intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài Tiểu luận mẫu

Tham khảo và download 20 Bài Tiểu luận mẫu chọn lọc sau:
 • Một bước vô cùng quan trọng khi viết tiểu luận, đó là lựa chọn chủ đề, nếu chọn lựa chủ đề một cách khôn ngoan và cẩn thận sẽ giúp người viết có một khởi đầu tốt. Vậy làm thế nào để lựa chọn đề tài cho tiểu luận, đặc biệt là đề tài tiểu luận phù hợp với môn học Cơ sở Văn hóa Việt Nam? Hay các yêu cầu về hình thức, nội dung, phương pháp luận để nghiên cứu ra sao? Mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tiểu Luận Cơ sở văn hóa Việt Nam sẽ giúp các bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm tài liệu tham khảo cũng như hiểu rõ hơn về việc trình bày một bài tiểu luận đúng quy cách và phù hợp với nội dung nằm trong chương trình môn học. Hy vọng bộ tài liệu này sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn và giúp các sinh viên hoàn thành bài tiểu luận của mình một cách xuất sắc nhất.

  83 tài liệu 967 lượt tải   Download

 • Tiểu luận Pháp luật đại cương là một bài tập kiểm tra cuối cùng mà các bạn sinh viên cần thực hiện để hoàn thành kết thúc môn học. Khi làm tiểu luận này bạn không chỉ cần nắm vững kiến thức mà còn phải nắm được cách thực hiện sao cho phù hợp và đúng với bố cục. Đặc biệt cần phải chọn được cho mình đề tài phù hợp nhất. Để giúp các bạn làm tốt và tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu tham khảo cũng như hiểu rõ hơn về việc trình bày một bài tiểu luận đúng quy cách và xác định phương pháp nghiên cứu, TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn Bộ Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương tập hợp những mẫu bài tiểu luận đúng tiêu chuẩn của các bạn sinh viên với nội dung nằm trong chương trình môn học. Hi vọng bộ tài liệu này sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn và giúp các sinh viên hoàn thành bài tiểu luận của mình một cách xuất sắc nhất.

  91 tài liệu 393 lượt tải   Download

 • Bài tiểu luận Kinh tế chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với việc đánh giá chất lượng học tập, rèn luyện, tích lũy kiến thức trong thời gian học tập môn học này. Bởi vậy cần chú trọng làm chi tiết, cẩn thận và đáp ứng được các yêu cầu về hình thức trình bày cũng như lựa chọn được đề tài thông minh, phù hợp với khả năng của mình để đạt được kết quả cao. Nhằm giúp các bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm tài liệu tham khảo cũng như hiểu rõ hơn về việc trình bày một bài tiểu luận đúng quy cách và xác định phương pháp nghiên cứu, TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn Bộ Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị tập hợp những mẫu bài tiểu luận đúng tiêu chuẩn của các bạn sinh viên với nội dung nằm trong chương trình môn học. Hi vọng bộ tài liệu này sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn và giúp các sinh viên hoàn thành bài tiểu luận của mình một cách xuất sắc nhất.

  103 tài liệu 526 lượt tải   Download

 • Trong quá trình học Tư tưởng Hồ Chí Minh, các bạn phải hoàn thành bài tiểu luận cho môn học này. Để hoàn thành bài tiểu luận môn Tư tưởng, các bạn phải chọn một đề tài tiểu luận phù hợp với các yêu cầu về hình thức, nội dung, phương pháp luận để nghiên cứu. Nhằm giúp các bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm tài liệu tham khảo cũng như hiểu rõ hơn về việc trình bày một bài tiểu luận đúng quy cách và xác định phương pháp nghiên cứu, TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn Bộ Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh tập hợp những mẫu bài tiểu luận đúng tiêu chuẩn của các bạn sinh viên với nội dung nằm trong chương trình môn học. Hy vọng bộ tài liệu này sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn và giúp các sinh viên hoàn thành bài tiểu luận của mình một cách xuất sắc nhất.

