intTypePromotion=1

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng bóng trong can thiệp động mạch vành - TS.BS. Hồ Thượng Dũng

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
150
lượt xem
29
download

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng bóng trong can thiệp động mạch vành - TS.BS. Hồ Thượng Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng bóng trong can thiệp động mạch vành trình bày về chức năng bóng, cấu trúc bóng và một số đặc điểm kỹ thuật, một số điều cần chú ý khi sử dụng bóng, một số ứng dụng - vận dụng khác và phần kết luận. Bài giảng do TS.BS. Hồ Thượng Dũng khoa Tim mạch cấp cứu và can thiệp BV. Thống Nhất thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hướng dẫn sử dụng bóng trong can thiệp động mạch vành - TS.BS. Hồ Thượng Dũng

 1. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BOÙNG TRONG CAN THIEÄP ÑOÄNG MAÏCH MAØNH TS. BS. Hoà Thöôïng Duõng, FSCAI KHOA TIM MAÏCH CAÁP CÖÙU VAØ CAN THIEÄP- BV. THOÁNG NHAÁT- TP.HCM BOÄ MOÂN LAÕO KHOA- ÑH Y DÖÔÏC TP. HCM Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 1
 2. NOÄI DUNG  Chöùc naêng boùng  Caáu truùc boùng vaø moät soá ñaëc ñieåm kyõ thuaät  Moät soá ñieàu caàn chuù yù khi söû duïng boùng  Moät soá öùng duïng- vaän duïng khaùc  Keát luaän Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 2
 3. CHÖÙC NAÊNG BOÙNG Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 3
 4. Các Kỹ thuật cơ bản trong PCI (Basic Technologies)  Nong bóng tổn thương (Balloon it)  Cắt gọt tổn thương (Debulk it)  Đặt stent tổn thương (Stent it)  Khảo sát tổn thương (Hình ảnh, Huyết động) (Interrogate it)  Chuẩn bị đối phó với các biến cố (Be prepared to have a crisis). Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 4
 5. Dụng cụ Can thiệp mạch vành (PCI equipment)  Guide catheter  Coronary wire (0.014)  Pre-dilation balloon  Stent (Drug Eluting or Bare Metal)  Post dilation balloon Other: Indeflator filled with contrast mixture Sterile towels Stopcocks Syringes for NTG/Adenosine and ACT‟s Y-adaptor and torque device Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 5
 6. VAI TRÒ BOÙNG  Nong bóng điều trị đơn thuần (POBA)  Nong bóng tổn thương chuẩn bị trước  Nong bóng hổ trợ sau đặt stent  Sử dụng bóng hổ trợ các kỹ thuật khác  Nong bóng phóng thuốc chống tái hẹp (DEB) Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 6
 7. Cơ chế hoạt động Shah & Mauri CathSap 3 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 7
 8. Cơ chế hoạt động của Nong bóng vessel stretch plaque re-distribution dissection embolization Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 8
 9. Cơ chế hoạt động của Nong bóng Nong bóng kinh điển Extensive cellular proliferation and thrombosis created by conventional balloon angioplasty. Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 9
 10. CAÁU TRUÙC VAØ MOÄT SOÁ ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 10
 11. BALLOON CATHETERS BALLOON CATHETERS Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 11
 12. BALLOON CATHETERS Over The Wire Central lumen- length of the catheter for wire and separate lumen for balloon inflation. Advantages:  Maintains distal wire position  Distal port available for pressure measurement or contrast injections  Ability to change guidewires without losing wire position across a lesion Limitations: wire 300 cm  2 experienced personnel required for exchanges Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 12
 13. BALLOON CATHETERS Rapid-exchange (monorail) balloons Tip of the shaft has 2 lumens. Advantages: wire only 180 cm  Faster and easier catheter exchange (only one operator required); Less fluoroscopy exposure  Single operator system Limitations:  Guide catheter support  Exchanging balloons at hemostatic valve can be demanding  Inability to change guidewires without losing wire position  Poor balloon tracking if wire lumen not flushed Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 13
 14. Coronary Balloons  Kích cỡ: 1.5-5.5 mm  Chiều dài: thay đổi nhiều cỡ – Bóng ngắn hơn tốt hơn các tổn thương xoắn vặn hoặc hẹp rất khít  Dãi marker giữa (Central Marker Band) tăng khả năng qua bóng “crossability”  Compliant vs. Non Compliant Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 14
 15. Moät soá ñaëc ñieåm kyõ thuaät Chất liệu- Materials & Performance  Độ giãn nở- Compliance • Nominal pressure • Rated burst pressure • Working range  Lực nong- Dilatation force Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 15
 16. Moät soá ñaëc ñieåm kyõ thuaät ÁP LỰC BƠM BÓNG  Áp lực định danh (Nominal Pressure) Áp lực cần thiết đạt được để bóng đạt kích thước khi bơm phồng (VD: listed-eg 3.0mm) Thường 6-10 atm  Áp lực vỡ (Burst Pressure) • RBP-Áp lực mà dưới mức này 99.9% bóng sẽ không vỡ • MBP-Áp lực mà ở mức này 50% bóng sẽ vỡ • MBP>>RBP Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 16
 17. Compliance Chart 3.0mm Balloon Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 17
 18. Moät soá ñaëc ñieåm kyõ thuaät Balloon Compliance Compliant Diameter Semi-Compliant (mm) Non-Compliant Atmospheres (ATM) Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 18
 19. Moät soá ñaëc ñieåm kyõ thuaät  Compliance- Độ giãn nở “What it means to you!” Compliant balloon Ca++ Ca++ Noncompliant balloon Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 19
 20. Non-Compliant Balloons Compliant & Semi-Compliant Balloons Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM 10/28/2010 BV TN 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2