng với chất lượng sản   phẩm dịch vụ  và người thân của khách hàng sinh sống, làm việc tại địa bàn khác  không thuận tiện khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty. e. Động cơ mua hàng có tác động vào kết quả mua hàng của khách hàng không? Giả thuyết: Động cơ mua hàng có tác động vào kết quả mua hàng của khách hàng. 12
 13. 6.3 – Nhóm 6 Đây là ý tưởng riêng của mỗi người. Nếu đề  thi có ra câu này thì các bạn phải làm   khác nhau, chứ không phải cả lớp làm giống nhau. Nhưng khi làm câu này cần phải có các nội  dung như sau:  Tên đề tài nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu (bao gồm cả đối tương nghiên cứu)  Nhận dạng vấn đề nghiên cứu  Câu hỏi nghiên cứu  Nêu mô hình lý thuyết nghiên cứu (theo hướng định tính hay định lượng) Định lượng (NC mô tả, giải thích, thực nghiệm). Định tính (NC lịch sử, tình huống, nhân chủng học, lý thuyết nền).  Nêu ra các giả thuyết nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu  Phương pháp xử lý số liệu để đưa ra kết quả nghiên cứu  Kiểm định giả thuyết nghiên cứu (nếu cần) 6.4.  Đề tài nghiên cứu: “BUYER – SELLER RELATIONSHIPS IN THE PCB INDUSTRY”   – tác giả Goek Theng Lau and Mak Goh, NUS Business School, National University of  Singapore. Lĩnh vực nghiên cứu (Field of Study): ngành công nghiệp PCB. Chủ  đề  nghiên cứu (Topic): Sự  phát triển mối quan hệ  giữa người bán và   người mua trong thương mại. Những vướng mắc của chủ đề nghiên cứu (Problems): Có nhiều yếu tố quyết   định đến thành công trong kinh doanh nhưng vấn đề  mấu chốt đó là mối quan  hệ giữa người mua và người bán. Vậy thì các yếu tố tác động đến mối quan hệ  này là gì? Sự  thay đổi của mối quan hệ theo thời gian quyết định như thế  nào  đến sự thành công trong kinh doanh? Vấn đề cần nghiên cứu (Statement of problems): Giải thích sự biến đổi của các   mối quan hệ  này theo thời gian quyết định như  thế  nào đến thành công của  thương mại, đặc biệt trong việc hiểu các yếu tố   ảnh hưởng đến sự  thay đổi   quan hệ trong ngành công nghiệp PCB tại Châu Á. 13
 14. 1. Thành lập các câu hỏi: Mối quan hệ giữa người mua và người bán bắt đầu hay thiết lập như thế nào? Các mối quan hệ này phát triển theo thời gian như thế nào? Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi này? Các lợi ích và các vấn đề phải đối mặt trong việc phát triển các mối quan hệ  này? 2. Mô hình lý thuyết: Dựa theo mô hình của Ford (1980) được chọn cho nghiên cứu này vì nó cho  phép kiểm tra việc thiết lập các mối quan hệ, sự  thay đổi theo thời gian, các   yếu tố   ảnh  hưởng đến sự  thay đổi và ý nghĩa của việc có liên kết chặt chẽ.   Nghiên cứu này, sử  dụng cách tiếp cận trên từng trường hợp cụ  thể, đưa ra  một bản đồ về những thay đổi trong quan hệ đối tác qua các thời kỳ ở Châu Á  Thái Bình Dương và thừa nhận những nhạy cảm văn hóa trong quan hệ người   mua­người bán trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp PCB.  