intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nguyên lý thống kê kinh tế

Xem 1-20 trên 960 kết quả Nguyên lý thống kê kinh tế
 • Bài viết đưa ra một số cơ sở lý luận về Dạy học theo dự án. Đề xuất các bước tổ chức Dạy học theo dự án và minh họa bằng ví dụ cụ thể trong dạy học môn Xác suất thống kê cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên.

  pdf5p kimphuong23 17-07-2023 1 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 4: Thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: số tuyệt đối trong thống kê; số tương đối trong thống kê; số trung bình trong thống kê; nghiên cứu độ biến thiên của tiêu thức;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf23p lyhany 04-07-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 7: Chỉ số. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: một số vấn đề chung về chỉ số; phương pháp tính chỉ số; hệ thống chỉ số; một số chỉ số thông dụng ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf18p lyhany 04-07-2023 1 1   Download

 • Nghiên cứu này thực hiện nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu cơ bản về các loài cây dược liệu, đặc biệt các loài quý hiếm, có giá trị kinh tế cao tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Bằng các phương pháp nghiên cứu cơ bản như điều tra khảo sát, xử lý thống kê... kết quả chỉ ra huyện Ba Chẽ có nguồn tài nguyên cây dược liệu đa dạng, phong phú.

  pdf8p viwolverine 07-07-2023 1 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh Sơn La" với mục tiêu nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý quỹ và quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân nói riêng; đánh giá thực trạng và kết quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2017; phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La; đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La trong thời gian tới.

  pdf114p lyhany 04-07-2023 12 10   Download

 • Đề cương học phần Nguyên lý thống kê kinh tế với mục tiêu giúp các bạn hiểu và trình bày được những nội dung cơ bản về điều tra thống kê, tổng hợp thống kê và phân tích thống kê về các mức độ của hiện tượng nghiên cứu, dãy số thời gian, chỉ số, phân tích hồi quy tương quan.

  pdf24p levanthong1234 22-05-2023 2 2   Download

 • Trên cơ sở đánh giá thực trạng tăng trưởng công nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2020 để chỉ ra những thành tựu và hạn chế, cũng như nguyên nhân của hạn chế trong việc phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đó luận văn "Nghiên cứu tăng trưởng nhóm ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam" đề xuất một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam trong những năm tới.

  pdf130p besfriend04 05-05-2023 4 4   Download

 • Cuốn Ứng dụng nguyên lý thống kê trong kinh tế: Phần 1 trình bày 8 chương lý thuyết sau: Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của nguyên lý thống kê; Chương 2: Điều tra thống kê thu thập thông tin phát triển kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất – dịch vụ; Chương 3: Phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê; Chương 4: Các chỉ tiêu thống kê mức độ khối lượng của hiện tượng kinh tế – xã hội và kinh doanh sản xuất – dịch vụ; Chương 5: Các chỉ tiêu thống kê mức độ tương đối của hiện tượng kinh tế – xã hội và kinh doanh sản xuất – dịch vụ; Chương 6: Chỉ số phát triển và phân tích nhân tố ảnh hưởn...

  pdf216p runthenight07 13-03-2023 7 3   Download

 • Nối tiếp các nội dung lý thuyết ở phần 1, phần 2 cuốn Ứng dụng nguyên lý thống kê trong kinh tế sẽ cung cấp cho người đọc các bài tập ứng dụng, đề thi mẫu, phần hướng dẫn giải bài tập, đề thi và đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf291p runthenight07 13-03-2023 7 2   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Phương pháp tổng hợp –Cân đối kế toán và hệ thống báo cáo tài chính" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Phương pháp tổng hợp – Cân đối kế toán; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết qủa kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf6p havyvy205 10-03-2023 6 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam để kế toán quản trị thực sự là một kênh thông tin hữu ích cho nhà quản trị trong việc điều hành, quản lý DN, giúp DN hoạt động có hiệu quả hơn.

  pdf177p bapxao06 07-03-2023 6 6   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: nội dung và ý nghĩa của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán; bảng cân đối kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p diepvunhi 17-01-2023 10 3   Download

 • Giáo trình Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh được biên soạn gồm các nội dung chính sau: biến ngẫu nhiên; một số phân phối xác suất thông dụng; nguyên lý thống kê và các khái niệm cơ bản; tóm tắt dữ liệu bằng đại lượng số; ước lượng tham số; kiểm định giả thiết thống kê; dự báo chuỗi thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf134p trangxanh0906 12-01-2023 8 3   Download

 • Tài liệu "Thiết kế hệ thống điện" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức lý thuyết vé tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và luận chứng kinh tế của các giải pháp kỹ thuật. Phần 1 trình bày các nội dung: Những nguyên tắc thiết kế các mạng điện và hệ thống điện; Chọn sơ bộ các sơ đồ mạng điện; Phương pháp tính kinh tế - kỹ thuật; Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện khi thiết kế các mạng và hệ thống điện;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf140p viharry 14-12-2022 15 3   Download

 • Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN bao gồm 4 phần: Phần 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Thống kê ASEAN; Phần 2. Cơ sở pháp lý cho hoạt động của Thống kê ASEAN; Phần 3. Cơ chế hoạt động của Thống kê ASEAN; Phần 4. Cộng đồng ASEAN qua những con số, gồm các số liệu cập nhật, đồ họa thông tin liên quan tới các lĩnh vực như nhân khẩu học, kinh tế, tự do hóa thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiến bộ xã hội của các quốc gia thành viên ASEAN.

  pdf202p trangxanh0906 30-12-2022 36 3   Download

 • (NB) Giáo trình Nguyên lý thống kê (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Một số vấn đề chung về thống kê học; Quá trình nghiên cứu thống kê; Phân tổ thống kê; Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội; Sự biến động của hiện tượng kinh tế xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p trangxanh0906 27-12-2022 15 5   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý thống kê (Nghề: Văn thư hành chính - Trình độ: Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" được biên soạn với mục đích giúp các em sinh viên nêu được đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của thống kê; Trình bày được những nội dung cơ bản về phương pháp điều tra, tổng hợp thống kê; nêu được những vấn đề chủ yếu của phân tích thống kê; Tính được các chỉ tiêu: Số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân của hiện tượng nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf54p phuongthu205 22-12-2022 10 5   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý thống kê (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Quá trình nghiên cứu thống kê; Chương 2: Phân tổ và trình bày số liệu thống kê; Chương 3: Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội; Chương 4: Sự biến động của hiện tượng kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf77p phuongthu205 22-12-2022 12 3   Download

 • Tài liệu "Đề cương chi tiết các học phần ngành Quan hệ lao động - Trường Đại học Công Đoàn" bao gồm 54 đề cương các học phần thuộc ngành Quan hệ lao động Trường Đại học Công Đoàn. Đề cương trình bày nội dung về: Cấu trúc học phần; Mục tiêu của học phần; Chuẩn đầu ra của học phần; Nội dung học phần; Yêu cầu của học phần; Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf644p phuongyen205 21-12-2022 13 4   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý thống kê: Chương 1" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nắm được đối tượng nghiên cứu của thống kê học; Nêu được một số khái niệm thường dùng trong thống kê; Tìm hiểu về thang đo trong thống kê... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf18p phuongyen205 27-12-2022 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên lý thống kê kinh tế
p_strCode=nguyenlythongkekinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2