intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Nguyễn Trọng Hải MBA

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:184

318
lượt xem
95
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý Thống kê kinh tế của Nguyễn Trọng Hải (MBA) gồm 7 chương, Chương I: Các vấn đề chung của thống. Chương II: Phân tổ. Chương III: Các tham số thống kê. Chương IV: Dãy số thời gian. Chương V: Chỉ số. Chương VI: Thống kê hiệu quả kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Nguyễn Trọng Hải MBA

 1. Nguyên lý Thống kê kinh tế NGUYỄN TRỌNG HẢI, MBA (B&F)
 2. Yêu cầu Đối tượng? Vai trò, tác dụng? Nhiệm vụ? Phương pháp luận.? Quá trình nghiên cứu TK? Hệ thống phương pháp TK? Thu thập và xử lý thông tin
 3. Kết cấu: Gồm 7 chương Chương I. Các vấn đề chung của thống kê Chương II. Phân tổ Chương III. Các tham số thống kê Chương IV. Dãy số thời gian Chương V. Chỉ số Chương VI. Thống kê hiệu quả kinh tế
 4. Chương I. Các vấn đề chung của thống kê I. Thống kê học là gì? II. Đối tượng nghiên cứu của TK II. Đối tượng nghiên cứu của TK NT
 5. I. Thống kê học là gì? - Phải chăng là các phép tính + - * :? - Là bộ môn khoa học nghiên cứu các phương pháp luận và các phương pháp nhằm thu thập và xử lýthông tin số liệu về các hiện tượng quá trình kinh tế – xã hội
 6. II. Đối tượng nghiên cứu của TK 1. KN: Mặt lượng trong mối quan hệ mật thiết với mặt chất của các hiện tượng quá trình KT_XH số lớn trong điều kiện lịch sử cụ thể L ư C ợ h n ấ g t
 7. Thống kê là bộ môn KH xã hội?  KH tự nhiên Thế giới KH xã hội HT QT HT, QT tự nhiên xă hội
 8. Qui luật số lớn KN: Là một qui luật của toán học Khi xem xét các biểu hiện của sự vật hiện tượng tới mức đầy đủ thì bản chất của hiện tượng sẽ được bộc lỗ rõ Chênh lệch do các tác Nhân tố động ngẫu nhiên bản chất HT KT-XH Nhân tố ngẫu nhiên
 9. Điều kiện lịch sử cụ thể?  Thời gian  Địa điểm  ý nghĩa
 10. 2. Các loại hiện tượng, quá trình KT-XH 2.1. HT, QT về dân số - Số lượng? ý nghĩa? - Cơ cấu? ý nghĩa? - Giới tính - Độ tuổi - Nghề nghiệp - Thu nhập - Dân tộc vvv
 11. 2.1. HT, QT về dân số Xu hướng biến động?
 12. 2.2. Các HT, QT về quá trình tái SX mở rộng ? Sản xuất Phân N/c phối tình hình Trao đổi Sản Tích Tích xuất Tiêu lũy luỹ dùng
 13. 2.3. Các hiện tượng quá trình về đời sống vật chất và tinh thần  Thu nhập  Giáo dục  Văn hoá ….
 14. 2.4. HT-QT về chính trị xã hội
 15. III. Đối tượng nghiên cứu của TK Ngoại thương 1. KN ? 2. Các loại HT-QT kinh tế ngoại thương Hoạt động XNK bao gồm những giai đoạn nào?
 16. Các giai đoạn của hoạt động XNK XNK XK NK Nghiên cứu TH SX-KD XK Marketing §µm ph¸n /Negotiation §µm ph¸n /Negotiation Hiệu ChuÈn bÞ XK/Pre. for Ep. ChuÈn bÞ NK/ quả XK/ EP NK “Bán HHNK” Thanh to¸n/ P Thanh to¸n
 17. III. Quá trình nghiên cứu Thống kê Yêu cầu: Nắm vững KN, nội dung, và các vấn đề cần lưu ý của 7 giai đoạn sau
 18. 7 giai đoạn của điều tra TK Xác định mục tiêunghiên cứu Hệ thống chỉ Phân tích/A tiêu thống kê Điều tra/ Dự đoán/F Tổng hợp/S Quyết định/D
 19. 1. Xác định mục tiêu nghiên cứu Yêu cầu:  Đáp úng được yêu cầu của SX-KD  Chính xác  Kịp thời  Cụ thể  Kinh tế
 20. 2. Xác định Hệ thống chỉ tiêu thống kê + Khái niệm và tác dụng của HTCTTK * KN HTCTTK là một tập hợp những chỉ tiêu có khả năng phản ánh được các mặt, đặc trưng và các mối liên hệ cơ bản của tổng thể nghiên cứu, giữa tổng thể nghiên cứu với các hiện tượng có liên qua nhằm đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu * Tác dụng: Lượng hóa các mặt, cơ cấu và các mối liên hệ cơ bản của hiện tượng nghiên cứu.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=318

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2