intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - ThS. Dương Nguyễn Thanh Tâm

Chia sẻ: Phạm Hồng Phương | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:54

0
213
lượt xem
47
download

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - ThS. Dương Nguyễn Thanh Tâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính 1 chương 1: Kế toán tiền và các nghiệp vụ thanh toán trình bày nội dung về khái niệm kế toán tiền, nguyên tắc kế toán tiền, kế toán ngoại tệ, kế toán thanh khoản các khoản, kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản ứng trước,... Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - ThS. Dương Nguyễn Thanh Tâm

 1. BÀI GIẢNG MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 Giảng viên: THS. Dương Nguyễn Thanh Tâm Khoa Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Ngân hàng
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật kế toán năm 2006 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Giáo trình: - Kế toán tài chính (Lý thuyết – Bài tập – Bài giải) – Trường đại học Ngân hàng TP. HCM – Năm 2011 - Kế toán tài chính – Trường đại học kinh tế TP. HCM ... Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.
 3. NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 1: Kế toán vốn bằng tiền và các NV thanh toán CHƯƠNG 2: Kế toán các yếu tố của quá trình sản xuất KD CHƯƠNG 3: Kế toán chi phí SX và tính giá thành SP CHƯƠNG 4: Kế toán tiêu thụ - Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận CHƯƠNG 5: Kế toán nghiệp vụ đầu tư tài chính CHƯƠNG 6: Kế toán vốn chủ sở hữu CHƯƠNG 7: Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 4. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC QUÁ TRÌNH HỌC (30% TỔNG ĐIỂM) THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (70% TỔNG ĐIỂM)
 5. CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN
 6. Tiền là gì? Có một câu hỏi mà người ta thường gặp là : Tiền là gì ? Tất cả chúng ta dù muốn dù không, bằng cách này hay cách khác, hầu như ai cũng phải lao vào cuộc sống để kiếm tiền. Nhưng đừng quên rằng : Tiền bạc ... 7/23/14 6
 7. Có thể mua được một căn nhà nhưng không mua nổi mái ấm... Có thể mua được chiếc giường thật tốt nhưng không mua được một giấc ngủ ngon... Có thể mua được thật nhiều đồng hồ nhưng không mua được thời gian đã mất... Có thể mua được sách nhưng không mua được kiến thức , sự khôn ngoan... Có thể mua được thức ăn nhưng không mua được cảm giác ngon miệng... Có thể mua được chức vụ nhưng không mua được sự tôn trọng của mọi người... Có thể mua được máu nhưng không mua được mạng sống... Có thể mua được thuốc nhưng không mua được sức khỏe... Có thể mua được hợp đồng bảo hiểm nhưng không mua được sự an toàn... 7/23/14 7
 8. Vậy tiền là gì, tiền không phải là tất cả !!! Nhưng nếu bạn có quá nhiều...hãy cho tôi một ít !!! Để làm gì ? Tôi sẽ dùng tiền bạc làm phương tiện tốt để đạt được những mục đích sống cao đẹp của mình, để giàu có, thành đạt và hạnh phúc hơn... và để chia sẻ với những người có ít hơn tôi... 7/23/14 8
 9. NỘI DUNG CHƯƠNG 1 1.1 KT TIỀN 1.2 KT CÁC KHOẢN THANH TOÁN 1.1.1 KT tiền VN 1.2.1 KT các khoản phải thu 1.1.2 KT ngoại tệ 1.2.2 KT các khoản ứng trước 1.2.3 KT các khoản phải trả 1.2.4 KT các khoản vay
 10. 1.1 KẾ TOÁN TIỀN NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TIỀN DN khi ghi sổ KT phải chọn đồng tiền chính thức Ngoại tệ phải quy đổi ra đồng tiền chính thức đã chọn - CL tỷ giá hối đoái phát sinh trong năm TC ghi vào TK 515, 635 - Theo dõi chi tiết theo nguyên tệ (USD, GBP…)
