Bài giảng môn Marketing quốc tế: Chương 7 - Chiến lược giá sản phẩm trên thị trường thế giới

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
57
lượt xem
9
download

Bài giảng môn Marketing quốc tế: Chương 7 - Chiến lược giá sản phẩm trên thị trường thế giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Marketing quốc tế: Chương 7 "Chiến lược giá sản phẩm trên thị trường thế giới" với mục đích nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm trên thị trường thế giới, tìm hiểu các chiến lược định giá sản phẩm và qui trình định giá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Marketing quốc tế: Chương 7 - Chiến lược giá sản phẩm trên thị trường thế giới

9/22/2011<br /> <br /> Chương 7<br /> CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ SẢN<br /> PHẨM TRÊN TT THẾ GIỚI<br /> <br /> “Giá là cái bạn phải trả<br /> Trị là cái bạn nhận về”<br /> Warren Buffett<br /> <br /> Price Strategy<br /> <br /> “Tiền nào của nấy”<br /> Tục ngữ Việt Nam<br /> 2<br /> <br /> MỤC TIÊU CHƯƠNG<br /> <br /> NỘI DUNG CHƯƠNG<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tìm hiểu<br /> các chiến<br /> lược định<br /> giá sản<br /> phẩm và<br /> qui trình<br /> định giá<br /> <br /> Phân tích<br /> các yếu tố<br /> ảnh hưởng<br /> đến giá sản<br /> phẩm trên<br /> thị trường<br /> thế giới<br /> <br /> Thuận lợi trong định giá ngày nay?<br /> 5<br /> <br /> Cá nhân<br /> • Dễ dàng truyền đạt giá tới<br /> những cá nhân<br /> • Cho phép xúc tiến nhiều<br /> giá mục tiêu hơn<br /> • Các websites khác nhau<br /> cho phân khúc khác nhau<br /> • Đặt giá năng động có thể<br /> giữ thông tin cá nhân<br /> <br /> Tương tác<br /> <br /> Cho phép mua và bán cộng đồng<br /> Dễ dàng thiết lập các chiến lược giá<br /> Cho phép thay đổi giá dễ dàng<br /> Cho phép khách hàng kiểm tra giá<br /> Dễ dàng tìm hiểu và đo lường phản ứng<br /> của khách hàng với giá cả<br /> • Dễ dàng nhận phản hồi của khách hàng,<br /> hiểu mức độ hài lòng của khách hàng<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khái niệm về giá và chiến lược giá quốc tế<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược giá<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các chiến lược giá quốc tế<br /> <br /> 4<br /> <br /> Qui trình xác định giá sản phẩm quốc tế<br /> <br /> 5<br /> <br /> Quan hệ giữa giá xuất khẩu và giá nội địa<br /> <br /> 6<br /> <br /> Những lưu ý khi báo giá theo Incoterm 2000<br /> <br /> 7<br /> <br /> Định giá chuyển nhượng quốc tế<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> • Giá: thể hiện phần lớn sự thỏa mãn của khách<br /> hàng và giá trị của một SP là những gì khách<br /> hàng nhận thức được từ SP đó<br /> <br /> • Giá quốc tế: được xác định trên cơ sở cấu thành<br /> chi phí, cạnh tranh, thuế quan, vận tải, bảo hiểm,<br /> và chi phí kênh phân phối…<br /> <br /> Định giá<br /> <br /> 1<br /> <br /> 9/22/2011<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> <br /> Vấn đề liên quan đến quyết định giá Qtế<br /> <br /> Giá quốc tế: là mối tương quan trao đổi Tiền Hàng trên thị trường quốc tế giữa bên nhập<br /> hàng và bên xuất hàng<br /> <br /> Giá quốc tế cho sản phẩm trong nước và xuất khẩu<br /> ra tiêu thụ ở thị trường nước ngoài<br /> <br /> Bên nhập hàng<br /> • Sản phẩm có sự khác biệt ưu thế<br /> • Giá thấp nhất<br /> <br /> Giá quốc tế cho SP được sản xuất ở nước ngoài và<br /> tiêu thụ ngay tại quốc gia đó nhưng chịu sự chi phối<br /> và kiểm soát từ nước khác<br /> <br /> Bên xuất hàng<br /> • Sản phẩm có sự khác biệt ưu thế<br /> • Giá cao nhất nhưng vẫn cạnh tranh được<br /> <br /> Yếu tố chi phí, lợi nhuận, thuế, vận tải, bảo hiểm…<br /> <br /> Chiến lược giá sản phẩm quốc tế<br /> <br /> Mục tiêu của chiến lược định giá<br /> <br /> Chiến lược định giá SP quốc tế là định hướng dài hạn<br /> về giá trên thị trường quốc tế nhằm đạt được mục tiêu<br /> Mỗi doanh nghiệp tham gia TT thế giới ở mỗi thời kỳ<br /> đều có những mục tiêu khác nhau vì thế cũng cần có<br /> những chiến lược khác nhau<br /> <br /> Vận dụng linh hoạt kiến thức marketing để khai<br /> thác cơ hội trên thị trường quốc tế<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Lợi nhuận<br /> Thị phần<br /> Mục tiêu cạnh tranh<br /> Khả năng thanh toán<br /> <br /> Vận dụng chiến lược giá<br /> trong sự tương tác với các<br /> chiến lược khác trong Markt<br /> mix nhằm tăng thêm khả<br /> năng sinh lời của SP quốc tế<br /> <br /> NHÂN TỐ ẢNH H ĐẾN ĐỊNH GIÁ QTẾ<br /> Phân tích<br /> <br /> Yếu tố nội tại DN<br /> Khả năng sinh lời<br /> Chi phí vận chuyển<br /> Thuế xuất nhập khẩu<br /> Thuế khác<br /> Chi phí sản xuất<br /> Chi phí phân phối<br /> <br /> Quyết định<br /> thực hiện<br /> <br /> Định giá theo từng<br /> thị trường<br /> <br /> Quyết định<br /> Quản trị<br /> <br /> Giá xuất khẩu leo thang<br /> Xác định giá chuyển N<br /> Tính giá bằng ngoại tệ<br /> NK song song/thị T xám<br /> Chiến lược giá toàn cầu<br /> <br /> Mục tiêu quản lý<br /> <br /> Yếu tố thị trường<br /> <br /> Yếu tố môi trường<br /> <br /> Mức thu nhập<br /> Văn hóa khách hàng<br /> Mức độ cạnh tranh<br /> <br /> Tỷ giá hối đoái<br /> Tỷ lệ lạm phát<br /> Kiểm soát giá của CP<br /> Các luật lệ<br /> Các yếu tố Market M<br /> <br /> Chiến lược<br /> giá quốc tế<br /> <br /> Định giá thống nhất<br /> (không thay đổi)<br /> <br /> Chuyển dịch tài C Qtế<br /> <br /> Nguồn tài chính<br /> <br /> Rủi ro<br /> Thỏa thuận khách hàng<br /> vs.<br /> Thỏa thuận nhà cung cấp<br /> <br /> Ngân hàng thương mại<br /> Chính phủ<br /> Không có chuyển dịch<br /> thương mại:<br /> Kiểm soát thương mại<br /> <br /> Source: Jeannet & Hennessey, 2001<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2<br /> <br /> 9/22/2011<br /> <br /> Phản ứng của NTD và đối thủ với thay đổi giá<br /> <br /> Các nhân tố nội tại công ty<br /> Khả năng sinh lời: các biến số chi phí và lợi nhuận<br /> Chi phí