intTypePromotion=1

Bài giảng Quy hoạch du lịch

Chia sẻ: Đinh Tường Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
257
lượt xem
53
download

Bài giảng Quy hoạch du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích thị trường, quan sát đo lường lượng khách, phân tích luồng du khách, cơ sở lý luận cho việc xây dựng bản đồ QHDL, các bước xây dựng bản đồ quy hoạch, dự báo nhu cầu phát triển du lịch và các định hướng chiến lược phát triển du lịch, tổ chức thực hiện và đánh giá tác động từ các dự án QHDL đến tài nguyên – môi trường là những nội dung chính trong "Bài giảng Quy hoạch du lịch". Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quy hoạch du lịch

 1. 10-Apr-15 Phân tích thị trƣờng CÁC GÓC ĐỘ PHÂN TÍCH LS – VĂN ĐỊA LÝ TÂM LÝ KINH TẾ HÓA Khoảng cách TL hƣớng nội Thu nhập Truyền không gian thích tĩnh, cự ảnh hƣởng thống lịch sử địa lý ly gần trực tiếp đến văn hóa của TL hƣớng cầu dl các quốc gia Vùng địa lý ngoại thích Khả năng chi liên quan sinh sống động, cự lý xa tiêu của càng đến du lịch TL trung gian cao => xuất hiện cầu dl 40 Phạm Đình Sửu 2011 Quan sát đo lƣờng lƣợng khách Việc quan sát đo lƣờng lƣu lƣợng khách giúp cho nhà QHDL chủ động trong việc xây dựng các mục tiêu, chiến lƣợc phát triển dl… Số lƣợng DK Khả Tầng năng Các tiêu chí suất chi đo lƣờng đi DL tiêu Mức tăng Phạm Đình Sửu 2011 hàng năm 41 Phân tích luồng du khách Phạm Đình Sửu 2011 42 14
 2. 10-Apr-15 1.2 Nghiên cứu phân tích cơ sở vật chất kỹ thuật Các cơ sở lưu trú, ăn uống Nghiên Hạ tầng giao thông vận tải cứu phân tích Các điểm, khu vui chơi giải trí Các dịch vụ du lịch gián tiếp Phạm Đình Sửu 2011 43 1.3 Nghiên cứu phân tích nguồn lao động du lịch Nguồn lao động du lịch Lao động trực tiếp Lao động gián tiếp Số Trình Ngoại Số Trình Thu lượng độ ngữ, lượng, độ, nhập, Khả chuyên mức năng mức Thời năng môn thu lực độ ảnh gian phục nhập hưởng gắn bó vụ Cần đưa ra nhận xét đánh giá sau khi phân tích nguồn nhân lực du lịch Phạm Đình Sửu 2011 44 1.4 Nghiên cứu phân tích các dự án đầu tư du lịch Các hướng nghiên cứu 1 Tổng số các dự án được cấp phép 2 Quy mô các dự án đầu tư du lịch 3 Định hướng sản phảm của các dự án 4 Nguồn nhân lực cấp cao của các dự án 5 Điểm mạnh và điểm yếu của các dự án Phạm Đình Sửu 2011 45 15
 3. 10-Apr-15 1.5 Nghiên cứu phân tích chính sách quản lý nhà nước về du lịch Các vấn đề 1 2 3 Mô hình, cán bộ quản lý Chính sách quản lý Tổ chức quản lý Ưu và nhược của Quản lý thông Phối hợp giữa mô hình qua luật DL các Bộ - Ngành Trình độ chuyên Văn bản pháp lý Quy trình tổ môn cán bộ quản và chính sách chức thực hiện lý phát triển DL chính sách QL Phạm Đình Sửu 2011 46 2. Xác định các mục tiêu của QHDL 1 Mục tiêu kinh tế Các 2 Mục tiêu chính trị mục tiêu 3 Mục tiêu môi trường 4 Mục tiêu văn hóa xã hội 47 3. Cơ sở lý luận cho việc xây dựng bản đồ QHDL Phương pháp luận là hệ thống các 3.1. Phương pháp luận quan niệm, luận điểm về cách thức tiến hành một việc gì đó có tính chất nghiên cứu mới mẽ. 3.2 Mục đích, yêu cầu Bản đồ quy hoạch nhằm mục đích gì? của QH Đáp ứng yêu cầu gì? Nghiên cứu và đánh giá tài nguyên du 3.3 Nghiên cứu và lịch đánh giá Nghiên cứu và đánh giá thị trường du lịch Phạm Đình Sửu 2011 48 16
