intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ TIỂU LUẬN

Kinh Tế Chính Trị

103 Tài liệu 530 lượt tải

HƯỚNG DẪN HOÀN THÀNH BÀI TIỂU LUẬN KINH TẾ - CHÍNH TRỊ ĐẠT ĐIỂM CAO!

Học phần kinh tế chính trị Mác - Lênin cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng, cốt lõi của kinh tế chính trị Mác - Lênin trong bối cảnh phát triển của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đồng thời, hình thành cho sinh viên các kỹ năng tư duy, phân tích, nhận diện và đánh giá bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tiểu luận Kinh tế chính trị là một trong những bài tập bắt buộc nhằm đánh giá khả năng nhận thức, năng lực tiếp thu cũng như hình thành trách nhiệm xã hội phù hợp đối với mỗi sinh viên. Tuy nhiên, để có một bài tiểu luận hoàn chỉnh, sinh viên thường vấp phải một số vấn đề như:

  Đề tài tiểu luận thiếu tính hấp dẫn?

  Nội dung tiểu luận được viết sơ sài?

  Cấu trúc đề cương tiểu luận chưa hợp lí?

  Bố cục của tiểu luận chưa rõ ràng?

  Hình thức trình bày của tiểu luận không đạt yêu cầu?

Nhằm giúp sinh viên hiểu và nắm được các quy tắc, yêu cầu về nội dung và hình thức trong quá trình làm tiểu luận, cũng như giúp các bạn trau dồi thêm kỹ năng nghiên cứu khoa học để chuẩn bị cho quá trình làm khóa luận tốt nghiệp, TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn "Bộ Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị". Bộ tài liệu gồm các hướng dẫn và quy định về hình thức tiểu luận, phương pháp nghiên cứu, hướng dẫn trình bày phụ lục và các mẫu bài tiểu luận mẫu tham khảo. Hi vọng đây sẽ là tư liệu hữu ích giúp bạn hoàn thành bài tiểu luận của mình một cách xuất sắc.

 Phương pháp lựa chọn đề tài tiểu luận phù hợp nhất

 Danh sách đề tài tiểu luận Kinh tế chính trị

 Cấu trúc trình bày bài tiểu luận chuẩn

 Quy định về hình thức trình bày bài tiểu luận

 Hướng dẫn viết bài tiểu luận

 Kho tiểu luận Kinh tế chính trị

 Mẫu Đề cương bài tiểu luận

1. Hệ thống quy định về cấu trúc, hình thức tiểu luận (7 tài liệu)

  Quy trình thực hiện bài tiểu luận

  Cấu trúc trình bày bài tiểu luận

  Quy định về hình thức trình bày tiểu luận

  Một số bìa mẫu tiểu luận

  Cách trình bày phụ lục trong tiểu luận

2. Phương pháp lựa chọn đề tài, xây dựng đề cương và kế hoạch nghiên cứu (5 tài liệu)

  Phương pháp chọn đề tài viết tiểu luận

  60 mẫu đề tài tiểu luận Kinh tế chính trị

  Mẫu Phiếu đăng ký đề tài tiểu luận

  Mẫu Đề cương tiểu luận

  Mẫu Đề cương sơ bộ tiểu luận

3. Cách viết tiểu luận môn học (9 tài liệu)

  Hướng dẫn thực hiện viết tiểu luận

  Quy định về trình bày phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo

  Quy định về dẫn chứng tài liệu và tác giả trong tiểu luận

  Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện tiểu luận

  Mẫu trang bìa và mẫu trình bày tóm tắt bài tiểu luận

4. Một số đề tài tiểu luận Kinh tế chính trị (82 tài liệu)

  Tiểu luận Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Tiểu luận Kinh tế chính trị về Học thuyết giá trị thặng dư

  Tiểu luận Kinh tế chính trị về Hàng Hóa - Tiền tệ

  Tiểu luận Kinh tế chính trị về Kinh tế thị trường

  Tiểu luận Kinh tế chính trị về Tư bản độc quyền nhà nước

ĐÃ CÓ 530 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

65 tài liệu
2415 lượt tải
165 tài liệu
2056 lượt tải
207 tài liệu
1446 lượt tải
320 tài liệu
1228 lượt tải

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2