 11. 1.1 KẾ TOÁN TIỀN CHỨNG TỪ SỬ DỤNG: TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: - Phiếu thu, phiếu chi - TK 111 – Tiền mặt - Giấy báo Nợ, giấy báo - TK 1111 – Tiền VN Có - TK 1112 – Ngoại tệ - Giấy đề nghị tạm ứng - TK 1113 – Vàng bạc, - Giấy thanh toán tiền tạm kim khí quý, đá quý ứng - TK 112 – Tiền gửi ngân - Giấy đề nghị thanh toán hàng - Biên lai thu tiền - TK 1121 – Tiền VN
 12. 1.1.1 KẾ TOÁN TIỀN VIỆT NAM TK 511… TK 111, 112 TK ... Bán hàng thu tiền Mua các yếu tố đầu vào TK … TK… Thuế GTGT PN Thuế GTGT KT TK … TK … Thu được các khoản phải thu Mua chứng khoán TK … Nhận vốn đầu tư TK … của CSH Góp vốn liên doanh, liên kết 7/23/14 12
 13. 1.1.1 KẾ TOÁN TIỀN VIỆT NAM TK … TK 111, 112 TK … Nhận tiền vay Thanh toán vốn vay TK … TK… Thu hồi các khoản Chi các khoản ứng trước ĐTTC TK … TK … Thu lãi ĐTCK thanh lý TSCĐ Chi phí trực tiếp bằng tiền TK … Kiểm kê TK … thừa tiền mặt Kiểm kê thiếu tiền mặt 7/23/14 13
 14. 1.1.2 KẾ TOÁN NGOẠI TỆ Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong năm tài chính phải quy đổi sang đồng tiền ghi sổ KT đã lựa chọn (VNĐ) theo tỷ giá phù hợp. Đồng thời phản ánh ngoại tệ phát sinh trên TK – 007 ‘Ngoại tệ các loại’ theo nguyên tắc ghi đơn: • Nợ: Ghi tăng • Có: Ghi giảm
 15. 1.1.2 KẾ TOÁN NGOẠI TỆ CÁC LOẠI TỶ GIÁ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN * Tỷ giá giao dịch: + Tỷ giá giao dịch thực tế (thỏa thuận giữa NHTM và DN) + Tỷ giá BQ liên ngân hàng (NHNN công bố) * Tỷ giá ghi sổ kế toán: + Tỷ giá ghi nhận nợ - áp dụng đối với phát sinh tăng của các khoản phải thu, phải
 16. 1.1.2 KẾ TOÁN NGOẠI TỆ TRONG NĂM TÀI CHÍNH: chênh lệch tỷ giá phát sinh được ghi nhận vào TK 635 – Chi phí tài chính/ TK 515 – Doanh Thu từ hoạt động tài chính CUỐI NĂM TÀI CHÍNH: chênh lệch tỷ giá ghi nhận vào TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
 17. 1.1.2 KẾ TOÁN NGOẠI TỆ - NGUYÊN TẮC QUY ĐỔI Các khoản mục phi tiền tệ: - DOANH THU (TK 511, 521, 531 …) - CHI PHÍ (TK 621, 627…) - VT-HH, (TK 152, 153,156…) - TSCĐ (TK 211, 213, 212) TỈ GIÁ BÊN NỢ CỦA CÁC TK TIỀN NGOẠI TỆ (1112, 1122, 1132) : Khi tiền phát sinh TĂNG GIAO DỊCH BÊN CÓ CỦA CÁC TK NỢ PHẢI TRẢ (TK 331, 311, 341…): Khi nợ phải trả phát sinh TĂNG BÊN NỢ CỦA CÁC TK NỢ PHẢI THU (TK 131, 138, 141…): Khi nợ phải thu phát sinh TĂNG 7/23/14 17
 18. 1.1.2 KẾ TOÁN NGOẠI TỆ - NGUYÊN TẮC QUY ĐỔI BÊN CÓ CỦA CÁC TK TIỀN TỶ GIÁ GHI SỐ KT NGOẠI TỆ (TK 1112; 1122; 1132) : (FIFO/BQGQ) Khi tiền phát sinh GiẢM BÊN CÓ CỦA TK NỢ PHẢI THU: Khi các khoản phải thu phát sinh GiẢM TỶ GIÁ GHI SỐ KT BÊN NỢ CỦA TK NỢ PHẢI TRẢ : (TỶ GIÁ GHI NHẬN NỢ) Khi các khoản phải trả phát sinh GiẢM 7/23/14 18
 19. 1.1.2 KẾ TOÁN NGOẠI TỆ - VÍ DỤ  15/6: 15/6: vay NH thời hạn 3 Nợ TK 112 (2): …… tháng 20.000USD, tỷ giá Có TK 311: …….. giao dịch: 20.050đ/USD. Đồng thời: Tiền vay đã được chuyển Nợ TK 007 (USD) : 20.000 vào TK tiền gửi của DN. Ghi sổ chi tiết (SCT): tiền vay theo nguyên tệ, thời hạn, LS. 15/9: Chuyển khoản VND để trả nợ vốn vay cho NH  15/9: 20.000USD. Tỷ giá giao Nợ TK 311: ……. dịch 20.130đ/USD Nợ TK 635: …….. Có TK 1121: ……... 7/23/14 19
 20. 1.1.2 KẾ TOÁN NGOẠI TỆ - VÍ DỤ 15/6: Định khoản: Bán hàng xuất khẩu cho KH-A chưa thu tiền 20.000USD. tỷ giá giao dịch 20.100 đ/USD. thời hạn thanh toán 90 ngày. 15/9: KH-A Chuyển khoản thanh toán cho DN 20.000 USD. Tỷ giá giao dịch 7/23/14 20 20.230đ/USD . NH đã báo
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2