intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3.1 - Đỗ Quốc Tuấn

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

44
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý" bao gồm các nội dung: Phương pháp dòng điện nhánh, phương pháp điện thế nút, phương pháp dòng mắt lưới, mạch điện có ghép hỗ cảm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3.1 - Đỗ Quốc Tuấn

 1. Chương 3 : Các PP phân tích-Các định lý  3.1 Phương pháp dòng điện nhánh  3.2 Phương pháp điện thế nút  3.3 Phương pháp dòng mắt lưới  3.4 Mạch điện có ghép hỗ cảm  3.5 Mạch có khuếch đại thuật toán  3.6 Các định lý mạch  3.7 Mạch 3 pha Bài giảng Giải tích Mạch 2014 1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. 3.1 PP dòng điện nhánh Hệ phương trình  Ẩn số là dòng điện trong các nhánh  (d-1) pt viết từ ĐL Kirchhoff 1 (mạch có d nút)  (n-d+1-k) pt viết từ ĐL Kirchhoff 2 (mạch có d nút, n nhánh và k nguồn dòng) I1 1Ω a • • • I2 I1 − I 2 − J = 0 I 3Ω • • 5 0o V J −5∠0 + I1 + (3 + j 3) I 2 =0 0 j3Ω b Bài giảng Giải tích Mạch 2014 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. 3.2 PP điện thế nút (thế đỉnh) Ý tưởng • • • • a I Z b U ab ϕa − ϕb • = I = • Z Z U ab Hệ phương trình  (d-1) PT (từ ĐL Kirchhoff 1 cho mạch có d nút)  Ẩn số là điện thế của các nút so với 1 nút chọn làm gốc Bài giảng Giải tích Mạch 2014 3 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. 3.2 PP điện thế nút (thế đỉnh) Hệ phương trình thế nút Yii = ∑ Yk nút i (khi trong mạch chỉ chứa nguồn dòng)  Tổng các dẫn nạp nối  •  tới nút i  •  ∑ ± J k   Y11 −Y12 ...  ϕ   nút 1  ∑ ... ... 1  −Y   •   •  Y= Y= Yk  2   n∑ ... ϕ ± J k  ij ji  21 Y22 ... ... nút i ↔ j ...  ...  =   út 2  ... ... ... −Yij  Tổng các dẫn nạp nối     ...   ... ... −Y ji Yii ...  ...    giữa nút i và j.  ...   ... ... ... ...  ... •  ϕd −1   •  •  ∑ ± Jk  ∑ ± Jk  nút d −1  nút i • ◦ + J k khi nguồn dòng đổ vào nút  Tổng đại số các nguồn • dòng đổ về nút i ◦ − J k khi nguồn dòng đi ra từ nút CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. 3.2 PP điện thế nút (thế đỉnh) Hệ phương trình thế nút (các trường hợp khác)  Mạch chứa nguồn áp thực  Mạch chứa nguồn áp lý tưởng a a a a • • Z E J0 • J Z b b • • E ◦ J 0 ẩn số b • b • • • • J = E ◦ Bổ sung PT: ϕa − ϕb = E Z Bài giảng Giải tích Mạch 2014 5 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. 3.2 PP điện thế nút (thế đỉnh) Định lý chuyển vị nguồn áp • E • • a E b a E • E • E • a E b b • E Bài giảng Giải tích Mạch 2014 6 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. 3.3 PP dòng điện mắt lưới (dòng điện vòng) Ý tưởng a Z3 Z4 b • ∑U Loop k =0 • E1 Z1 d Z2 • c Hệ phương trình E2  (n-d+1-k) PT (từ ĐL Kirchhoff 2 cho mạch có d nút, n nhánh & k nguồn dòng)  Ẩn số là dòng điện chảy trong các vòng (dòng điện mắt lưới) Bài giảng Giải tích Mạch 2014 7 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. 3.3 PP dòng điện mắt lưới (dòng điện vòng) Dòng điện mắt lưới • Im 2 • • Im 1 Im 3 • Im 5 • • Im 4 Im 6  Không phải dòng điện vật lý.  Qui ước chọn chiều giống nhau ở tất cả các mắt lưới. Bài giảng Giải tích Mạch 2014 8 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. 3.3 PP dòng điện mắt lưới (dòng điện vòng) Quan hệ với dòng điện nhánh • • • = I1 I m 2 − I m 1 • • • • • Im 4 I • • I= 2 Im 1 − Im 4 I5 2 I6 • • • • • • • • = I3 I m 1 − I m 3 I m 2 I1 Im 1 I3 I m 3 • • • = I4 Im 5 − Im 1 • • • • • • • I8 I7 I4 Im 5 = I5 I m 2 − I m 4 ...  Dòng điện nhánh chung của 2 mắt lưới là hiệu số của 2 dòng mắt lưới cùng sở hữu nhánh đó.  Đối với nhánh ngoài biên dòng điện nhánh sẽ bằng (hoặc ngược dấu) dòng mắt lưới. Bài giảng Giải tích Mạch 2014 9 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. 3.3 PP dòng điện mắt lưới (dòng điện vòng) Hệ phương trình Mắt lưới Z ii = ∑Z mesh i k (khi trong mạch chỉ chứa nguồn áp)  Tổng các trở kháng  •  trong mắt lưới i  •   mesh ∑1 k ± E  Z11 − Z12 ... ...  I m 1    −Z ...   •   ∑ • ± Ek   Z= ij Z=ji Zk ∑  21 Z 22 ... ... ... I  m2   chung ...  ...  =   mesh 2 mesh i & j  ... ... ... − Z ij  Tổng các trở kháng     ...   ... ... − Z ji Z ii ...  ...    chung 2 mắt lưới i và j  ...   ... ... ... ...  ...  •   I m m   •  ∑ • ± •  mesh m E k  ± E ∑ k mesh i ◦ + Ek khi dòng mắc lưới đi ra từ cực dương  Tổng đại số các nguồn • ◦ − Ek khi dòng mắc lưới đi ra từ cực âm áp trong mắt lưới i CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. 3.3 PP dòng điện mắt lưới (dòng điện vòng) Hệ phương trình mắt lưới (các trường hợp khác)  Mạch chứa nguồn  Mạch chứa nguồn dòng thực dòng lý tưởng: a a • • J E0 Z • • • • • Im a Im b Im a Im b J Z • E • b b ◦ E0 ẩn số • • E =ZJ ◦ Bổ sung PT: I m b − I m a = • • • J Bài giảng Giải tích Mạch 2014 11 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. 3.3 PP dòng điện mắt lưới (dòng điện vòng) Định lý chuyển vị nguồn dòng a Z2 b a Z2 b Z1 Z3 Z1 • Z3 • J J • • J J d c d c Bài giảng Giải tích Mạch 2014 12 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2