vận chuyển: SP công nghệ cao / hàng TD<br /> Thuế quan: thuế nhập khẩu<br /> Thuế khác: VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt<br /> Chi phí sản xuất địa phương: sản xuất tại nước nào<br /> có chi phí thấp nhất<br /> Kênh phân phối: chi phí PP phụ thuộc chiều dài kênh<br /> Chi phí khác: giao hàng trễ, tỷ giá biến động<br /> <br /> Các nhân tố thị trường<br /> <br /> Các nhân tố môi trường<br /> <br /> Mức thu nhập: GNP/người. Sự khác biệt về thu<br /> nhập và mức giá làm cho độ co giãn về cầu đối với<br /> một loại hàng hóa nhất định cũng có sự khác biệt<br /> <br /> Sự dao động tỷ giá hối đoái: cao, thấp, biến động<br /> Tỷ lệ lạm phát: tỷ lệ lạm phát làm chi phí sản xuất<br /> tăng, đồng tiền mất đi sức mua<br /> <br /> Đặc điểm văn hóa xã hội, phong tục truyền thống:<br /> ảnh hưởng đến tiêu dùng và đến giá<br /> <br /> Sự kiểm soát của chính phủ: kiểm soát giá<br /> <br /> Mức độ cạnh tranh: Bản chất và cường độ cạnh<br /> tranh ảnh hưởng rất lớn đến các mức giá trong một<br /> thị trường nhất định<br /> <br /> Các yếu tố marketing mix:<br /> thương hiệu, chất lượng, mẫu<br /> mã, quảng cáo, khuyến mãi…<br /> <br /> CÁC CHIẾN LƯỢC GIÁ SP QTẾ<br /> <br /> Các chiến lược giá<br /> Hớt váng<br /> <br /> Giá thâm nhập<br /> <br /> Giá trị<br /> Dưới giá để thu<br /> hút ở nơi khác<br /> Tâm lý<br /> <br /> Ảnh hưởng của cầu co giãn<br /> Giá theo chi phí cộng thêm<br /> Giá phân bổ đều<br /> <br /> Giá dẫn đầu<br /> Giá đấu thầu<br /> <br /> Giá theo mục tiêu<br /> Giá phân biệt<br /> <br /> Giá chi phí biên<br /> Giá đầy đủ giá thành<br /> <br /> Các luật lệ: chống bán phá giá<br /> <br /> Giá săn mồi<br /> <br /> Tiêu diệt<br /> đối thủ<br /> <br /> Mở rộng kênh, tăng chiêu thị<br /> <br /> Thâm<br /> nhập TT<br /> <br /> Khúc TT nào, đối thủ cạnh tranh<br /> <br /> Hớt váng<br /> sữa<br /> <br /> Sản phẩm độc đáo, mới lạ<br /> <br /> Tối đa<br /> lợi nhuận<br /> <br /> Có thị trường bền vững<br /> <br /> Theo thị<br /> trường<br /> <br /> Đặc điểm TT, hài hòa doanh số, lợi nhuận<br /> <br /> Giá thống<br /> nhất<br /> <br /> Biến động tỷ giá, giám sát tốt mức giá<br /> <br /> 17<br /> <br /> 3<br /> <br /> 9/22/2011<br /> <br /> Giá thâm nhập thị trường<br /> <br /> Giá hớt váng sữa<br /> <br /> Đặt giá để thâm nhập được vào thị trường<br /> Giá thấp, lượng bán được cao<br /> Phù hợp với những sản phẩm tiêu dùng,<br /> marketing đại trà<br /> Phù hợp với những sản phẩm có chu kỳ sống dài<br /> <br /> Giá cao, lượng bán thấp<br /> Tỷ suất lợi nhuận cao<br /> Phù hợp với sản phẩm có<br /> chu kỳ sống ngắn, cạnh<br /> tranh mạnh<br /> <br /> Có thể dùng để tung sản phẩm ra một thị trường<br /> mới<br /> <br /> 20<br /> <br /> Định giá theo thị trường<br /> Định giá theo hiệu quả kinh tế<br /> Định giá theo cảm nhận giá trị của khách hàng<br /> Định giá theo phân khúc<br /> Định giá theo khách hàng chiến lược<br /> Định giá theo sản phẩm dẫn đầu thị trường<br /> <br /> Chiến lược giá cho các doanh nghiệp nhỏ<br /> <br /> • Phân tích cạnh tranh: Không nên chỉ nhìn vào giá<br /> cả của đối mà nhìn vào toàn bộ gói họ cung cấp<br /> • Giá trần: Là giá cao nhất thị trường sẽ chịu được<br /> • Giá co giãn: Nếu sản phẩm ít đàn hồi có thể có một<br /> trần nhà cao hơn về giá<br /> <br /> Định giá theo cung cầu<br /> <br /> 21<br /> <br /> Chiến lược giá cho các doanh nghiệp nhỏ<br /> • Tránh mội cuộc chiến về giá:<br /> - Tăng cường tính độc đáo của sản phẩm<br /> - Xem trọng bảo trì hàng hóa: Có thể gia tăng<br /> những phần khách hàng muốn và bỏ đi những gì<br /> không cần thiết<br /> - Giá trị gia tăng: Thêm giá trị để có thể nổi bật trên<br /> thị trường<br /> - Xây dựng thương hiệu: Xây dựng thương hiệu trở<br /> nên mạnh hơn trên thị trường<br /> 23<br /> <br /> 22<br /> <br /> QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ TRÊN TTTG<br /> Xác định chi phí<br /> <br /> Phân tích thị T<br /> <br /> Ước số lượng bán<br /> <br /> Giới hạn giá bán<br /> <br /> Mục tiêu giá<br /> Cơ cấu giá<br /> Báo giá<br /> 24<br /> <br /> 4<br /> <br /> 9/22/2011<br /> <br /> Phân tích chi phí - Cấu thành giá<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Phân tích thị trường<br /> <br /> Giá thành công xưởng<br /> Chi phí Marketing<br /> Lợi nhuận biên<br /> Chi phí vận chuyển và phân phối<br /> Thuế, lệ phí, thuế nhập khẩu<br /> Chi phí giấy tờ<br /> Thay đổi tỷ giá<br /> Tỷ lệ cổ tức<br /> Chi phí bảo hiểm<br /> Tỷ lệ lạm phát<br /> <br /> •<br /> <br /> Phân tích thông tin về cung cầu với sản phẩm<br /> định thâm nhập thị trường<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> Phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường<br /> Mức giá đã được hình thành trên thị trường đó<br /> đối với chủng loại sản phẩm cùng loại<br /> <br /> 25<br /> <br /> 26<br /> <br /> Xác định mục tiêu chính sách giá<br /> <br /> Xác định giới hạn của giá<br /> <br /> •<br /> <br /> Dự trù một khoảng dung sai cho phép tăng<br /> giảm giá trong giới hạn đó (giá trần và sàn)<br /> <br /> •<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Tối đa hóa lợi nhuận<br /> <br /> Doanh nghiệp có thể linh động điều chỉnh giá<br /> trong khoảng giá trần và sàn trong những<br /> trường hợp cụ thể biến động thị trường<br /> <br /> Thâm nhập và mở rộng thị phần<br /> Ngăn chặn đối thủ thâm nhập thị trường<br /> <br /> 27<br /> <br /> Xác định cơ cấu giá<br /> <br /> •<br /> <br /> 28<br /> <br /> Báo giá<br /> <br /> 29<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Ý muốn của người mua<br /> <br /> •<br /> <br /> Xác định cơ cấu giá cho phép doanh nghiệp<br /> định được giá theo điều kiện giao hàng và<br /> điều chỉnh được những khoản chưa hợp lý để<br /> tăng sức cạnh tranh<br /> <br /> Chính sách của chính phủ<br /> <br /> Tỷ giá hối đoái<br /> Dự trữ ngoại tệ của nước<br /> nhập khẩu<br /> <br /> 30<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản