intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp nghiên cứu

Xem 1-20 trên 50541 kết quả Phương pháp nghiên cứu
 • Hoạt động tạo hình hay còn gọi là nghệ thuật tạo hình sẽ giúp trẻ có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu các đối tượng cụ thể, từ đó có thể tự hình dung xây dựng về đối tượng đó. Vai trò chính mà hoạt động tạo hình là giúp trẻ phát triển trí tuệ: tư duy, trí tưởng tượng, trí nhớ,…tăng vốn kiến thức về thế giới quan cho trẻ. Phần 2 ebook Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em (Tập 3) cung cấp những kiến thức về hướng dẫn hoạt động tạo hình theo các thể loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p runordie1 10-05-2022 1 1   Download

 • Cuốn sách này viết về cách thức nghiên cứu khoa học giáo dục trẻ em trên nhiều cấp độ, từ phương pháp luận đến các phương pháp nghiên cứu cụ thể ở nhiều bình diện khác nhau (sinh học, văn hóa, tâm lí, giáo dụ) nhằm giới thiệu với sinh viên Cao đẳng, Đại học, Sau Đại học, những cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học về giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. Sách được kết cấu thành 4 nội dung chính, phần 1 cung cấp những kiến thức cơ bản sau: Những vấn đề chung trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non, những phương pháp cụ thể trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non. Mời các bạn tham khảo.

  pdf93p runordie1 10-05-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Khoa học giáo dục mầm non" gồm có 2 nội dung chính sau: Sử dụng toán học trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non, các bước tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf44p runordie1 10-05-2022 1 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn lí luận dạy học Địa lý; môn Địa lý trong nhà trường phổ thông; hệ thống tri thức Địa lý trong nhà trường phổ thông và quá trình nắm tri thức của học sinh; việc vận dụng các nguyên tắc dạy học vào việc giảng dạy Địa lý. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf64p bakerboys04 16-05-2022 2 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số thuật ngữ về giáo dục, phương pháp luận khoa học giáo dục, chiến lược giáo dục và cải cách giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf221p bakerboys04 16-05-2022 2 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực khoa học và công nghệ thông qua các nội dung chính sau: Nghĩ về phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh với di sản Hán - Nôm, tám đặc điểm của văn học khoa học, cái dụng của vô dụng là đại dụng, quốc tế hóa quá trình quản lí khoa học, khoa học và thơ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf274p bakerboys04 16-05-2022 2 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung cảu hai chương đầu bao gồm: Tổng quan về hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết ở Việt Nam, phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf126p bakerboys04 16-05-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết, kết quả nghiên cứu và phân tích luật viết về phương diện khoa học - Học thuyết pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf44p bakerboys04 16-05-2022 1 0   Download

 • Sách được tác giả miêu tả rất chi tiết, chân thực và nhiều dẫn chứng về các lớp nghiên cứu thảo luận. Người đọc có thể vận dụng những kinh nghiệm marketing của mình vào những lớp nghiên cứu và thảo luận để từ đó rút ra những bài học bổ ích. Cuốn sách mang tính chuyên ngành cao nhưng cách diễn đạt lại làm cho người đọc thấy dễ hiểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf234p bakerboys04 16-05-2022 0 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: mở đầu, khoa học và phân loại khoa học, nghiên cứu khoa học, cơ sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf74p bakerboys04 16-05-2022 1 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu các nội dung: Logic tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục, vấn đề đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p bakerboys04 16-05-2022 0 0   Download

 • Bài báo này nhằm cung cấp thông tin cho việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu trong ước tính tổn thất về kinh tế do giảm năng suất lao động vì bệnh tật không tử vong liên quan đến sử dụng rượu bia. Tổn thất về kinh tế được ước tính thông qua đo lường suy giảm năng suất lao động do nghỉ làm việc và suy giảm năng suất lao động khi đang làm việc vì lý do sức khỏe liên quan đến sử dụng rượu bia. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p andromedashun 26-05-2022 21 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình thực hiện tự chủ tài chính tại một số bệnh viện và tác động của việc thực hiện này đối với việc cung ứng và sử dụng dịch vụ y tế. Nghiên cứu cho thấy việc thực hiện tự chủ có ảnh hưởng khá rõ rệt đối với sự gia tăng về công suất sử dụng giường bệnh, số lượng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thời gian nằm viện bình quân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p andromedashun 26-05-2022 16 0   Download

