intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng phần 1 Tổng quan về phương pháp nghiên cứu và quy trình luận án nghiên cứu - PGS.TS. Đinh Phi Hổ

Chia sẻ: Nguyen Phuoc Loc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

88
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng phần 1 Tổng quan về phương pháp nghiên cứu và quy trình luận án nghiên cứu do PGS.TS. Đinh Phi Hổ biên soạn trình bày các nội dung chính như: Khái niệm, nghiên cứu, mục tiêu, hình thức, cách tiếp cận nghiên cứu đề tài và luận án nghiên cứu, các bước của quá trình luận án nghiên cứu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng phần 1 Tổng quan về phương pháp nghiên cứu và quy trình luận án nghiên cứu - PGS.TS. Đinh Phi Hổ

Phần 1<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU &<br /> QUY TRÌNH LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU<br /> <br /> PGS.TS. Đinh Phi Hổ<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> <br /> Khái niệm<br /> Nghiên cứu, mục tiêu, hình thức, cách tiếp cận nghiên<br /> cứu đề tài và luận án nghiên cứu<br /> <br /> Qui trình nghiên cứu<br /> Các bước của quá trình luận án nghiên cứu<br /> <br /> 2<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> TIẾNG VIỆT<br /> Nguyễn Minh Hà, 2012. Bài giảng: Phương pháp nghiên cứu khoa học.<br /> ĐH Mở TP.HCM.<br /> Đinh Phi Hổ, 2014. Phương pháp Nghiên cứu Kinh tế & Viết luận văn Thạc<br /> sĩ. Nxb. Phương Đông, TP.HCM.<br /> Đinh Phi Hổ, 2012. Phương pháp nghiên cứu định lượng & những nghiên<br /> cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển – Nông nghiệp. Nxb. Phương Đông,<br /> Tp. HCM.<br /> Lê văn Huy (Cb) và Trương Trần Trâm Anh, 2012. Phương pháp nghiên<br /> cứu trong kinh doanh. Nxb. Tài Chính.<br /> Trần Tiến Khai, 2012. Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Kiến thức cơ bản.<br /> Nxb. Lao động Xã hội.<br /> Nguyễn Đình Thọ, 2011. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh<br /> doanh. Nxb. Lao động Xã hội.<br /> Wikipedia, bách khoa toàn thư, 2012.<br /> http://www.google.com.vn/#hl=en&sclient=psyab&q=wikipedia+tieng+viet&oq=Wikipedia+&gs_l=hp.1.0.0l4.129409,<br /> Trích dẫn ngày 5 tháng 9 năm 2012.<br /> 3<br /> <br /> TIẾNG ANH<br /> Ambastha A. and Momaya K., 2004. Competitiveness of Firms: Review of<br /> theory, frameworks and models. Singapore Management Review, vol 26,<br /> No.1, pp. 45-61.<br /> Babbie E.R., 1986. The practice of Social Research. Belmont CA:<br /> Wadsworth.<br /> Bruce Lawrence Berg, 2009. Qualitative research methods for the social<br /> sciences. Patrick White Snippet view.<br /> Cooper and Schindler, 2006. Business Research Methods. Academic<br /> Internet Publishers Incorporated.<br /> Green W.H., 2003. Econometric Analysis. Upper Saddle River NJ:<br /> Prentice-Hall.<br /> Hair JF, Black WC, Babin BJ, Aderson RE, & Tathan RL, 2006.<br /> Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River NJ: Prentice-Hall.<br /> Kothari C.R., 2004. Research Methodology: Methods and Techniques. New<br /> Age International (P) Ltd.<br /> Kumar R., 2005. Research Methodology: A Step-by-Step Guide for<br /> Beginners. Pearson Education, Australia.<br /> Porter, M.E., 2008. The Five Competitive Forces That Shape Strategy,<br /> 4<br /> Harvard business Review. January 2008.<br /> <br /> TIẾNG ANH<br /> Tabachnick BG & Fidell LS., 2007. Using Multivariate Statistics. Boston:<br /> Pearson Education.<br /> Bhattacharya S., Momaya K., and Iyer K. C., 2009. Enablers of<br /> Sustaining Competitiveness: A Case of Growth Strategies of Top<br /> International Construction Companies. Global Business Review, Vol. 10,<br /> No. 1, pp. 45-66.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2