intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển du lịch

Xem 1-20 trên 5473 kết quả Phát triển du lịch
 • Bài viết "Du lịch sinh thái ở vườn quốc gia Galapagos và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam" tập trung phân tích tiềm năng phát triển của loại hình du lịch sinh thái ở Việt Nam. Đồng thời, bài viết giới thiệu vườn quốc gia Galapagos - địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng trên thế giới đã thu hút nhiều khách du lịch, từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong phát triển du lịch sinh thái.

  pdf6p thanhthanh191 17-06-2022 7 0   Download

 • Bài viết "Phát triển các loại hình du lịch hiện đại ở Vệt Nam" đề cập đến những vấn đề sau: loại hình du lịch hiện đại, xu hướng phát triển du lịch thế giới, các loại hình du lịch hiện đại mà Việt Nam có thể có thể phát triển để đáp ứng nhu cầu của du khách và một số vấn đề cần phải giải quyết để phát triển các loại hình du lịch hiện đại ở Việt Nam.

  pdf5p thanhthanh191 23-06-2022 1 0   Download

 • Phát triển du lịch được xem là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần mang lại nguồn thu lớn cho thành phố. Tuy nhiên, các hoạt động phát triển du lịch vẫn chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có nhằm kích thích chi tiêu từ khách du lịch. Bên cạnh các khoản chi tiêu cho lưu trú, di chuyển, ăn uống thì chi tiêu cho mua sắm cần được coi trọng để nâng cao nguồn doanh thu cho ngành du lịch của Đà Nẵng.

  pdf10p runordie2 06-06-2022 11 0   Download

 • Bài viết "Tổng quan về phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam" cho thấy du lịch cộng đồng là loại hình du lịch cơ bản mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng cư dân địa phương. Đây là loại hình hoạt động phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội của đất nước cũng như xu thế lựa chọn của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

  pdf14p thanhthanh191 23-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết Phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ được nghiên cứu nhằm chỉ ra thực trạng từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ.

  pdf11p vianapatricia 22-06-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Cát Bà – Hải Phòng" nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ định hướng phát triển DLST gắn với bảo tồn ĐDSH nhằm phát triển bền vững VQG Cát Bà, Hải Phòng.

  pdf226p bakerboys05 23-06-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Khảo sát hiện trạng xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch ở Bình Liêu (Quảng Ninh)" là cung cấp cái nhìn tổng quan về huyện Bình Liêu trên các phương diện địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội,... đặc biệt nhấn mạnh đến tài nguyên du lịch cũng như tiềm năng xây dựng sản phẩm du lịch ở đây nhằm khẳng định vai trò quan trọng của sản phẩm du lịch trong sự phát triển du lịch tại Bình Liêu.

  pdf90p bakerboys05 23-06-2022 9 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Phát triển du lịch tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 - 2020" tập trung khái quát những tiềm năng, thế mạnh về tự nhiên, xã hội, văn hóa - lịch sử, những yếu tố tạo cơ sở cho sự phát triển du lịch của thị xã Quảng Yên.

  pdf80p bakerboys05 23-06-2022 4 0   Download

 • Đề tài "Tái dựng và khai thác lễ hội nhằm phát triển du lịch địa phương" trình bày các nội dung: Vai trò của lễ hội đối với phát triển du lịch, lễ hội đền Bạch Mã - nguồn gốc và tái dựng; khai thác lễ hội đền Bạch Mã phát triển du lịch - Thực trạng và những khuyến nghị.

  pdf82p bakerboys05 23-06-2022 1 0   Download

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phần phụ lục, nội dung chính của luận văn "Phát triển du lịch sáng tạo ở Việt Nam" gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch sáng tạo, chương 2: Điều kiện và thực trạng phát triển du lịch sáng tạo ở Việt Nam, chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển du lịch sáng tạo ở Việt Nam.

  pdf109p thanhthanh191 21-06-2022 9 2   Download

 • Tứ thư đề cập đến nhiều lĩnh vực: triết học, chính trị, đạo đức, luật pháp,... Qua cuốn sách "Tứ thư (四書)" này, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo hơn nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc mình để rồi từ đó có những định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 của cuốn sách!

