intTypePromotion=1

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
20
lượt xem
1
download

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống" gồm 3 phần trình bày các kiến thức: Thiết bị đo quá trình, thiết bị chấp hành và van điều khiển, thiết bị điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống

 1. Chương 123 Điều khiển quá trình Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2004, HOÀNG MINH SƠN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. Nội dung chương 4 4.1 Thiết bị đo quá trình - Cấu trúc cơ bản - Các đặc tính của thiết bị đo 4.2 Thiết bị chấp hành và van điều khiển - Cấu trúc cơ bản - Các đặc tính của van điều khiển - Bộ định vị van 4.3 Thiết bị điều khiển © 2004, HOÀNG MINH SƠN - Sơ lược các thiết bị điều khiển công nghiệp - Bộ điều khiển hai vị trí - Các bộ điều khiển P/PI/PID Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. Cấu trúc cơ bản của các HTĐKQT HỆ THỐNG VẬN HÀNH & GIÁM SÁT Tham số Trạng thái THIẾT BỊ ĐIỀU Đầu vào Đầu ra KHIỂN © 2004, HOÀNG MINH SƠN THIẾT THIẾT BỊ BỊ ĐO CHẤP HÀNH QUÁ TRÌNH KỸ THUẬT Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 3 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. Ví dụ hệ thống ₫iều khiển nhiệt ₫ộ © 2004, HOÀNG MINH SƠN Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 4 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. Các thành phần cơ bản của hệ thống Tín hiệu Biến Biến được Giá trị đặt điều khiển điều khiển điều khiển (SP) (CO) (CV) Thiết bị Thiết bị (MV) Quá trình điều khiển chấp hành Tín hiệu đo Đại lượng đo (PM) Thiết bị đo Giá trị đặt Set Point (SP), Set Value (SV) Tín hiệu điều khiển Control Signal, Controller Output (CO) Biến điều khiển Control Variable, Manipulated Variable (MV) © 2004, HOÀNG MINH SƠN Biến được điều khiển Controlled Variable (CV) Đại lượng đo Measured Variable, Process Value (PV) Tín hiệu đo Measured Signal, Process Measurement (PM) Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 5 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. Chuẩn tín hiệu ƒ Tín hiệu tương tự: — Điện: 0-20mA, 4-20mA, 10-50mA, 0-5V, 1-5V, ... — Khí nén: 0.2-1bar (3-15 psig) ƒ Tín hiệu logic: — 0-5 VDC, 0-24 VDC, 110/120 VAC, 220/230 VAC,... ƒ Tín hiệu xung/số: — Tín hiệu điều chế độ rộng xung, tần số xung — Chuẩn bus trường: Foundation Fieldbus, Profibus-PA,... — Chuẩn nối tiếp thông thường: RS-485, RS-422 © 2004, HOÀNG MINH SƠN Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 6 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. 4.1 Thiết bị ₫o quá trình Sensor Thiết bị đo Transmitter Đại lượng đo Tín hiệu chuẩn Bộ chuyển đổi (Nhiệt độ, áp suất, Cảm biến tín hiệu đo (4-20mA, 0-10V,...) mức, lưu lượng,..) Tín hiệu bus Transducer Chỉ báo Indicator ƒ Measurement device: Thiết bị đo ƒ Sensor: Cảm biến (vd cặp nhiệt, ống venturi, siêu âm,..) ƒ Sensor element: Cảm biến, phần tử cảm biến © 2004, HOÀNG MINH SƠN ƒ Signal conditioning: Điều hòa tín hiệu ƒ Transmitter: Bộ chuyển đổi đo chuẩn (điều hòa + truyền tín hiệu) ƒ Transducer: Bộ chuyển đổi theo nghĩa rộng (vd áp suất-dịch chuyển, dịch chuyển-điện áp), có thể là sensor hoặc sensor + transmitter Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 7 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. Lưu lượng kế Bộ chuyển đổi đo chuẩn (transmitter) Thiết bị đo áp suất Cảm biến bên trong © 2004, HOÀNG MINH SƠN Cảm biến bên trong Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 8 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. 