 4. 10-Apr-15 4. Các bước xây dựng bản đồ trong QH 4.1 Các bước xây dựng bản dồ Ghi chú các đối tượng lên bản đồ 49 4. Các bước xây dựng bản đồ trong QH Qui định về trình bày chữ viết trên bản đồ Tên bản đồ: Chữ in đứng, to đậm, lớn nhất Tên các địa danh lớn: chữ in đứng, nét thanh Tên các thành phố: chữ in đứng, nét đậm, cỡ chữ nhỏ hơn địa danh Tên các điểm dân cư khác: in thường Tên biển: Chữ in nghiêng, rỗng Tên đại đương: Chữ in nghiên, đậm Phạm Đình Sửu 2011 50 4. Các bước xây dựng bản đồ trong QH Ký hiệu đường ranh giới trên bản đồ vị trí đia lý Ranh giới vùng du lịch Ranh giới á vùng du lịch Ranh giới tiểu vùng du lịch Trung tâm du lịch Biên giới quốc gia Tỉnh lị, Thị xã Phạm Đình Sửu 2011 51 17
 5. 10-Apr-15 4. Các bước xây dựng bản đồ trong QH Ký hiệu đường đường giao thông trên bản đồ tài nguyên du lịch Đường ô tô ………………………… Đường đê Đường sắt Đường ranh giới tỉnh Phạm Đình Sửu 2011 52 4. Các bước xây dựng bản đồ trong QH Ghi chú tắt trên bản đồ NỘI DUNG GHI CHÚ VIẾT TẮT NỘI DUNG GHI CHÚ VIẾT TẮT Sông Sg Công viên CV Động Đg Nhà vệ sinh VS Núi N Nhà văn hóa NVH Thành TP Khách sạn K.sạn phố Thị TX Khu quân sự Q.sự xã Bệnh Bv Nhà thờ N.thờ viện * Ủy ban UB Rạp hát, chiếu phim Rạp Phạm Đình Sửu 2011 53 4. Các bƣớc xây dựng bản đồ trong QH 4.2 Các loại bản đồ cơ bản Nhóm các bản đồ hiện Nhóm các bản đồ trạng đánh giá Bản Bản Bản Bản Bản Bản Bản đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ vị trí tài cơ phân hiện đánh đánh địa nguy sở luồn trạn giá giá lý ên hạ g du g tài cơ du tầng khác kinh nguy sở lịch h tế ên hạ tầng 54 Phạm Đình Sửu 2011 18
 6. 10-Apr-15 4. Các bước xây dựng bản đồ trong QH Các phương pháp thể hiện nội dung bản đồ 2.1. Phương pháp ký hiệu: Đây là phương pháp dùng để thể hiện cho những đối tượng địa lý phân bố ở những điểm cụ thể hay những đối tượng phân bố tập trung trên một diện tích nhỏ. 2.2. Phương pháp biểu đồ định vị: Đây là phương pháp dùng để thể hiện cho những hiện tượng phân bố đều khắp hoặc liên tục trên bề mặt đất, có tính chất chu kỳ hoặc theo mùa, việc nghiên cứu chúng được tiến hành ở những điểm nhất định (VD: gió, mưa, nhiệt độ…). 2.3. Phương pháp chấm điểm: Đây là phương pháp dùng để thể hiện cho những hiện tượng phân tán nhỏ trên lãnh thổ, các hiện tượng đó được biểu hiện bằng sự phân bố của các chấm điểm ở trên bản đồ, mỗi điểm phù hợp với một số lượng hiện tượng nhất định.. 2.4. Phương pháp ký hiệu tuyến: Phương pháp này dùng để thể hiện cho các đối tượng phân bố theo tuyến rõ rệt trong không gian, như: ranh giới hành chính, đường bờ nước, sông ngòi, đường giao thông, ranh giới rừng, đất trồng… 2.5. Phương pháp ký hiệu chuyển động: Phương pháp dùng để thể hiện sự di chuyển của các đối tượng trên bản đồ, không phân biệt đối tượng địa lý tự nhiên hay kinh tế - xã hội. Phạm Đình Sửu 2011 55 4. Các bước xây dựng bản đồ trong QH Các phương pháp thể hiện nội dung bản đồ 2.6. Phương pháp đường đẳng trị: Phương pháp này dùng để biểu thị các hiện tượng tự nhiên có sự phân bố liên tục trong phạm vi biên vẽ bản đồ, VD: độ cao, độ sâu, nhiệt độ… 2.7. Phương pháp nền chất lượng: Đây là phương pháp dùng để thể hiện những đặc trưng định tính cho các hiện tượng có sự phân bố đều khắp trên mặt đất. Các hiện tượng đó có thể là tự nhiên, kinh tế - xã hội, chính trị - hành chính. 