intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý và dụng cụ cắt - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:166

0
75
lượt xem
11
download

Bài giảng Nguyên lý và dụng cụ cắt - ĐH Phạm Văn Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nguyên lý và Dụng cụ cắt" là tài liệu giúp cho giáo viên và sinh viên thuộc lĩnh cơ khí có được những hiểu biết cơ bản về lĩnh vực tạo hình chi tiết bằng cắt gọt và nắm bắt được những quy luật chung và các hiện tượng "Cơ – Lý – Hóa" xảy ra trong quá trình gia công bằng cắt gọt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý và dụng cụ cắt - ĐH Phạm Văn Đồng

TRƯỜNG Đ I HỌC PH M VĂN ĐỒNG<br /> KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ<br /> BỘ MÔN CƠ KHÍ<br /> <br /> Bài giảng:<br /> NGUYÊN LÝ VÀ DỤNG CỤ CẮT<br /> Bậc học: Đại học<br /> <br /> Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí<br /> <br /> Biên so n: GV TRƯƠNG QUANG DŨNG<br /> <br /> Quảng Ngãi 2015<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Quá trình sản xuất cơ khí là quá trình biến đổi phôi liệu (kim loại, phi kim: gỗ,<br /> chất dẻo …) thành những tiết máy có hình dạng và độ chính xác yêu cầu. Để đạt được<br /> hình dáng yêu cầu của tiết máy nhất định thì trong sản xuất cơ khí có những phương pháp<br /> khác nhau được thực hiện như: Đúc, rèn, hàn, cán định hình, dập nguội hoặc nóng …<br /> Nhưng những chi tiết máy có yêu cầu cao về độ chính xác kích thước, lắp lẫn thì cho đến<br /> nay chưa có phương pháp gia công tạo hình nào thay thế được phương pháp cắt gọt, thậm<br /> chí cả những phương pháp gia công mới như gia công bằng tia lửa điện, điện hóa, siêu<br /> âm, laser …<br /> Có nhiều phương pháp khác nhau gia công bằng cắt: tiện, phay, bào, khoan, khoét,<br /> doa, chuốt, cắt ren, cắt răng, mài, nghiền … Tất cả những phương pháp này đều nhằm<br /> thực hiện quá trình lấy đi khỏi bề mặt phôi liệu một lớp “lượng dư” kim loại ở dưới dạng<br /> “phoi” để đạt được hình dạng chi tiết.<br /> Trong sản xuất cơ khí nói chung và gia công cắt gọt nói riêng, ngoài vấn đề chất<br /> lượng sản phẩm thì vấn đề năng suất gia công cũng quan trọng. Nó góp phần tác động<br /> vào hạ giá thành sản phẩm cũng như giá thành toàn thiết bị. Vậy năng suất gia công cắt<br /> gọt cũng như chất lượng sản phẩm lại bị điều khiển bởi sự hiểu biết về quá trình gia công<br /> vật liệu và những hiện tượng xảy ra trong đó cũng như khả năng áp dụng những tiến bộ<br /> khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất cơ khí.<br /> Bài giảng “Nguyên lý và Dụng cụ cắt” là tài liệu giúp cho GV và SV thuộc lĩnh cơ<br /> khí có được những hiểu biết cơ bản về lĩnh vực tạo hình chi tiết bằng cắt gọt và nắm bắt<br /> được những quy luật chung và các hiện tượng “Cơ – Lý – Hóa” xảy ra trong quá trình gia<br /> công bằng cắt gọt.<br /> Do xuất bản lần đầu nên bài giảng không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi mong<br /> nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc và đồng nghiệp. Các ý kiến đóng góp xin<br /> gởi về truongquangdungb@gmail.Com, Bộ môn Cơ khí – Khoa Kỹ thuật Công nghệ,<br /> trường đại học Phạm Văn Đồng.<br /> Tác giả<br /> <br /> M CL C<br /> N i dung<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Chư ng 1. NHỮNG KHÁI NIỆM C BẢN CÓ LIÊN QUAN<br /> ĐẾN QUÁ TRÌNH C T KIM LOẠI<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.1. Hệ thống kim loại cần thiết cho gia công cắt<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.2. Các phương pháp cắt kim loại<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.3. Sự hình thành các bề mặt trên chi tiết trong quá trình cắt<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.4. Các chuyển động cắt gọt và chế độ cắt gọt khi gia công cơ<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.5. Lớp cắt và tiết diện lớp cắt<br /> <br /> 6<br /> <br /> Chư ng 2. VẬT LIỆU LÀM DAO<br /> <br /> 11<br /> <br /> 2.1. Đặc điểm làm việc và yêu cầu đối với vật liệu làm dao<br /> <br /> 11<br /> <br /> 2.2. Các loại vật liệu dùng để chế tạo dao<br /> <br /> 12<br /> <br /> Chư ng 3. TIỆN VÀ DAO TIỆN<br /> <br /> 23<br /> <br /> 3.1. Khái niệm về gia công tiện<br /> <br /> 23<br /> <br /> 3.2. Phân loại dao tiện<br /> <br /> 24<br /> <br /> 3.3. Thành phần kết cấu của dao tiện<br /> <br /> 27<br /> <br /> 3.4. Các định nghĩa cơ bản về các mặt tọa độ<br /> <br /> 29<br /> <br /> 3.5. Thông số hình học phần cắt của dao tiện ở trạng thái tĩnh<br /> <br /> 31<br /> <br /> 3.6. Thông số hình học phần cắt của dao ở trạng thái động<br /> <br /> 35<br /> <br /> Chư ng 4. QUÁ TRÌNH C T KIM LOẠI<br /> <br /> 41<br /> <br /> 4.1. Qúa trình hình thành phoi khi cắt kim loại<br /> <br /> 41<br /> <br /> 4.2. Biến dạng kim loại trong quá trình cắt<br /> <br /> 45<br /> <br /> 4.3. Quá trình hình thành bề mặt đã gia công trên chi tiết<br /> <br /> 46<br /> <br /> 4.4. Các thông số đặc trưng mức độ biến dạng và ma sát khi<br /> cắt<br /> <br /> 50<br /> <br /> 4.5. Dung dịch trơn nguội<br /> <br /> 69<br /> 75<br /> <br /> GV: Trư ng Quang Dũng<br /> <br /> Nguyên lý vƠ d ng c c t<br /> <br /> Chư ng 5. LỰC C T KHI TIỆN<br /> 5.1. Hệ thống lực tác dụng lên dụng cụ cắt<br /> <br /> 75<br /> <br /> 5.2. Lực cắt và các thành phần lực cắt khi tiện<br /> <br /> 76<br /> <br /> 5.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cắt<br /> <br /> 77<br /> <br /> 5.4. Công thức tổng quát tính lực cắt khi tiện<br /> <br /> 82<br /> <br /> Chư ng 6. MÀI MÒN VÀ TUỔI BỀN C A D NG C<br /> <br /> C T<br /> <br /> 84<br /> <br /> 6.1. Sự mài mòn của dao<br /> <br /> 84<br /> <br /> 6.2. Tuổi bền và tuổi thọ dao<br /> <br /> 88<br /> <br /> Chư ng 7. TỐC Đ<br /> <br /> 95<br /> <br /> C T VÀ CHỌN THÔNG SỐ C T<br /> <br /> 7.1. Tốc độ cắt cho phép<br /> <br /> 95<br /> <br /> 7.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ cắt<br /> <br /> 95<br /> <br /> 7.3. Cơ sở và trình tự chọn chế độ cắt hợp lý khi gia công cơ<br /> <br /> 104<br /> <br /> 7.4. Chọn hình dáng hình học của dao tiện<br /> <br /> 114<br /> <br /> Chư ng 8. BÀO VÀ XỌC<br /> <br /> 119<br /> <br /> 8.1. Đặc điểm và công dụng<br /> <br /> 119<br /> <br /> 8.2. Cấu tạo và thông số hình học của dao bào và dao xọc<br /> <br /> 119<br /> <br /> 8.3. Các yếu tố chế độ cắt và lớp cắt khi bào và xọc<br /> <br /> 120<br /> <br /> 8.4. Xác định chế độ cắt hợp lý khi bào và xọc<br /> <br /> 122<br /> <br /> Chư ng 9. KHOAN – KHOÉT – DOA<br /> <br /> 125<br /> <br /> 9.1. Khái niệm chung<br /> <br /> 125<br /> <br /> 9.2. Khoan<br /> <br /> 125<br /> <br /> 9.3. Khoét<br /> <br /> 131<br /> <br /> 9.4. Doa<br /> <br /> 133<br /> <br /> Chư ng 10. PHAY<br /> <br /> 136<br /> <br /> 10.1. Khái niệm<br /> <br /> 136<br /> <br /> GV: Trư ng Quang Dũng<br /> <br /> Nguyên lý vƠ d ng c c t<br /> <br /> 10.2. Đặc trưng các phương pháp phay<br /> <br /> 136<br /> <br /> 10.3. Các loại dao phay<br /> <br /> 136<br /> <br /> 10.4. Các thông số hình học dao phay<br /> <br /> 138<br /> <br /> 10.5. Các yếu tố của chế độ cắt và lớp cắt khi phay<br /> <br /> 142<br /> <br /> 10.6. Phay thuận và phay nghịch<br /> <br /> 147<br /> <br /> 10.7. Lực cắt và công suất cắt khi phay<br /> <br /> 149<br /> <br /> Chư ng 11. CHUỐT<br /> <br /> 153<br /> <br /> 11.1. Khái niệm<br /> <br /> 153<br /> <br /> 11.2. Kết cấu dao chuốt<br /> <br /> 154<br /> <br /> 11.3. Các yếu tố cắt khi chuốt<br /> <br /> 155<br /> <br /> 11.4. Các phương pháp chuốt và chọn chế độ cắt<br /> <br /> 156<br /> <br /> Chư ng 12. MÀI<br /> <br /> 157<br /> <br /> 12.1. Đặc điểm<br /> <br /> 157<br /> <br /> 12.2. Cấu tạo đá mài<br /> <br /> 157<br /> <br /> 12.3. Cách chọn đá<br /> <br /> 158<br /> <br /> .<br /> <br /> GV: Trư ng Quang Dũng<br /> <br /> Nguyên lý vƠ d ng c c t<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2