4.1.1 Đặc tính vận hành ƒ Phạm vi đo và dải đo ƒ Độ phân giải, dải chết và độ nhạy ƒ Độ tin cậy ƒ Ảnh hưởng do tác động môi trường © 2004, HOÀNG MINH SƠN Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 9 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. Phạm vi ₫o (range) và dải ₫o (span) Tm [mA] 20 Dải tín hiệu ra = 16mA 16 12 8 4 Dải đo = 300oC 0 T [oC] 0 100 200 300 400 Ngưỡng dưới Ngưỡng trên (Điểm không) © 2004, HOÀNG MINH SƠN VÍ DỤ Phạm vi đo (phạm vi đầu vào): 100-400oC Dải đo (dải đầu vào): 300oC Phạm vi đầu ra: 4-20mA Dải tín hiệu ra (dải đầu ra) 16m Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 10 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. 4.1.2 Đặc tính tĩnh ƒ Sai số và độ chính xác ƒ Dải chết và độ trễ ƒ Tính trung thực và khả năng tái tạo ƒ Độ tuyến tính ƒ Độ nhạy © 2004, HOÀNG MINH SƠN Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 11 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. Sai số ₫o, ₫ộ chính xác và ₫ộ phân giải ƒ Sai số đo: sai lệch giữa giá trị quan sát được và giá trị lý tưởng của đại lượng đo — Sai số hệ thống — Sai số ngẫu nhiên ƒ Độ chính xác, cấp chính xác: mức độ phù hợp của đầu ra của một thiết bị đo so với giá trị thực (lý tưởng) của đại lượng đo xác định bởi một số tiêu chuẩn — Theo đại lượng đo, ví dụ +1˚C/-2˚C — Tỉ lệ phần trăm của dải đo, ví dụ ±0.5% dải đo — Tỉ lệ phần trăm của đầu ra, ví dụ ±1% đầu ra. © 2004, HOÀNG MINH SƠN ƒ Định chuẩn (calibration): Qui trình xác định độ chính xác của một thiết bị đo và thực hiện hiệu chuẩn cho phù hợp với ứng dụng Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 12 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. Đồ thị ₫ịnh chuẩn v 100 90 80 70 §Çu ra [%] 60 50 40 30 20 Độ trễ + 10 dải chết 0 y 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 © 2004, HOÀNG MINH SƠN §Çu vµo [%] Dải chết (deadband): biến thiên nhỏ nhất của giá trị đo mà thiết bị đo có thể đáp ứng với tín hiệu đầu ra thay đổi Độ trễ (hysteresis): Sự khác nhau trong đáp ứng với thay đổi đầu vào theo hai chiều khác nhau Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. Tính trung thực, khả năng lặp lại Tính trung thực hay khả năng lặp lại (repeatability): Độ lệch lớn nhất của các giá trị quan sát được sau nhiều lần lặp lại so với giá trị trung bình của một đại lượng đo Tính trung thực ≠ Độ chính xác x x Giá trị quan sát Giá trị quan sát x x Giá trị quan sát xx xx x x x x xx x x xx x x x x x xx x x x x x x x © 2004, HOÀNG MINH SƠN Giá trị thực Giá trị thực Giá trị thực Kém trung thực Trung thực Trung thực Kém chính xác Kém chính xác Chính xác Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 14 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. Độ tuyến tính ƒ Đặc tính tuyến tính y — đại lượng