intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều hành tài chính ở doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính, đồng thời đánh giá các hoạt động đã làm được, dự kiến những gì sẽ và có thể xảy ra, trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp để khai thác triệt để các điểm mạnh, khắc phục và hạn chế các điểm yếu trong hoạt động tài chính doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phân tích tình hình tài chính để đưa ra các thông tin đầy đủ về nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản nợ và kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh, TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn một số tư liệu về Khái niệm, ý nghĩa và phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệpNội dung và các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích tài chínhCác bước trình tự tiến hành và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệpPhương pháp phân tích tài chínhChỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp,... Hi vọng đây sẽ là tư liệu hữu ích giúp bạn tìm hiểu và nắm rõ phương pháp, cách thức phân tích tài chính doanh nghiệp nhằm đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo và download 11 Phân tích tài chính doanh nghiệp chọn lọc sau:
 • Bộ máy Tài Chính - Kế Toán trong doanh nghiệp rất quan trọng thế nhưng đối với đa số các công ty hiện nay chưa được chú trọng dẫn đến hiệu quả hoạt động của công ty chưa thực sự cao. Để giúp các nhà quản trị thực hiện tốt công tác quản trị TaiLieu.VN giới thiệu Bộ 180+ Tài Liệu Quản Trị Tài Chính Kế Toán Doanh Nghiệp nhằm hỗ trợ nhà quản trị điều hành tốt bộ phận Tài Chính Kế Toán của công ty. 

  188 tài liệu 2737 lượt tải   Download

 • Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế có liên quan đến việc hình thành và sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. Tài chính được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ và có liên quan trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có rất nhiều khái niệm khác nhau về tài chính doanh nghiệp, các nhà kinh tế đã tìm kiếm khái niệm tài chính trên các vấn đề có tính chất nguyên lý khác nhau của họ mà thường tập trung vào 5 nguyên tắc được chia sẻ trong bài viết sau đây, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p lanxichen 22-04-2020 134 5   Download

 • Phân tích tình hình tài chính cũng nhằm cung cấp thông tin quan trọng nhất cho chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng khác đánh giá số lượng, thời gian và rủi ro của những khoản thu bằng tiền từ cổ tức hoặc tiền lãi. Vì các dòng tiền của các nhà đầu tư liên quan với các dòng tiền của doanh nghiệp nên quá trình phân tích phải cung cấp thông tin để giúp họ đánh giá số lượng, thời gian và rủi ro của các dòng tiền thu thuần dự kiến của doanh nghiệp.

  pdf6p lanxichen 22-04-2020 138 5   Download

 • Hoạt động tài chính là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ để thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá vốn chủ sở hữu. Nói cách khác hoạt động tài chính là những quan hệ tiền tệ gắn trực tiếp với việc tổ chức huy động phân phối, sử dụng quản lý vốn trong quá trình kinh doanh.

  pdf17p lanxichen 22-04-2020 68 6   Download

 • Để đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp, trước tiên phải so sánh tổng tài sản và tổng nguồn vốn giữa kì và đầu năm. Qua so sánh, có thể thấy được sự thay đổi quy mô vốn mà doanh nghiệp sử dụng trong kỳ cũng như khả năng huy động vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, số tổng cộng của tài sản và nguồn vốn tăng giảm là do nhiều nguyên nhân khác nhau, do đó cần đi sâu phân tích các mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán.

  doc24p lanxichen 22-04-2020 115 5   Download

 • Phân tích tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng lý giải và thuyết minh thực trạng hoạt động tài chính doanh nghiệp, phục vụ cho quá trình dự đoán tài chính. Nó bao gồm cả những thông tin nội bộ đến những thông tin bên ngoài, những thông tin kế toán và những thông tin quản lý khác, những thông tin về số lượng và giá trị...trong đó các thông tin kế toán phản ánh tập trung trong các báo cáo tài chính doanh nghiệp, là những nguồn thông tin đặc biệt quan trọng. Do vậy, phân tích tài chính trên thực tế là phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp.

  pdf9p lanxichen 22-04-2020 86 9   Download

 • Chỉ số tài chính là các công cụ phổ biến mà các nhà đầu tư sử dụng để liên kết và phân tích mối liên hệ giữa giá của cổ phiếu với một hay một vài yếu tốt có liên quan đến hiệu suất hoạt động của các công ty. Các chỉ số này có thể trở nên hữu ích thông qua nhiều cách khác nhau miễn là bạn hiểu được và nhận thức được những hạn chế của các chỉ số đó.

  doc10p lanxichen 22-04-2020 47 5   Download

 • Khả năng thanh toán của doanh nghiệp: khi so sánh khả năng thanh toán hiện hành của doanh nghiệp (bằng tài sản lưu động/ nợ ngắn hạn) hay khả năng thanh toán nhanh TSLĐ / nợ ngân hàng cuối kỳ với đầu quý hay với khả năng thanh toán thanh toán trung bình toàn ngành chủ doanh nghiệp sẽ biết được tình trạng doanh nghiệp mình ra sao. Để tìm hiểu thêm về các chỉ tiêu phân tích tài chính trong doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây.

  doc2p lanxichen 22-04-2020 57 7   Download

 • Biết tính toán và sử dụng các chỉ số tài chính không chỉ có ý nghĩa với nhà phân tích tài chính, mà còn rất quan trọng với nhà đầu tư cũng như với chính bản thân doanh nghiệp và các chủ nợ... Các chỉ số tài chính cho phép chúng ta so sánh các mặt khác nhau của các báo cáo tài chính trong một doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác trong toàn ngành để xem xét khả năng chi trả cổ tức cũng như khả năng chi trả nợ vay...

  doc13p lanxichen 22-04-2020 71 4   Download

 • Để có thể bắt đầu công việc phân tích, các nhà quản lý tài chính thường sử dụng các phần mềm phân tích tài chính doanh nghiệp hoặc các phương pháp nghiệp vụ chuyên môn. Vậy có những phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé. Chúc các bạn thành công!

  doc6p lanwangji 11-02-2020 85 6   Download

 • Phân tích hoạt động tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng lý giải và thuyết minh thực trạng hoạt động tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ cho quá trình dự đoán, đánh giá, lập kế hoạch. Nó bao gồm với những thông tin nội bộ đến những thông tin bên ngoài, những thông tin kế toán và thông tin quản lý khác, những thông tin về số lượng và giá trị... Trong đó các thông tin kế toán là quan trọng nhất, được phản ánh tập trung trong các báo cáo tài chính doanh nghiệp, đó là những nguồn thông tin đặc biệt quan trọng.

  pdf4p lanxichen 22-04-2020 105 4   Download

 • Để nắm được tình hình tài chính của doanh nghiệp mình cũng như tình hình tài chính của các đối tượng quan tâm thì việc phân tích tài chính là rất quan trọng. Thông qua việc phân tích tình hình tài chính, người ta có thể sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như rủi ro trong tương lai và triển vọng của doanh nghiệp.

  pdf4p lanxichen 22-04-2020 45 0   Download

ADSENSE

strTagCode=phan-tich-tai-chinh-doanh-nghiep

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2