intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý chuồng bồ câu - Trần Vĩnh Đức

Chia sẻ: Cau Be | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
177
lượt xem
37
download

Bài giảng Nguyên lý chuồng bồ câu - Trần Vĩnh Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý chuồng bồ câu do Trần Vĩnh Đức biên soạn có nội dung trình bày về nguyên lý chuồng bồ câu, nguyên lý chuồng chim bồ câu dạng tổng quát, định lý Ramsey, chứng minh định lý Ramsey, ví dụ và tổng quát hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý chuồng bồ câu - Trần Vĩnh Đức

Nguyên lý chuồng bồ câu<br /> <br /> Nguyên lý chuồng bồ câu1<br /> Trần Vĩnh Đức<br /> HUST<br /> <br /> Ngày 17 tháng 2 năm 2014<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tham khảo: R. A. Brualdi, Introductory Combinatorics, Fifth Edition . . .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> Trần Vĩnh Đức | HUST | Ngày 17 tháng 2 năm 2014<br /> <br /> 1 / 44<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1 Nguyên lý chuồng bồ câu 2 Nguyên lý chuồng chim bồ câu dạng tổng quát 3 Định lý Ramsey 4 Chứng minh định lý Ramsey 5 Ví dụ và tổng quát hóa<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> Nguyên lý chuồng bồ câu | Nguyên lý chuồng bồ câu<br /> <br /> .. ịnh lý Đ Nếu bỏ n + 1 đối tượng vào n hộp thì có ít nhất một hộp có nhiều hơn hoặc bằng hai đối tượng. . .. í dụ V Trong 13 người có ít nhất 2 người sinh cùng tháng. .<br /> . . . . . .<br /> <br /> Trần Vĩnh Đức | HUST | Ngày 17 tháng 2 năm 2014<br /> <br /> 3 / 44<br /> <br /> Nguyên lý chuồng bồ câu | Nguyên lý chuồng bồ câu<br /> <br /> .. í dụ V Cho m số nguyên a1 , a2 , . . . , am , luôn tồn tại các số nguyên k và ℓ với 0 ≤ k < ℓ ≤ m sao cho ak+1 + ak+2 + · · · + aℓ chia hết cho m. . Nói cách khác, luôn có dãy liên tiếp các ai sao cho tổng của chúng chia hết cho m.<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> Trần Vĩnh Đức | HUST | Ngày 17 tháng 2 năm 2014<br /> <br /> 4 / 44<br /> <br /> Nguyên lý chuồng bồ câu | Nguyên lý chuồng bồ câu<br /> <br /> .. hứng minh. C Ta xét m tổng a1 , a1 + a2 , . . . , a1 + a2 + · · · + am .<br /> <br /> .<br /> . . . . . .<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2