đo (đầu vào) 1 y0 — điểm không đầu vào v = km (y − y0 ) + v0 = km y + vc 2 v — tín hiệu đo (đầu ra) v0 — điểm không đầu ra km — độ nhạy Ví dụ: Một cảm biến điện trở thay đổi điện trở R của nó một cách tuyến tính từ 100 đến 180 khi nhiệt độ T thay đổi từ 20o tới 120oC. Phương trình đặc tuyến vào-ra là: 80 R = (T − 20) + 100 = 0.8T + 84 100 © 2004, HOÀNG MINH SƠN ƒ Độ tuyến tính: Mức độ gần với đặc tính tuyến tính Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 15 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. Độ nhạy v 100 90 80 70 §Çu ra [%] 60 Δv v − vs 50 Δv km = = Δy ys y − ys 40 30 Δy 20 10 0 y 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 © 2004, HOÀNG MINH SƠN §Çu vµo [%] Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 16 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. Chuẩn hóa tín hiệu ₫o ƒ Thông thường về % của dải đầu ra hoặc chuẩn hóa đơn vị ƒ Ví dụ: Một thiết bị đo áp suất có đặc tính tuyến tính, phạm vi đo từ 20 đến 220 psig và phạm vi tín hiệu ra từ 4 đến 20 mA. Phương trình đặc tuyến vào-ra cho tín hiệu đo chưa chuẩn hóa là: 16 y [mA] = (P − 20 ) + 4 = 0.08P + 5.6 200 (km = 0.08 [mA/psig]) ƒ Chuẩn hóa tín hiệu đo theo phần trăm của dải tín hiệu ra: 100 y [%] = (P − 20) = 0.5P − 10 200 © 2004, HOÀNG MINH SƠN km = 0.5 [%/psig] ƒ Chuẩn hóa đơn vị: km = 0.005 [psig -1 ] Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 17 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. Tuyến tính hóa ₫ặc tính tĩnh ƒ Tuyến tính hóa từng đoạn: Đường cong định chuẩn được xấp xỉ bằng một đường gấp khúc. ƒ Tuyến tính hóa độc lập: Đường cong định chuẩn được xấp xỉ bằng một đường thẳng sao cho giá trị tuyệt đối của sai số lớn nhất được cực tiểu hóa. ƒ Tuyến tính hóa theo điểm không: Đường xấp xỉ tuyến tính đi qua điểm đầu của đường cong định chuẩn (điểm không) và có độ dốc sao cho giá trị tuyệt đối của sai số lớn nhất được cực tiểu hóa. ƒ Tuyến tính hóa theo điểm đầu-cuối: Đường xấp xỉ tuyến tính đi qua điểm đầu và điểm cuối của © 2004, HOÀNG MINH SƠN đường cong định chuẩn. ƒ Tuyến tính hóa bình phương cực tiểu: Đường xấp xỉ tuyến tính được xác định sao cho tổng bình phương các sai số là cực tiểu. Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 18 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. 100 100 TuyÕn tÝnh hãa theo §Çu ra [%] §Çu ra [%] TuyÕn tÝnh ®iÓm ®Çu-cuèi hãa ®éc lËp 50 50 TuyÕn tÝnh hãa theo ®iÓm kh«ng TuyÕn tÝnh hãa tõng ®o¹n 0 0 0 50 100 0 50 100 © 2004, HOÀNG MINH SƠN §Çu vµo [%] §Çu vµo [%] Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 20. 4.1.3 Đặc tính ₫ộng học ƒ Đặc tính động học của hầu hết các thiết bị đo có thể biểu diễn bằng một khâu quán tính bậc nhất km Gm (s ) = 1 + τs hoặc một khâu bậc hai ổn định km ω0 km Gm (s ) = = , ζ >0 ω0 + 2ζs + s 2 2 τ + 2τζs + s 2 2 ƒ Nếu đặc tính động học của thiết bị đo không thể bỏ qua: © 2004, HOÀNG MINH SƠN — đưa vào mô hình đối tượng điều khiển, hoặc — Vẫn sử dụng mô hình tĩnh của thiết bị đo, coi sai số đo (động) là nhiễu đo Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống © 2006 - HMS 20 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2