Dựa trên mô hình của Ford, tác giả  đã đưa ra mô hình lý thuyết cho sự  thành  công trong thương mại: Kinh nghiệmệm Kinh nghi Kho ảng cách đ Kho ịa lý  ảng cách đ ịa lý  SựS không ch ắc ch ự không ch ắnắn ắc ch Mố Mi quan h ệ  ệ  ối quan h Thành công trong  Thành công trong  giữgia công ty mua  ữa công ty mua  thương m thươ ại ại  ng m Công nghệ sệả sn ph Công ngh ẩmẩm ản ph và nhà cung c và nhà cung cấpấp Quy trình sản xu Quy trình s ất ất ản xu Cam kết ết Cam k 3. Các giả thuyết nghiên cứu:  Giải thích sự  biến đổi của các mối quan hệ  mua­ bán quyết định như  thế  nào  đến thành công của sức mua theo thời gian , đặc biệt trong việc hiểu các yếu  tố ảnh hưởng đến sự thay đổi quan hệ mua­ bán trong lĩnh vực phát triển bảng   14
 15. mạch in tại Singapore, mở  rộng ra là cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương.   Mối quan hệ này có tồn tại theo thời gian hay không, tác động của từng người  mua, người bán đến việc kinh doanh. Đặc biệt trong việc hiểu các yếu tố ảnh   hưởng đến sự thay đổi của mối quan hệ. Xây dựng giả thuyết: Những tác động đối với quản lý chuỗi cung ứng. Quy trình sự phát triển mối quan hệ trong ngành công nghiệp PCB. 6.5 Đề tài nghiên cứu:Nghiên cứu về các yếu tố quyết định sự hài lòng (thỏa mãn) của  người dùng đối với các dịch vụ trực tuyến tại tp. HCM Câu hỏi nghiên cứu:  Mức độ tin cậy của dịch vụ trực tuyến có tác động đến mức độ thỏa mãn của người  dùng không ?  Mức độ đáp ứng của dịch vụ trực tuyến có tác động đến mức độ thỏa mãn của người  dùng không ?  Sự bảo đảm của dịch vụ trực tuyến có tác động đến mức độ thỏa mãn của người  dùng không ?  Mức độ chia sẻ của dịch vụ trực tuyến có tác động đến mức độ thỏa mãn của người  dùng không ?  Phương tiện hữu hình của dịch vụ trực tuyến có tác động đến mức độ thỏa mãn của  người dùng không ?  Sự phù hợp của giá cả dịch vụ trực tuyến có tác động đến mức độ thỏa mãn của  người dùng không ? Mô hình lý thuyết: 15
 16. Từ mô hình nghiên cứu đề nghị, chúng tôi đưa ra các giả thuyết nghiên cứu của đề tài: Giả thuyết H1: Cảm nhận của khách hàng về mức độ tin cậy của dịch vụ này tăng hay giảm thì mức độ thỏa mãn của họ đối với dịch vụ đó tăng hay giảm theo. Giả thuyết H2: Cảm nhận của khách hàng về mức độ đáp ứng tăng hay giảm thì mức độ thỏa mãn của họ đối với dịch vụ đó tăng hay giảm theo. Giả thuyết H3: Cảm nhận của khách hàng về sự bảo đảm tăng hay giảm thì mức độ thỏa mãn của họ đối với dịch vụ đó tăng hay giảm theo. Giả thuyết H4: Cảm nhận của khách hàng về mức độ chia sẻ của dịch vụ này tăng hay giảm thì mức độ thỏa mãn của họ đối với dịch vụ đó tăng hay giảm theo. Giả thuyết H5: Cảm nhận của khách hàng về phương tiện hữu hình của dịch vụ tăng hay giảm thì mức độ thỏa mãn của họ đối với dịch vụ đó tăng hay giảm theo. Giả thuyết H6: Cảm nhận của khách hàng về sự phù hợp của giá cả dịch vụ càng cao thì mức độ thỏa mãn của họ đối với dịch vụ càng cao 6.6  Nghiên cứu U&A (usage and attitude):Di chuyển bằng đường hàng không Loại nghiên cứu: Định lượng Phương pháp nghiên cứu: CATI (Computer aided telephone interview) Kích thước mẫu: 400 Địa điểm nghiên cứu: Istanbul (231), Ankara (92), Izmir (77) Bảng câu hỏi: 16
 17. 1. Bạn sử dụng hàng không có thường xuyên không: Không dùng 4­6 tháng 1 lần Ít nhất 2 lần/tháng Mỗi năm 1 lần Một lần/tháng Ít hơn mỗi năm một lần 2­3 tháng 1 lần 2. Bạn sử dụng hàng không cho mục đích: Công việc Du lịch Cả hai 3. Bạn có cho rằng hãng hàng không quốc gia và quốc tế đáng đồng tiền hơn? Có Không 4. Bạn có cảm thấy tằn tiện khi bay vé giá rẻ Có Không 5. Bạn chắc chắn sẽ chọn hãng hàng không giá rẻ hơn là hàng không quốc gia/quốc tế vì  giá rẻ hơn Có  Không 6. Bạn có muốn tiền thức uống không cồn trên các chuyến bay giá rẻ được tính riêng? Có Không 7. Bạn có thích du lịch và sẵn sàng trả thêm để có được trải nghiệm du lịch sang trọng? Có Không 8. Bạn có sẵn sàng trả khoản tiền riêng cho suất ăn trên chuyến bay giá rẻ nếu nó làm  giảm bớt tiền vé? Có Không 9. Xin cho biết tuổi của bạn: 10. Giới tính: 11. Trình độ học vấn: 17
 18. Tiểu học Cấp 3 Đại học hoặc cao  hơn Trung học Không đi học 12. Tình trạng nghề nghiệp: Tự kinh doanh Không làm việc Làm công ăn lương Khác 13. Bạn có thích sử dụng hàng không giá rẻ hay không? Không bao giờ Ít Đôi khi Thường sử dụng Luôn luôn sử dụng 14. Bạn lựa chọn hãng hàng không để  di   chuyển   dựa   vào   các   đặc   điểm  nào sau đây? Bảo trì tốt, đảm bảo chuyến bay an toàn Danh tiếng hãng hàng không Tần số bay/lịch bay Vé rẻ nhất Đội ngũ tiếp viên tận tình Ghế ngồi và nơi để chân thoải mái Chương trình khách hàng thân thiết Hỗ trợ giao dịch qua mạng Cho phép đổi vé uyển chuyển Không bị trễ chuyến Tích lũy điểm để quy đổi dặm bay Tiện nghi trong chuyến bay 18
 19. Câu 7: Mục đích của kỹ thuật phân tích nhân tố ­ Làm giảm biến, tăng biến. Việc sử  dụng các kỹ  thuật phân tích nhân tố  nhằm đo lường các biến nghiên  cứu đề ra có thật sự tách biệt (không trùng lắp). Tuy nhiên, không phải lúc nào   sử dụng kỹ thuật này cũng làm các biến nghiên cứu bị giảm đi, mà đôi khi trong   quá trình phân tích nhân tố lại xuất hiện thêm biến nghiên cứu mới (tức là làm  tăng biến). ­ Dịch chuyển các yếu tố  thành phần đo lường một biến này sang biến  khác Trong quá trình nghiên cứu, người nghiêu cứu đề  ra các yếu tố  thành  phần của biến nghiên cứu X đôi khi đánh giá và lý luận không chính xác dẫn  đến việc yếu tố thành phần này lại không thuộc biến nghiên cứu X mà lại phụ  thuộc vào biến khác (giả  sử  biến Y). Do đó khi sử  dụng kỹ  thuật phân tích  nhân tố người nghiên cứu sẽ kiểm tra được các yếu tố thành phần mình đặt ra  có phụ thuộc vào biến nghiên cứu X hay không hay phụ thuộc vào biến Y. ­ Sau khi rút trích được các nhân tố và lưu lại thành các biến mới, chúng ta sẽ sử  dụng các biến mới này thay cho tập hợp biến gốc để đưa vào các phân tích tiếp  theo như kiểm định trung bình, ANOVA, tương quan & hồi quy ... Câu 8: Sự giống nhau và khác nhau giữa: nghiên cưu han lâm