intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp dạy học tự nhiên và xã hội ở tiểu học - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

228
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng nhằm tích cực hóa hoạt động của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết các vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của người học; sử dụng nhiều PPDH, hình thức tổ chức dạy học khác nhau, giúp người học dễ học, dễ hiểu và gây hứng thú học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp dạy học tự nhiên và xã hội ở tiểu học - ĐH Phạm Văn Đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG<br /> KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN<br /> <br /> BÀI GIẢNG HỌC PHẦN<br /> PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC<br /> TỰ NHIÊN - XÃ HỘI<br /> Ở TIỂU HỌC<br /> <br /> Người biên soạn: TRẦN THỊ HẠNH THẮM<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI NÓI ĐẦU ...........................................................................................................4<br /> PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỰ NHIÊN - XÃ HỘI, KHOA HOC, LỊCH SỬ<br /> VÀ ĐỊA LÍ Ở TIỂU HỌC ........................................................................................5<br /> Chủ đề 1: Những vấn đề chung (26 tiết)..................................................................6<br /> Chương 1. Mục tiêu, nội dung chương trình, cấu trúc SGK các môn<br /> TN- XH, Khoa học, Lịch sử và Địa lí. (4 tiết) ..............................................6<br /> 1.1. Mục tiêu và nội dung chương trình môn TN-XH, Khoa học, Lịch sử và<br /> Địa lí ...........................................................................................................................6<br /> 1.2. Chương trình và sách giáo khoa môn TN-XH ở các lớp 1, 2, 3 và môn<br /> Khoa học lớp 4, 5 .....................................................................................................10<br /> 1.3. Chương trình và sách giáo khoa môn Lịch sử và Địa lí ở các lớp 4, 5 12<br /> Chương 2. Một số phương pháp, hình thức dạy học đặc trưng các môn TN-XH,<br /> Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở tiểu học (20 tiết) ....................................................14<br /> 2.1. Một số phương pháp dạy học đặc trưng các môn TN-XH, Khoa học, Lịch<br /> sử và Địa lí ở tiểu học ...............................................................................................14<br /> 2.2. Một số hình thức tổ chức dạy học……………………………………….39<br /> 2.3. Đồ dùng dạy học .......................................................................................45<br /> 2.4. Kiểm tra đánh giá trong dạy học các môn TN-XH, Khoa học, Lịch sử và<br /> Địa lí .........................................................................................................................48<br /> Chủ đề 2. Hướng dẫn dạy học theo chủ đề (36 tiết) ............................................51<br /> Chương 1. Hướng dẫn dạy học chủ đề xã hội (6 tiết) ..........................................53<br /> 1.1. Tìm hiểu mục tiêu, nội dung chương trình chủ đề xã hội trong SGK TNXH ở các lớp 1, 2, 3 ................................................................................................51<br /> 1.2. Phương pháp và hình thức dạy học các bài có nội dung về Xã hội .........53<br /> 1.3. Hướng dẫn làm một số đồ dùng dạy học cho chủ đề Xã hội ở lớp 1, 2, 3 56<br /> 1.4. Lập kế hoạch dạy học các bài có nội dung về Xã hội ..............................59<br /> 1.5 Thực hành tập dạy .....................................................................................60<br /> Chương 2. Hướng dẫn dạy học chủ đề Địa lí (8 tiết) .........................................64<br /> 2.1. Phương pháp dạy học các bài có nội Địa lí các lớp 1, 2, 3 ......................64<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2.2. Phương pháp dạy các bài có nội dung Địa lí lớp 4, 5 ..............................67<br /> Chương 3. Hướng dẫn dạy học chủ đề Lịch sử (4 tiết) ......................................77<br /> 3.1. Mục tiêu, nội dung, chương trình, sách giáo khoa Lịch sử lớp 4, 5 .........77<br /> 3.2. Thực hành các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học ........................78<br /> 3.3. Hướng dẫn sử dụng và làm đồ dùng dạy học môn Lịch sử ......................81<br /> 3.4. Lập kế hoạch dạy học và tập dạy .............................................................82<br /> Chương 4. Hướng dẫn dạy học chủ đề Con người và sức khỏe, Thực vật và<br /> Động vật (12 tiết) ............................................................................................85<br /> 4.1. Hướng dẫn dạy học chủ đề Con người và sức khỏe .................................85<br /> 4.2. Hướng dẫn dạy học chủ đề Thực vật .......................................................94<br /> 4.3. Hướng dẫn dạy học chủ đề Động vật .....................................................100<br /> Chương 5. Hướng dẫn dạy học chủ đề Vật chất và năng lượng (4 tiết) ..........105<br /> 5.1. Hướng dẫn dạy học chủ đề Vật chất và năng lượng ở lớp 4, 5 ..............105<br /> 5.2. Hướng dẫn dạy học chủ đề Môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở lớp 5<br /> 112<br /> <br /> 2<br /> <br /> CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> GV<br /> <br /> : Giáo viên<br /> <br /> HS<br /> <br /> : Học sinh<br /> <br /> SV<br /> <br /> : Sinh viên<br /> <br /> SGK<br /> <br /> : Sách giáo khoa<br /> <br /> SGV<br /> <br /> : Sách giáo viên<br /> <br /> TN – XH : Tự nhiên và Xã hội<br /> PPDH<br /> <br /> : Phương pháp dạy học<br /> <br /> TR<br /> <br /> : Trang<br /> <br /> 3<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Để góp phần đổi mới công tác giáo dục và đào tạo giáo viên tiểu học, bài<br /> giảng học phần: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Ở TIỂU<br /> HỌC, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về<br /> nội dung, phương pháp dạy học theo chương trình và SGK ở tiểu học.<br /> Bài giảng nhằm tích cực hóa hoạt động của người học, kích thích óc sáng tạo<br /> và khả năng giải quyết các vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của<br /> người học; sửdụng nhiều PPDH, hình thức tổ chức dạy học khác nhau, giúp người<br /> học dễ học, dễ hiểu và gây hứng thú học tập.<br /> Bài giảng học phần này gồm hai chủ đề, nội dung chính của mỗi chủ đề là:<br /> - Chủ đề 1: Những vấn đề chung.<br /> - Chủ đề 2: Hướng dẫn dạy học theo chủ đề<br /> Các chương không hoàn toàn trùng với các chủ đề của môn học ở chương<br /> trình tiểu học mà tách thành phần riêng theo từng phân môn, giúp SV xác định hệ<br /> thống tri thức cơ bản của từng phân môn trong chương trình TN-XH ở tiểu học.<br /> Những thông tin này không những giúp SV nắm được các thông tin cơ bản về môn<br /> học mà còn giúp SV tự tìm kiếm để hoàn thiện thông tin cơ bản qua tự học và tự<br /> nghiên cứu.<br /> Lần đầu tiên biên soạn theo chương trình và phương pháp mới nên không<br /> tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Mong nhận được ý kiến góp ý của các đồng<br /> nghiệp và sinh viên khoa Sư phạm Tự nhiên.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2