 • Ếch Thái Lan (Rana tigerina) là một đối tượng thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao và có nhiều tiềm năng phát triển ở thị trường tiêu thụ nội địa cũng như xuất khẩu. Nghiên cứu này nhằm tìm ra phương pháp cho ăn gián đoạn thích hợp nhất để tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm chi phí thức ăn trong nuôi thương phẩm ếch Thái Lan (Rana tigerina).

  pdf7p viirenerosenfeld 18-05-2022 0 0   Download

 • Bài viết này trước tiên giới thiệu sơ lược về Quantum Key Distribution cũng như tầm quan trọng của nó, và giới thiệu thành tựu chính trong nghiên cứu thực nghiệm Quantum Key Distribution những năm gần đây. Bên cạnh đó, bài viết giới thiệu các tổ chức ở Nhật Bản cũng như trên thế giới tham gia nghiên cứu và phát triển hệ thống Quantum Key Distribution.

  pdf4p viirenerosenfeld 18-05-2022 1 0   Download

 • Bài viết giới thiệu tổng quan về aptamer, nguyên tắc cơ bản trong phương pháp chọn lọc aptamer, tình hình hiện tại trong việc sử dụng aptamer, những vẫn đề còn tồn tại trong quá trình phát triển aptamer để phát triển thuốc trong liệu pháp hướng đích và gợi ý hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực này.

  pdf9p viirenerosenfeld 18-05-2022 2 0   Download

 • Phát hiện phương tiện giao thông trên không ảnh là bài toán thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề về giao thông trong thành phố. Nghiên cứu tiến hành khảo sát hiệu quả của các hàm chi phí IoU và L1 trên cùng phương pháp DETR huấn luyện trên bộ dữ liệu XDUAV để quan sát sự cải thiện mô hình.

  pdf8p visherylsandberg 18-05-2022 13 0   Download

 • Bảo vệ tính riêng tư trong khai phá tập mục hữu ích trung bình cao (PPAUIM) có mục đích che giấu đi các thông tin riêng tư/nhạy cảm ẩn chứa trong cơ sở dữ liệu (CSDL) sao cho chúng không thể được khai thác bởi các thuật toán khai phá tập mục hữu ích trung bình cao (HAUIM) khi chia sẻ CSDL ra bên ngoài. Bài viết này tập trung nghiên cứu và đề xuất thuật toán ẩn tập mục hữu ích trung bình cao nhạy cảm có tên gọi là EHSHA-UI dựa trên phương pháp tối ưu cục bộ.

  pdf8p visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Bài viết trình bày nghiên cứu một phương pháp nhằm tăng chất lượng dịch theo chủ đề với nguồn tài nguyên hạn chế. Việc chọn lọc dữ liệu giàu thông tin trước khi tinh chỉnh một mô hình sẵn có giúp đạt được độ chính xác cao hơn so với việc chọn dữ liệu nghèo thông tin, từ đó giúp tiết kiệm chi phí trong việc dịch bởi con người.

  pdf7p visherylsandberg 18-05-2022 3 0   Download

 • Hiện nay, kinh tế tài nguyên nước đang là chủ đề được quan tâm, nghiên cứu và trở thành giải pháp được đánh giá cao nhất cho tình trạng khan hiếm nước. Bài viết trình bày Khung đánh giá giá trị của tài nguyên nước theo hướng dẫn của Liên Hợp Quốc WWDR 2021; Các phương pháp định giá nước theo giá trị.

  pdf10p visherylsandberg 18-05-2022 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp nghiên cứu
p_strCode=phuongphapnghiencuu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2