va nghiên c ́ ̀ ̀ ứu ưng  ́ dung ̣ Nghiên cứu hàn lâm Nghiên cứu ứng dụng Khác nhau ­ Mục đích: Nghiên cứu hàn lâm  ­ Mục   đích:   Nghiên   cứu   ứng   dụng  (NCHL) nhằm vào mục đích xây  nhằm vào mục đích thu thập dữ liệu  dựng   và   kiểm   định   lý   thuyết  để ra quyết định kinh doanh. khoa học – thu thập dữ  liệu để  xây dựng và kiểm định lý thuyết  khoa học ­ Kết   quả   nghiên   cứu:   Không  ­  Kết   quả   nghiên   cứu:   Phục   vụ   cho  nhằm vào việc ra các quyết định  việc ra quyết  định về  marketing  trong   về  marketing trong một công ty  một công ty cụ thể. cụ thể. ­ Công bố  kết quả:Công bố  trên  ­ Công bố  kết quả:Không được công  Trang 19
 20. các tạp chí khoa học hàn lâm về  bố rộng rãi. marketing Giống nhau ­ Phương pháp và công cụ sử dụng trong nghiên cứu  hàn lâm và nghiên cứu   ứng dụng đều giống nhau. ­ Dữ liệu là trọng tâm của các dự án nghiên cứu dù là hàn lâm hay ứng dụng. Ví dụ minh họa Ví dụ  một nghiên cứu hàn lâm  Ví dụ  một nghiên cứu  ứng dụng về  của   một   nhà   khoa   học   trong   một  tác dụng của quảng cáo đối với doanh  trường   đại   học   về   mối   quan   hệ  thu của một công ty. Nghiên cứu nhằm  giữa  giá  trị  và niềm  tin  trong văn  vào   mục   đích   tìm   hiểu   yếu   tố   quảng  hóa   kinh   doanh   gia   đình.   Nghiên  cáo tác dụng như thế nào đến việc tăng  cứu   này   nhằm   vào   mục   đích   xây  hay giảm doanh thu của công ty, từ  đó  dựng  và  kiểm  định một  lý  thuyết  công ty có quyết định đúng đắn. khoa học, thông qua việc tìm hiểu  mối quan hệ  giữa hai biến, giá trị  và niềm tin. Câu 9: Vì sao phải chọn mẫu? Sự giống nhau và khác nhau giữa chọn mẫu trong  nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.Cho vd minh họa. Gợi ý: Vì sao phải chọn mẫu? Chọn mẫu giúp tiết kiệm chi phí: Chi phí đóng vai trò quan trọng trong quyết định thực  hiện dự  án nghiên cứu vì nguồn ngân sách nghiên cứu là có giới hạn. Khi số  lượng   phần tử nghiên cứu càng lớn thì chi phí thực hiện cho việc nghiên cứu càng cao do đó   ta thường thực hiện nghiên cứu bằng cách chỉ  chọn một mẫu có kích thước nhỏ  hơn  nhiều so với đám đông để  nghiên cứu rồi từ thông tin của mẫu đã chọn để  tổng quát   cho đám đông với độ tin cậy chấp nhận được. Chọn mẫu giúp tiết kiệm thời gian : vì nhà nghiên cứu luôn cần dữ liệu kịp thời để xây   dựng hoặc kiểm định lý thuyết khoa học Chọn mẫu có thể cho kết quả chính xác hơn: trong nghiên cứu có 2 loại sai số do chọn   mẫu (SE) và sai số không do chọn mẫu (NE). Nếu SE>NE   Chọn mẫu cho kết quả  chính xác hơn. Đảm bảo tính ngẫu nhiên, đại diện, chính xác Sự giống nhau và khác nhau giữa chọn mẫu trong nghiên cứu định tính và định  lượng. Cho ví dụ minh họa.   Giống nhau:  Tìm hiểu những đặc tính của đối tượng cần nghiên cứu. Khác nhau: Tiêu chí Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định lượng 1. Kích thước mẫu Kích thước nhỏ Kích thước lớn Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2