intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế

Xem 1-20 trên 320 kết quả Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế
 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế do TS. Vũ Trọng Phong biên soạn có nội dung gồm 9 chương trình bày các vấn đề cơ bản về: Dự đoán thống kê ngắn hạn, thống kê xu hướng phát triển và dự báo thống kê kinh tế, những vấn đề chung của thống kê học, phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê kinh tế,... Cùng tham khảo bài giảng để có kiến thức về Nguyên lý thống kê kinh tế.

  pdf242p hamlet1310 01-11-2011 2292 614   Download

 • Bài giảng Nguyên lý Thống kê kinh tế của Nguyễn Trọng Hải (MBA) gồm 7 chương, Chương I: Các vấn đề chung của thống. Chương II: Phân tổ. Chương III: Các tham số thống kê. Chương IV: Dãy số thời gian. Chương V: Chỉ số. Chương VI: Thống kê hiệu quả kinh tế.

  pdf184p four_12 20-03-2014 302 94   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế do thầy Trần Kim Thanh nhằm trang bị cho bạn đọc một số khái niệm và một số vấn đề chung nhất của thống kê như: Thống kê học là gì; lịch sử phát triển của Thống kê học; đối tượng nghiên cứu của Thống kê học;...

  doc165p yunniemylove 10-06-2016 109 26   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề chung của thống kê, tổng hợp thống kê, các tham số thống kê, hồi qui và tương quan, dãy số thời gian, chỉ số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf267p doinhugiobay_06 12-12-2015 89 18   Download

 • Chương 7 Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh thuộc bài giảng nguyên lý thống kê kinh tế, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, nguyên tắc đánh giá hiệu quả, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế, phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế, thống kê lợi nhuận.

  pdf55p holoesinin 12-06-2014 119 16   Download

 • Chương 3 của bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế cung cấp cho người học các khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa cũng như các loại tham số của các tham số đo độ tập trung và các tham số đo độ biến thiên tiêu thức,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf80p namthangtinhlang_00 30-10-2015 177 16   Download

 • Chương 8 của bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế tập trung tìm hiểu về thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương này gồm có các nội dung chính như: Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, thống kê lợi nhuận. Mời các bạn cung tham khảo.

  pdf78p namthangtinhlang_00 30-10-2015 177 13   Download

 • Chương 3 của bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế đề cập đến các tham số đo lường thống kê như: Các tham số đo mức độ đại biểu, Các tham số đo độ biến thiên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf43p namthangtinhlang_00 30-10-2015 90 12   Download

 • Chỉ số trong bài giảng này được hiểu là chỉ tiêu kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ nào đó của 1 hiện tượng kinh tế xã hội. Trong chương 7 của bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế sẽ trình bày các nội dung lên quan đến chỉ số như: Khái niệm và phân loại chỉ số, phương pháp tính chỉ số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf76p namthangtinhlang_00 30-10-2015 102 10   Download

 • Chương 1 của bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trình bày các vấn đề chung của thống kê với một số nội dung cụ thể sau: khái niệm và vai trò của thống kê, một số khỏi niệm thường dựng trong thống kê, quá trình nghiên cứu thống kê.

  pdf70p namthangtinhlang_00 30-10-2015 113 8   Download

 • Chương 2 của bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trình bày về tổng hợp thống kê. Chương này gồm có các nội dung chủ yếu sau: Sắp xếp số liệu (đối với số liệu định lượng), biểu đồ cành lá, phân tổ thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf48p namthangtinhlang_00 30-10-2015 147 8   Download

 • Chương 2 của bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trình bày về tổng hợp thống kê với một số nội dung chủ yếu sau: Điều tra thống kê, dữ liệu thống kê, tổng hợp thống kê, sắp xếp số liệu, phân tổ thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p namthangtinhlang_00 30-10-2015 281 8   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4 trình bày về hồi qui và tương quan. Trong chương này gồm có các nội dung như: Mối liên hệ giữa các hiện tượng và nhiệm vụ của phương pháp hồi qui và tương quan, liên hệ tương quan tuyến tính giữa 2 tiêu thức, liên hệ tương quan phi tuyến tính giữa 2 tiêu thức số lượng, tương quan tuyến tính đa biến. Mời tham khảo.

  pdf32p namthangtinhlang_00 30-10-2015 94 7   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về chỉ số, phương pháp tính chỉ số, hệ thống chỉ số,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

  pdf31p dolalatien 26-01-2018 177 5   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 do ThS. Nguyễn Văn Phong biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích và dự báo thống kê,...

  pdf22p saobien_09 06-02-2018 77 5   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Những vấn đề chung về dãy số thời gian, các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian, các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển của hiện tượng,...

  pdf48p dolalatien 26-01-2018 223 6   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Khái niệm về thống kê, đối tượng nghiên cứu của thống kê, một số khái niệm thường dùng trong thống kê, các loại thang đo.

  pdf21p saobien_09 06-02-2018 99 4   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết tương quan: nghiên cứu mức độ liên hệ tuyến tính giữa hai biến có phân phối chuẩn, lý thuyết hồi quy: nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến được giải thích bởi một hay nhiều biến giải thích.

  pdf23p saobien_09 06-02-2018 91 4   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Phân tổ thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các bước tiến hành phân tổ, dãy số phân phối. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt23p abcxyz123_07 04-04-2020 40 5   Download

 • Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Thống kê các mức độ của hiện tượng nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Số tuyệt đối, số tương đối, các đặc trưng về tính hướng tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p tamynhan3 09-07-2020 30 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế
p_strCode=baigiangnguyenlythongkekinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2