  pdf539p britaikridanik 22-06-2022 10 5   Download

 • Bài giảng Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tập trung trình bày 6 nội dung: một số vấn đề cơ bản về du lịch, quá trình phát triển của du lịch Việt Nam và du lịch Thừa Thiên Huế, chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, đặc trưng du lịch sinh thái, nguyên tắc cơ bản của du lịch cộng đồng, định hướng phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng ở Việt Nam.

  pdf86p thanhthanh191 20-06-2022 7 1   Download

 • Bài viết Đánh giá tổng hợp tiềm năng phát triển du lịch theo không gian tại khu vực hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình trình bày đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tại khu vực Hồ Hòa Bình dựa trên phương pháp thang điểm tổng hợp với 29 tiêu chí. Phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) cũng được áp dụng để phân nhóm các điểm du lịch theo các tiêu chí đánh giá.

  pdf12p viabigailjohnson 10-06-2022 8 1   Download

 • Luận án "Ảnh hưởng của phát triển du lịch đến sinh kế của hộ nông dân tỉnh Điện Biên" được hoàn thành với mục tiêu nhằm góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của phát triển du lịch tới sinh kế hộ nông dân; Đánh giá tổng quát thực trạng phát triển du lịch tỉnh Điện Biên và sự tham gia của các hộ dân trong tỉnh vào kinh doanh du lịch;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf182p hoamaudon2510 16-06-2022 6 2   Download

 • Luận án "Phát triển du lịch nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng" được thực hiện với mục đích nhằm đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế và thành công đối với việc phát triển du lịch nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng; Đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm phát triển du lịch nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2025 tầm nhìn 2030.

  pdf241p hoamaudon2510 16-06-2022 6 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án "Quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình" là xác lập nội dung và các tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của một địa phương cấp tỉnh; phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình.

  pdf160p hoamaudon2510 16-06-2022 6 2   Download

 • Bài viết dựa trên việc nghiên cứu tổng quan các không gian kiến trúc công cộng dọc hai bờ sông Hương phạm vi thành phố Huế, phân tích thực trạng, khảo sát lấy ý kiến người dân và khách du lịch, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển bền vững giá trị kiến trúc công cộng dọc sông Hương làm cơ sở cho việc phát triển du lịch di sản, du lịch sinh thái tại Thành phố Huế.

  pdf17p vimegwhitman 10-06-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Tổ chức kinh doanh nhà hàng (Trình độ: Trung cấp) nhằm giúp học viên: trình bày được các khái niệm, tính chất và nguyên tắc để thiết kế, xây dựng một nhà hàng có quy mô nhỏ với tư cách là một quản lý; liệt kê được các bước cần thực hiện trong quy trình xây dựng và phát triển nhà hàng quy mô nhỏ; vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học nhằm phát thiết kế, xây dựng một nhà hàng có quy mô nhỏ với tư cách một quản lý;...

  pdf82p charaznable 06-06-2022 10 2   Download

 • Giáo trình Tổng quan du lịch và khách sạn (Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: mô tả được khái niệm cơ bản về hoạt động du lịch và khách sạn; phân tích được mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác; trình bày được các điều kiện để phát triển du lịch; nêu được các loại khách sạn theo tiêu chí phân loại khách sạn; trình bày được ví dụ về sự khác biệt giữa các khách sạn thuộc hạng khác nhau;...

  pdf88p charaznable 06-06-2022 14 2   Download

 • Giáo trình Tổng quan lưu trú du lịch (Ngành: Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn - Trung cấp) nhằm giúp học viên: hiểu rõ về hệ thống cơ sở lưu trú trong du lịch; biết được đặc điểm các dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, nét đặc trưng, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các loại hình cơ sở lưu trú du lịch; nắm được hệ thống, xu hướng phát triển cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf99p charaznable 06-06-2022 10 2   Download

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1118 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword= Phát triển du lịch
p_strCode=phattriendulich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2