2.8. Phương pháp vùng phân bố (hay khoanh vùng): Đây là phương pháp biểu thị cho những đối tượng không phân bố đều khắp trên lãnh thổ mà chỉ tập trung ở những vùng nhất định. 2.9. Phương pháp đồ giải: Phương pháp này dùng để thể hiện giá trị tương đối hay chỉ tiêu trung bình của một hiện tượng nào đó trong giới hạn một đơn vị lãnh thổ hay đơn vị hành chính. 2.10. Phương pháp bản đồ - biểu đồ: Đây là phương pháp dùng để biểu hiện cho sự phân bố các hiện tượng bằng các biểu đồ đặt trong các đơn vị phân chia lãnh thổ và biểu đồ đó thể hiện cho số lượng tổng cộng của một hiện tượng nào đó trên lãnh thổ đã phân chia. 56 Phạm Đình Sửu 2011 Chương 4: Dự báo nhu cầu phát triển du lịch và các định hướng chiến lược phát triển du lịch 1 Các nguyên tắc của dự báo: Mang tính Được số Phù hợp Là cơ sở chính xác, hóa, đo với nguồn khoa học có khả năng đếm cho lực phát cho các nhà thực hiện từng đối triển du quản lý xây được tượng dự lịch, phát dựng kế báo huy thế hoạch quy mạnh các hoạch nguồn lực Phạm Đình Sửu 2011 57 19
 7. 10-Apr-15 2. Các căn cứ dự báo nhu cầu phát triển du lịch Chiến lược Xu hướng Tình hình phát triển phát triển anh ninh KT –XH của DL trong chính trị nơi QH nước và TG Lượng khách du Các nguồn Chiến lược lịch hàng lực phát phát triển năm trước triển, sức du lịch đó chứa DL Phạm Đình Sửu 2011 58 Các phương án dự báo Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án thấp Phương án chọn Phương án cao Phạm Đình Sửu 2011 59 3. Dự báo các mục tiêu cụ thể về nhu cầu phát triển du lịch 3.1 Dự báo nguồn khách du lịch Công thức dự báo nguồn khách X n A = ( 100 +1 ) XB A – Số lượng khách của năm dự báo B – Số lượng khách thực tế của năm trước dự báo X – Giá trị dự báo của khách trong một năm n – Số năm dự báo Phạm Đình Sửu 2011 60 20
 8. 10-Apr-15 3. Dự báo các mục tiêu cụ thể về nhu cầu phát triển du lịch 3.2 Dự báo các chỉ tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh du lịch Số lượng du khách dự báo Mức chi tiêu dự báo của du khách Căn cứ Ngày lưu trú trung bình dự báo của du khách Phạm Đình Sửu 2011 61 - Dự báo thu nhập từ DL = (Dự báo thu nhập từ Khách Dl quốc tế + Dự báo thu nhập từ Khách Dl nội địa) X 1,3 - Dự báo thu nhập từ Khách Dl quốc tế = Dự báo số lượng khách quốc tế X Dự báo số ngày lưu trú trung bình / 1Khách X Nhân mức chi tiêu 1 ngày / 1 khách quốc tế - Dự báo thu nhập từ Khách Dl nội địa = Dự báo số lượng khách nội địa X Dự báo số ngày lưu trú trung bình / 1Khách X Nhân mức chi tiêu 1 ngày / 1 khách quốc tế 62 Phạm Đình Sửu 2011 3.3 Dự báo về cơ sở vật chất kỹ thuật Lượng du khách 3.3.1. Căn cứ Dự dự báo Số ngày lưu trú báo nhu nhu cầu về cầu Công suất buồng phòng khách khách sạn sạn Vị trí, cảnh quan môi trường Phạm Đình Sửu 2011 63 21
 9. 10-Apr-15 3.3.1. Dự báo nhu cầu về khách sạn (Số lược khách dự báo) X (Số ngày lưu trú trung bình dự báo) Số phòng dự báo = (365 ngày) X (Công suất buồng phòng dự báo) X ( số giường trung bình/ phòng) - Số giường trung bình của một phòng thường là 1,9 giường Phạm Đình Sửu 2011 64 3.3.2. Dự báo nhu cầu về vui chơi, giải trí Số lược khách du lịch trong và ngoài nước Căn cứ dự báo Dân cư tại địa phương và mức sống nhu cầu về vui Mức độ đáp ứng về vui chơi, giải trí chơi giải trí Chiến lược phát triển du lịch Phạm Đình Sửu 2011 65 3.4. Dự báo nhu cầu lao động Căn cứ Dự Dự báo Dự Căn cứ báo nhu báo về vào kế nguồn Chiến cầu nhu hoạch khách lược lao cầu cơ đào du lịch phát động sở vật tạo trong triển cho chất nguồn và du lịch một kỹ nhân ngoài phòng thuật lực nước KS 66 Phạm Đình Sửu 2011 22
