intTypePromotion=3

Bài giảng Động học chất điểm - Bài: Chuyển động thẳng đều 1

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
20
lượt xem
1
download

Bài giảng Động học chất điểm - Bài: Chuyển động thẳng đều 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chuyển động thẳng đều, vận tốc trung bình, vận tốc tức thời, đồ thị toạ độ theo thời gian, đồ thị vận tốc theo thời gian,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Động học chất điểm - Bài: Chuyển động thẳng đều 1

 1. Trường THPT Phúc Thọ Vật lý 10 ­ NC Tiết 2­3 VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG
 2. tiết 2­3  VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG
 3. 1) ĐỘ DỜI     Độ dời của chất  điểm trong khoảng thời gian     t = t2   t1 là véc tơ  M1M2 có giá trị đại số là : x = x2   x1 t1 x t2 M1 M2 O x x1 x2
 4. 1) ĐỘ DỜI   Nếu  x > 0 thì chiều chuyển  động  trùng với  chiều dương của trục ox. x > 0 M1 M2 O x x1 x2
 5. 1) ĐỘ DỜI   Nếu  x 
 6. 1) ĐỘ DỜI  Chú ý :     Nếu chất điểm chuyển động theo một chiều thì quỹ  đạo đường đi trùng với độ dời : s =  x  x = S M1 M2 O x x1 x2
 7. 2) VẬN TỐC TRUNG BÌNH   xA xB xA >  xB          > t t  vA > vB A m      0    1     2      3     4      5     6     7      8      9    10 B m      0   1     2      3     4      5     6     7      8      9    10
 8. 2) VẬN TỐC TRUNG BÌNH       Vận tốc  trung bình của một chất  điểm  đặc  trưng  cho  độ  nhanh  hay  chậm  của  chuyển  động  và  được  đo  bằng thương số của  độ dời và khoảng  thời gian có độ dời ấy.  x M1 M2 O x X1,t1 x2,t2
 9. 2) VẬN TỐC TRUNG BÌNH   x2 – x1         x        M1M2  VTB =              =          =    t              t         t2 – t1  Đơn vị vận tốc trung bình : m/s hoặc km/h.  x M1 M2 O x X1,t1 x2,t2
 10. Vận tốc trung bình là một đại lượng véc tơ: ­Chỉ  độ nhanh hay chậm của chuyển động. ­Chỉ chiều của độ dời ­Véc tơ vận tốc trung bình có phương và chiều của  véc tơ độ dời. M 1M 2 vtb t
 11. 3) VẬN TỐC TỨC THỜI      Để  đặc trưng chính xác cho độ  nhanh,  chậm  của  chuyển  động    người  ta  dùng  đại  lượng  vật  lí  vận tốc tức thời.  O M A N B  VM 
 12. 3) VẬN TỐC TỨC THỜI   t    X,  t t+  t
 13. 3) VẬN TỐC TỨC THỜI         Vận  tốc  tức  thời  v    tại  một  thời  điểm  t  đặc  trưng  cho  chiều  và  độ  nhanh  chậm  của  chuyển  động tại thời điểm đó x2 – x1         x       VTT =              =              t              t        Với  t là khoảng thời gian “rất nhỏ”.   Đơn vị vận tốc tức thời : m/s hoặc km/h. 
 14. 4) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU   a) Định nghĩa  Chuyển  động  thẳng  đều  là  chuyển  động  thẳng  trong  đó  vận  tốc tức thời không đổi.  O A B C D
 15. 4) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU   b) Phương trình chuyển động thẳng đều    Gọi x0 là toạ độ của chất điểm vào lúc                       t0 = 0, x là toạ độ tại thời điểm  t  ta có:    x – x0            v  =                     hay  x = x0 + v.t  @    t         M1         M2 O    x x0  x Công  thức  @  gọi  là  phương  trình  chuyển  động  của  chất điểm  chuyển động thẳng đều. 
 16. 4) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU   b) Phương trình chuyển động thẳng đều   Phương trình chuyển động thẳng đều : x = x0 + v.t  M1 M2 O x x0  x
 17. 4) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU   c. Đồ thị toạ độ theo thời gian:      Đồ  thị  của  tọa  độ  theo  thời  gian  t  là  một  đường thẳng cắt trục tung tại điểm x = x0 x   (m) x x0 v > 0 O t t (s)
 18. 4) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU   c. Đồ thị toạ độ theo thời gian:    Đồ thị của tọa độ theo thời gian t có hệ số góc  bằng : x – x0          tg   =                  = v    t              Hệ  số  góc  của         đường  biểu  diễn  tọa  độ  theo  thời gian bằng vận tốc của chất điểm.
 19. 4) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU   c. Đồ thị toạ độ theo thời gian:  x   (m) x0 x v 
 20. 4) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU   d. Đồ thị vận tốc theo thời gian      Trong chuyển động thẳng đều , vận tốc không đổi v  bằng  hằng  số  nên  đồ  thị  biểu  diễn  vận  tốc  theo  thời  gian là một đường thẳng song song với trục thời gian.  v   (m/s) v v 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản