intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 3 - GV. Lê Xuân Thành

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

136
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 3 giới thiệu với người đọc các khái niệm về "khả dĩ", thế năng biến dạng khả dĩ, thế năng biến dạng bù khả dĩ, nguyên lý công khả dĩ, nguyên lý công bù khả dĩ, nguyên lý giá trị dừng của thế năng tổng cộng, phương trình vi phân chi phối hệ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 3 - GV. Lê Xuân Thành

 1. Các khái niệm về "khả dĩ" Các nguyên lý "khả dĩ" Phương pháp biến phân BÀI GIẢNG 3 (cơ sở của phương pháp - phần 2/2) Nguyễn Xuân Thành tkris1004@nuce.edu.vn Bộ môn Cơ học Kết cấu Trường Đại học Xây dựng Ngày 22 tháng 8 năm 2013
 2. Các khái niệm về "khả dĩ" Các nguyên lý "khả dĩ" Phương pháp biến phân NỘI DUNG CHÍNH 1 Các khái niệm về "khả dĩ" Thuật ngữ thường gặp Công khả dĩ Công bù khả dĩ Thế năng biến dạng khả dĩ Thế năng biến dạng bù khả dĩ 2 Các nguyên lý "khả dĩ" Nguyên lý công khả dĩ Nguyên lý công bù khả dĩ Nguyên lý giá trị dừng của thế năng tổng cộng Nguyên lý giá trị dừng của thế năng bù tổng cộng 3 Phương pháp biến phân Nội dung phương pháp Triển khai cụ thể Ví dụ
 3. Các khái niệm về "khả dĩ" Các nguyên lý "khả dĩ" Phương pháp biến phân NỘI DUNG CHÍNH 1 Các khái niệm về "khả dĩ" Thuật ngữ thường gặp Công khả dĩ Công bù khả dĩ Thế năng biến dạng khả dĩ Thế năng biến dạng bù khả dĩ 2 Các nguyên lý "khả dĩ" Nguyên lý công khả dĩ Nguyên lý công bù khả dĩ Nguyên lý giá trị dừng của thế năng tổng cộng Nguyên lý giá trị dừng của thế năng bù tổng cộng 3 Phương pháp biến phân Nội dung phương pháp Triển khai cụ thể Ví dụ
 4. Các khái niệm về "khả dĩ" Các nguyên lý "khả dĩ" Phương pháp biến phân NỘI DUNG CHÍNH 1 Các khái niệm về "khả dĩ" Thuật ngữ thường gặp Công khả dĩ Công bù khả dĩ Thế năng biến dạng khả dĩ Thế năng biến dạng bù khả dĩ 2 Các nguyên lý "khả dĩ" Nguyên lý công khả dĩ Nguyên lý công bù khả dĩ Nguyên lý giá trị dừng của thế năng tổng cộng Nguyên lý giá trị dừng của thế năng bù tổng cộng 3 Phương pháp biến phân Nội dung phương pháp Triển khai cụ thể Ví dụ
 5. Các khái niệm về "khả dĩ" Các nguyên lý "khả dĩ" Phương pháp biến phân NỘI DUNG CHÍNH 1 Các khái niệm về "khả dĩ" Thuật ngữ thường gặp Công khả dĩ Công bù khả dĩ Thế năng biến dạng khả dĩ Thế năng biến dạng bù khả dĩ 2 Các nguyên lý "khả dĩ" Nguyên lý công khả dĩ Nguyên lý công bù khả dĩ Nguyên lý giá trị dừng của thế năng tổng cộng Nguyên lý giá trị dừng của thế năng bù tổng cộng 3 Phương pháp biến phân Nội dung phương pháp Triển khai cụ thể Ví dụ
 6. Các khái niệm về "khả dĩ" Các nguyên lý "khả dĩ" Phương pháp biến phân Thuật ngữ thường gặp Phương trình vi phân chi phối hệ Trường đối số (không nhất thiết là trường chuyển vị) Trường xấp xỉ Điều kiện tương thích Điều kiện biên chuyển vị (các tên gọi khác: ...) Điều kiện biên lực (các tên gọi khác: ...) Bậc tự do Dạng thức mạnh; Dạng thức yếu Trạng thái khả dĩ
 7. Các khái niệm về "khả dĩ" Các nguyên lý "khả dĩ" Phương pháp biến phân Thuật ngữ thường gặp Phương trình vi phân chi phối hệ Trường đối số (không nhất thiết là trường chuyển vị) Trường xấp xỉ Điều kiện tương thích Điều kiện biên chuyển vị (các tên gọi khác: ...) Điều kiện biên lực (các tên gọi khác: ...) Bậc tự do Dạng thức mạnh; Dạng thức yếu Trạng thái khả dĩ
 8. Các khái niệm về "khả dĩ" Các nguyên lý "khả dĩ" Phương pháp biến phân Thuật ngữ thường gặp Phương trình vi phân chi phối hệ Trường đối số (không nhất thiết là trường chuyển vị) Trường xấp xỉ Điều kiện tương thích Điều kiện biên chuyển vị (các tên gọi khác: ...) Điều kiện biên lực (các tên gọi khác: ...) Bậc tự do Dạng thức mạnh; Dạng thức yếu Trạng thái khả dĩ
 9. Các khái niệm về "khả dĩ" Các nguyên lý "khả dĩ" Phương pháp biến phân Thuật ngữ thường gặp Phương trình vi phân chi phối hệ Trường đối số (không nhất thiết là trường chuyển vị) Trường xấp xỉ Điều kiện tương thích Điều kiện biên chuyển vị (các tên gọi khác: ...) Điều kiện biên lực (các tên gọi khác: ...) Bậc tự do Dạng thức mạnh; Dạng thức yếu Trạng thái khả dĩ
 10. Các khái niệm về "khả dĩ" Các nguyên lý "khả dĩ" Phương pháp biến phân Thuật ngữ thường gặp Phương trình vi phân chi phối hệ Trường đối số (không nhất thiết là trường chuyển vị) Trường xấp xỉ Điều kiện tương thích Điều kiện biên chuyển vị (các tên gọi khác: ...) Điều kiện biên lực (các tên gọi khác: ...) Bậc tự do Dạng thức mạnh; Dạng thức yếu Trạng thái khả dĩ
 11. Các khái niệm về "khả dĩ" Các nguyên lý "khả dĩ" Phương pháp biến phân Thuật ngữ thường gặp Phương trình vi phân chi phối hệ Trường đối số (không nhất thiết là trường chuyển vị) Trường xấp xỉ Điều kiện tương thích Điều kiện biên chuyển vị (các tên gọi khác: ...) Điều kiện biên lực (các tên gọi khác: ...) Bậc tự do Dạng thức mạnh; Dạng thức yếu Trạng thái khả dĩ
 12. Các khái niệm về "khả dĩ" Các nguyên lý "khả dĩ" Phương pháp biến phân Thuật ngữ thường gặp Phương trình vi phân chi phối hệ Trường đối số (không nhất thiết là trường chuyển vị) Trường xấp xỉ Điều kiện tương thích Điều kiện biên chuyển vị (các tên gọi khác: ...) Điều kiện biên lực (các tên gọi khác: ...) Bậc tự do Dạng thức mạnh; Dạng thức yếu Trạng thái khả dĩ
 13. Các khái niệm về "khả dĩ" Các nguyên lý "khả dĩ" Phương pháp biến phân Thuật ngữ thường gặp Phương trình vi phân chi phối hệ Trường đối số (không nhất thiết là trường chuyển vị) Trường xấp xỉ Điều kiện tương thích Điều kiện biên chuyển vị (các tên gọi khác: ...) Điều kiện biên lực (các tên gọi khác: ...) Bậc tự do Dạng thức mạnh; Dạng thức yếu Trạng thái khả dĩ
 14. Các khái niệm về "khả dĩ" Các nguyên lý "khả dĩ" Phương pháp biến phân Thuật ngữ thường gặp Phương trình vi phân chi phối hệ Trường đối số (không nhất thiết là trường chuyển vị) Trường xấp xỉ Điều kiện tương thích Điều kiện biên chuyển vị (các tên gọi khác: ...) Điều kiện biên lực (các tên gọi khác: ...) Bậc tự do Dạng thức mạnh; Dạng thức yếu Trạng thái khả dĩ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2