  109 tài liệu 603 lượt tải   Download

 • Để hoàn thành bài tiểu luận môn Triết học cũng như Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac- Lênin các bạn phải chọn một đề tài nghiên cứu tiểu luận phù hợp với yêu cầu về hình thức, nội dung, phương pháp luận. Nhằm giúp các bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm tài liệu tham khảo cũng như hiểu rõ về quy cách trình bày một bài tiểu luận và xác định phương pháp nghiên cứu, TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn Bộ Tiểu Luận Triết Học tập hợp những mẫu bài tiểu luận đúng tiêu chuẩn của các bạn sinh viên với nội dung nằm trong chương trình môn học. Hy vọng với bộ tài liệu này sẽ giải quyết những khó khăn và giúp các học viên hoàn thành bài tiểu luận của mình một cách xuất sắc nhất.

  207 tài liệu 1424 lượt tải   Download

 • Tiểu luận tìm hiểu lý luận cơ bản của quan điểm của phép biện chứng duy vật về cái riêng, cái chung, cái đơn nhất; mối quan hệ biện chứng giữa cái riêng, cái chung, cái đơn nhất; vận dụng phép biện chứng duy vật với cặp phạm trù “cái chung – cái riêng”.

  pdf11p thinhdz124 13-11-2020 3819 69   Download

 • Tiểu luận tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về sự cần thiết của quan hệ đối ngoại và kinh tế đối ngoại; nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế đối ngoại; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  doc30p congvudue 29-06-2020 2079 37   Download

 • Tiểu luận tìm hiểu nguồn gốc tâm lý con người; nguyên nhân sự khác nhau về tâm lý giữa con người với con người; cơ chế hình thành và phát triển tâm lý người. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf16p chucnhat 07-01-2021 2922 43   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của tiểu luận này là làm rõ các vấn đề liên quan đến “tin” từ đó chúng ta cùng đi sâu vào tìm hiểu các khía cạnh liên quan đến nó. Từ đó giúp cho mọi người hiểu rõ và biết được cách thức viết tin trên một bài báo.

  doc14p nguyenvanloi25081998 21-01-2021 2031 39   Download

 • Nội dung của tiểu luận tìm hiểu thực trạng về công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam; các phương pháp đánh giá nghèo của Việt Nam; một số giải pháp nhằm giải quyết tình trạng đói nghèo và giảm sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo ở nông thôn và miền núi...

  pdf6p khanhctxh1 25-01-2021 1507 11   Download

 • Tiểu luận tìm hiểu khái niệm về nhà nước pháp quyền, truyền thông và phân tích mối quan hệ giữa chúng. Bên cạnh đó, tôi sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết về ảnh hưởng của truyền thông tới xây dựng Nhà nước pháp quyền cả mặt tích cực và tiêu cực. Từ đó, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của truyền thông trong xây dựng Nhà nước pháp quyền.

  doc20p minthunef 20-02-2021 1575 20   Download

 • Tiểu luận nghiên cứu quá trình bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống; quá trình bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống từ năm 2015 đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

  doc30p chktct20 14-12-2020 2619 92   Download

 • Luận văn nghiên cứu với mục tiêu làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận và thực tế ẩm thực vỉa hè ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đóng góp các luận cứ và luận chứng cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa ẩm thực vỉa hè thành phố Vinh trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

  pdf12p kequaidan8 03-11-2020 1567 20   Download

 • Tiểu luận nghiên cứu thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua các tiết học cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học để hiểu thêm về vấn đề giáo dục đạo đức cho trẻ ở các trường mầm non, từ đó đề xuất một số biện pháp. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  doc59p nguyen_thimo34 12-09-2020 1869 24   Download

 • Tiểu luận tìm hiểu về chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể; so sánh chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân trên từng lĩnh vực; nguồn gốc của sự khác biệt giữa chủ nghĩa cá nhân-tập thể; tương lai của chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể.

  doc38p huynhthanhtruc1301 25-08-2020 1523 18   Download

 • Tiểu luận nghiên cứu trường hợp của học sinh Nguyễn Thị K.X, lớp 12A2 và những vấn đề về sức khỏe, giới tính, tình cảm học đường, học tập từ đó đề xuất một số giải pháp áp dụng nhằm hỗ trợ cho em học sinh nêu trên.

  doc25p nhungle_09 02-08-2020 1600 23   Download

 • Tiểu luận trình bày các thành tố căn bản của một chính sách nhằm đảm bảo cho chính sách xã hội để vận hành trong thực tiễn. Dựa trên chuyến tham quan thực tế các chính sách công (Điện khí gió và đê bao chuẩn bị cho dự án lọc dầu) tại hai xã Thạnh Phong và Thanh Hải của Huyện Thanh Phú, Tỉnh Bến Tre từ đó dự báo các chính sách xã hội cần triển khai; tư vấn cho các nhà quản lý tại địa phương nhằm giúp họ hình thành chính sách xã hội cụ thể cho nhóm người yếu thế.

  doc10p nhungle_09 02-08-2020 1474 12   Download

 • Tiểu luận thông qua điển cứu trường hợp của gia đình nghệ sĩ Quốc Tuấn trong chương trình “Điều ước thứ 7” số 126 tiến hành nhận diện và phân tích những quan điểm lý thuyết về hành vi con người.

  doc17p nhungle_09 02-08-2020 1437 17   Download

 • Tiểu luận tìm hiểu ý thức phản ánh tâm lý cao nhất chỉ có ở con người; các con đường, điều kiện và biện pháp giúp hình thành ý thức cho sinh viên trong quá trình dạy học của bản thân. Bằng kiến thức tâm lý giải thích câu "Nhìn gà hóa cuốc", rút ra bài học trong công tác dạy học, giáo dục.

  pdf13p siutook 28-07-2020 2618 27   Download

 • Tiểu luận nghiên cứu vấn đề cơ bản nhất về trách nhiệm pháp luật của cá nhân, tổ chức đã có hành vi xâm phạm quyền tác giả tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  doc28p kmngnism 27-06-2020 2497 68   Download

 • Tiểu luận tìm hiểu những nhu cầu và khó khăn của trẻ em khuyết tật vận động; quy trình công tác xã hội cá nhân với trẻ em khuyết tật vận động thông qua các hoạt động và yếu tố ảnh hưởng để từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hoạt động công tác xã hội đối với trẻ em khuyết tật vận động nhằm giúp cho đời sống của trẻ em khuyết tật vận động có cuộc sống ngày một tốt hơn, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  pdf25p camphiphan 09-06-2020 1879 34   Download

 • Tiểu luận Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Đồng Hỷ

  doc26p hoanggiang978 05-06-2020 1672 91   Download

 • Tiểu luận nhằm giúp người đọc hiểu được nguồn gốc, vai trò xuất hiện của từ thuần Việt và từ vay mượn trong tiếng Việt. Làm rõ vai trò của từ thuần Việt và từ vay mượn trong ngôn ngữ tiếng Việt; làm rõ vai trò của từ thuần Việt và từ vay mượn trong ngôn ngữ tiếng Việt.

  doc31p pham_ngoc_nhu_quynh 04-06-2020 2482 29   Download

 • Tổng hợp số liệu về hoạt động giao thông vận tải bằng xe buýt, để từ đó đánh giá được các chính sách chính phủ đã thực hiện, nêu ra các hạn chế từ các chính sách đó. Cuối cùng tổng hợp ra các giải pháp phù hợp thực tiễn để tăng tỉ lệ hành khách sử dụng xe buýt góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, ùn tắc giao thông, cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế của chính sách trợ giá xe buýt.

  doc17p caomyhanh108 27-05-2020 1422 10   Download

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2