intTypePromotion=3

Bài giảng Kế toán tài chính 1

Xem 1-20 trên 490 kết quả Bài giảng Kế toán tài chính 1
 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 chương 1: Kế toán tiền và các nghiệp vụ thanh toán trình bày nội dung về khái niệm kế toán tiền, nguyên tắc kế toán tiền, kế toán ngoại tệ, kế toán thanh khoản các khoản, kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản ứng trước,... Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt54p phuongpham357 23-07-2014 154 42   Download

 • Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm thuộc bài giảng Kế toán tài chính 1 trình bày về khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, tổ chức kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX, đánh giá SPPD cuối kỳ, tính giá thành sản phẩm.

  ppt29p phuongpham357 23-07-2014 90 22   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của kế toán, môi trường pháp lý của kế toán, các nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố của BCTC và ghi nhận các yếu tố của BCTC, sổ và hình thức ghi sổ kế toán.

  ppt54p bautroibinhyen15 22-01-2017 236 27   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giảng viên có thêm tài liệu đề tham khảo. Dưới đây là bài giảng bài giảng Kế toán tài chính 1 chương 4: Kế toán tiêu thụ - Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trình bày về kế toán giá vốn hàng bán, kế toán doanh thu, Kế toán kết quả tiêu thụ, kế toán kết quả hoạt động doanh nghiệp, kế toán phân phối lợi nhuận.

  ppt38p phuongpham357 23-07-2014 113 22   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 7: Kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán chi phí hoạt động, kế toán xác định kết quả kinh doanh, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt96p bautroibinhyen15 22-01-2017 54 21   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tiền & các khoản phải thu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, trình bày thông tin tiền và các khoản phải thu trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt54p bautroibinhyen15 22-01-2017 135 19   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho, quy trình kiểm soát nội bộ hàng trong kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho theo hệ thống kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt58p bautroibinhyen15 22-01-2017 89 14   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các khoản điều chỉnh VCSH,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt31p bautroibinhyen15 22-01-2017 58 14   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 trình bày một số nội dung chính như sau: Tổng quan về kế toán tài chính, kế toán vốn bằng tiền đầu tư ngắn hạn các khoản phải thu và ứng trước, kế toán vật tư hàng hóa, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt166p youcanletgo_02 10-01-2016 63 13   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt40p bautroibinhyen15 22-01-2017 49 11   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 1 (phần 1) trình bày tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam.

  pdf29p kiepnaybinhyen_03 10-12-2015 60 6   Download

 • Chương 7 của bài giảng Kế toán tài chính 1 trình bày các nội dung về kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Trong phần 1 sau đây sẽ giúp người học hiểu rõ một số vấn đề cơ bản của các chuẩn mực kế toán liên quan bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p kiepnaybinhyen_03 10-12-2015 52 6   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 Kế toán hàng tồn kho có mục tiêu chính là: Nhận biết và phân loại được hàng tồn kho, nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp, nắm được phương pháp kế toán,...

  pdf0p dolalatien 30-11-2017 42 6   Download

 • (NB) Đề cương bài giảng Kế toán tài chính 1 của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cung cấp những kiến thức cơ bản về: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ,...

  pdf159p convitdola 07-12-2017 59 6   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về kế toán tài chính, kế toán tiền và nợ phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán nợ phải trả,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf152p nguoibakhong05 05-03-2018 22 6   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 do Th.S Phạm Thị Huyền Quyên biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Căn cứ pháp lý kế toán tài sản cố định, khái quát về tài sản cố định, tài khoản sử dụng, kế toán tăng tài sản cố định, kế toán giảm tài sản cố định, kế toán khấu hao tài sản cố định, kế toán sửa chữa tài sản cố định, kế toán thuê tài sản cố định,...

  ppt128p thuyanlac321 22-06-2018 27 6   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 Kế toán tiền lương, quy định về tiền lương và nhiệm vụ kế toán, phương pháp kế toán tiền lương, kế toán các khoản trích theo lương, quy định về các khoản trích theo lương và nhiệm vụ kế toán,...

  pdf0p dolalatien 30-11-2017 18 5   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam với mục tiêu chính là: Trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định, giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam, giải thích những nội dung của khuôn mẫu lý thuyết kế toán cũng như những nguyên tắc cơ bản trong việc trình bày báo cáo tài chính,...

  ppt63p convitdola 11-12-2017 48 6   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư là: Kế toán TSCĐ thuộc quyền sở hữu, kế toán tài sản cố định thuê, kế toán BĐS đầu tư,...

  pdf0p dolalatien 30-11-2017 23 4   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 Kế toán tài sản đầu tư tài chính gồm các nội dung chính như: Các hình thức đầu tư tài chính và quy định kế toán, kế toán đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, kế toán đầu tư vào công ty con,...

  pdf0p dolalatien 30-11-2017 16 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Kế toán tài chính 1
p_strCode=baigiangketoantaichinh1

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản