Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 5: Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
257
lượt xem
17
download

Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 5: Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 5 - Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, mục tiêu và vai trò của chiến lược thâm nhập thị trường thế giới; những nhân tố ảnh hưởng đến việc thâm nhập thị trường thế giới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 5: Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới

MARKETING QUỐC TẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MARKETING<br /> <br /> KHOA MARKETING<br /> Ths. Trần văn Thi<br /> <br /> 22 - 06 - 2006<br /> <br /> Marketing quốc tế<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 5<br /> Chiến lược thâm nhập thị trường thê giới<br /> <br /> I – Khái niệm, mục tiêu và vai trò của chiến lược<br /> thâm nhập thị trường thế giới<br /> II–Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thâm nhập<br /> thị trường thế giới<br /> III- Các yếu tố cần xem xét khi quyết định lựa chọn<br /> chiến lược thâm nhập TT- TG<br /> IV - Các chiến lược thâm nhập TT - TG<br /> <br /> 22 - 06 - 2006<br /> <br /> Chiến lược thâm nhập TT -TG<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khái niệm, mục tiêu và vai trò của chiến<br /> lược thâm nhập thị trường thế giới<br /> 1.1 – Khái niệm chiến lược thâm nhập TT-TG<br /> 1.2 - Mục tiêu chiến lược thâm nhập TT-TG<br /> 1.3 - Vai trò chiến lược thâm nhập TT-TG<br /> <br /> 22 - 06 - 2006<br /> <br /> Chiến lược thâm nhập TT -TG<br /> <br /> 3<br /> <br /> Những nhân tố ảnh hưởng đến việc<br /> thâm nhập thị trường thế giới<br /> 2.1 – Đặc điểm thị trường<br /> 2.2 – Đặc điểm của sản phẩm<br /> 2.3 – Đặc điểm của khách hàng<br /> 2.4 – Đặc điểm của trung gian<br /> 22 - 06 - 2006<br /> <br /> Chiến lược thâm nhập TT -TG<br /> <br /> 4<br /> <br /> Các yếu tố cần xem xét khi quyết định<br /> lựa chọn chiến lược thâm nhập TT-TG<br /> 3.1 – Dung lượng thị trường tiềm năng và thị phần doanh nghiệp<br /> mong muốn<br /> 3.2 – Điểm hòa vốn ở nhiều mức độ của các chiến lược thâm nhập<br /> 3.3 – Nhu cầu về vốn và tài sản cần thiết cho mỗi lọai chiến lược<br /> 3.4 – Khả năng sinh lời tối ưu giữa các chiến lược thâm nhập<br /> 3.5 – Các nhân tố rủi ro tại thị trường thâm nhập<br /> 3.6 – Khả năng chuyển đổi từ phương thức này sang phương thức<br /> khác<br /> <br /> 22 - 06 - 2006<br /> <br /> Chiến lược thâm nhập TT -TG<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản