intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - PGS,TS. Nguyễn Quang Thu

Chia sẻ: Bfgh Bfgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
463
lượt xem
80
download

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - PGS,TS. Nguyễn Quang Thu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 Giới thiệu về quản trị tài chính nêu khái niệm về quản trị tài chính, tầm quan trọng của quản trị tài chính, các mối quan hệ tài chính trong SX-KD, cức năng của quản trị tài chính, lựa chọn hình thức tổ chức doanh nghiệp, mục tiêu của quản trị tài chính, quá trình ra quyết định tài chính của một doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - PGS,TS. Nguyễn Quang Thu

 1. Giảng viên: PGS,TS. Nguyễn Quang Thu Trường: Đại Học Kinh Tế – TP.HCM Khoa: QTKD
 2. NỘI DUNG: Chương 1: Giới thiệu về QTTC Chương 2: Phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 3: Quản trị vốn lưu động Chương 4: Giá trị của tiền tệ theo thời gian Chương 5: Định giá chứng khoán Chương 6: Lợi nhuận và rủi ro Chương 7: Chi phí vốn doanh nghiệp Chương 8: Đánh giá hiệu quả dự án trong đầu tư dài hạn Chương 9: Kế hoạch ngân lưu và phân tích rủi ro DADT Chương 10: Cơ cấu vốn doanh nghiệp
 3. Chương 1: Ớ Ệ Ề
 4. Nội dung nghiên cứu: 1.1 Khái niệm về QTTC 1.2 Tầm quan trọng của QTTC 1.3 Các mối quan hệ tài chính trong SX-KD 1.4 Chức năng của QTTC 1.5 Lựa chọn hình thức tổ chức doanh nghiệp 1.6 Mục tiêu của QTTC 1.7 Quá trình ra quyết định tài chính của một DN
 5. 1.1 KHÁI NIỆM VỀ QTTC 1. BA HÌNH THỨC TÀI CHÍNH CĂN BẢN QUẢN TRỊ TÀI ĐẦU TƯ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CHỨNG KHOÁN CHÍNH 1. Quản trị nguồn 1. Định giá chứng 1. Quản trị nguồn vốn (huy động & khóan (CP & TP) vốn và ngân sách sử dụng hiệu quả 2. Đầu tư Portfolio tiền mặt vốn) 3. Đầu tư trong điều 2. Huy động và cho 2. Phân bổ nguồn kiện rủi ro vay vốn (ĐT; SX-KD; DV 4. Giảm thiểu rủi ro 3. Dự toán vốn nhu 3. Phân phối lợi trong đầu tư cầu của DN nhuận 4. Xác định lãi suất 4. Sáp nhập và tách cho vay và gửi. công ty 5. Thiết lập các định chế TC-NN
 6. 2. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH. Quản trị tài chính (QTTC) là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình SX – KD của một DN (hay một tổ chức) QTTC là quản trị nguồn vốn và các quan hệ tài chính nhằm tối đa hóa lợi nhuận của DN.
 7. Tiền mặt Tài sản thực PHULUC/PL-C1.ppt#1. PHULUC 1.1 Tài sản QTTC DN Tài sản tài chính PHULUC/PL-C1.ppt#2. PHULUC 1.2 Quan hệ thanh toán (phải thu – phải trả)
 8. 1.2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA QTTC QTTC có một tầm quan trọng vô cùng to lớn đối với mỗi tổ chức vì: nó quyết định sự tồn tại và phát triển của một tổ chức nó kiểm soát trực tiếp mọi hoạt động SX-KD cuả DN
 9. 1.3 CÁC MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH 1) Quan hệ tài chính giữa DN và NSNN. NSNN: cung cấp vốn (cố định và lưu động) cho các DNNN. DNNN: có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập, thuế vốn, khấu hao… vào NSNN. 2) Quan hệ tài chính giữa DN và thị trường tài chính – tiền tệ. TTTC – Tiền tệ: tài trợ vốn ngắn và dài hạn cho DN DN: có nghĩa vụ thanh toán lãi và vốn gốc đúng hạn
 10. 3) Quan hệ tài chính giữa DN và các thị trường khác. Thị trường hàng hóa và lao động: Cung cấp NVL, MMTB và lao động cho các DN. DN: cung cấp sản phåm, hàng hóa và các dịch vụ khác cho nhu cầu thị trường. 4) Quan hệ tài chính nội bộ DN: Chính sách về phân phối thu nhập Chính sách về đầu tư Chính sách về tích lũy và tiêu dùng
 11. 1.4 CHỨC NĂNG CỦA QTTC Quản trị tài chính có 4 chức năng chính: 1) Chức năng phân tích, họach định và kiểm soát tài chính của DN. 2) Chức năng nghiên cứu và ra quyết định đầu tư 3) Ra quyết định tài trợ 4) Quyết định chính sách phân phối lợi nhuận
 12. 1.5 LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC TỔ CHƯC DOANH NGHIỆP. Ở nước ta hiện nay tồn tại 5 hình thức tổ chức doanh nghiệp:(PHULUC/PL-C1.ppt#7. PHULUC 1.7 : CAÙC HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC DN 1) Công ty trách nhiệm hữu hạn PHULUC/PL-C1.ppt#8. PHULUC 1.8: COÂNG TY TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN 2) Công ty cổ phần PHULUC/PL-C1.ppt#10. PHULUC 1.9: COÂNG TY COÅ PHAÀN 3) Công ty hợp danh PHULUC/PL-C1.ppt#11. PHULUC 1.10: COÂNG TY HÔÏP DANH 4) Doanh nghiệp tư nhân PHULUC/PL-C1.ppt#12. PHULUC 1.11: DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN 5) Doanh nghiệp nhà nước (tư ngày 1/07/2011 các DNNN được đổi thành các công ty TNHH một thành viên)
 13. Giải thích một số thuật ngữ : Doanh nghiệp: là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy luật của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Phần vốn góp : là tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào vốn điều lệ. Vốn điều lệ : là số vốn do các thành viên cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty. Vốn pháp định: là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập DN.
 14. 1.6 MỤC TIÊU CỦA DN. 1) Tối đa hóa giá trị tài sản của cổ đông 2) Tối đa hóa lợi nhuận 3) Tối đa hoá giá cổ phiếu
 15. 1.7 QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA MỘT CÔNG TY. Mục đích của DN Tối đa hóa TS-CĐ Kỹ thuật: Phân tích Hoạch định và KS Quyết định Quyết định Quyết định cơ cấu vốn NH (VLĐ) TS dài hạn vốn &TC Rủi ro và hoàn vốn QĐ tài chính Giá tri DN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2