 10. 10-Apr-15 3.5 Dự báo nhu cầu đầu tư Căn cứ Dự báo về lượng khách du lịch Chính sách phát triển du lịch Nguồn lao động trong du lịch Nguồn lực tài chính rỗi Khả năng thu hồi vốn 67 Phạm Đình Sửu 2011 3.6 Lựa chọn các loại hình du lịch Phạm Đình Sửu 2011 68 4. Xây dựng các định hướng và chiến lược phát triển trong quy hoạch du lịch 4.1 Các định hướng phát triển du lịch Các định hướng chính Các định hướng cụ thể Định hướng về tổ chức quản lý Định hướng chính là định hướng đưa ra Định hướng về kinh doanh các chỉ đạo xuyên suốt trong thời gian QH để tổ chức quản Định hướng về các loại hình DL lý thúc đẩy các định hướng cụ thể Định hướng về thị trường DL Định hướng về nguồn nhân lực 69 Phạm Đình Sửu 2011 23
 11. 10-Apr-15 4. Xây dựng các định hướng và chiến lược phát triển trong quy hoạch du lịch 4.2 Các chiến lược phát triển nguồn nhân lực Phát triển Sản phẩm Nâng cao nguồn du lịch chất lượng nhân lực các DV Bảo tồn và Thị trường Đầu tư phát triển du lịch phát triển TN, môi du lịch trường DL Phạm Đình Sửu 2011 70 Chương 5: Tổ chức thực hiện và đánh giá tác động từ các dự án QHDL đến tài nguyên – môi trường Phạm Đình Sửu 2011 71 5.1 Tổ chức giám sát, thực hiện QH Ai là người quyết định tổ chức giám sát, thực hiện QH? Cơ quan quản lý nhà nước và địa phương về DL căn cứ quyết định đơn vị giám sát và thực hiện QH Cơ quan quản lý nhà nước và địa phương về DL căn cứ quyết định chọn các nhà chuyên môn tổ chức giám sát Thành lập tổ chuyên trách đặc biệt đảm nhiệm công việc thanh tra các đơn vị giám sát và thực hiện QH Phạm Đình Sửu 2011 72 24
 12. 10-Apr-15 5.2 Đánh giá tác động của các dự án QHDL đến tài nguyên – môi trường Bất ký các hoạt động phát triển kinh tế nào cũng đều tác động đến tài nguyên môi trường Việc nghiên cứu đánh giá tác động của các dự án QHDL góp phần bảo vệ và tôn tạo các tài nguyên du 5.2.1. lịch Nhận Tác động của các dự án QH bao giờ cũng diễn ra xét theo các hướng: chung + Tác động tích cực + Tác động tiêu cực + Tác động trực tiếp + Tác động gián tiếp 73 Phạm Đình Sửu 2011 5.2.2 Tác động của QHDL đến tài nguyên du lịch 5.2.2.1 Tác động lên tài nguyên tự nhiên Môi Môi Tài Địa hình trường trường nguyên Địa chất nước không khí sinh việt Tích Tiêu Tích Tiêu Tích Tiêu Tích Tiêu cực cực cực cực cực cực cực cực 74 Phạm Đình Sửu 2011 5.2.2 Tác động của QHDL đến tài nguyên du lịch 5.2.2.2 Tác động lên tài nguyên nhân văn Làng nghề Di tích Phong tục Kiến trúc truyền lịch sử tập quán mĩ thuật thống Tích Tiêu Tích Tiêu Tích Tiêu Tích Tiêu cực cực cực cực cực cực cực cực 75 Phạm Đình Sửu 2011 25
 13. 10-Apr-15 5.2.3 Tác động của QHDL đến kinh tế - xã hội 5.2.3 Phát triển kinh tế .1 Tích cực Tác động Chất lượng cuộc lên kinh sống tế - xã Tiêu cực hội Văn hóa xã hội 76 Phạm Đình Sửu 2011 26
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2