Chỉ số tài chính

Tham khảo và download 10 Chỉ số tài chính chọn lọc sau:
 • Cùng tham khảo tài liệu "Chỉ số tài chính - vẻ đẹp tiềm ẩn", tài liệu này sẽ giới thiệu đến bạn các loại chỉ số tài chính, cũng như cách tính một vài chỉ số tài chính quan trọng.

  pdf13p phungnhi2011 16-03-2010 731 520   Download

 • Chỉ số tài chính giúp nhà phân tích chỉ cần nhìn lướt qua các báo cáo tài chính cũng có thể tìm ra được xu hướng phát triển của doanh nghiệp cũng như giúp nhà đầu tư, các chủ nợ kiểm tra được tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Cùng tham khảo tài liệu "Ví dụ về phân tích báo cáo tài chính bằng các chỉ số tài chính" để hiểu rõ hơn về việc phân tích báo cáo tài chính.

  doc6p t7n3_2011 29-06-2010 1662 896   Download

 • Tài liệu "Phương pháp tính chỉ số tài chính ngành" sẽ giới thiệu đến bạn nguyên tắc xếp ngành và tính chỉ số tài chính ngành. Đồng thời giúp bạn nắm bắt cách tính các chỉ số tài chính. Cùng tham khảo nhé.

  pdf9p tantruong2003 15-03-2013 112 46   Download

 • Tài liệu "Công thức tính các chỉ số tài chính" sẽ giúp bạn nắm bắt 1 số các chỉ số quan trọng, cũng như ý nghĩa và công thức tính các chỉ số đó. Cùng tham khảo nhé.

  doc2p ncq_dhnh 03-03-2010 3984 1049   Download

 • Bài giảng Tài chính: Phân tích tài chính trình bày các nội dung chính sau: Phân tích các chỉ số tài chính, đánh giá một số chỉ tiêu tài chính. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

  ppt19p hotranvananh 06-12-2010 501 210   Download

 • Luận văn: Quản trị tài chính và phân tích các chỉ số tài chính của công ty sữa Vinamilk gồm 4 chương trình bày sơ lược về công ty sữa Vinamilk, cơ sở lý luận về phân tích tài chính, thực trạng tình hình tài chính tại công ty sữa Vinamilk, một số kiến nghị và giải pháp về quản trị tài chính và phân tích các chỉ số tài chính của công ty sữa Vinamilk.

  doc60p chucung 12-01-2011 1517 716   Download

 • Tài liệu "Các chỉ số về chứng khoán" sẽ giới thiệu đến bạn 1 số kiến thức liên quan đến chứng khoán, các danh mục đầu tư. Mong rằng tài liệu này có thể giúp ích cho việc đầu tư chứng khoán của bạn.

  pdf22p muathu_102 29-01-2013 243 96   Download

 • Nội dung của báo cáo tài chính & phân tích chỉ số tài chính nhằm trình bày về cơ bản về báo cáo tài chính, nguyên tắc dự phóng báo cáo tài chính. Sử dụng tiền và chứng khoán khả mại làm nút chặn. Sử dụng nợ dài hạn làm nút chặn.

  pdf39p red_12 19-05-2014 107 36   Download

 • Đề tài Phân tích các tỷ số tài chính của công ty cổ phần đạm Phu Mỹ nêu tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô 2012, tổng quan ngành phân bón Việt Nam, công ty cổ phần phân bón hóa chất đầu khí PVFCCo. Cùng tham khảo nhé.

  pdf19p wave_12 08-04-2014 159 64   Download

 • Luận văn: Xây dựng và phân tích một số chỉ số tài chính ngành ngân hàng có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1 giới thiệu Tổng quan về ngân hàng và các chỉ số tài chính. Chương 2 Xây dựng 1 số chỉ số tài chính. Chương 3 Phân tích các chỉ số tài chính.

  pdf76p tuyetmuadong2013 26-04-2013 115 46   Download

Đồng bộ tài khoản